Lesson 01 – introduce yourself

 


 

In lesson 1 you learn: how to introduce yourself in Dutch, the articles “de”, “het” and “een”, man/woman, boy/girl, greeting and how to say goodbye.

Vocabulary list

Nederlands English
ik I
ik heet my name is
ik ben I am
een a
de the
het the
de man the man
de vrouw the woman
de jongen the boy
het meisje the girl
het huis the house
hallo hello
hoi hi
goed good
slecht bad
morgen morning
morgen tomorrow
goedemorgen good morning
avond evening
goedenavond good evening
dag day
goedendag good day !
tot ziens see you
tot until
doei bye

في الدرس الأول من دورة اللغة الهولندية هذه سوف تتعلم تقديم نفسك ، كيف يمكنك تحية شخص ما بالهولندية ( أو تقول وداعا ) ونحن نناقش أدوات التعريف : في اللغة الهولندية يوجد ثلاث أدوات تعريف : “de” , “het” و “een” هذا ما نستخدمه بالاقتران مع الاسماء .

Nederlands

العربية

ik

أنـا

ik heet

إسمي هو

ik heet Bart

إسمي هو بارت

ik ben

أنا أكون

ik ben

أنا ماريكه

een

ا

de

ال

het

ال

een man

رجـل

de man

الرجل

de vrouw

المرأة

een vrouw

مرأة

de jongen

الولد

het meisje

البنت

het huis

المنزل

hallo

مرحبا

hoi

مرحبا

hoe gaat het?

كيف حالك؟

goed

جيد

slecht

سيء

morgen

1صباح ـ 2 غـداً

de morgen

الصباح

goedemorgen

صباح الخير

de avond

المساء

goedenavond

مساء الخير

de dag

اليوم

dag!

مرحبا ـ وداعا

goedendag

نهارك سعيد

tot ziens

إلى اللقاء

tot

حتى

doei

مع السلامة

Dans la leçon 1 de ce cours de néerlandais, vous apprendrez à vous présenter, comment saluer quelqu’un en néerlandais (ou dire aurevoir) et nous discuterons des articles: dans la langue néerlandaise, il y a 3 articles: “de”, “het” et “een” que nous utilisons combinés avec des noms.

Nederlands Français
ik je
ik heet je m’appelle
ik heet Bart je m’appelle Bart
ik ben je suis
ik ben je suis Marieke
een un/une
de le/la/les
het le/la/les
een man un homme
de man l’homme
de vrouw la femme
een vrouw une femme
de jongen le garçon
het meisje la fille
het huis la maison
hallo bonjour
hoi salut
hoe gaat het? comment ça va?
goed bien
slecht mal
morgen 1. matin 2. demain
de morgen le matin
goedemorgen bonjour
de avond le soir
goedenavond bonsoir
de dag le jour/la journée
dag! 1. salut 2. aurevoir
goedendag bonne journée!
tot ziens à bientôt
tot jusque
doei bye/salut

U 1. lekciji kursa na holandskom naučićete kako da se predstavite, kako možete da nekoga pozdravite na holandskom (ili kažete doviđenja) i govorimo o čćanovima: U holandskom jeziku postoje 3 člana: “de”, “het” i “een” koje koristimo u kombinaciji sa imenicama.

Nederlands Srpski
ik Ja
ik heet moje ime je
ik heet Bart moje ime je Bart
ik ben Ja sam
ik ben Ja sam Marieke
een neko, neodređeno
de ovaj, taj, određeno
het ovaj, taj, određeno
een man čovek
de man taj čovek
de vrouw ta žena
een vrouw žena
de jongen dečak
het meisje devojčica
het huis kuća
hallo zdravo
hoi zdravo
hoe gaat het? kako si?
goed dobro
slecht loše
morgen 1. jutro 2. sutra
de morgen jutro
goedemorgen dobro jutro
de avond veče
goedenavond dobro veče
de dag dan
dag! 1.zdravo 2.doviđenja
goedendag lep dan!
tot ziens vidimo se
tot do
doei zdravo, pozdrav

Exercise