Lesson 40 – rest words (2)


 

Last Dutch lesson of this course! Left over words – 2.

Congratulations if you made it till here !!! We plan to come with a follow up vocabulary course.

Vocabulary list

Nederlands English
laatst last
welkom welcome
thuis home
het gras the grass
de boom the tree
eigen own
mijn my
jouw / je your
haar her
zijn his
ons / onze our
jullie / uw your
uw your
hun their
geen no / none
gewoon usual
als if
het verschil the difference
de leeftijd the age
iemand somebody
iedereen everybody
samen together
dichtbij nearby
vaak often
de grap the joke
het idee the idea
het geluid the sound
de muziek the music
het nummer the number / the song
de naam the name
het boek the book
de les the lesson
het woord the word

Exercise