Lesson 39 – rest words (1)


 

Dutch vocabulary lesson 39 – left over words 1

Vocabulary list

Nederlands English
veilig safe
gevaarlijk dangerous
het leger the army
de oefening the exercise
de oorlog the war
de aanval the attack
het bloed the blood
dood dead
het nieuws the news
de krant the newspaper
de vlag the flag
toekomst the future
het einde the end
maan the moon
ster the star
de schaduw the shadow / shade
moeten must / have to / should
zetten to put
draaien to turn
kosten to cost
ruiken to smell
leiden to lead
dak the roof
heet hot
de markt the market
het geld the money
geluk the happiness

Exercise