Season 2 – Lesson 37 – Er – function 4: er + quantity


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’
de soap om Nederlands te leren. the soap opera for learning Dutch.
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2 les 41 from #dutchgrammar-2 lesson 41
over het woordje ‘er’ in combinatie met een hoeveelheid. about the word ‘er’ in combination with a quantity.
Xing heeft via ‘Thuisbezorgd.nl’ een salade besteld. Xing has ordered a salad through ‘Thuisbezorgd.nl’.
Martin had er twee meegenomen, Martin had brought two,
maar van de supermarkt wilde Xing er geen. but Xing didn’t want one from the supermarket.
Martin heeft de app van ‘Thuisbezorgd’ op zijn telefoon. Martin has the ‘Thuisbezorgd’ app on his phone.
Hé Martin, welke apps zijn nog meer populair in Nederland? Hey Martin, which other apps are popular in the Netherlands?
Kun je er een aantal noemen? Could you name some?
Wat bedoel je? What do you mean?
Nou… Well…
Als ik in Nederland kom wonen, If I come to live in the Netherlands,
welke apps moet ik dan zeker installeren? which apps should I definitely install?
Eh… Uh…
Ik zal eens nadenken of ik er een paar weet. I’ll just think if I know some.
Ah… Ah…
‘Buienradar’! ‘Buienradar’ (=rainfall radar)!
Ja, maar dat is er één die ik al ken. Yes, but I know that one already.
Die hebben we in de Nederlandse les behandeld. We discussed it in the Dutch lesson.
Ehm… Umm…
O ja, om te reizen kan ik er twee aanbevelen: Oh yes, I can recommend two for traveling:
‘NS Reisplanner’ ‘NS Reisplanner’ (= Dutch Railways Journey Planner)
en de ‘9292 app’ voor het openbaar vervoer. and the ‘9292 app’ for public transport.
Die ken ik ook al. I know those two already.
Die stonden in de instructie van Bart voor de Summer School. They were in Bart’s instructions for the Dutch Summer School.
Xing kijkt weer in de telefoon van Martin. Xing looks at Martin’s phone again.
Hier… Here…
‘Funda’, wat is dat? ‘Funda’, what is that?
Op die app vind je alle huizen With this app you can find all the houses
die in Nederland te koop staan. that are for sale in the Netherlands.
O, dan is dat er één die ik moet installeren! Oh, I that’s one I should install!
Ik wil heel graag mijn eigen huis in Nederland! I really want to have my own house in the Netherlands!
Martin, jouw appartement… Martin, your apartment…
is dat van jou of huur je? is it yours or are you renting it?
Ik huur nu, I’m renting now,
maar ik wil misschien ook ooit een huis kopen. but I’d like to buy a house one day perhaps.
Daarom heb ik die app. That’s why I have that app.
Misschien kunnen we er één samen kopen… Maybe we can buy one together…
Als het serieus wordt, bedoel ik. If it gets serious, I mean.
Eens even kijken… Let’s have a look…
Een appartement in het centrum van Amsterdam… An apartment in the centre of Amsterdam…
met dakterras… with a roof terrace…
Xing is al aan het dromen. Xing is dreaming already.
Een dakterras met bubbelbad en uitzicht over Amsterdam. A roof terrace with Jacuzzi and view over Amsterdam.
Zo, dat zijn er vijftig. Well, there are fifty of those.
Xing bekijkt ze één voor één. Xing looks at them one by one.
‘Geef mij maar een huis met een tuintje!’ zegt Martin. ‘I’d just like a house with a garden!’ says Martin.
Een tuintje? A garden?
Waarom willen Nederlanders altijd een tuintje? Why do Dutch people always want a garden?
Alle tuintjes zijn hier zo groot als een postzegel! Gardens here are the size of a postage stamp!
En dan die grote ramen beneden And then those big downstairs windows
waar iedereen naar binnen kijkt. that everybody looks in through.
Nee, ik wil niet op de begane grond! No, I don’t want to be on the ground floor!
Hmm… Hmm…
‘Wat is Xing ineens direct…’ denkt Martin. ‘How direct Xing is suddenly…’ thinks Martin.
Ah… Ah…
Er klopt iemand op de deur. Someone knocks on the door.
Dat zal de salade zijn. That must be the salad.
Nou… Well…
Hebben Xing en Martin wel dezelfde smaak? Do Xing and Martin actually have the same taste?
Dat weet ik nog niet zo zeker! I’m not so sure about that!
Xing weet in elk geval wel wat ze wil Anyway, Xing knows what she wants
en ook wat niet. and what she doesn’t.
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next ‘Heb je zin?’ episode
zien we hoe het verdergaat. we’ll see how the story continues.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):