Season 2 – Lesson 40 – ook


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2 les 16 from #dutchgrammar-2 lesson 16
over het woordje ‘ook’. about the word ‘ook’.
In de vorige aflevering vroeg Xing: In the previous episode Xing asked:
Eh… Martin, ken je misschien Uh… Martin, do you know
ook een romantisch televisieprogramma? a romantic television program as well, by any chance?
Martin denkt: Martin thinks:
Misschien wil Xing vanavond wel een stapje verdergaan. Maybe Xing wants to go a step further tonight.
Denk jij dat ook? Do you think that, too?
Ben jij ook benieuwd? Are you curious, too?
Ik wil ook wel weten hoe het verdergaat! I want to know how the story continues too!
Martin moest even nadenken… Martin had to think…
Dan zegt hij: ‘Ja, natuurlijk…’ Then he says: ‘Yes, of course…’
‘Boer zoekt vrouw’ ‘Boer zoekt vrouw’ (= farmer seeks wife)
Dat is pas romantisch! That is really romantic!
‘Boer zoekt vrouw!?’ zegt Xing verbaasd. ‘Boer zoekt vrouw!?’ asks Xing surprised.
Ja, dat is een datingprogramma voor boeren. Yes, it’s a dating program for farmers.
Boeren? Farmers?
Nou ja… Well yes…
Vooral vrouwen uit de stad willen met de boeren daten. Mainly women from the city want to date farmers.
En die dates zijn dan op het platteland. And those dates are in the country.
Heel Nederland kijkt ernaar. The whole of the Netherlands watches it.
Ik kijk ook altijd! I always watch it, too!
Bestaat dat ook in China? Does it exist in China too?
Nee, wij hebben dat niet. No, we don’t have that.
Wij hebben in China wel veel boeren… There are a lot of farmers in China…
Maar ik denk niet dat de mensen uit de stad But I don’t think that people
zoals ik, like me from the city
naar een datingprogramma voor boeren willen kijken. would want to watch a dating program for farmers.
Nou… Well…
Hier is het heel populair. It’s really popular here.
De mensen in de stad vinden het platteland romantisch. People from the city think that the countryside is romantic.
‘Wat?’ zegt Xing… ‘What?’ says Xing…
En vind jij dat ook? And you think that too?
Kijk nou maar! Well watch!
Het is echt leuk. It is really funny.
Zij kijken op Martins telefoon They watch on Martin’s phone
naar ‘Boer zoekt vrouw’. ‘Boer zoekt vrouw’.
Martin vindt het heel romantisch. Martin thinks it’s very romantic.
‘Kijk,’ zegt hij, ‘samen koeien melken…’ ‘Look,’ he says, ‘milking the cows together…’
Lekker mest scheppen bij een ondergaande zon… Shoveling dung by the sunset…
…en ook heerlijk stamppot eten …and eating delicious ‘stamppot’
in een echte boerenkeuken. in a real farmhouse kitchen.
Maar de vraag is But the question is
of Xing het ook romantisch vindt. whether Xing also thinks that this is romantic.
Ze begrijpt het niet helemaal. She doesn’t quite understand.
Ze ziet vooral mensen die niet met elkaar praten. She mainly sees people who aren’t talking to each other.
‘Ze zeggen niets!?’ zegt Xing verbaasd. ‘They aren’t saying anything’ says Xing surprised.
‘Nee,’ zegt Martin… ‘No,’ says Martin…
mensen uit de stad, die praten te veel! people from the city, they talk too much!
Boeren zeggen niet veel. Farmers don’t say a lot.
Die genieten. They are enjoying themselves.
En Xing… geniet zij ook? And Xing… Is she enjoying herself too?
Nou, niet echt… Well, not really…
Misschien is het vanavond toch niet het goede moment. Maybe tonight isn’t the right moment actually.
Morgen weet ze of ze de baan krijgt. Tomorrow she will know if she has got the job.
En dan weet ze ook of ze in Nederland kan blijven. And then she’ll know whether she can stay in the Netherlands.
Ze zegt: ‘Martin, ik ben een beetje moe.’ She says: ‘Martin, I am a bit tired.’
Het was een zware dag. It was a heavy day.
Ik wil graag slapen. I would like to go to sleep.
Laten we morgen afspreken. Let’s meet tomorrow.
En misschien dat we dan… And maybe then we’ll…
Tsja… Well…
Martin moet nog even wachten… Martin has to wait a bit longer…
Krijgt Xing morgen goed nieuws? Will Xing get good news tomorrow?
Dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ We’ll see that next time on ‘Heb je zin?’
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):