Season 2 – Lesson 19 – Demonstrative pronouns


Transcript

Hallo, ik ben Bart de Pau, Hello, I am Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij aflevering 19 van ‘Heb je zin?’ seizoen 2. Welcome to episode 19 from ‘Heb je zin?’ season 2.
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-1 les 19 from #dutchgrammar-1 lesson 19
en #dutchgrammar-2 les 32 and #dutchgrammar-2 lesson 32
over het gebruik van ‘deze’, ‘die’, ‘dit’ en ‘dat’. about the use of ‘deze’, ‘die’, ‘dit’ and ‘dat’ (= this and that).
Martin en Xing zitten in de trein naar Zandvoort. Martin and Xing are on the train to Zandvoort.
Die is net vertrokken vanuit Amsterdam Centraal. It has just departed from Amsterdam Central Station.
Tegenover hen zit iemand met ‘Het Lesboek’. Opposite them is someone with ‘Het Lesboek’.
Dat is het boek van de Dutch Summer School. That is the book from the Dutch Summer School.
Dit is dus ook een student! So this is a student too!
Xing vraagt: ‘Doe je de Dutch Summer School?’ Xing asks: ‘Are you doing the Dutch Summer School?’
‘Ja,’ zegt ze ‘hoe weet je dat?’ ‘Yes,’ she says ‘how do you know that?’
Ik heb dat boek ook! I have that book too!
Dat gebruiken ze alleen daar. It’s only used there.
Ik ben net in Drenthe geweest. I have just been to Drenthe.
Oh, dat is toevallig! Oh, what a coincidence!
Bij welke les ben je? Which lesson are you on?
Bij les 14 Lesson 14
over het bezoek aan de Chinees. about the visit to the Chinese restaurant.
Oh ja, die is leuk. Oh yes, that one is fun.
En dan gaat die Italiaan vroeg naar huis And then the Italian goes home early
om het woordenboek uit zijn hoofd te leren! to learn the dictionary by heart!
Dat vindt hij romantisch! He thinks that’s romantic!
Eh… Heb je vandaag geen les? Uh… Don’t you have any classes today?
Jawel, die heb ik vanmiddag… Yes, I have one this afternoon…
maar nu wil ik nog 2 uurtjes op het strand studeren. but now I want to study at the beach for two hours.
Dat is een goede studieplek. It’s a good place to study.
Het is natuurlijk wel een zomerschool. After all, it is a summer school.
Nou, succes! Well, good luck!
En dan horen ze een telefoon. And then they hear a phone.
Xing kijkt naar Martin. Xing looks at Martin.
Oh… is dat mijn telefoon? Oh… is that my phone?
Ah, inderdaad… Ah, indeed…
Als je het over de duivel hebt! Talk of the devil!
Met Martin. Martin speaking.
Hoi Martin, met Gianluca. Hi Martin, it’s Gianluca.
We hadden het net over je. We were just talking about you.
Waar ben je? Where are you?
Ik zit in de trein. I’m on the train.
Welke trein? Which train?
Die naar Zandvoort. The one to Zandvoort.
Ik ga met Xing naar het strand. I’m going to the beach with Xing.
Het is vandaag strandweer. It’s beach weather today.
Oh, dat is leuk! Oh, that’s nice!
Dan kom ik ook! Then I’ll come too!
Tot zo! See you!
Nog voor Martin iets kan zeggen, Before Martin can say anything,
heeft Gianluca al opgehangen. Gianluca has hung up.
‘Hè…’ denkt Martin… ‘Hij komt dus ook.’ ‘Oh dear…’ thinks Martin… ‘He’s coming too.’
Een kwartiertje later komen ze in Zandvoort aan. A quarter of an hour later, they arrive at Zandvoort.
Martin loopt met Xing naar het strand. Martin walks with Xing to the beach.
Was dat Gianluca aan de telefoon? Was that Gianluca on the phone?
Ja… Yes…
Eh… Uh…
Hij komt straks ook. He is coming too in a while.
Hij komt ook? He is coming too?
Maar we wilden toch iets met z’n tweetjes doen? But we wanted to do something with just the two of us?
Ja… maar… Yes… but…
Zo… een lekker dagje strand voor Martin en Xing… Well… a nice day on the beach for Martin and Xing…
en dus misschien ook voor Gianluca. and perhaps for Gianluca too.
Hoe dat verdergaat, We’ll see how the story continues,
zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ next time on ‘Heb je zin?’
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!