Season 2 – Lesson 02 – Imperative


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau. Hello, my name is Bart de Pau.
Welkom bij het tweede seizoen van ‘Heb je zin?’ Welcome to the second season of ‘Heb je zin?’
Dit is aflevering twee. This is episode two.
Vandaag oefenen we nog een keer Today we’ll practise once again
de grammatica van #dutchgrammar-2 les 4 en 5 the grammar from #dutchgrammar 2, lessons 4 and 5
over de imperatief. about the imperative.
Marieke en Anika zitten te praten in huisje nummer 65. Marieke and Anika are talking in house number 65.
De huisgenoten van Anika zijn niet thuis. Anika’s house-mates are not at home.
Kathy is aan het opruimen bij de barbecue… Kathy is cleaning up at the barbecue…
en waar Xing is… weet Anika niet… and where Xing is… Anika doesn’t know…
Maar wij weten het wel, toch? But we know, don’t we?
Marieke en Anika praten over de liefde. Marieke and Anika are talking about love.
Marieke is een beetje verdrietig… Marieke is a bit sad…
Martin heeft beloofd om Martin had promised a romantic evening
samen met Marieke romantisch naar de maan te kijken looking at the moon together with Marieke
op het bruggetje van het vakantiepark. from the bridge of the holiday park.
Maar ze kan Martin niet vinden… But she cannot find Martin…
‘Drink nog maar een glaasje Poolse wodka’, zegt Anika. ‘Have another glass of Polish vodka’, says Anika.
Op dat moment klopt iemand op de deur. At that moment, somebody knocks on the door.
‘Oh, misschien is het Martin’, zegt Marieke. ‘Oh, maybe it’s Martin’, says Marieke.
‘Kom maar binnen!’ roept Anika. ‘Come in!’ shouts Anika.
Maar niemand doet de deur open. But nobody opens the door.
Wees niet bang! Don’t be afraid!
Wij bijten niet! We don’t bite!
Kom maar! Just come in!
roept Anika nog eens. shouts Anika again.
De deur gaat open, The door opens,
maar het is Martin niet. but it’s not Martin.
Het is Kirsten! It’s Kirsten!
Kirsten is een collega van Marieke. Kirsten is a colleague of Marieke’s.
Zij is ook docent Nederlands op de Summer School. She is a Dutch teacher at the Summer School too.
Zij gaf les aan de andere groep. She taught the other group.
‘Hebben jullie nog een fles wijn?’ ‘Do you have another bottle of wine?’
vraagt Kirsten. asks Kirsten.
Voor de docenten is de laatste avond altijd een feestje. For the teachers the last evening is always a little party.
Op die avond mogen ze alcohol drinken. On that evening they’re allowed to drink alcohol.
Anika zegt: ‘Nee, sorry, de wijn is op.’ Anika says: ‘No, sorry, there is no wine left.’
Maar… ga zitten en neem een glaasje wodka! But… sit down and have a glass of vodka!
Kirsten zegt: ‘Oh, nee dank je.’ Kirsten says: ‘Oh, no thanks.’
Ik ben buiten met Pablo, Soliman, I am outside with Pablo, Soliman,
Lars, Svetlana en Kathy. Lars, Svetlana and Kathy.
We hebben alles van de barbecue opgeruimd. We have cleaned everything from the barbecue.
En nu zitten we gezellig And now we are having a jolly time
nog een beetje Nederlandse liedjes te zingen. singing some Dutch songs together.
Ik ga weer terug naar de studenten. I’ll go back to the students.
Ik zocht alleen een flesje wijn. I was just looking for a bottle of wine.
‘Oh, ik heb nog een extra fles wodka’, zegt Anika. ‘Oh, I have another bottle of vodka’, says Anika.
Hier… neem maar mee. Here… just take it.
Die moet toch op! It needs finishing anyway!
Dank je wel! Thank you!
Komen jullie ook? Are you coming too?
Eh… misschien straks… Eh… maybe later…
We hebben een serieus gesprek. We are having a serious conversation.
Trouwens, is mijn huisjegenootje Xing bij jullie? By the way, is my house-mate Xing with you?
Eh nee, die heb ik niet gezien… Um no, I haven’t seen her…
‘En Martin?’ vraagt Marieke. ‘And how about Martin?’ asks Marieke.
Kirsten zegt: ‘Nee Marieke, Martin is ook niet bij ons.’ Kirsten says: ‘No Marieke, Martin is not with us either.’
Hmm… Hmm…
Marieke zucht. Marieke sighs.
Kom op, niet verdrietig zijn! Come on, don’t be sad!
Maar waar zijn Xing en Martin dan wel? But then where are Xing and Martin?
Dat zien we in de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ We’ll see that in the next episode of ‘Heb je zin?’
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!
En voorlopig was dat de laatste aflevering. And for the time being that was the last episode.
Misschien is het goed om te weten Maybe you would like to know
dat je zelf natuurlijk ook naar de Summer School kunt komen. that you can also come to the Summer School yourself.
Wil je veel Nederlands leren in een korte tijd? Do you want to learn a lot of Dutch in a short space of time?
Wil je mensen leren kennen uit de hele wereld? Do you want to get to know people from all over the world?
Tijdens een gezellige vakantie in Nederland? While having a fun holiday in the Netherlands?
Kom dan naar de Dutch Summer School Then join the Dutch Summer School
of de Dutch Winter School! or the Dutch Winter School!
Meer informatie vind je op You will find more information at
dutchsummerschool.nl dutchsummerschool.nl
en dutchwinterschool.nl and dutchwinterschool.nl
En wie weet, sta jij straks zelf op dat bruggetje And who knows? You could be on that bridge
met iemand naar de maan te kijken with someone looking at the moon
terwijl je Nederlands praat. while speaking Dutch.
Hoewel het erg veel werk was, Although it was a lot of work,
heb ik deze lessen met heel veel plezier gemaakt. it gave me much pleasure to make these lessons.
Ik weet niet of ik meer van deze filmpjes moet maken, I don’t know if I should make more of these videos,
of dat ik mijn tijd moet gebruiken or if I should use my time
voor andere lesmaterialen. for other learning materials.
Wat vinden jullie? What do you think?
Vinden jullie deze filmpjes leuk? Did you like these videos?
Wil je dat ik met een nieuwe reeks kom? Do you want me to publish a new series?
Wil je weten of Martin en Marieke Do you want to know if Martin and Marieke
misschien toch bij elkaar komen? might still get to together?
Laat het mij weten! Let me know!
Schrijf je commentaar onder de video! Write your comment below the video!
En je kunt me altijd op de volgende manier helpen: And you can always help me in the following way:
door op het duimpje te klikken by clicking the thumbs-up button
en door de video op social media te delen… and by sharing the video on social media…
want hoe meer mensen deze video’s bekijken, because if more people watch these videos,
hoe groter de kans dat ik met een nieuwe reeks kom! the chance is greater that I will come up with a new series!
Dus wie weet… So, who knows…
Misschien tot volgende keer! Maybe till next time!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):