Season 2 – Lesson 28 – The imperative


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (Are you in the mood?)
seizoen 2 aflevering 28. season 2 episode 28.
Vandaag herhalen we de grammatica Today we’ll review the grammar
van #dutchgrammar-1 les 35 from #dutchgrammar-1 lesson 35
en #dutchgrammar-2 les 4 en 5 and #dutchgrammar-2 lessons 4 and 5
over de imperatief. about the imperative.
Nadat Natasha met Xing de vacaturetekst heeft bekeken After Natasha looked at the job advertisement with Xing
geeft ze Xing tips voor het sollicitatiegesprek. she gives Xing tips for the job interview.
Xing, wees voorbereid! Xing, be prepared!
De bedrijfscultuur is no-nonsense. The company culture is no nonsense.
In het sollicitatiegesprek kunnen ze dus heel direct zijn. So, in the job interview they can be very direct.
Xing zucht: ‘Daar ben ik best wel een beetje bang voor.’ Xing sighs: ‘I’m actually quite anxious about that.’
Niet bang zijn! Don’t be afraid!
Dat is niet nodig. You don’t need to be.
Ze bijten niet… They won’t bite…
Wees maar gewoon jezelf. So just be yourself.
Ja, maar dat is eigenlijk het probleem. Yes, but that’s actually the problem.
Ik kan niet zo goed tegen die Nederlandse directheid. I can’t really handle that Dutch directness.
Maak je maar geen zorgen. No need to worry.
Je krijgt vanzelf een dikke huid. You’ll get a thick skin in due course.
Natasha vertelt dat ze zelf uit Rusland komt Natasha says that she comes from Russia herself
en nu 6 jaar in Nederland woont. and she has lived for 6 years now in the Netherlands.
Nederlanders zeggen soms dingen, Dutch people sometimes say things,
die in mijn land nogal lomp klinken. that sound quite rude in my country.
Ik moest daar zelf ook heel erg aan wennen. I really had to get used to that myself, too.
Xing zegt: Xing says:
Eergisteren vertelde iemand dat mijn jurk lelijk was. The day before yesterday someone said that my dress was ugly.
Toen was ik helemaal van slag… I was really upset…
Kom op! Come on!
Dat is geen reden om je rot te voelen. That’s not a reason to feel bad.
Zei een man dat? Did a man say this?
Eh… Uh…
Ja… Yes…
Misschien iemand die jij leuk vindt? Maybe someone you like?
Eh… Uh…
Ook ja… Yes…
Nou, bekijk het maar van de positieve kant! Well, then look on the bright side!
Als een man iets over je kleren zegt, If a man says something about your clothes,
vindt hij jou echt leuk. then he really likes you.
Dat is dus een compliment en geen belediging! So that’s a compliment and not an insult!
Oh… OK… Oh… OK…
Positief zijn, Xing! Be positive, Xing!
Dus… So…
Bij een sollicitatiegesprek moet je niet meteen schrikken At a job interview don’t be shocked
als iemand een directe opmerking maakt. when someone makes a direct remark.
En misschien gaan ze dat wel testen! And they might well test that!
Daarom heb ik een tip voor je: So that’s why I have a tip for you:
Oefen vanavond het sollicitatiegesprek met een paar vrienden. Practise the job interview with a few friends tonight.
En zeg maar tegen die vrienden And tell your friends
dat ze veel directe opmerkingen moeten maken. they must make a lot of direct remarks.
Doe het maar met echte Amsterdammers. Just do it with real Amsterdammers.
Nou… Well…
Welke directe Amsterdammers kent Xing allemaal? Which direct Amsterdammers does Xing know?
Heel lang hoeft ze niet na te denken… She doesn’t need to think long…
Martin en Tante Nel natuurlijk! Martin and Aunt Nel of course!
Dus zegt ze tegen Natasha: So she says to Natasha:
Dank je wel voor de tip! Thank you for the tip!
Dat ga ik doen! I’ll do that!
Natasha heeft nog veel meer tips voor Xing. Natasha has a lot more tips for Xing.
En gaat het Xing lukken om een baan in Nederland te krijgen? And will Xing manage to get a job in the Netherlands?
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next ‘Heb je zin?’ episode
zien we hoe het verdergaat. we’ll see how the story continues.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!