Season 2 – Lesson 43 – Indefinite pronouns


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’
de soap om Nederlands te leren. the soap opera for learning Dutch.
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2 les 30 from #dutchgrammar-2 lesson 30
over onbepaalde voornaamwoorden. about indefinite pronouns.
Xing is aangenomen. Xing has been hired.
Daarom wil Martin haar verrassen That’s why Martin wants to surprise her
met een romantisch diner bij hem thuis. with a romantic dinner at his home.
Dit keer geen salades met korting! This time, no discounted salads!
Hij is al druk aan het koken. He is already busy cooking.
Hij stuurt Xing een appje. He sends a whatsapp message to Xing.
Vanavond vieren we je baan. We’ll celebrate your job tonight.
Kom om 20:00 uur! Come at 20:00 hours!
Maar Xing zit nu nog bij Gianluca. But Xing is still with Gianluca.
Ze helpt hem een beetje, She’s giving him a bit of help,
zodat hij Marieke kan versieren. so he can charm Marieke.
Ze legt uit dat niet alle vrouwen van macho’s houden. She explains to him that not all women like machos.
Zij vertelt hem wat hij allemaal kan doen She tells him what he can do
om zijn gevoelens te laten zien. to show his feelings.
Ze drinken allebei champagne. They both drink champagne.
Ze moesten natuurlijk wat drinken, Of course, they had to have a drink
omdat Xing is aangenomen. because Xing has got the job.
Maar ze drinken best wel veel… But they do drink quite a lot…
Al de champagne is al bijna op. All the champagne is almost finished.
Ze zijn beiden een beetje aangeschoten. They are both a bit tipsy.
‘O, een berichtje’ zegt Xing ‘Oh, a message’ says Xing
terwijl ze naar haar telefoon kijkt. while she looks at her phone.
Nou, Gianluca… Well, Gianluca…
Martin organiseert een feestje vanavond, Martin is organising a party tonight,
omdat ik de baan heb. because I have got the job.
Lief hè? Isn’t that sweet?
Hij schrijft dat we het vanaf 8 uur gaan vieren. He says we start celebrating at 8 o’clock.
Ik ben benieuwd wie er allemaal komt. I’m curious to know who will be there.
Xing heeft het niet allemaal goed begrepen… Xing didn’t quite understand…
Het werkwoord ‘vieren’ gebruiken we inderdaad The verb ‘vieren’ we do indeed use
als we het over een feestje hebben, when we talk about a party,
maar je kunt ook met z’n tweeën iets vieren. but you can also celebrate something with just the two of you.
Xing is misschien niet zo scherp meer na alle drank. Xing perhaps isn’t quite so sharp after all that drink.
Hé Gianluca, kom je ook op het feestje? Hey Gainluca, will you come to the party too?
O, natuurlijk kom ik op jouw feestje! Oh, of course I will come to your party!
Ik kom altijd op alle feestjes! I always go to all the parties!
Nou, dat vind ik leuk. Well, that’s great.
Hé Xing… Hey Xing…
Ik ben jou best wel dankbaar I’m really grateful to you
voor wat je allemaal voor me doet… for what you are doing for me…
zegt Gianluca. says Gianluca.
Ik mag op je feestje komen. I can come to your party.
En je helpt mij om Marieke te krijgen And you are helping me to get Marieke
met alle tips… with all your tips…
en natuurlijk and of course
doordat je Martin van Marieke hebt afgepakt. because you took Martin away from Marieke.
‘afgepakt’? ‘took away’?
Zei jij nou ‘afgepakt’? Did you say: ‘took away’?
Zo ben ik helemaal niet! I’m not at all like that!
Xing wordt een beetje emotioneel. Xing becomes a bit emotional.
Gianluca, ik wist het helemaal niet! Gianluca, I really didn’t know!
Toen ik iets met Martin kreeg, When I got together with Martin,
dacht ik echt dat jij en Marieke al wat hadden. I really thought you and Marieke were already together.
Door alle praatjes van jou! Because of all your talk!
Ik hoorde pas later dat het niet zo was! I only found out later, that that was not true!
Dus je moet niet denken dat ik een secreet ben! So I don’t want you to think I’m a bitch!
Ik ben echt lief hoor… I am really sweet, believe me…
Xing zucht. Xing sighs.
Kom, laten we naar het feestje gaan. Come on, let’s go to the party
Maar Gianluca zegt: ‘Zullen we nog één drankje doen?’ But Gianluca says: ‘Shall we have one more drink?’
OK, nog eentje dan… OK, one more then…
En Gianluca maakt een nieuwe fles open. And Gianluca opens a new bottle.
Nou… Well…
Volgens mij, hebben die allebei wel genoeg gedronken… I think those two have really had enough…
Is het straks een verrassing voor Xing… Will it be a surprise for Xing…
of voor Martin? or for Martin?
Als dat maar goed gaat! If it goes well!
Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ See you next time on ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):