Season 2 – Lesson 04 – Plural nouns


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau. Hello, my name is Bart de Pau.
Ik ben online docent Nederlands als vreemde taal. I am an online teacher of Dutch as a foreign language.
Welkom bij aflevering 4 Welcome to episode 4
van het tweede seizoen ‘Heb je zin?’ of the second season of ‘Heb je zin?’
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-1 les 44 en 45, from #dutchgrammar-1 lessons 44 and 45,
over speciale vormen van het meervoud. about special forms of plural (nouns).
Xing loopt naar haar huisje. Xing walks to her house.
Ze gaat haar koffer pakken. She is going to pack her suitcase.
Anika woont in hetzelfde huisje als Xing Anika lives in the same house as Xing
en Marieke is bij haar op bezoek. and Marieke is visiting her.
De dames hebben al best veel drank op. The ladies have drunk quite a lot.
De wodka van Anika smaakt goed! Anika’s vodka is very good!
Xing komt binnen. Xing comes in.
Oh… hallo! Oh… hello!
Hé Marieke, wat leuk dat je op bezoek bent. Hey Marieke, how nice that you are visiting us.
Hoi Xing, waar was je? Hi Xing, where have you been?
We hebben jou de hele avond niet gezien. We haven’t seen you all evening.
Heb je Martin misschien gezien? Have you seen Martin by any chance?
Eh… Uh…
Hmm… Hmm…
Xing heeft Martin beloofd Xing has promised Martin
om niets over hun romantische avond te zeggen. not to tell anyone about their romantic evening.
Dus zegt ze: ‘Eh… nee, ik heb Martin niet gezien.’ So she says: ‘Uh… no, I haven’t seen Martin.’
Wil je ook een glaasje wodka? Do you want a glass of vodka too?
Op het aanrecht staan nog glazen. There are glasses on the kitchen counter.
Nou, nee dank je… Well, no thank you…
Ik moet mijn koffer nog pakken. I still need to pack my suitcase.
En volgende week is een belangrijke week voor mij. And next week is an important week for me.
Oh, wat ga je doen? Oh, what are you doing?
Ik heb een solliciatiegesprek I have a job interview
bij een bedrijf dat goederen uit China importeert. with a company that imports goods from China.
Oh, is het een baan in de logistiek? Oh, is it a job in logistics?
Nee, ik ben chemicus. No, I am a chemist.
Bij dit bedrijf zijn ze op zoek naar chemici This company is looking for chemists
die Chinees en Nederlands spreken. who speak Chinese and Dutch.
Oh, wat leuk. Oh, that’s good.
Waar is het bedrijf? Where is the company?
In Amsterdam. In Amsterdam.
Ah… dus dan ben je volgende week in Amsterdam? Ah… so you will be in Amsterdam next week?
Wat leuk, ik ook! How nice, me too!
Bart heeft me gevraagd om nog 2 weken te werken Bart asked me to work another 2 weeks
op de Dutch Summer School in Amsterdam. at the Dutch Summer School in Amsterdam.
Dus dan kunnen we nog afspreken! So we can meet up!
Welke dagen ben je in Amsterdam? Which days are you in Amsterdam?
Van maandag tot vrijdag. From Monday to Friday.
Oh ja, dat is leuk… Oh yes, that’s good…
En misschien heb je nog wat tips voor me, And perhaps you might have some tips for me,
zodat ik me goed op het sollicitatiegesprek kan voorbereiden. so that I can prepare well for the job interview.
Natuurlijk, maar ik heb alvast één advies voor je. Of course, but I already have one recommendation for you.
Eén van mijn studenten in Rotterdam, Natasha, One of my students in Rotterdam, Natasha,
werkt als jobcoach. works as a job coach.
Ze werkt in meerdere steden, ook in Amsterdam. She works in several cities, as well as Amsterdam.
Ze helpt buitenlanders die een baan in Nederland zoeken, She helps foreigners who are looking for a job in the Netherlands,
van medici tot musici! from doctors to musicians!
Ze geeft ook sollicitatietrainingen. She also provides job application training.
Ik kan jou aan haar voorstellen. I can introduce you to her.
Hé, goed idee! Hey, good idea!
Op welke data kan jij? What dates could you do?
Ik kan op maandag 14 augustus I can do Monday 14th of August
en woensdag 16 augustus. and Wednesday 16th of August.
Dan werk ik in de ochtend. I’ll be working in the mornings then.
Dus we kunnen dan ‘s middags afspreken. So we can meet in the afternoon.
Ik zal Natasha vragen op welke data zij kan. I will ask Natasha which dates she can do.
Xing zegt: ‘Dat is goed… gezellig…’ Xing says: ‘That’s good… lovely…’
Dan kunnen we ook even verder kletsen. And then we can also chat some more.
Ik ben namelijk best wel benieuwd I am pretty curious
hoe het met jou en Gianluca gaat. to know how it’s going with you and Gianluca.
Marieke kijkt een beetje beduusd… Marieke looks a bit taken aback…
Oeps! Oops!
Xing denkt nog Xing still thinks
dat Marieke en Gianluca verliefd op elkaar zijn. that Marieke and Gianluca are in love with each other.
Ze weet niet dat Marieke Gianluca niet leuk vindt! She doesn’t know that Marieke doesn’t like Gianluca!
En ze weet ook niet dat Marieke eigenlijk Martin wel leuk vindt! And she doesn’t know either that Marieke really does like Martin!
Hoe zal het verder gaan als ze dat hoort? How will it work out when she hears that?
Dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ That, we’ll see next time on ‘Heb je zin?’
Tot dan! Till then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):