Season 2 – Lesson 09 – Hoeven


Transcript

Hallo! Hello!
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (Are you in the mood?)
seizoen 2, aflevering 9. season 2, episode 9.
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2 les 19 from #dutchgrammar-2 lesson 19
over het modale werkwoord ‘hoeven’. about the modal verb ‘hoeven’.
Marieke is een beetje verdrietig. Marieke is a bit sad.
Geen romantische avond met Martin. No romantic evening with Martin.
Xing heeft gezegd dat het bewolkt is, Xing has said it’s cloudy,
dus hoefde Martin niet so Martin shouldn’t
met Marieke naar het bruggetje te gaan go to the bridge with Marieke
om naar de maan te kijken… to look at the moon…
Maar is het wel bewolkt? But is it cloudy though?
Anika denkt dat het een leugentje is… Anika think it’s a lie…
Maar ze heeft vooral met Marieke te doen. But mainly she feels sorry for Marieke.
‘Wil je nog een glaasje wodka?’ vraagt ze. ‘Do you want another glass of vodka?’ she asks.
‘Nee, ik hoef niets’, antwoordt Marieke. ‘No, I don’t need anything’, answers Marieke.
Ik wilde zo graag een romantische avond met Martin. I wanted a romantic evening with Marin so much.
En de volgende 2 weken moet ik in Amsterdam werken. And the next 2 weeks I have to work in Amsterdam.
Martin woont in Amsterdam Martin lives in Amsterdam
en ik wilde veel met hem afspreken. and I wanted to meet with him a lot.
Ik dacht echt dat hij op mij verliefd was. I really thought he was in love with me.
Xing wil Martin niet kwijt. Xing doesn’t want to lose Martin.
Dus Martin hoeft niet te weten So Martin must not know
dat Marieke hem leuk vindt. that Marieke likes him.
Xing is een beetje bang Xing is a bit afraid
dat Marieke in Amsterdam toch met Martin afspreekt. that Marieke will still meet up with Martin in Amsterdam.
Marieke, ik begrijp je. Marieke, I understand.
Natuurlijk wil je de komende 2 weken Of course, you don’t want to give classes
liever niet in Amsterdam lesgeven. in Amsterdam for the next two weeks.
Je kunt misschien aan Bart vragen Maybe you could ask Bart
of je toch niet hoeft te werken. if you needn’t work.
Ho ho… Ho ho…
Marieke is een beetje geÔrriteerd. Marieke is a bit irritated.
Waarom? Why?
Ik vind het toch leuk I still like
om op de Summer School in Amsterdam te werken. working at the Summer School in Amsterdam.
Dan hoef ik dat toch niet af te zeggen? So I don’t have to cancel that, do I?
Ook Anika ergert zich aan Xing. Anika is getting annoyed by Xing as well.
Ze heeft haar door. She can see through her.
Ze vertelde al twee keer een leugen… She has already told two lies…
En nu probeert ze Marieke te overtuigen And now she is trying to persuade Marieke
om niet naar Amsterdam te gaan. not to go to Amsterdam.
Hmm… Dat was misschien ook niet zo slim van Xing. Hmm… Perhaps that wasn’t so clever of Xing.
Ze bedenkt toch nog iets anders, Still, she thinks up something else,
omdat ze niet wil dat Marieke met Martin afspreekt. because she doesn’t want Marieke to meet Martin.
Martin mag niet weten dat Marieke hem leuk vindt. Martin should not know that Marieke likes him.
Daarom zegt ze: That’s why she says:
Eh… trouwens… Uh… by the way…
Wist je dat Martin een vriendin heeft? Did you know Martin has a girlfriend?
Huh? Huh?
Anika zegt boos: Anika says angrily:
Dat hoef ik toch niet te geloven! I shouldn’t believe that!
Ja hoor… Yes indeed…
Echt waar! It’s really true!
En ja, hier hoeft Xing ook niet te liegen, And yes, Xing doesn’t need to lie about that,
want het is natuurlijk wel waar. because it’s true of course.
Marieke kijkt verdrietig. Marieke looks sad.
Anika heeft met haar te doen… Anika feels sorry for her…
‘Hoe weet je dat dan?’ vraagt ze aan Xing. ‘How do you know that then?’ she asks Xing.
Eh… dat heb ik gehoord… Uh… I heard it…
En ze loopt weg. And she walks away.
Ik ga mijn koffer pakken. I’m going to pack my suitcase.
Nou, nou… Well, well…
Dat loopt niet helemaal lekker tussen de dames… It’s not really going very well between the ladies…
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next ‘Heb je zin?’ episode
zien we hoe dat verder gaat. we’ll see how the story continues.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Subtitles in other languages

Hallo! Здравствуйте!
Mijn naam is Bart de Pau, Меня зовут – Барт де Пау,
online docent Nederlands. онлайн-преподаватель Нидерландского языка.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Добро пожаловать на ‘Heb je zin?’
seizoen 2, aflevering 9. сезон 2, серия 9.
Vandaag oefenen we de grammatica Сегодня мы рассмотрим грамматику
van #dutchgrammar-2 les 19 из урока 19 #dutchgrammar-2
over het modale werkwoord ‘hoeven’. про модальный глагол ‘hoeven’ (иметь необходимость).
Marieke is een beetje verdrietig. Марике немного расстроена.
Geen romantische avond met Martin. Романтический вечер с Мартином не состоится.
Xing heeft gezegd dat het bewolkt is, Чинь сказала, что сегодня облачно,
dus hoefde Martin niet поэтому Мартин не должен был
met Marieke naar het bruggetje te gaan идти с Марике на мостик,
om naar de maan te kijken… чтобы полюбоваться на луну…
Maar is het wel bewolkt? Но на самом ли деле облачно?
Anika denkt dat het een leugentje is… Аника считает, что это небольшая ложь…
Maar ze heeft vooral met Marieke te doen. Но больше она переживает за Марике.
‘Wil je nog een glaasje wodka?’ vraagt ze. ‘Ты хочешь ещё одну рюмочку водки?’ спрашивает она.
‘Nee, ik hoef niets’, antwoordt Marieke. ‘Нет, мне ничего не нужно’, отвечает Марике.
Ik wilde zo graag een romantische avond met Martin. Мне так хотелось романтического свидания с Мартиным.
En de volgende 2 weken moet ik in Amsterdam werken. И 2 следующие недели я должна работать в Амстердаме.
Martin woont in Amsterdam Мартин живёт в Амстердаме
en ik wilde veel met hem afspreken. и я хотела с ним почаще встречаться.
Ik dacht echt dat hij op mij verliefd was. Я правда думала, что он был в меня влюблён.
Xing wil Martin niet kwijt. Чинь не хочет терять Мартина.
Dus Martin hoeft niet te weten Поэтому Мартин не должен знать,
dat Marieke hem leuk vindt. что он нравится Марике.
Xing is een beetje bang Чинь немного боится,
dat Marieke in Amsterdam toch met Martin afspreekt. что Марике всё же встретиться с Мартином в Амстердаме.
Marieke, ik begrijp je. Марике, я тебя понимаю.
Natuurlijk wil je de komende 2 weken Естественно, ты не хочешь в следующие 2 недели
liever niet in Amsterdam lesgeven. давать уроки в Амстердаме.
Je kunt misschien aan Bart vragen Может ты можешь спросить у Барта
of je toch niet hoeft te werken. действительно ли тебе нужно работать.
Ho ho… Хо хо…
Marieke is een beetje geїrriteerd. Марике немного раздражена.
Waarom? Почему?
Ik vind het toch leuk Мне действительно нравится
om op de Summer School in Amsterdam te werken. работать в Summer School в Амстердаме.
Dan hoef ik dat toch niet af te zeggen? Зачем я тогда должна отказываться?
Ook Anika ergert zich aan Xing. Анику Чинь тоже начинает раздражать.
Ze heeft haar door. Она видит её насквозь.
Ze vertelde al twee keer een leugen… Она уже 2 раза говорила ложь…
En nu probeert ze Marieke te overtuigen А сейчас она пытается убедить Марике
om niet naar Amsterdam te gaan. не ехать в Амстердам.
Hmm… Dat was misschien ook niet zo slim van Xing. Хмм… Это было, возможно, не так разумно со стороны Чинь.
Ze bedenkt toch nog iets anders, Она ещё кое-что придумала,
omdat ze niet wil dat Marieke met Martin afspreekt. так как она не хочет, чтобы Марике встретилась с Мартиным.
Martin mag niet weten dat Marieke hem leuk vindt. Мартин не должен знать, что он нравится Марике.
Daarom zegt ze: Поэтому она говорит:
Eh… trouwens… Э… между прочим…
Wist je dat Martin een vriendin heeft? А ті знала, что у Мартина есть девушка?
Huh? Хм?
Anika zegt boos: Аника говорит сердито:
Dat hoef ik toch niet te geloven! Я не должна в это верить!
Ja hoor… Да-да…
Echt waar! На самом деле!
En ja, hier hoeft Xing ook niet te liegen, И да, в этом случае Чинь не нужно опять лгать,
want het is natuurlijk wel waar. так как это, конечно же, чистая правда.
Marieke kijkt verdrietig. Марика выглядит расстроенной.
Anika heeft met haar te doen… Аника переживает за неё…
‘Hoe weet je dat dan?’ vraagt ze aan Xing. ‘Откуда ты про это знаешь?’ спрашивает она Чинь.
Eh… dat heb ik gehoord… Э… Я это слышала…
En ze loopt weg. И она уходит.
Ik ga mijn koffer pakken. Я иду собирать свой чемодан.
Nou, nou… Так, так…
Dat loopt niet helemaal lekker tussen de dames… Девушки немного не поладили друг с другом…
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ В следующей серии ‘Heb je zin?’
zien we hoe dat verder gaat. мы узнаем, что же будет дальше.
Tot dan! До встречи!
Doei! Пока!

Hallo! Привіт!
Mijn naam is Bart de Pau, Моє ім’я – Барт де Пау,
online docent Nederlands. онлайн-викладач нідерландської мови.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Ласкаво просимо до ‘Heb je zin?’ (Як настрій?)
seizoen 2, aflevering 9. сезон 2, епізод 9.
Vandaag oefenen we de grammatica Сьогодні ми будемо практикувати граматику
van #dutchgrammar-2 les 19 з уроку 19 #dutchgrammar-2
over het modale werkwoord ‘hoeven’. про модальне дієслово ‘hoeven’ (мати необхідність).
Marieke is een beetje verdrietig. Маріке трохи сумно.
Geen romantische avond met Martin. Ніякого романтичного вечора з Мартіном.
Xing heeft gezegd dat het bewolkt is, Чінг сказала, що хмарно,
dus hoefde Martin niet тому Мартіну не довелося
met Marieke naar het bruggetje te gaan йти до мосту з Маріке,
om naar de maan te kijken… щоб милуватися місяцем..
Maar is het wel bewolkt? Але чи дійсно хмарно?
Anika denkt dat het een leugentje is… Аніка вважає, що це невеличка брехня..
Maar ze heeft vooral met Marieke te doen. Але вона найбільше співчуває Маріке.
‘Wil je nog een glaasje wodka?’ vraagt ze. ‘Хочеш ще одну чарку горілки?’ запитує вона.
‘Nee, ik hoef niets’, antwoordt Marieke. ‘Ні, мені нічого не потрібно’, відповідає Маріке.
Ik wilde zo graag een romantische avond met Martin. Мені так хотілося романтичного вечора з Мартіном.
En de volgende 2 weken moet ik in Amsterdam werken. І наступні 2 тижні я повинна працювати в Амстердамі.
Martin woont in Amsterdam Мартін живе в Амстердамі
en ik wilde veel met hem afspreken. і я дуже хотіла більше з ним зустрічатися.
Ik dacht echt dat hij op mij verliefd was. Я справді думала, що він закоханий у мене.
Xing wil Martin niet kwijt. Чінг не хоче втратити Мартіна.
Dus Martin hoeft niet te weten Тож Мартіну не варто знати,
dat Marieke hem leuk vindt. що він подобається Маріке.
Xing is een beetje bang Чінг трохи боїться,
dat Marieke in Amsterdam toch met Martin afspreekt. що Маріке все одно зустрінеться з Мартіном в Амстердамі.
Marieke, ik begrijp je. Маріке, я тебе розумію.
Natuurlijk wil je de komende 2 weken Звичайно, тобі не хочеться наступні 2 тижні
liever niet in Amsterdam lesgeven. викладати в Амстердамі.
Je kunt misschien aan Bart vragen Ти можеш, запитати Барта
of je toch niet hoeft te werken. чи тобі таки потрібно працювати.
Ho ho… Хо-хо…
Marieke is een beetje geїrriteerd. Маріке трохи роздратована.
Waarom? Чому?
Ik vind het toch leuk Мені все одно подобається
om op de Summer School in Amsterdam te werken. працювати в Літній школі в Амстердамі.
Dan hoef ik dat toch niet af te zeggen? Тож мені не потрібно це скасовувати, чи не так?
Ook Anika ergert zich aan Xing. Аніку також починає дратувати Чінг.
Ze heeft haar door. Вона бачить її наскрізь.
Ze vertelde al twee keer een leugen… Вона вже двічі збрехала…
En nu probeert ze Marieke te overtuigen І тепер вона намагається переконати Маріке
om niet naar Amsterdam te gaan. не їхати в Амстердам.
Hmm… Dat was misschien ook niet zo slim van Xing. Хм… Можливо, це було теж не дуже розумно з боку Чінг.
Ze bedenkt toch nog iets anders, І все-таки вона придумує щось інше,
omdat ze niet wil dat Marieke met Martin afspreekt. тому що вона не хоче, щоб Маріке зустрілася з Мартіном.
Martin mag niet weten dat Marieke hem leuk vindt. Мартіну не можна знати, що він подобається Маріке.
Daarom zegt ze: Ось чому вона каже:
Eh… trouwens… Е… до речі…
Wist je dat Martin een vriendin heeft? Ти знала, що у Мартіна є дівчина?
Huh? Га?
Anika zegt boos: Аніка сердито каже:
Dat hoef ik toch niet te geloven! Цьому мені точно не варто вірити!
Ja hoor… Так звичайно…
Echt waar! Справді!
En ja, hier hoeft Xing ook niet te liegen, І так, тут Чінг не потрібно обманювати,
want het is natuurlijk wel waar. тому що це, звичайно, таки правда.
Marieke kijkt verdrietig. Маріке виглядає сумною.
Anika heeft met haar te doen… Аніці шкода її…
‘Hoe weet je dat dan?’ vraagt ze aan Xing. ‘Звідки ти це знаєш?’ питає вона Чінг.
Eh… dat heb ik gehoord… Е… Я це чула…
En ze loopt weg. І вона йде геть.
Ik ga mijn koffer pakken. Я йду пакувати свою валізу.
Nou, nou… Ну-ну…
Dat loopt niet helemaal lekker tussen de dames… Між дамами справи не дуже добрі…
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ У наступному епізоді ‘Heb je zin?’
zien we hoe dat verder gaat. ми побачимо, що буде далі.
Tot dan! До зустрічі!
Doei! Бувайте!