Season 2 – Lesson 03 – Adjective


Transcript

Hallo! Hello!
Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.
Ik ben online docent Nederlands. I am an online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin? – 2’: Welcome to ‘Heb je zin? – 2’:
de soap om Nederlands te leren. the soap opera for learning Dutch.
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-1 les 39 from #dutchgrammar-1 lesson 39
over het bijvoeglijk naamwoord about the adjective
in combinatie met een aanwijzend voornaamwoord in combination with a demonstrative pronoun
en over bijvoeglijke voornaamwoorden als materiaal. and about adjectives that are materials.
Waar zijn Martin en Xing? Where are Martin and Xing?
Martin en Xing hebben net Martin and Xing have just been
romantisch samen naar de maan gekeken getting romantic together looking at the moon
op het houten bruggetje from the wooden bridge
bij het meertje op het vakantiepark. at the lake of the holiday park.
Nu zitten ze op een ijzeren bankje te praten. Now they are sitting on an iron bench and talking.
Ze zijn een beetje verliefd. They are a bit in love.
Xing, vind je mij echt leuk? Xing, do you really like me?
Ja, Martin. Yes, Martin.
Ik vind je echt leuk. I really like you.
En jij mij? And do you like me?
Ja, ik jou ook. Yes, I like you too.
Hebben we nu verkering? Are we going steady now?
Ehm… ja… alleen… eh… Uhm… yes… only… uh…
Wat bedoel je? What do you mean?
Eh… ik ga volgende week terug naar Shanghai. Uh… I’m going back to Shanghai next week.
Oh… blijf je niet in Nederland? Oh… so you aren’t staying in the Netherlands?
Dat weet ik niet. I don’t know.
Dat weet je niet? You don’t know?
Wat bedoel je? What do you mean?
Ga je nu terug naar China … Are you going back to China …
of blijf je in Nederland? or are you staying in the Netherlands?
Ik wil wel in Nederland blijven, maar … I do want to stay in the Netherlands, but…
ik heb niet het juiste papieren document. I don’t have the right (paper) document.
Welk document? Which document?
Mijn visum loopt af. My visa is expiring.
Oh… Oh…
Is het niet meer geldig? Is it not valid anymore?
Ik kan op dat oude visum niet langer in Nederland blijven. I can’t stay in the Netherlands on the old visa.
Dus moet ik een nieuw visum hebben. So I need to have a new visa.
Oh, dus je gaat gewoon even naar China… Oh, so you are just going to China…
en daarna kom je terug? and then you’ll come back?
Eh… dat is niet zo eenvoudig. Uh… it’s not as easy as that.
Ik krijg niet zomaar een visum. I can’t just get a visa.
Dan moet ik een baan hebben… I need to have a job…
of… or…
een Nederlandse man. a Dutch husband.
Xing kijkt naar Martin… Xing looks at Martin…
Maar Martin weet het allemaal niet… But Martin doesn’t know what to think….
Dit gaat wel een beetje vlug! This is going a bit too fast!
Hij zegt snel: ‘Eh… kun je niet ergens solliciteren?’ He quickly says: ‘Uh… can’t you just apply for a job somewhere?’
Xing lacht: ‘Maak je maar geen zorgen hoor!’ Xing laughs: ‘Don’t worry!’
Dat is eigenlijk de reden dat ik hier ben. That is actually the reason I’m here.
Ik heb volgende week een sollicitatiegesprek in Amsterdam. l have a job interview in Amsterdam next week.
Ik moet beter Nederlands spreken, I need to speak Dutch better,
om die leuke baan te krijgen. to get that good job.
Daarom ben ik naar deze intensieve cursus gekomen! That’s why I came on this intensive course!
Martin zucht… Martin sighs…
Oh… OK. Oh… OK.
He, maar dan kunnen we volgende week afspreken, Hey, but then we can meet next week,
want ik woon in Amsterdam! because I live in Amsterdam!
Ja, dat is leuk… Yes, that would be nice…
Dan kunnen we leuke dingen doen… Then we can do some fun things…
en dan zien we wel hoe het tussen ons gaat. and we’ll see how it goes between us.
Goed idee! Good idea!
Maar wat zeggen we straks tegen de andere studenten But what shall we say to the other students
over dit romantische avondje? about this romantic evening?
Niets! Nothing!
Dit is ons geheimpje! This is our little secret!
OK! OK!
Martin, ik moet eigenlijk nu eerst mijn koffer pakken. Martin, I actually need to pack my suitcase now.
Het is al laat en morgen vertrekken we vroeg. It’s already late, and tomorrow we’re leaving early.
OK, dat is goed. OK, that’s all right.
Dan ga ik even afscheid nemen van mijn vriend Lars. Then I’ll go and say goodbye to my friend Lars.
Hij vertrekt vanavond al naar Zweden. He is leaving for Sweden tonight.
En ik slaap op zijn kamer. And I’ll sleep in his room.
Hij geeft me zijn sleutel. He’s giving me his key.
Dan kom ik daarna nog even langs in jouw huisje. Then I’ll come over to your house.
Ja, goed idee… Yes, good idea…
Tot zo! See you in a while!
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next episode of ‘Heb je zin?’
zien we hoe dat verder gaat… we’ll see how the story continues…
Tot dan! Till then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):