Season 2 – Lesson 18 – Personal pronouns: things


Transcript

Hallo, ik ben Bart de Pau, Hello, I am Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij alweer een nieuwe aflevering Welcome once again to a new episode
van ‘Heb je zin?’ of ‘Heb je zin?’
de soap om Nederlands te leren. the soap opera for learning Dutch.
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-1 les 16 from #dutchgrammar-1 lesson 16
over persoonlijke voornaamwoorden about personal pronouns
die verwijzen naar dingen. that refer to things.
Martin en Xing hebben afgesproken Martin and Xing have agreed to meet
op het station van Amsterdam. at Amsterdam station.
Ze gaan vandaag met de trein naar Zandvoort. Today, they are going to Zandvoort by train.
De trein staat al klaar. The train is already there.
Hij vertrekt over 10 minuten, om 11 uur precies. It leaves in 10 minutes, at 11 o’clock exactly.
Martin is al op het perron, maar Xing nog niet. Martin is already on the platform, but not Xing yet.
Dan belt ze. Then she calls.
Martin, de tram heeft vertraging. Martin, the tram is delayed.
Hij is 5 minuten later. It will be 5 minutes late.
OK, gewoon rennen als je aankomt. OK, just run when you arrive.
Spoor 1 vlakbij de ingang. Platform 1, close to the entrance.
Het heeft een roltrap meteen na de toegangspoortjes. It has an escalator, directly behind the entrance gates.
Maar nog steeds geen Xing… But still no Xing…
Dan belt ze opnieuw… Then she calls again…
Martin, mijn OV-Chipkaart doet het niet. Martin, my public transport chip card is not working.
Hij heeft geen tegoed meer. It has no more credit.
Kom op Xing… schiet op! Come on Xing… hurry!
Martin wordt een beetje nerveus. Martin is getting a bit nervous.
De trein zal niet wachten. The train won’t wait.
Hij vertrekt al over 1 minuut. It leaves in 1 minute.
De tijd tikt. Time is ticking by.
Daar is de klok. There is the clock.
Hij geeft aan dat het 11 uur is. It says 11 o’clock.
Martin zucht. Martin sighs.
Waarom is het toch zo moeilijk om op tijd te komen? Why is it so difficult to be on time?
Nu moeten ze een half uur wachten. Now they’ll have to wait half an hour.
Martin is een beetje boos op Xing. Martin is a bit angry with Xing.
Hij mompelt: ‘Bij een Nederlands meisje gebeurt zoiets nooit!’ He mutters: ‘This would never happen with a Dutch girl!’
Marieke komt altijd op tijd. Marieke is always on time.
En net op dat moment klinkt de omroepstem: And right at that moment the speaker announces:
de trein naar Zandvoort van 11 uur the 11 o’clock train to Zandvoort
zal vertrekken met een vertraging van ongeveer 5 minuten. will depart with a delay of approximately 5 minutes.
En daar is Xing… And here is Xing…
‘Ben ik nog op tijd?’ hijgt ze buiten adem… ‘Am I in time?’ she pants out of breath…
Martin zegt: ‘Nee, je bent te laat!’ Martin says: ‘No, you’re late!’
Maar hij is toch nog niet weg? But it hasn’t gone yet?
En ze wijst naar de trein. And she points to the train.
Je hebt mazzel… You’re lucky…
Martin en Xing zitten in de trein. Martin and Xing are on the train.
Maar hij vertrekt nog steeds niet. But it still doesn’t leave.
‘Moest ik me daarom zo haasten?’ zucht Xing. ‘Was that why I needed to hurry?’ sighs Xing.
Hé, kijk nou… Hey, look…
Tegenover hen zit iemand met ‘Het Lesboek’. Opposite them there is someone with ‘Het Lesboek’.
‘Is het moeilijk?’ vraagt Xing ‘Is it difficult?’ asks Xing
en ze wijst naar het boek. and she points at the book.
‘Nee hoor!’ zegt het meisje. ‘Well no!’ says the girl.
Dit boek is geen saai studieboek. This book is not a boring textbook.
Het bevat veel woordjes en grammatica, It contains a lot of words and grammar,
maar ook een heel leuk verhaal! but also a nice story!
Over een jongen en een meisje… About a boy and a girl…
En ik wil echt weten of ze iets met elkaar krijgen! And I really want to know if they get together!
Martin en Xing lachen naar elkaar… Martin and Xing are smiling at each other…
Tsja… Well…
Dat meisje weet nog niet That girl doesn’t know yet
dat ze vanaf nu onderdeel van dat verhaal is. that from now on she is part of the story.
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next ‘Heb je zin?’ episode
zien we hoe het verdergaat! we’ll see how the story continues!
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!