Season 2 – Lesson 16 – Perfect tense: double infinitives


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij een nieuwe aflevering van ‘Heb je zin?’ Welcome to a new episode of ‘Heb je zin?’
Vandaag oefenen we weer de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2 les 44. from #dutchgrammar-2 lesson 44.
Maar dit keer niet over de scheidbare werkwoorden, But this time it’s not about separable verbs,
maar over het perfectum but about the perfect tense
dat niet eindigt op een voltooid deelwoord, not ending with a past participle,
maar op 2 infinitieven. but with 2 infinitives.
Xing en Martin zijn in hotel ‘De Drie Kruizen’. Xing and Martin are at the hotel ‘De Drie Kruizen’.
Xing heeft gelukkig al vroeg kunnen inchecken. Fortunately, Xing could check in early.
Het was nog geen 2 uur ‘s middags It was not yet 2 o’clock in the afternoon
– de standaard inchecktijd van het hotel – – the hotel’s standard check in time –
maar gelukkig was de kamer al schoon. but luckily the room was already clean.
Ze heeft dus niet hoeven wachten. So she didn’t need to wait.
Nu zijn ze op de kamer. Now they are in the room.
Xing is op het bed gaan zitten. Xing sat down on the bed.
Ze zucht voldaan… She sighs contentedly…
Hèhè, eindelijk geregeld! Ahhhh, sorted at last!
Wat heeft ze zin in dit weekje Amsterdam. She has been looking forward to this week in Amsterdam.
Dat heeft ze altijd al eens willen doen. She has always wanted to do this one day.
Dan zegt ze tegen Martin: Then she says to Martin:
Hé, jij hebt nog even met de receptioniste staan praten… Hey, you were talking to the lady on reception…
Wat heeft ze tegen jou gezegd? What did she say to you?
Oh… niets bijzonders… Oh… nothing special…
Martin? Martin?
OK… OK…
Ze heeft laten weten, She let me know,
dat het geen probleem is, that it would not be a problem,
als ik hier eens blijf slapen… if I spent the night here sometime…
Xing kijkt een beetje verbaasd. Xing looks a bit surprised.
Ben je daarom bij de receptie blijven staan? Is that why you stayed at reception?
Om dat te vragen? To ask that?
Nee, nee, Xing… No, no, Xing…
Ik heb helemaal niets willen vragen. I didn’t want to ask anything.
Ze zei dit echt zelf! She really said this herself!
Ja, ja… Oh, well…
Alles op z’n tijd, Martin… All in good time, Martin…
Je moet gewoon een beetje geduld hebben. You just need to be a bit patient.
Ik vind je een leuke jongen, I think you’re a nice guy,
maar laten we het rustig aan doen. but let’s take our time.
‘Dat begrijp ik hoor’, zegt Martin. ‘Well, I understand that’, says Martin.
Maar ik heb zitten denken… But I’ve been thinking…
Ik bedoel… I mean…
Ik ben gewoon verliefd op jou. I’m just in love with you.
Ik wil graag dat je in Nederland komt wonen. I really want you to come and live in the Netherlands.
Maar Martin… But Martin…
Dat wil ik ook! I want that as well!
Ik heb altijd al in dit land willen wonen. I have always wanted to live in this country.
En daarom is die sollicitatie nu echt het belangrijkste. And that is why this job application is now really most important.
Als ik die baan krijg, If I get the job,
dan wordt mijn droom werkelijkheid. then my dream will come true.
Dan krijg ik iets terug Then, I will get something in return
voor al die uren dat ik Nederlands heb zitten leren. for all those hours I’ve spent learning Dutch.
Dan kunnen we denken aan een toekomst samen. Then we can think about a future together.
En echt waar, And really,
ik heb al zoveel over een leuke Nederlandse vriend zitten dromen. I’ve been dreaming so much about a nice Dutch boyfriend.
Iemand zoals jij… Someone like you…
Maar alles stapje voor stapje… But everything one step at a time…
Martin is gaan staan. Martin stood up.
Ik begrijp je, Xing. I understand you, Xing.
Wanneer is die sollicitatie? When is the job interview?
Over 3 dagen. In three days.
Martin zegt: Martin says:
Misschien is het dan beter Maybe it’s better then
als we na jouw sollicitatie afspreken… if we meet after your job interview…
Nee Martin, dat is het andere uiterste. No Martin, that is the other extreme.
Natuurlijk wil ik deze week tijd met jou besteden. Of course I would like to spend time with you this week.
Ik heb al veel voor deze sollicitatie zitten voorbereiden. I’ve already spent a lot of time preparing for this interview.
Meer kan ik toch niet doen! There is nothing more I can do!
Overmorgen heb ik nog een afspraak met een jobcoach, The day after tomorrow I have an appointment with a job coach,
maar de andere dagen kunnen we samen iets leuks doen. but we can do something together on the other days.
Alleen ‘s nachts wil ik gewoon lekker slapen… I just want to sleep well at night…
Dat is echt belangrijk! That is really important!
OK. OK.
Dat snap ik. I understand.
Dus… laten we een plan maken voor morgen! So… let’s make a plan for tomorrow!
Nou, gelukkig! Well, that’s lucky!
Volgens mij begrijpen Martin en Xing elkaar nu… I think Martin and Xing understand each other now…
Tsja… Well…
Een relatie met een Nederlander is niet altijd makkelijk. A relationship with a Dutch guy is not always easy.
Maar het kan natuurlijk wel! But of course it’s still possible!
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next ‘Heb je zin’ episode
zien we welke plannen Xing en Martin gaan maken we’ll see what plans Xing and Martin make
om iets leuks te doen. to do something nice.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!