Season 2 – Lesson 16 – Perfect tense: double infinitives


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij een nieuwe aflevering van ‘Heb je zin?’ Welcome to a new episode of ‘Heb je zin?’
Vandaag oefenen we weer de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2 les 44. from #dutchgrammar-2 lesson 44.
Maar dit keer niet over de scheidbare werkwoorden, But this time it’s not about separable verbs,
maar over het perfectum but about the perfect tense
dat niet eindigt op een voltooid deelwoord, not ending with a past participle,
maar op 2 infinitieven. but with 2 infinitives.
Xing en Martin zijn in hotel ‘De Drie Kruizen’. Xing and Martin are at the hotel ‘De Drie Kruizen’.
Xing heeft gelukkig al vroeg kunnen inchecken. Fortunately, Xing could check in early.
Het was nog geen 2 uur ‘s middags It was not yet 2 o’clock in the afternoon
– de standaard inchecktijd van het hotel – – the hotel’s standard check in time –
maar gelukkig was de kamer al schoon. but luckily the room was already clean.
Ze heeft dus niet hoeven wachten. So she didn’t need to wait.
Nu zijn ze op de kamer. Now they are in the room.
Xing is op het bed gaan zitten. Xing sat down on the bed.
Ze zucht voldaan… She sighs contentedly…
Hèhè, eindelijk geregeld! Ahhhh, sorted at last!
Wat heeft ze zin in dit weekje Amsterdam. She has been looking forward to this week in Amsterdam.
Dat heeft ze altijd al eens willen doen. She has always wanted to do this one day.
Dan zegt ze tegen Martin: Then she says to Martin:
Hé, jij hebt nog even met de receptioniste staan praten… Hey, you were talking to the lady on reception…
Wat heeft ze tegen jou gezegd? What did she say to you?
Oh… niets bijzonders… Oh… nothing special…
Martin? Martin?
OK… OK…
Ze heeft laten weten, She let me know,
dat het geen probleem is, that it would not be a problem,
als ik hier eens blijf slapen… if I spent the night here sometime…
Xing kijkt een beetje verbaasd. Xing looks a bit surprised.
Ben je daarom bij de receptie blijven staan? Is that why you stayed at reception?
Om dat te vragen? To ask that?
Nee, nee, Xing… No, no, Xing…
Ik heb helemaal niets willen vragen. I didn’t want to ask anything.
Ze zei dit echt zelf! She really said this herself!
Ja, ja… Oh, well…
Alles op z’n tijd, Martin… All in good time, Martin…
Je moet gewoon een beetje geduld hebben. You just need to be a bit patient.
Ik vind je een leuke jongen, I think you’re a nice guy,
maar laten we het rustig aan doen. but let’s take our time.
‘Dat begrijp ik hoor’, zegt Martin. ‘Well, I understand that’, says Martin.
Maar ik heb zitten denken… But I’ve been thinking…
Ik bedoel… I mean…
Ik ben gewoon verliefd op jou. I’m just in love with you.
Ik wil graag dat je in Nederland komt wonen. I really want you to come and live in the Netherlands.
Maar Martin… But Martin…
Dat wil ik ook! I want that as well!
Ik heb altijd al in dit land willen wonen. I have always wanted to live in this country.
En daarom is die sollicitatie nu echt het belangrijkste. And that is why this job application is now really most important.
Als ik die baan krijg, If I get the job,
dan wordt mijn droom werkelijkheid. then my dream will come true.
Dan krijg ik iets terug Then, I will get something in return
voor al die uren dat ik Nederlands heb zitten leren. for all those hours I’ve spent learning Dutch.
Dan kunnen we denken aan een toekomst samen. Then we can think about a future together.
En echt waar, And really,
ik heb al zoveel over een leuke Nederlandse vriend zitten dromen. I’ve been dreaming so much about a nice Dutch boyfriend.
Iemand zoals jij… Someone like you…
Maar alles stapje voor stapje… But everything one step at a time…
Martin is gaan staan. Martin stood up.
Ik begrijp je, Xing. I understand you, Xing.
Wanneer is die sollicitatie? When is the job interview?
Over 3 dagen. In three days.
Martin zegt: Martin says:
Misschien is het dan beter Maybe it’s better then
als we na jouw sollicitatie afspreken… if we meet after your job interview…
Nee Martin, dat is het andere uiterste. No Martin, that is the other extreme.
Natuurlijk wil ik deze week tijd met jou besteden. Of course I would like to spend time with you this week.
Ik heb al veel voor deze sollicitatie zitten voorbereiden. I’ve already spent a lot of time preparing for this interview.
Meer kan ik toch niet doen! There is nothing more I can do!
Overmorgen heb ik nog een afspraak met een jobcoach, The day after tomorrow I have an appointment with a job coach,
maar de andere dagen kunnen we samen iets leuks doen. but we can do something together on the other days.
Alleen ‘s nachts wil ik gewoon lekker slapen… I just want to sleep well at night…
Dat is echt belangrijk! That is really important!
OK. OK.
Dat snap ik. I understand.
Dus… laten we een plan maken voor morgen! So… let’s make a plan for tomorrow!
Nou, gelukkig! Well, that’s lucky!
Volgens mij begrijpen Martin en Xing elkaar nu… I think Martin and Xing understand each other now…
Tsja… Well…
Een relatie met een Nederlander is niet altijd makkelijk. A relationship with a Dutch guy is not always easy.
Maar het kan natuurlijk wel! But of course it’s still possible!
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next ‘Heb je zin’ episode
zien we welke plannen Xing en Martin gaan maken we’ll see what plans Xing and Martin make
om iets leuks te doen. to do something nice.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Subtitles in other languages

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Здравствуйте, меня зовут – Барт де Пау,
online docent Nederlands. онлайн-преподаватель Нидерландского языка.
Welkom bij een nieuwe aflevering van ‘Heb je zin?’ Добро пожаловать на новую серию ‘Heb je zin?’
Vandaag oefenen we weer de grammatica Сегодня мы опять позанимаемся грамматикой
van #dutchgrammar-2 les 44. из урока 44 #dutchgrammar-2.
Maar dit keer niet over de scheidbare werkwoorden, Но в этот раз не про разделяемые глаголы,
maar over het perfectum но про прошедшее совершённое время,
dat niet eindigt op een voltooid deelwoord, что имеет в конце не одно причастие прошедшего времени,
maar op 2 infinitieven. а 2 инфинитива.
Xing en Martin zijn in hotel ‘De Drie Kruizen’. Чинь и Мартин в гостинице ‘De Drie Kruizen’.
Xing heeft gelukkig al vroeg kunnen inchecken. У Чинь, к счастью, вышло зарегистрироваться раньше.
Het was nog geen 2 uur ‘s middags Тогда было ещё не 2 часа дня
– de standaard inchecktijd van het hotel – – Стандартное время заселение в гостиницу –
maar gelukkig was de kamer al schoon. но, к счастью, номер был уже убран.
Ze heeft dus niet hoeven wachten. Поэтому, ей не нужно было ждать.
Nu zijn ze op de kamer. Сейчас они в номере.
Xing is op het bed gaan zitten. Чинь села на кровать.
Ze zucht voldaan… Она вздыхает с удовлетворением…
Hèhè, eindelijk geregeld! Ну наконец-то все урегулировано!
Wat heeft ze zin in dit weekje Amsterdam. Как она ждёт с нетерпением этой недели в Амстердаме.
Dat heeft ze altijd al eens willen doen. Ей всегда хотелось это сделать.
Dan zegt ze tegen Martin: Потом она говорит Мартину:
Hé, jij hebt nog even met de receptioniste staan praten… Эй, ты ещё остался немного разговаривать с администратором…
Wat heeft ze tegen jou gezegd? Что она тебе сказала?
Oh… niets bijzonders… Ой… ничего особенного…
Martin? Мартин?
OK… Ок…
Ze heeft laten weten, Она дала мне знать,
dat het geen probleem is, что это не будет проблемой,
als ik hier eens blijf slapen… если я здесь когда-то останусь на ночь…
Xing kijkt een beetje verbaasd. Чинь выглядит немного удивлённой.
Ben je daarom bij de receptie blijven staan? Так ты поэтому на ресепшене остался стоять?
Om dat te vragen? Чтобы это спросить?
Nee, nee, Xing… Нет, нет, Чинь…
Ik heb helemaal niets willen vragen. Я ничего абсолютно не хотел спросить.
Ze zei dit echt zelf! Она, правда, сказала это сама!
Ja, ja… Да, да…
Alles op z’n tijd, Martin… Все в своё время, Мартин…
Je moet gewoon een beetje geduld hebben. Тебе нужно просто немного терпения.
Ik vind je een leuke jongen, Ты мне очень нравишься,
maar laten we het rustig aan doen. но давай не будем торопиться.
‘Dat begrijp ik hoor’, zegt Martin. ‘Конечно, я понимаю это’, сказал Мартин.
Maar ik heb zitten denken… Но я просто думал…
Ik bedoel… Я имею в виду…
Ik ben gewoon verliefd op jou. Я просто в тебя влюблен.
Ik wil graag dat je in Nederland komt wonen. Я очень хочу, чтобы ты осталась жить в Нидерландах.
Maar Martin… Но Мартин…
Dat wil ik ook! Этого я тоже очень хочу!
Ik heb altijd al in dit land willen wonen. Мне всегда хотелось жить в этой стране.
En daarom is die sollicitatie nu echt het belangrijkste. И поэтому это собеседование сейчас очень важно.
Als ik die baan krijg, Если я получу эту работу,
dan wordt mijn droom werkelijkheid. тогда моя мечта исполнится.
Dan krijg ik iets terug Тогда я что-то получу назад
voor al die uren dat ik Nederlands heb zitten leren. за все эти часы, что я провела, изучая Нидерландский язык.
Dan kunnen we denken aan een toekomst samen. Тогда мы можем подумать о нашем будущем вместе.
En echt waar, И на самом деле,
ik heb al zoveel over een leuke Nederlandse vriend zitten dromen. я также всегда мечтала о хорошем Нидерландском парне.
Iemand zoals jij… О ком-то, вроде тебя…
Maar alles stapje voor stapje… Но всё постепенно…
Martin is gaan staan. Мартин встал.
Ik begrijp je, Xing. Я тебя понимаю, Чинь.
Wanneer is die sollicitatie? Когда будет собеседование?
Over 3 dagen. Через 3 дня.
Martin zegt: Мартин говорит:
Misschien is het dan beter Наверное, будет лучше тогда,
als we na jouw sollicitatie afspreken… если мы встретимся после твоего собеседования…
Nee Martin, dat is het andere uiterste. Нет, Мартин, это уже другая крайность.
Natuurlijk wil ik deze week tijd met jou besteden. Я, конечно же, хочу на этой неделе с тобой провести время.
Ik heb al veel voor deze sollicitatie zitten voorbereiden. Я столько времени (сидела) готовилась к этому собеседованию.
Meer kan ik toch niet doen! Больше я уже не могу ничего сделать!
Overmorgen heb ik nog een afspraak met een jobcoach, Послезавтра у меня ещё встреча с консультантом по работе,
maar de andere dagen kunnen we samen iets leuks doen. но в другие дни мы можем вместе что-то интересное сделать.
Alleen ‘s nachts wil ik gewoon lekker slapen… Только ночью я хочу хорошо высыпаться…
Dat is echt belangrijk! Это очень важно!
OK. ОК.
Dat snap ik. Я понимаю.
Dus… laten we een plan maken voor morgen! Так… давай продумаем план на завтра!
Nou, gelukkig! Ну, к счастью!
Volgens mij begrijpen Martin en Xing elkaar nu… Думаю, что Мартин и Чинь сейчас понимают друг друга…
Tsja… Так…
Een relatie met een Nederlander is niet altijd makkelijk. Отношения с Нидерландцем не всегда даются легко.
Maar het kan natuurlijk wel! Но вполне возможны, безусловно!
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ В следующей серии ‘Heb je zin’
zien we welke plannen Xing en Martin gaan maken мы увидим что интересного Чинь и Мартин
om iets leuks te doen. запланируют сделать.
Tot dan! До встречи!
Doei! Пока!

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Привіт, мене звати Барт де Пау,
online docent Nederlands. онлайн-викладач нідерландської мови.
Welkom bij een nieuwe aflevering van ‘Heb je zin?’ Ласкаво просимо до нового епізоду ‘Heb je zin?’
Vandaag oefenen we weer de grammatica Сьогодні ми знову практикуємо граматику
van #dutchgrammar-2 les 44. з уроку 44 #dutchgrammar-2.
Maar dit keer niet over de scheidbare werkwoorden, Але цього разу йдеться не про відокремлювані дієслова,
maar over het perfectum але про доконаний час,
dat niet eindigt op een voltooid deelwoord, що закінчується не дієприкметником минулого часу,
maar op 2 infinitieven. а 2 інфінітивами.
Xing en Martin zijn in hotel ‘De Drie Kruizen’. Чінг і Мартін – у готелі ‘De Drie Kruizen’.
Xing heeft gelukkig al vroeg kunnen inchecken. На щастя, Чінг змогла зареєструватися раніше.
Het was nog geen 2 uur ‘s middags Ще не було другої години дня
– de standaard inchecktijd van het hotel – – стандартний час поселення в готелі –
maar gelukkig was de kamer al schoon. але, на щастя, кімната вже була чистою.
Ze heeft dus niet hoeven wachten. Тож їй не довелося чекати.
Nu zijn ze op de kamer. Тепер вони в кімнаті.
Xing is op het bed gaan zitten. Чінг сіла на ліжко.
Ze zucht voldaan… Вона зітхає з полегшенням…
Hèhè, eindelijk geregeld! Аха, нарешті впорядковано!
Wat heeft ze zin in dit weekje Amsterdam. Вона з нетерпінням чекала цього тижня в Амстердамі.
Dat heeft ze altijd al eens willen doen. Вона завжди хотіла це зробити.
Dan zegt ze tegen Martin: Тоді вона каже Мартіну:
Hé, jij hebt nog even met de receptioniste staan praten… Агов, ти розмовляв з адміністраторкою…
Wat heeft ze tegen jou gezegd? Що вона тобі сказала?
Oh… niets bijzonders… О… нічого особливого…
Martin? Мартін?
OK… OK…
Ze heeft laten weten, Вона попередила,
dat het geen probleem is, що це не буде проблемою,
als ik hier eens blijf slapen… якщо я залишусь тут якось на ніч…
Xing kijkt een beetje verbaasd. Чінг виглядає трохи здивованою.
Ben je daarom bij de receptie blijven staan? Ти тому залишився на рецепції?
Om dat te vragen? Щоб це спитати?
Nee, nee, Xing… Ні, ні, Чінг…
Ik heb helemaal niets willen vragen. Я взагалі нічого не хотів запитувати.
Ze zei dit echt zelf! Вона справді це сама сказала!
Ja, ja… Так, так…
Alles op z’n tijd, Martin… Всьому свій час, Мартіне…
Je moet gewoon een beetje geduld hebben. Тобі просто потрібно трохи набратися терпіння.
Ik vind je een leuke jongen, Я думаю, що ти хороший хлопець,
maar laten we het rustig aan doen. але давай не поспішати.
‘Dat begrijp ik hoor’, zegt Martin. ‘Ну, я це розумію’, каже Мартін.
Maar ik heb zitten denken… Але я думав…
Ik bedoel… Я маю на увазі…
Ik ben gewoon verliefd op jou. Я просто закоханий у тебе.
Ik wil graag dat je in Nederland komt wonen. Я хотів би, щоб ти переїхала жити в Нідерланди.
Maar Martin… Але Мартіне…
Dat wil ik ook! Я теж цього хочу!
Ik heb altijd al in dit land willen wonen. Я завжди хотіла жити в цій країні.
En daarom is die sollicitatie nu echt het belangrijkste. І саме тому ця співбесіда зараз дійсно найважливіша.
Als ik die baan krijg, Якщо я отримаю цю роботу,
dan wordt mijn droom werkelijkheid. тоді моя мрія здійсниться.
Dan krijg ik iets terug Тоді я отримаю щось
voor al die uren dat ik Nederlands heb zitten leren. за всі ті години, що я провела, вивчаючи нідерландську.
Dan kunnen we denken aan een toekomst samen. Тоді ми зможемо думати про майбутнє разом.
En echt waar, І справді,
ik heb al zoveel over een leuke Nederlandse vriend zitten dromen. я так багато мріяла про хорошого хлопця-нідерландця.
Iemand zoals jij… Такого, як ти…
Maar alles stapje voor stapje… Але все крок за кроком…
Martin is gaan staan. Мартін підвівся.
Ik begrijp je, Xing. Я розумію тебе, Чінг.
Wanneer is die sollicitatie? Коли співбесіда?
Over 3 dagen. Через три дні.
Martin zegt: Мартін каже:
Misschien is het dan beter Можливо, тоді краще,
als we na jouw sollicitatie afspreken… якщо ми зустрінемося після твоєї співбесіди…
Nee Martin, dat is het andere uiterste. Ні, Мартіне, це інша крайність.
Natuurlijk wil ik deze week tijd met jou besteden. Звичайно, я хочу провести з тобою час цього тижня.
Ik heb al veel voor deze sollicitatie zitten voorbereiden. Я вже приділила багато часу, готуючись до цього інтерв’ю.
Meer kan ik toch niet doen! Більше я зробити не можу!
Overmorgen heb ik nog een afspraak met een jobcoach, Післязавтра у мене ще зустріч із коучем по пошуку роботи,
maar de andere dagen kunnen we samen iets leuks doen. але в інші дні ми можемо разом щось придумати.
Alleen ‘s nachts wil ik gewoon lekker slapen… Я просто хочу добре спати вночі…
Dat is echt belangrijk! Це справді важливо!
OK. OK.
Dat snap ik. Я розумію.
Dus… laten we een plan maken voor morgen! Тож… давай складемо план на завтра!
Nou, gelukkig! Що ж, на щастя!
Volgens mij begrijpen Martin en Xing elkaar nu… Я думаю, що Мартін і Чінг тепер розуміють один одного…
Tsja… Так…
Een relatie met een Nederlander is niet altijd makkelijk. Стосунки з нідерландцем не завжди прості.
Maar het kan natuurlijk wel! Але, звичайно, можливі!
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ У наступному епізоді ‘Heb je zin’
zien we welke plannen Xing en Martin gaan maken ми побачимо, що Чінг і Мартін
om iets leuks te doen. цікавого запланують.
Tot dan! До зустрічі!
Doei! Бувайте!