Season 2 – Lesson 33 – The word ‘er’


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’
Vandaag oefenen we het woordje ‘er’. Today we’ll practise the word ‘er’.
Dat woordje heeft 2 letters This word has 2 letters
maar heel veel verschillende functies. but a lot of different functions.
Dat leer je in #dutchgrammar-2 les 38 tot en met 42. You can learn these in #dutchgrammar-2 lessons 38 to 42.
In deze video gebruiken we alle functies In this video, we’ll use all the functions
van het woordje ‘er’… of the word ‘er’…
gewoon om eraan te wennen… just to get used to it…
Dus je hoeft ze nog niet precies te kennen. So you don’t need to know them exactly yet.
Vanaf de volgende video oefenen we elke functie apart. In the following videos, we’ll practise every function individually.
We doen er vijf, eentje per aflevering. We’ll do five of them, one per episode.
Wie heeft er zin in deze les? Who’s up for this lesson?
Dan gaan we meteen beginnen. Well, let’s start right away.
Martin is benieuwd. Martin is curious.
Hoe gaat het met de sollicitatie van Xing? How is Xing’s job interview going?
Hij kijkt op zijn horloge. He looks at his watch.
Hmm… ze is er al een uur. Hmm… she’s been there for an hour already.
Misschien is ze al klaar? Maybe she’s finished?
Hij pakt zijn telefoon. He takes his phone.
Hé, er is een berichtje. Hey, there is a message.
Eens even kijken… Just have a look…
Dat zal wel van Xing zijn. That must be Xing.
Oh nee, toch niet… Oh no, actually not…
Hoi Martin, hoe gaat het met jou? Hi Martin, how are you doing?
Groetjes, Marieke Regards, Marieke
Wat leuk! How nice!
Een berichtje van Marieke. A message from Marieke.
Martin stuurt een appje terug: Martin sends back a whatsapp message:
Hoi Marieke, ben jij in Amsterdam? Hi Marieke, are you in Amsterdam?
Ja, ik ben er al een week. Yes, I’ve been here for a week already.
Martin appt: ‘Hoe gaat het?’ Martin sends a whatsapp: ‘How is it going?’
Er zijn weer veel interessante cursisten. There are a lot of interesting course participants again.
De Summer School is hier ook erg leuk. The Summer School is really nice here too.
Ik geniet ervan. I am enjoying it.
Nu ik er toch ben, zullen we eens afspreken? Shall we meet sometime while I am here?
Hmm… Hmm…
Dat vindt Martin wel leuk. Martin would like that.
En eigenlijk is hij ook wel benieuwd And actually he is also curious about
hoe het met haar en Gianluca gaat. how she’s getting on with Gianluca.
Hij besluit Marieke te bellen. He decides to call Marieke.
Dan kan hij ernaar vragen. Then he can ask.
Hoi, Martin. Hi, Martin.
Wat leuk dat je meteen belt. How nice that you are calling straight away.
Maar ook Marieke is nieuwsgierig… But Marieke is curious too…
Zij wil nu weleens weten wie de vriendin van Martin is. She’d like to know finally, who Martin’s girlfriend is.
Ik hoorde dat jullie naar het strand zijn geweest… I heard you went to the beach…
Xing heeft erover verteld. Xing talked about it.
Mocht je vriendin niet mee? Couldn’t your girlfriend join you?
O… Oh…
Martin weet even niet wat hij moet zeggen. For a moment, Martin doesn’t know what to say.
Wat weet Marieke ervan? What does Marieke know about it?
Ze weet waarschijnlijk niet van hun relatie. She probably doesn’t know about their relationship.
Immers, Martin en Xing hebben elkaar beloofd After all, Martin and Xing promised each other
om er met niemand over te praten. not to talk about it with anyone.
Dus antwoordt Martin: So Martin answers:
Eh… nee, mijn vriendin moest werken. Uh… no, my girlfriend had to work.
En meteen daarna zegt hij: And immediately after that, he says:
En eh… And uh…
Gianluca was er ook. Gianluca was there as well.
Heeft die er nog iets over verteld? Did he say anything about it?
Misschien komt Martin nu te weten hoe het zit. Perhaps now Martin will find out how things are.
Maar dan komt er een ander telefoontje binnen. But then there is another call coming in.
Het is Xing! It’s Xing!
O, sorry Marieke, ik moet ophangen. Oh, sorry Marieke, I need to hang up.
Ik bel je later terug. I’ll call you back later.
Nou… Well…
Marieke en Martin zijn allebei niet veel wijzer geworden. Marieke and Martin didn’t really find out much.
Marieke weet nog niet wie de vriendin van Martin is. Marieke doesn’t know who Martin’s girlfriend is.
En Martin weet nog niet And Martin doesn’t know
hoe het nu precies tussen haar en Gianluca zit. how it’s going between her and Gianluca.
Kortom, het blijft spannend So, the suspense continues
hier bij ‘Heb je zin?’ here on ‘Heb je zin?’
In de volgende aflevering In the next episode
zien we hoe het verdergaat. we’ll see how the story continues.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):

Subtitles in other languages

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Привет, меня зовут Барт де Пау,
online docent Nederlands. онлайн-преподаватель нидерландского языка.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Добро пожаловать на ‘Heb je zin?’
Vandaag oefenen we het woordje ‘er’. Сегодня мы практикуемся со словом ‘er’.
Dat woordje heeft 2 letters В этом слове всего 2 буквы
maar heel veel verschillende functies. но много разнообразных функций.
Dat leer je in #dutchgrammar-2 les 38 tot en met 42. Это ты изучаешь в уроках с 38 по 42 #dutchgrammar-2.
In deze video gebruiken we alle functies В этом видео мы используем все функции
van het woordje ‘er’… слова ‘er’…
gewoon om eraan te wennen… просто, чтобы привыкнуть…
Dus je hoeft ze nog niet precies te kennen. То есть, тебе еще не нужно знать их досконально.
Vanaf de volgende video oefenen we elke functie apart. В последующих видео мы будем отрабатывать каждую функцию отдельно.
We doen er vijf, eentje per aflevering. Их будет пять, одна на эпизод.
Wie heeft er zin in deze les? Кому интересен этот урок?
Dan gaan we meteen beginnen. Тогда давайте сразу начнем.
Martin is benieuwd. Мартину интересно.
Hoe gaat het met de sollicitatie van Xing? Как проходит собеседование Чинь?
Hij kijkt op zijn horloge. Он смотрит на часы.
Hmm… ze is er al een uur. Хммм… она там уже час.
Misschien is ze al klaar? Может, она уже освободилась?
Hij pakt zijn telefoon. Он берет свой телефон.
Hé, er is een berichtje. О, на нём сообщение.
Eens even kijken… Давай посмотрим…
Dat zal wel van Xing zijn. Это, должно быть, от Чинь.
Oh nee, toch niet… О нет, точно не от нее…
Hoi Martin, hoe gaat het met jou? Привет Мартин, как дела?
Groetjes, Marieke Всего дорого, Марике
Wat leuk! Вот здорово!
Een berichtje van Marieke. Сообщение от Марике.
Martin stuurt een appje terug: Мартин отвечает сообщением (в WhatsApp):
Hoi Marieke, ben jij in Amsterdam? Привет Марике, ты в Амстердаме?
Ja, ik ben er al een week. Да, я здесь уже неделю.
Martin appt: ‘Hoe gaat het?’ Мартин пишет: ‘Как дела?’
Er zijn weer veel interessante cursisten. Здесь снова много заинтересованных студентов.
De Summer School is hier ook erg leuk. Летняя школа тут тоже очень хорошая.
Ik geniet ervan. Я получаю удовольствие от нее.
Nu ik er toch ben, zullen we eens afspreken? Может, мы встретимся, пока я здесь?
Hmm… Хмм…
Dat vindt Martin wel leuk. Мартин бы этого очень хотел.
En eigenlijk is hij ook wel benieuwd И ему вообще-то очень интересно,
hoe het met haar en Gianluca gaat. как продвигаются ее отношения с Джанлукой.
Hij besluit Marieke te bellen. Он решает позвонить Марике.
Dan kan hij ernaar vragen. Тогда он сможет об этом спросить.
Hoi, Martin. Привет, Мартин.
Wat leuk dat je meteen belt. Как приятно, что ты сразу звонишь.
Maar ook Marieke is nieuwsgierig… Но Маріке тоже любопытно…
Zij wil nu weleens weten wie de vriendin van Martin is. Она хочет наконец узнать, кто девушка Мартина.
Ik hoorde dat jullie naar het strand zijn geweest… Я слышала, вы были на пляже…
Xing heeft erover verteld. Чинь об этом рассказала.
Mocht je vriendin niet mee? Твоя девушка не смогла поехать с вами?
O… O…
Martin weet even niet wat hij moet zeggen. Мартин несколько мгновений не знает, что должен сказать.
Wat weet Marieke ervan? Что известно Марике?
Ze weet waarschijnlijk niet van hun relatie. Скорее всего, она не в курсе их отношений.
Immers, Martin en Xing hebben elkaar beloofd В конце-концов, Мартин и Чинь дали друг другу обещание
om er met niemand over te praten. никому об этом не рассказывать.
Dus antwoordt Martin: И Мартин отвечает:
Eh… nee, mijn vriendin moest werken. Ээ… нет, моя девушка должна была работать.
En meteen daarna zegt hij: и сразу после этого он говорит:
En eh… И э…
Gianluca was er ook. Джанлука там тоже был.
Heeft die er nog iets over verteld? Он тебе что-то рассказывал об этом?
Misschien komt Martin nu te weten hoe het zit. Сейчас, вероятно, Мартин обо всем узнает.
Maar dan komt er een ander telefoontje binnen. Но в этот момент – другой звонок.
Het is Xing! Это – Чинь!
O, sorry Marieke, ik moet ophangen. О, прости Марике, я должен завершить разговор.
Ik bel je later terug. Я перезвоню тебе позже.
Nou… Что ж…
Marieke en Martin zijn allebei niet veel wijzer geworden. Марике и Мартин не узнали особо ничего нового.
Marieke weet nog niet wie de vriendin van Martin is. Марике не знает, кто девушка Мартина.
En Martin weet nog niet А Мартин не знает
hoe het nu precies tussen haar en Gianluca zit. что происходит между ней и Джанлукой.
Kortom, het blijft spannend Короче, держится интрига
hier bij ‘Heb je zin?’ здесь на ‘Heb je zin?’
In de volgende aflevering В следующем эпизоде
zien we hoe het verdergaat. мы увидим, что будет дальше.
Tot dan! До встречи!
Doei! Пока!

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Привіт, мене звати Барт де Пау,
online docent Nederlands. онлайн-викладач нідерландської мови.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Ласкаво просимо до ‘Heb je zin?’
Vandaag oefenen we het woordje ‘er’. Сьогодні ми тренуватимемося зі словом ‘er’.
Dat woordje heeft 2 letters Це слово має 2 букви
maar heel veel verschillende functies. але багато різноманітних функцій.
Dat leer je in #dutchgrammar-2 les 38 tot en met 42. Це ти дізнаєшся в уроках з 38 по 42 #dutchgrammar-2.
In deze video gebruiken we alle functies В цьому відео ми використаємо всі функції
van het woordje ‘er’… слова ‘er’…
gewoon om eraan te wennen… просто, щоб призвичаїтися…
Dus je hoeft ze nog niet precies te kennen. Тож тобі ще не потрібно їх знати точно.
Vanaf de volgende video oefenen we elke functie apart. В наступних відео ми будемо тренуватися з кожною функцією окремо.
We doen er vijf, eentje per aflevering. Їх буде пять, одна на епізод.
Wie heeft er zin in deze les? Кому цікавий цей урок?
Dan gaan we meteen beginnen. Тоді давайте зразу почнемо.
Martin is benieuwd. Мартіну цікаво.
Hoe gaat het met de sollicitatie van Xing? Як проходить співбесіда Чінг?
Hij kijkt op zijn horloge. Він дивиться на годинник.
Hmm… ze is er al een uur. Хммм… вона там вже годину.
Misschien is ze al klaar? Може, вона вже звільнилася?
Hij pakt zijn telefoon. Він бере свій телефон.
Hé, er is een berichtje. О, на ньому повідомлення.
Eens even kijken… Подивимось…
Dat zal wel van Xing zijn. Це має бути Чінг.
Oh nee, toch niet… О ні, таки ні…
Hoi Martin, hoe gaat het met jou? Привіт Мартіне, як справи?
Groetjes, Marieke Маріке
Wat leuk! Як приємно!
Een berichtje van Marieke. Повідомлення від Маріке.
Martin stuurt een appje terug: Мартін відповідає повідомленням (в WhatsApp):
Hoi Marieke, ben jij in Amsterdam? Привіт Маріке, ти в Амстердамі?
Ja, ik ben er al een week. Так, я тут вже тиждень.
Martin appt: ‘Hoe gaat het?’ Мартін пише: ‘Як справи?’
Er zijn weer veel interessante cursisten. Тут знову багато цікавих студентів.
De Summer School is hier ook erg leuk. Літня школа тут теж дуже хороша.
Ik geniet ervan. Я отримую задоволення від цього.
Nu ik er toch ben, zullen we eens afspreken? Може, ми зістрінемося, поки я тут?
Hmm… Хмм…
Dat vindt Martin wel leuk. Мартін цього би дуже хотів.
En eigenlijk is hij ook wel benieuwd І насправді йому дуже цікаво
hoe het met haar en Gianluca gaat. як справи в неї з Джанлукою.
Hij besluit Marieke te bellen. Він вирішує подзвонити Маріке.
Dan kan hij ernaar vragen. Тоді він може про це запитати.
Hoi, Martin. Привіт, Мартіне.
Wat leuk dat je meteen belt. Як добре, що ти зразу дзвониш.
Maar ook Marieke is nieuwsgierig… Але Маріке теж цікаво…
Zij wil nu weleens weten wie de vriendin van Martin is. Вона хоче нарешті дізнатися, хто дівчина Мартіна.
Ik hoorde dat jullie naar het strand zijn geweest… Я чула, що ви були на пляжі…
Xing heeft erover verteld. Чінг про це розповіла.
Mocht je vriendin niet mee? Твоя дівчина не змогла поїхати з вами?
O… O…
Martin weet even niet wat hij moet zeggen. Мартін якусь хвилину не знає, що сказати.
Wat weet Marieke ervan? Що відомо Маріке?
Ze weet waarschijnlijk niet van hun relatie. Вона вірогідно не знає про їх стосунки.
Immers, Martin en Xing hebben elkaar beloofd Зрештою, Мартін і Чінг пообіцяли один одному
om er met niemand over te praten. більше нікому про це не розповідати.
Dus antwoordt Martin: Тож Мартін відповідає:
Eh… nee, mijn vriendin moest werken. Е… ні, моя дівчина мусила працювати.
En meteen daarna zegt hij: І зразу після цього він говорить:
En eh… І е…
Gianluca was er ook. Джанлука там теж був.
Heeft die er nog iets over verteld? Він щось розповідав про це?
Misschien komt Martin nu te weten hoe het zit. Зараз, напевно, Мартін про все дізнається.
Maar dan komt er een ander telefoontje binnen. Але в цей момент – інший дзвінок.
Het is Xing! Це – Чінг!
O, sorry Marieke, ik moet ophangen. О, вибач Маріке, я мушу покласти слухавку.
Ik bel je later terug. Я передзвоню тобі пізніше.
Nou… Що ж…
Marieke en Martin zijn allebei niet veel wijzer geworden. Маріке і Мартін не дізналися багато нового.
Marieke weet nog niet wie de vriendin van Martin is. Маріке не знає, хто дівчина Мартіна.
En Martin weet nog niet А Мартін не знає
hoe het nu precies tussen haar en Gianluca zit. що відбувається між нею і Джанлукою.
Kortom, het blijft spannend Отже, інтрига триває
hier bij ‘Heb je zin?’ тут в ‘Heb je zin?’
In de volgende aflevering В наступному епізоді
zien we hoe het verdergaat. ми побачимо, що буде далі.
Tot dan! До зустрічі!
Doei! Бувайте!