Season 2 – Lesson 36 – Er – function 3: er + indefinite subject


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ – 2 Welcome to ‘Heb je zin?’ – 2
aflevering 36. episode 36.
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2 les 40. from #dutchgrammar-2 lesson 40.
In die les leer je dat we ‘er’ gebruiken In this lesson, you’ll learn that we use ‘er’
als het onderwerp van de zin onbepaald is. when the subject of the sentence is indefinite.
We zeggen liever niet: We prefer not to say:
Studenten zitten buiten. Students are sitting outside.
Maar wel: But:
Er zitten studenten buiten. There are students sitting outside.
‘Studenten’ is het onderwerp. ‘Students’ is the subject.
Omdat hier ‘studenten’ staat (onbepaald) Because it says ‘students’ (indefinite) here
en niet ‘DE studenten’ and not ‘THE students’
gebruiken we ‘er’. we use ‘er’.
Xing is in het hotel. Xing is at the hotel.
Martin komt zo. Martin will come soon.
Ze willen iets eten. They want to eat something.
Er is een restaurant in het hotel, There is a restaurant at the hotel,
maar Martin heeft gezegd dat hij zelf iets gaat halen. but Martin said he’s going to bring something himself.
Xing is benieuwd. Xing is curious.
Er klopt iemand op de deur. Someone knocks on the door.
Xing doet de deur open. Xing opens the door.
Het is Martin. It’s Martin.
Hoi Martin, kom binnen. Hi Martin, come in.
Wat heb je gekocht? What did you buy?
Er zit een supermarkt om de hoek. There is a supermarket around the corner.
En de salades waren in de aanbieding! And the salads were on special offer!
Hier, lekker… en gezond! Here, tasty… and healthy!
Er zit een sticker op de verpakking. There is a sticker on the package.
Xing leest wat erop staat: Xing reads what it says:
35% korting… 35% off…
Zonde om weg te gooien. A shame to waste it.
Martin… Martin…
Nou, jij bent lekker romantisch! Well, you are so romantic!
Xing is teleurgesteld. Xing is disappointed.
Natuurlijk weet ze Of course she knows
dat er veel zuinige Nederlanders zijn… a lot of Dutchmen are frugal…
Maar ze kan niet geloven But she cannot believe
dat Martin hierop geld wil besparen. that Martin wants to save money on this.
Martin, sorry… Martin, sorry…
Ik wil geen salade uit de supermarkt! I don’t want a salad from the supermarket!
Er zitten zoveel leuke restaurantjes in deze straat. There are so many nice restaurants in this street.
Laten we daar eten. Let’s eat there.
O, ik vind het juist gezellig Oh, I actually think it’s nice and cosy
om op de hotelkamer te eten. to eat in the hotel room.
Eh ja… maar dan wel iets anders! Uh yes… but then surely something else!
Is er geen app om eten te bestellen? Isn’t there an app to order food?
Eh ja… Uh yes…
Martin pakt zijn telefoon. Martin takes his phone.
In Nederland gebruiken de meeste mensen thuisbezorgd.nl. Most people use thuisbezorgd.nl in the Netherlands.
Hij opent de app. He opens the app.
Alsjeblieft. Here you are.
Xing begint te zoeken. Xing starts searching.
‘Wauw!’ zegt ze. ‘Wow!’ she says.
Er is zoveel keuze! There is so much choice!
Kijk! Look!
Indonesisch eten Indonesian food
pizza pizza
sushi sushi
Er staat zelfs een pannenkoekenhuis op de app. There is even a pancake restaurant in the app.
Die bezorgen ze ook. They deliver too.
Hier… Here…
Kapsalon! A hair dresser!
Je kunt met deze app zelfs een kapper laten komen! So you can even order a hair dresser with this app!
Martin moet lachen. Martin can’t help laughing.
Nee, dat is geen kapper! No, that is not a hair dresser!
Er is een gerecht dat ‘kapsalon’ heet: There is a dish that’s called ‘kapsalon’:
dat is friet met shoarma en kaas. that is french fries, combined with doner kebab and cheese.
Er zijn veel shoarmazaken die dat verkopen. There are many kebab restaurants that sell that.
O… Oh…
Nee, dat hoef ik niet. No, I don’t want that.
Xing zoekt nog even verder. Xing continues searching.
Hé, er zijn ook salades. Hey, there are salads as well.
Laat ik eens gezond doen! Let’s do healthy!
En ze bestelt een salade. And she orders a salad.
Martin begrijpt haar niet. Martin doesn’t understand her.
Was daar nu al die ophef voor nodig? Was all that fuss necessary?
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next episode of ‘Heb je zin?’
zien we hoe het verdergaat. we’ll see how the story continues.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!