Season 2 – Lesson 41 – Indefinite pronouns: men, je, ze


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2 les 28 from #dutchgrammar-2 lesson 28
over de onbepaalde voornaamwoorden ‘men’, ‘je’ en ‘ze’. about the indefinite pronouns ‘men’, ‘je’ and ‘ze’.
Xing wacht op een telefoontje. Xing is waiting for a phone call.
Ze gaan haar vandaag bellen They are going to call her today
om te vertellen of ze de baan krijgt. to tell her whether she has got the job.
Ze is een beetje zenuwachtig. She is a bit nervous.
Ze denkt dat ze een goede kans maakt, She thinks she has a good chance,
want het sollicitatiegesprek ging goed. because the job interview went well.
Maar ja, je weet het nooit. But yes, you never know.
Misschien hebben ze nog een betere kandidaat. Maybe they have another better candidate.
De baan is belangrijk voor haar, The job is important for her,
want je mag niet in Nederland blijven zonder een visum. because you can’t stay in the Netherlands without a visa.
En dat visum geeft men haar als ze hier gaat werken. And if she’s going to work here then she will get that visa.
Dan gaat de telefoon… Then the phone rings…
Daar zul je ze hebben! There they are!
Met Xing Chen. Xing Chen speaking.
Dag, Xing. Hello, Xing.
Met CCI. It’s CCI.
Ik ga je feliciteren, I’m going to congratulate you,
want wij gaan je een aanbod doen. because we are going to make you an offer.
Xing denkt: Xing thinks:
Wat bedoelt men met ‘een aanbod doen’? What do they mean by ‘make an offer’?
Ze vraagt: ‘Betekent dat, dat ik ben aangenomen?’ She asks: ‘Does that mean that you’re taking me on?’
Ja, wij willen graag dat je bij ons gaat werken. Yes, we really want you to start working with us.
Je bent diplomatiek, maar ook eerlijk You are diplomatic, but also honest
en je weet wat je wilt. and you know what you want.
Dat vinden wij belangrijk. We think that’s important.
Die kwaliteiten zijn nodig Those qualities are necessary
als men in Nederland if someone wants to be successful
én China succesvol wil zijn. in the Netherlands and China.
O… Oh…
Ik ben erg blij. I am really happy.
En daarnaast leer je Nederlands. In addition, you’re learning Dutch.
Dat is een goed teken. That is a good sign.
Ze zeggen altijd: als je Nederlands leert They always say: if you’re learning Dutch
dan wil je hier lang blijven. then you want to stay here.
Voor deze baan is dat belangrijk. For this job, that is important.
En natuurlijk, het is altijd makkelijk als je de taal spreekt. And of course, it’s always easy when you speak the language.
En als men de taal spreekt, And if one speaks the language,
begrijpt men de cultuur ook beter. one understands the culture better.
Precies, we vinden het goed dat jij daaraan werkt. Exactly, we think it’s good that you are working on that.
Kom volgende week naar ons kantoor. Come into our office next week.
Dan bespreken we het contract. Then we’ll discuss the contract.
Zo! Well!
Wat is Xing blij! Xing is so happy!
Dit is fantastisch nieuws. This is fantastic news.
Dat moet ze aan Martin vertellen! She needs to tell Martin!
Ze belt hem. She calls him.
Hoi, Martin! Hi, Martin!
Ik heb goed nieuws. I have good news.
Ze hebben me aangenomen. They are hiring me.
Ik heb de baan! I have the job!
Wauw, Xing… Wow, Xing…
Gefeliciteerd! Congratulations!
Nu kan ik in Nederland blijven! Now I can stay in the Netherlands!
En met een baan geven ze me vast een hypotheek… And with a job, they’ll give me a mortgage for sure…
En met een hypotheek… And with a mortgage…
kan ik een appartement met dakterras kopen!!! I can buy an apartment with a roof terrace!!!
En dan koop ik een bubbel… And then I’ll buy a jacu…
Jajaja… Yes, yes, yes…
Martin onderbreekt Xing… Martin interrupts Xing…
Dat zien we dan wel. We’ll see about that later.
Hij denkt: Dat zijn 10 stappen te ver. He thinks: That’s 10 steps too far.
Je moet toch eerst alles op papier hebben. You need to have everything on paper first.
Maar goed… But anyway…
Laten we het vanavond vieren, Xing. Let’s celebrate tonight, Xing.
Ik nodig je bij mij thuis uit! I invite you to my home!
Dat is goed! All right!
Ik stuur je nog wel een appje hoe laat… I’ll send a whatsapp message about the time…
Ook Martin is blij. Martin is happy too.
Xing kan in Nederland blijven, Xing can stay in the Netherlands,
dus vanavond wordt het eindelijk romantisch… so tonight it will finally get romantic…
En dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ And we’ll see that next time on ‘Heb je zin?’
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!