Season 2 – Lesson 38 – Er – function 5: wie/wat + er?


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (= Are you in the mood?)
de soap om Nederlands te leren. the soap opera for learning Dutch.
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2 les 42 from #dutchgrammar-2 lesson 42
over vragen met ‘wie’ en ‘wat’ about questions with ‘wie’ (who) and ‘wat’ (what)
in combinatie met het woordje ‘er’. in combination with the word ‘er’.
Xing is met Martin op haar hotelkamer. Xing is with Martin in her hotel room.
Ze wil graag weten welke Nederlandse apps handig zijn. She wants to know which Dutch apps are useful.
Dan kan ze die ook installeren. So she can install them, too.
Ze zoekt in zijn telefoon. She’s searching on his phone.
Wat staat er nog meer tussen? What else is here?
Welke apps moet ik zeker hebben? Which apps should I definitely have?
‘Eh… Marktplaats’, roept Martin. ‘Uh… Marktplaats (market place)’, shouts Martin.
Wat is dat? What is that?
Daar kun je tweedehandsspullen kopen en verkopen. You can buy and sell second hand stuff on it.
‘Wie wil er nou tweedehandsspullen?’ lacht Xing. ‘Who on earth wants second hand stuff?’ laughs Xing.
Eh… Ik bijvoorbeeld. Uh… Me for example.
Ik koop best veel op Marktplaats. I buy quite a lot on ‘Marktplaats’.
Nou, dat is niets voor mij. Well, that’s not something I want.
In Nederland is het heel populair hoor! It’s quite popular in the Netherlands, you know!
Wat is er nog meer? What else is there?
Welke Nederlandse apps moet ik nog meer kennen? What other Dutch apps should I know about?
Eh… Uh…
O ja, natuurlijk, de NPO-app! Oh yeah, of course, the NPO-app!
Wat is dat, NPO? What is that, NPO?
Dat is de Nederlandse Publieke Omroep. That is the Dutch Public Broadcasting corporation.
Je kunt daar televisieprogramma’s kijken. You can watch TV-programs on it.
Hé… Hey…
Wat komt er nu binnen? What just came through?
[Wanneer zullen we afspreken?] [When shall we meet?]
Hmm… Hmm…
Xing denkt niet na… Xing doesn’t think…
Ze verwijdert het berichtje! She deletes the message!
‘Wat is er?’ vraagt Martin. ‘What is that?’ asks Martin.
Eh… niets… Uh… nothing…
Wie heeft er een berichtje gestuurd? Who sent a message?
Ik hoorde een geluidje. I heard a sound.
O… Oh…
Ik denk dat je het niet goed hebt gehoord. I don’t think you heard it right.
Waarschijnlijk was dat de NPO-app. Probably it was the NPO-app.
Verwacht je iets? Are you expecting something?
Wie gaat er jou een berichtje sturen? Who is going to send you a message?
Martin zwijgt. Martin remains silent.
Xing zegt: ‘Wat is er vanavond op televisie?’ Xing says: ‘What’s on TV tonight?’
En wil je met mij tv kijken? And do you want to watch TV with me?
Ja hoor, dat vind ik leuk… Well yes, I’d like to…
Met deze app kun je ook programma’s terugkijken. You can also play back programs with this app.
O, dat is handig. Oh, that’s handy.
Wat is er goed om Nederlands te leren? What is good for learning Dutch?
Je bedoelt: welke televisieprogramma’s? You mean, which TV shows?
Ja! Yes!
O… Eh… Oh… Uh…
Dat weet Marieke waarschijnlijk beter. Marieke will probably know that better.
Ik kan haar wel even een appje sturen… I could send her a whatsapp message…
Nou… Well…
Wat gaat Xing doen? What is Xing going to do?
Laat ze Martin met Marieke appen? Will she let Martin message Marieke?
En wat is er leuk op de Nederlandse televisie? And what’s good on Dutch television?
Dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ We’ll see that next time on ‘Heb je zin?’
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):