Lesson 01 – Introducing yourself


Transcript

Hallo! Hello!
Ik ben Bart de Pau. I am Bart de Pau.
Online docent Nederlands. Online Dutch teacher.
Dit is Heb je zin?. This is ‘Heb je zin?’ (Are you in the mood?)
Hier oefenen we Nederlandse zinnen. Here, we are going to practise Dutch phrases.
We combineren de woorden We will combine the words
en de grammatica van learndutch.org. and the grammar of learndutch.org.
Je ziet een filmpje. You will watch a video.
En je ziet ondertiteling in 2 talen. And you will see subtitles in 2 languages.
[de kennismaking] [the introduction]
Dit is Marieke. This is Marieke.
Marieke is in een café. Marieke is in a pub.
Daar is Martin. There is Martin.
Maar, Marieke kent Martin niet. But, Marieke doesn’t know Martin.
Hallo. Hello.
Hoi. Hi.
Hoe heet jij? What is your name?
Ik ben Martin. I am Martin.
En jij? And what’s your name?
Ik heet Marieke. My name is Marieke.
Hoi Marieke. Hi Marieke.
Waar woon jij? Where do you live?
Ik woon in Amsterdam. I live in Amsterdam.
En jij? And how about you?
Ik woon in Rotterdam. I live in Rotterdam.
Wat ben jij? What are you?
Ik ben een meisje. I am a girl.
Ja, dat zie ik ook wel. Yes, I can see that.
Mijn vraag is: My question is:
Wat is jouw beroep? What is your profession?
Oh, mijn beroep. Oh, my profession.
Ik ben docent. I am a teacher.
Docent? A teacher?
Ja, ik ben docent NT2. Yes, I am a ‘NT2’ teacher.
NT2? Wat is dat? NT2? What is that?
NT2 is Nederlands als tweede taal. NT2 means: Dutch as a second language.
Oh. Oh.
Ik geef Nederlandse les aan buitenlandse studenten. I teach Dutch to foreign students.
Wat leuk! How nice!
Ja, dat is heel leuk. Yes, that is very nice.
Ik heb studenten uit alle landen. I have students from all countries.
Alle landen? All countries?
Jazeker. Uit Duitsland. Uit Frankrijk. Uit Engeland. That’s right. From Germany. From France. From England.
Ik heb een student uit Spanje. I have a student from Spain.
Uit Rusland. From Russia.
En één student is Nederlander. And one student who is Dutch.
Nederlander? A Dutchman?
Maar spreekt hij dan geen Nederlands? But doesn’t he speak Dutch?
Nee. Hij kan geen Nederlands. No. He doesn’t speak Dutch.
Hij heeft een Nederlandse vader He has a Dutch father
en een Franse moeder. and a French mother.
Hij woont in Frankrijk. He lives in France.
Thuis praten ze Frans. At home they speak French.
Maar nu wil hij Nederlands leren. But now, he wants to learn Dutch.
Ok. Ik begrijp het. Ok. I understand.
Huh… Huh…
Mijn werk is een beetje saai. My job is a bit boring.
Saai? Boring?
Ik zit heel de dag achter de computer. I’m on the computer all day.
Oh… en wat doe je dan? Oh… and what do you do?
Ik schrijf e-mails en ik bel met klanten. I write e-mails and I call customers.
Waar zitten jouw klanten? Where are your customers located?
In de hele wereld. Allover the world.
In Duitsland. In Frankrijk. In Engeland. In Germany. In France. In England.
Ik heb een klant in Spanje. I have a customer in Spain.
In Rusland. In Russia.
En ik heb klanten in Nederland. And I have customers in the Netherlands.
En welke taal spreek je met je klanten? And what language do you speak with your customers?
Ik spreek 6 talen: I know 6 languages:
Engels, Frans, Duits, Spaans en Russisch. English, French, German, Spanish and Russian.
Wauw. Jij spreekt veel talen! Wow. You speak a lot of languages!
Maar dat is toch leuk? But isn’t that fun?
Zoveel talen spreken op je werk! To speak so many languages at your job.
Eh…. Ja, eigenlijk is dat wel leuk. Well…. yes, actually that is quite nice.
Jij wilt natuurlijk mensen zien. But of course you want to meet people.
En geen computer! And not a computer!
Kom eens naar mijn les. Just come to my lesson then.
Dan kun je kennismaken met mijn studenten. Then you can meet with my students.
En je kunt praten in elke taal. And you can talk in every language.
Maar, het beste natuurlijk in het Nederlands. But, preferably in Dutch of course.
Wat een goed idee! What a good idea!
Begrijp je het filmpje? Do you understand the video?
Op de website learndutch.org vind je de tekst. On the website learndutch.org you will find the transcript.