Season 2 – Lesson 12 – Special verb constructions


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’
de soap om Nederlands te leren. the soap opera for learning Dutch.
Vandaag herhalen we de grammatica Today we’ll review the grammar
van #dutchgrammar-1 from #dutchgrammar-1
les 28, 29, 30, 36, 37 en 42: lessons 28, 29, 30, 36, 37 and 42:
allemaal lessen over speciale constructies these are all lessons about special constructions
met meer dan 1 werkwoord in de zin. with more than 1 verb in the sentence.
Xing wil een hotel in Amsterdam boeken. Xing wants to book a hotel in Amsterdam.
Ze blijft nog niet bij Martin thuis slapen. She is not going to sleep at Martin’s house yet.
Martin en Xing zijn een plekje aan het zoeken Martin and Xing are searching for a spot
waar ze even rustig kunnen zitten. where they can sit quietly.
Xing heeft haar laptop mee. Xing has her laptop with her.
Ze wil op internet een hotel vinden. She wants to find a hotel on the internet.
Laten we naar mijn stamkroeg gaan. Let’s go to my ‘stamkroeg’ (favourite local pub).
Die zit hier even verderop. It’s just nearby.
Stamkroeg? ‘Stamkroeg?’
Dat is een café waar ik vaak kom. It’s a cafe that I visit often.
Ik ben daar vaste klant. I’m a regular customer there.
OK. OK.
Goed idee! Good idea!
Hé, Martin! Hey, Martin!
Dag Tante Nel! Hello Aunt Nel!
Hallo! Hello!
‘Ah…’ zegt de barvouw. ‘Ah…’ says the barmaid.
Is dat nou jouw meissie? Is this your girlie at last? (Amsterdam accent!)
Jij bent vast Marieke! You must be Marieke!
Xing kijkt verbaasd. Xing looks surprised.
Waarom begint die vrouw over Marieke te praten? Why does this woman start talking about Marieke?
Martin zegt snel: ‘Eh nee, Tante Nel…’ Martin quickly says: ‘Uh no, Aunt Nel…’
Dit is Xing. This is Xing.
Met Marieke is het niets meer geworden. It didn’t work out with Marieke.
Oh, sorry schat… Oh, sorry darling…
Ik zal niets meer zeggen. I won’t say anything anymore.
Tante Nel is de barvrouw van Martins stamkroeg. Aunt Nel is the barmaid in Martin’s favourite pub.
Ze is een echte Amsterdamse: lekker direct. She is a real Amsterdam lady: nice and direct.
Én Tante Nel weet heel veel. And Aunt Nel knows a lot.
Haar mannelijke klanten vertellen over hun liefdes Her male customers tell her about their loves
en zij geeft hun een beetje advies… and she gives them a bit of advice…
Daarom weet Tante Nel van Marieke. That’s why Aunt Nel knows about Marieke.
Maar sinds Drenthe is Martin hier nog niet geweest. But Martin hasn’t been here since Drenthe.
Dat Martin iets met Xing heeft en niet met Marieke So she doesn’t know that Martin has got together with Xing
kan ze dus niet weten. and not with Marieke.
Wat willen jullie drinken? What do you want to drink?
Ik hoef niets. I don’t need anything.
Sorry mop, maar een consumptie is verplicht! Sorry sweetie, but it is obligatory to have something!
Dus ik vraag je iets te bestellen. So I have to ask you to order something.
‘Oh, doe dan maar thee’, zegt Xing. ‘Oh, then just tea please’, says Xing.
Heb je wifi? Do you have wifi?
Dat is geen drank hè, lieve schat. That’s not a drink, is it darling?
Maar wel belangrijk voor ons! But it’s important for us though!
Nou, je hebt mazzel. Well, you’re lucky.
Het wifiwachtwoord kun je hier vinden. You can find the wifi password here.
OK. OK.
En…? And…?
Oh ja, voor mij een koffie verkeerd. Oh yes, for me a coffee ‘wrong’.
Komt voor mekaar! Coming up!
Xing wil weten wat dat is: koffie ‘verkeerd’? Xing wants to know what that is: coffee ‘wrong’?
Dat is geen foute koffie hoor! It isn’t wrong coffee!
Zo noemen we in Nederland koffie met extra veel melk. That’s what we call coffee with a lot of milk in the Netherlands.
En dan ziet Xing een hondje… And then Xing sees a dog…
‘Hé, wat lief!’ zegt ze. ‘Hey, how sweet!’ she says.
‘Ik heb in China ook zo’n hondje’, zegt ze. ‘I have a dog like that in China’, she says.
Ik mis haar heel erg… I miss her a lot…
‘Nou, ik niet…’ denkt Martin. ‘Well, I don’t…’ thinks Martin.
Hij heeft een hekel aan honden! He hates dogs!
Dan begint Xing op internet te zoeken. Then Xing starts to search the internet.
Ze googelt: ‘hotel’ She googles: ‘hotel’
‘Amsterdam’ ‘Amsterdam’
‘bubbelbad’ ‘Jacuzzi’
Xing is aan het dromen… Xing is dreaming…
Ze ziet het al helemaal voor zich… She’s imagining…
een hotelkamer met bubbelbad a hotel room with a Jacuzzi
en uitzicht over Amsterdam. and a view over Amsterdam.
En Martin vindt het ook een spannend idee… And Martin is excited about the idea as well…
Een bubbelbad… A Jacuzzi…
Ja Xing, dat is erg romantisch! Yes Xing, that is very romantic!
Martin, ik weet niet waaraan jij zit te denken… Martin, I don’t know what you are thinking about…
Begrijp me niet verkeerd, maar dat is niet de bedoeling! Please don’t get me wrong, but that’s not my intention!
Ik vind een bubbelbad gewoon erg leuk, I just like a Jacuzzi,
voor mezelf dus… so for me…
Martin is plots minder enthousiast. Suddenly, Martin is less excited.
Probeer dat maar eens in Amsterdam te vinden… Try to find that in Amsterdam…
voor een redelijke prijs… for a reasonable price…
Het is hoogseizoen. It’s high season.
Waarschijnlijk zit alles al vol. Probably everything is fully booked already.
Je mag al blij zijn, You would be pleased,
als je überhaupt nog een kamer kan vinden! if you could find a room at all!
Je moet een hotel in Amsterdam altijd op tijd boeken! You always need to book a hotel in Amsterdam in good time!
En inderdaad… And indeed…
Het is niet makkelijk. It’s not easy.
Ze gaan van het ene naar het andere hotel… de website dan, She goes from one hotel to another… well, their websites anyway,
maar alles zit vol of is erg duur. but everything is either full or very expensive.
Ze zijn al een half uur aan het zoeken They have been searching for half an hour
en dan heeft Xing ineens een idee. when Xing gets an idea.
Laten we Bart bellen. Let’s call Bart.
Bij de Dutch Summer School At the Dutch Summer School,
heeft hij toch studentenkamers met een eigen badkamer? he has student rooms with private bathrooms, doesn’t he?
Goed idee, Xing! Good idea, Xing!
Aha, ze gaan mij bellen… Aha, they’re going to call me…
Ik denk dat Xing een beetje te laat is. I think Xing is a bit late.
Bij de Dutch Summer School kun je inderdaad heel voordelig Indeed, you can get a room with its own bathroom
een kamer in Amsterdam krijgen, mét eigen badkamer… at a good rate at the Dutch Summer School in Amsterdam…
maar dan moet je wel op tijd reserveren! but then you need to reserve it in good time!
Nou, tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ Well, see you next time on ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!