Season 2 – Lesson 12 – Special verb constructions


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’
de soap om Nederlands te leren. the soap opera for learning Dutch.
Vandaag herhalen we de grammatica Today we’ll review the grammar
van #dutchgrammar-1 from #dutchgrammar-1
les 28, 29, 30, 36, 37 en 42: lessons 28, 29, 30, 36, 37 and 42:
allemaal lessen over speciale constructies these are all lessons about special constructions
met meer dan 1 werkwoord in de zin. with more than 1 verb in the sentence.
Xing wil een hotel in Amsterdam boeken. Xing wants to book a hotel in Amsterdam.
Ze blijft nog niet bij Martin thuis slapen. She is not going to sleep at Martin’s house yet.
Martin en Xing zijn een plekje aan het zoeken Martin and Xing are searching for a spot
waar ze even rustig kunnen zitten. where they can sit quietly.
Xing heeft haar laptop mee. Xing has her laptop with her.
Ze wil op internet een hotel vinden. She wants to find a hotel on the internet.
Laten we naar mijn stamkroeg gaan. Let’s go to my ‘stamkroeg’ (favourite local pub).
Die zit hier even verderop. It’s just nearby.
Stamkroeg? ‘Stamkroeg?’
Dat is een café waar ik vaak kom. It’s a cafe that I visit often.
Ik ben daar vaste klant. I’m a regular customer there.
OK. OK.
Goed idee! Good idea!
Hé, Martin! Hey, Martin!
Dag Tante Nel! Hello Aunt Nel!
Hallo! Hello!
‘Ah…’ zegt de barvouw. ‘Ah…’ says the barmaid.
Is dat nou jouw meissie? Is this your girlie at last? (Amsterdam accent!)
Jij bent vast Marieke! You must be Marieke!
Xing kijkt verbaasd. Xing looks surprised.
Waarom begint die vrouw over Marieke te praten? Why does this woman start talking about Marieke?
Martin zegt snel: ‘Eh nee, Tante Nel…’ Martin quickly says: ‘Uh no, Aunt Nel…’
Dit is Xing. This is Xing.
Met Marieke is het niets meer geworden. It didn’t work out with Marieke.
Oh, sorry schat… Oh, sorry darling…
Ik zal niets meer zeggen. I won’t say anything anymore.
Tante Nel is de barvrouw van Martins stamkroeg. Aunt Nel is the barmaid in Martin’s favourite pub.
Ze is een echte Amsterdamse: lekker direct. She is a real Amsterdam lady: nice and direct.
Én Tante Nel weet heel veel. And Aunt Nel knows a lot.
Haar mannelijke klanten vertellen over hun liefdes Her male customers tell her about their loves
en zij geeft hun een beetje advies… and she gives them a bit of advice…
Daarom weet Tante Nel van Marieke. That’s why Aunt Nel knows about Marieke.
Maar sinds Drenthe is Martin hier nog niet geweest. But Martin hasn’t been here since Drenthe.
Dat Martin iets met Xing heeft en niet met Marieke So she doesn’t know that Martin has got together with Xing
kan ze dus niet weten. and not with Marieke.
Wat willen jullie drinken? What do you want to drink?
Ik hoef niets. I don’t need anything.
Sorry mop, maar een consumptie is verplicht! Sorry sweetie, but it is obligatory to have something!
Dus ik vraag je iets te bestellen. So I have to ask you to order something.
‘Oh, doe dan maar thee’, zegt Xing. ‘Oh, then just tea please’, says Xing.
Heb je wifi? Do you have wifi?
Dat is geen drank hè, lieve schat. That’s not a drink, is it darling?
Maar wel belangrijk voor ons! But it’s important for us though!
Nou, je hebt mazzel. Well, you’re lucky.
Het wifiwachtwoord kun je hier vinden. You can find the wifi password here.
OK. OK.
En…? And…?
Oh ja, voor mij een koffie verkeerd. Oh yes, for me a coffee ‘wrong’.
Komt voor mekaar! Coming up!
Xing wil weten wat dat is: koffie ‘verkeerd’? Xing wants to know what that is: coffee ‘wrong’?
Dat is geen foute koffie hoor! It isn’t wrong coffee!
Zo noemen we in Nederland koffie met extra veel melk. That’s what we call coffee with a lot of milk in the Netherlands.
En dan ziet Xing een hondje… And then Xing sees a dog…
‘Hé, wat lief!’ zegt ze. ‘Hey, how sweet!’ she says.
‘Ik heb in China ook zo’n hondje’, zegt ze. ‘I have a dog like that in China’, she says.
Ik mis haar heel erg… I miss her a lot…
‘Nou, ik niet…’ denkt Martin. ‘Well, I don’t…’ thinks Martin.
Hij heeft een hekel aan honden! He hates dogs!
Dan begint Xing op internet te zoeken. Then Xing starts to search the internet.
Ze googelt: ‘hotel’ She googles: ‘hotel’
‘Amsterdam’ ‘Amsterdam’
‘bubbelbad’ ‘Jacuzzi’
Xing is aan het dromen… Xing is dreaming…
Ze ziet het al helemaal voor zich… She’s imagining…
een hotelkamer met bubbelbad a hotel room with a Jacuzzi
en uitzicht over Amsterdam. and a view over Amsterdam.
En Martin vindt het ook een spannend idee… And Martin is excited about the idea as well…
Een bubbelbad… A Jacuzzi…
Ja Xing, dat is erg romantisch! Yes Xing, that is very romantic!
Martin, ik weet niet waaraan jij zit te denken… Martin, I don’t know what you are thinking about…
Begrijp me niet verkeerd, maar dat is niet de bedoeling! Please don’t get me wrong, but that’s not my intention!
Ik vind een bubbelbad gewoon erg leuk, I just like a Jacuzzi,
voor mezelf dus… so for me…
Martin is plots minder enthousiast. Suddenly, Martin is less excited.
Probeer dat maar eens in Amsterdam te vinden… Try to find that in Amsterdam…
voor een redelijke prijs… for a reasonable price…
Het is hoogseizoen. It’s high season.
Waarschijnlijk zit alles al vol. Probably everything is fully booked already.
Je mag al blij zijn, You would be pleased,
als je überhaupt nog een kamer kan vinden! if you could find a room at all!
Je moet een hotel in Amsterdam altijd op tijd boeken! You always need to book a hotel in Amsterdam in good time!
En inderdaad… And indeed…
Het is niet makkelijk. It’s not easy.
Ze gaan van het ene naar het andere hotel… de website dan, She goes from one hotel to another… well, their websites anyway,
maar alles zit vol of is erg duur. but everything is either full or very expensive.
Ze zijn al een half uur aan het zoeken They have been searching for half an hour
en dan heeft Xing ineens een idee. when Xing gets an idea.
Laten we Bart bellen. Let’s call Bart.
Bij de Dutch Summer School At the Dutch Summer School,
heeft hij toch studentenkamers met een eigen badkamer? he has student rooms with private bathrooms, doesn’t he?
Goed idee, Xing! Good idea, Xing!
Aha, ze gaan mij bellen… Aha, they’re going to call me…
Ik denk dat Xing een beetje te laat is. I think Xing is a bit late.
Bij de Dutch Summer School kun je inderdaad heel voordelig Indeed, you can get a room with its own bathroom
een kamer in Amsterdam krijgen, mét eigen badkamer… at a good rate at the Dutch Summer School in Amsterdam…
maar dan moet je wel op tijd reserveren! but then you need to reserve it in good time!
Nou, tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ Well, see you next time on ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!

Subtitles in other languages

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Здравствуйте, меня зовут Барт де Пау,
online docent Nederlands. онлайн-преподаватель Нидерландского языка.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Добро пожаловать на ‘Heb je zin?’
de soap om Nederlands te leren. сериал для изучения Нидерландского языка.
Vandaag herhalen we de grammatica Сегодня мы повторим грамматику
van #dutchgrammar-1 из #dutchgrammar-1
les 28, 29, 30, 36, 37 en 42: уроки 28, 29, 30, 36, 37 и 42:
allemaal lessen over speciale constructies все уроки о специальных конструкциях
met meer dan 1 werkwoord in de zin. с более, чем 1 глаголом в предложении.
Xing wil een hotel in Amsterdam boeken. Чинь хочет забронировать гостиницу в Амстердаме.
Ze blijft nog niet bij Martin thuis slapen. Она не хочет пока остаться ночевать у Мартина дома.
Martin en Xing zijn een plekje aan het zoeken Мартин и Чинь ищут место,
waar ze even rustig kunnen zitten. где они могут спокойно посидеть.
Xing heeft haar laptop mee. У Чинь есть с собой лаптоп.
Ze wil op internet een hotel vinden. Она хочет в интернете найти гостиницу.
Laten we naar mijn stamkroeg gaan. Давай пойдем в мой ‘stamkroeg’ (любимый местный бар).
Die zit hier even verderop. Он находится здесь, совсем недалеко.
Stamkroeg? ‘Stamkroeg?’
Dat is een café waar ik vaak kom. Это кафе, куда я часто хожу.
Ik ben daar vaste klant. Я там постоянный клиент.
OK. ОК.
Goed idee! Хорошая идея!
Hé, Martin! Привет, Мартин!
Dag Tante Nel! Здравствуй, тетя Нэл!
Hallo! Здравствуй!
‘Ah…’ zegt de barvouw. ‘Ах…’ сказала бармен(ша).
Is dat nou jouw meissie? Так это твоя девушка? (Амстердамский акцент!)
Jij bent vast Marieke! Ты конечно же Марике!
Xing kijkt verbaasd. Чинь посмотрела удивлённо.
Waarom begint die vrouw over Marieke te praten? Почему эта женщина начинает говорить о Марике?
Martin zegt snel: ‘Eh nee, Tante Nel…’ Мартин быстро ответил: ‘Э нет, тётя Нэл…’
Dit is Xing. Это Чинь.
Met Marieke is het niets meer geworden. С Марике ничего не вышло.
Oh, sorry schat… Ой, извини дорогой…
Ik zal niets meer zeggen. Я не буду больше ничего говорить.
Tante Nel is de barvrouw van Martins stamkroeg. Тётя Нэл – это бармен(ша) из любимого бара Мартина.
Ze is een echte Amsterdamse: lekker direct. Она настоящая Амстердамка: очень прямая.
Én Tante Nel weet heel veel. И тётя Нэл знает очень много.
Haar mannelijke klanten vertellen over hun liefdes Ее клиенты-мужчины рассказывают о своей любви
en zij geeft hun een beetje advies… и она немного даёт им советы…
Daarom weet Tante Nel van Marieke. Поэтому тётя Нэл знает про Марике.
Maar sinds Drenthe is Martin hier nog niet geweest. Но Мартин тут ещё не появлялся после Дренте.
Dat Martin iets met Xing heeft en niet met Marieke Что Мартин теперь вместе с Чинь, а не с Марике,
kan ze dus niet weten. конечно же, она ещё не могла знать.
Wat willen jullie drinken? Что вы хотите выпить?
Ik hoef niets. Мне ничего не надо.
Sorry mop, maar een consumptie is verplicht! Извини, дорогуша, но заказ обязателен!
Dus ik vraag je iets te bestellen. Поэтому, я прошу тебя что-то заказать.
‘Oh, doe dan maar thee’, zegt Xing. ‘Ох, тогда только чай, пожалуйста’, сказала Чинь.
Heb je wifi? У вас есть wifi?
Dat is geen drank hè, lieve schat. Это же не напиток, моя дорогой.
Maar wel belangrijk voor ons! Но это очень важно для нас!
Nou, je hebt mazzel. Ну, тебе повезло.
Het wifiwachtwoord kun je hier vinden. Пароль от wifi ты можешь найти здесь.
OK. ОК.
En…? И…?
Oh ja, voor mij een koffie verkeerd. А да, мне ‘неправильный’ кофе ( кофе с молоком).
Komt voor mekaar! Сейчас сделаю!
Xing wil weten wat dat is: koffie ‘verkeerd’? Чинь хочет знать, что такое: ‘неправильный’ кофе?
Dat is geen foute koffie hoor! Это, конечно же, не ошибка!
Zo noemen we in Nederland koffie met extra veel melk. Так мы называем в Нидерландах кофе с большим количеством молока.
En dan ziet Xing een hondje… И тут Чинь видит собачку…
‘Hé, wat lief!’ zegt ze. ‘Ой, как мило!’ говорит она.
‘Ik heb in China ook zo’n hondje’, zegt ze. ‘У меня в Китае тоже такая же собачка’, говорит она.
Ik mis haar heel erg… Я очень по ней скучаю…
‘Nou, ik niet…’ denkt Martin. ‘Ну, я нет…’ думает Мартин.
Hij heeft een hekel aan honden! Он не любит собак!
Dan begint Xing op internet te zoeken. Потом Чинь начинает искать в интернете.
Ze googelt: ‘hotel’ Она гуглит: ‘гостиница’
‘Amsterdam’ ‘Амстердам’
‘bubbelbad’ ‘джакузи’
Xing is aan het dromen… Чинь мечтает…
Ze ziet het al helemaal voor zich… Она видит перед собой…
een hotelkamer met bubbelbad гостиничный номер с джакузи
en uitzicht over Amsterdam. и вид на Амстердам.
En Martin vindt het ook een spannend idee… И Мартин считает это тоже интересной идеей…
Een bubbelbad… Джакузи…
Ja Xing, dat is erg romantisch! Да, Чинь, это очень романтично!
Martin, ik weet niet waaraan jij zit te denken… Мартин, я не знаю, о чем ты думаешь…
Begrijp me niet verkeerd, maar dat is niet de bedoeling! Пойми меня правильно, но я не это имелла в виду!
Ik vind een bubbelbad gewoon erg leuk, Мне просто очень нравится джакузи,
voor mezelf dus… то есть для меня одной…
Martin is plots minder enthousiast. И тут Мартин становится менее воодушевленным.
Probeer dat maar eens in Amsterdam te vinden… Попробуй-ка ещё такое найти в Амстердаме …
voor een redelijke prijs… по приемлемой цене…
Het is hoogseizoen. Это разгар сезона.
Waarschijnlijk zit alles al vol. Возможно, всё уже переполнено.
Je mag al blij zijn, Ты можешь быть счастлива,
als je überhaupt nog een kamer kan vinden! если ты вообще сможешь найти комнату!
Je moet een hotel in Amsterdam altijd op tijd boeken! Нужно всегда бронировать номер в Амстердаме заранее!
En inderdaad… И действительно…
Het is niet makkelijk. Это непросто.
Ze gaan van het ene naar het andere hotel… de website dan, Они переходят из одной гостиницы на другую… потом веб-сайт,
maar alles zit vol of is erg duur. но всё заполнено или очень дорого.
Ze zijn al een half uur aan het zoeken Они ищут уже целых полчаса
en dan heeft Xing ineens een idee. и тут у Чинь появилась идея.
Laten we Bart bellen. Давай, позвоним Барту.
Bij de Dutch Summer School Из Dutch Summer School,
heeft hij toch studentenkamers met een eigen badkamer? есть же у него комнаты для студентов с личной ванной?
Goed idee, Xing! Хорошая идея, Чинь!
Aha, ze gaan mij bellen… Ага, они собираются мне звонить…
Ik denk dat Xing een beetje te laat is. Я думаю, что Чинь немного опоздала.
Bij de Dutch Summer School kun je inderdaad heel voordelig От Dutch Summer School можно, конечно, выгодно
een kamer in Amsterdam krijgen, mét eigen badkamer… снять комнату в Амстердаме с собственной ванной…
maar dan moet je wel op tijd reserveren! но тогда её нужно, естественно, вовремя бронировать!
Nou, tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ Что ж, до следующего раза на ‘Heb je zin?’
Doei! Пока!

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Привіт, мене звати Барт де Пау,
online docent Nederlands. онлайн-викладач нідерландської мови.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Ласкаво просимо до ‘Heb je zin?’
de soap om Nederlands te leren. серіалу для вивчення нідерландської мови.
Vandaag herhalen we de grammatica Сьогодні ми повторимо граматику
van #dutchgrammar-1 з #dutchgrammar-1
les 28, 29, 30, 36, 37 en 42: уроків 28, 29, 30, 36, 37 та 42:
allemaal lessen over speciale constructies усі уроки про спеціальні конструкції
met meer dan 1 werkwoord in de zin. з більш ніж 1 дієсловом у реченні.
Xing wil een hotel in Amsterdam boeken. Чінг хоче забронювати готель в Амстердамі.
Ze blijft nog niet bij Martin thuis slapen. Вона поки що не збирається ночувати вдома в Мартіна.
Martin en Xing zijn een plekje aan het zoeken Мартін і Чінг шукають місце,
waar ze even rustig kunnen zitten. де вони можуть спокійно посидіти.
Xing heeft haar laptop mee. Чінг має з собою ноутбук.
Ze wil op internet een hotel vinden. Вона хоче знайти готель в інтернеті.
Laten we naar mijn stamkroeg gaan. Ходімо до мого ‘stamkroeg’ (улюбленого пабу).
Die zit hier even verderop. Він тут трохи далі.
Stamkroeg? ‘Stamkroeg?’
Dat is een café waar ik vaak kom. Це кафе, яке я часто відвідую.
Ik ben daar vaste klant. Я там постійний відвідувач.
OK. OK.
Goed idee! Гарна ідея!
Hé, Martin! Агов, Мартіне!
Dag Tante Nel! Добрий день, тітонько Нел!
Hallo! Добрий день!
‘Ah…’ zegt de barvouw. ‘Aх…’ каже жінка за баром.
Is dat nou jouw meissie? Це нарешті твоя дівчина? (Амстердамський акцент!)
Jij bent vast Marieke! Ти, мабуть, Маріке!
Xing kijkt verbaasd. Чінг виглядає здивованою.
Waarom begint die vrouw over Marieke te praten? Чому ця жінка починає говорити про Маріке?
Martin zegt snel: ‘Eh nee, Tante Nel…’ Мартін швидко каже: “Ні, тітко Нел…”
Dit is Xing. Це – Чінг.
Met Marieke is het niets meer geworden. З Маріке не склалося.
Oh, sorry schat… О, вибач золотце…
Ik zal niets meer zeggen. Я більше нічого не казатиму.
Tante Nel is de barvrouw van Martins stamkroeg. Тітка Нел — жінка-бармен в улюбленому пабі Мартіна.
Ze is een echte Amsterdamse: lekker direct. Вона справжня амстердамська пані: дуже прямолінійна.
Én Tante Nel weet heel veel. І тітка Нел багато чого знає.
Haar mannelijke klanten vertellen over hun liefdes Її клієнти-чоловіки розповідають про своє кохання
en zij geeft hun een beetje advies… і вона дає їм кілька порад…
Daarom weet Tante Nel van Marieke. Ось чому тітка Нел знає про Маріке.
Maar sinds Drenthe is Martin hier nog niet geweest. Але Мартін ще не був тут після Дренте.
Dat Martin iets met Xing heeft en niet met Marieke Тож те, що Мартін зійшовся з Чінг, а не з Маріке,
kan ze dus niet weten. вона не знає.
Wat willen jullie drinken? Що би ви хотіли випити?
Ik hoef niets. Я нічого не хочу.
Sorry mop, maar een consumptie is verplicht! Вибач, дорогенька, але щось їсти чи пити треба обов’язково!
Dus ik vraag je iets te bestellen. Тож я прошу тебе щось замовити.
‘Oh, doe dan maar thee’, zegt Xing. ‘О, тоді просто чай’, каже Чінг.
Heb je wifi? Тут є wifi?
Dat is geen drank hè, lieve schat. Це ж не напій, га, дорогенька.
Maar wel belangrijk voor ons! Але це важливо для нас!
Nou, je hebt mazzel. Що ж, тобі пощастило.
Het wifiwachtwoord kun je hier vinden. Пароль WiFi можна знайти тут.
OK. OK.
En…? І…?
Oh ja, voor mij een koffie verkeerd. O так, мені “неправильну” каву (кава з молоком).
Komt voor mekaar! Зараз буде!
Xing wil weten wat dat is: koffie ‘verkeerd’? Чінг хоче знати, що це таке: “неправильна” кава?
Dat is geen foute koffie hoor! Це – не неправильна кава!
Zo noemen we in Nederland koffie met extra veel melk. У Нідерландах так називають каву з великою кількістю молока.
En dan ziet Xing een hondje… І тоді Чінг бачить собаку…
‘Hé, wat lief!’ zegt ze. ‘Агов, як мило!’ каже вона.
‘Ik heb in China ook zo’n hondje’, zegt ze. ‘У мене є така ж собачка у Китаї’, каже вона.
Ik mis haar heel erg… Я дуже сумую за нею…
‘Nou, ik niet…’ denkt Martin. ‘Що ж, я – ні…’ думає Мартін.
Hij heeft een hekel aan honden! Він ненавидить собак!
Dan begint Xing op internet te zoeken. Тоді Чінг починає шукати в інтернеті.
Ze googelt: ‘hotel’ Вона вводить в Google: ‘готель’
‘Amsterdam’ ‘Амстердам’
‘bubbelbad’ ‘джакузі’
Xing is aan het dromen… Чінг мріє…
Ze ziet het al helemaal voor zich… Вона вже це бачить перед собою…
een hotelkamer met bubbelbad готельна кімната з джакузі
en uitzicht over Amsterdam. і видом на Амстердам.
En Martin vindt het ook een spannend idee… І Мартін також у захваті від цієї ідеї…
Een bubbelbad… Джакузі…
Ja Xing, dat is erg romantisch! Так, Чінг, це дуже романтично!
Martin, ik weet niet waaraan jij zit te denken… Мартіне, я не знаю, про що ти думаєш…
Begrijp me niet verkeerd, maar dat is niet de bedoeling! Будь ласка, не зрозумій мене неправильно, я не це мала на увазі!
Ik vind een bubbelbad gewoon erg leuk, Мені дуже подобається лежати в джакузі,
voor mezelf dus… але самій…
Martin is plots minder enthousiast. Мартін раптово втратив ентузіазм.
Probeer dat maar eens in Amsterdam te vinden… Спробуй знайти це в Амстердамі…
voor een redelijke prijs… за помірну ціну…
Het is hoogseizoen. Зараз розпал сезону.
Waarschijnlijk zit alles al vol. Мабуть, уже все повністю заброньовано.
Je mag al blij zijn, Радій,
als je überhaupt nog een kamer kan vinden! якщо ти взагалі зможеш знайти номер!
Je moet een hotel in Amsterdam altijd op tijd boeken! Бронювати готель в Амстердамі завжди потрібно завчасно!
En inderdaad… І дійсно…
Het is niet makkelijk. Це – не просто.
Ze gaan van het ene naar het andere hotel… de website dan, Вони переходять з одного готелю в інший… по їх веб-сторінках,
maar alles zit vol of is erg duur. але все або заброньовано, або дуже дорого..
Ze zijn al een half uur aan het zoeken Вони шукають вже півгодини
en dan heeft Xing ineens een idee. і тоді в Чінг раптово виникає ідея.
Laten we Bart bellen. Давай зателефонуємо Барту.
Bij de Dutch Summer School У Літній школі нідерландської
heeft hij toch studentenkamers met een eigen badkamer? він же має студентські кімнати зі своїми ванними кімнатами?
Goed idee, Xing! Хороша ідея, Чінг!
Aha, ze gaan mij bellen… Ага, вони збираються дзвонити мені…
Ik denk dat Xing een beetje te laat is. Я думаю, що Чінг трохи спізнилася.
Bij de Dutch Summer School kun je inderdaad heel voordelig В Літній школі нідерландської дійсно можна дуже вигідно
een kamer in Amsterdam krijgen, mét eigen badkamer… отримати кімнату в Амстердамі, з власною ванною кімнатою…
maar dan moet je wel op tijd reserveren! але тоді треба завчасно забронювати!
Nou, tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ Що ж, побачимося наступного разу в ‘Heb je zin?’
Doei! До побачення!