Lesson 15 – Past participle: separable verbs


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij een nieuwe aflevering van ‘Heb je zin?’ Welcome to a new episode of ‘Heb je zin?’
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2 les 44 from #dutchgrammar-2 lesson 44
over het voltooid deelwoord about the past participle
van de scheidbare werkwoorden. of separable verbs.
Xing en Martin zijn aangekomen bij het hotel. Xing and Martin have arrived at the hotel.
Ze zijn het hotel binnengegaan They’ve entered the hotel
en wachten nu bij de receptie. and now they’re waiting at reception.
Daar is de receptioniste. Here is the (female) receptionist.
Hallo. Hello.
Goedemorgen, welkom bij hotel ‘De Drie Kruizen’. Good morning, welcome to hotel ‘De Drie Kruizen’.
Ik heb een kamer gereserveerd. I have reserved a room.
Onder welke naam? Under what name?
Eh… Uh…
Booking.com Booking.com
Nee, dat bedoel ik niet. No, that’s not what I mean.
Welke achternaam heeft u bij de boeking opgegeven? Which surname did you give when booking?
Oh… Oh…
Mijn achternaam is ‘Chen’. My surname is ‘Chen’.
En mijn voornaam is ‘Xing’. And my first name is ‘Xing’.
Ehm… Um…
Oh ja, ik zie het. Oh yes, I see it.
Die reservering hebben we net binnengekregen. We’ve just received that reservation.
Mevrouw ‘Chen’, voor 5 nachtjes. Miss ‘Chen’, for 5 nights.
En u heeft geluk. And you are lucky.
Het was de laatste kamer! It was the last room!
De receptioniste kijkt naar Martin… The receptionist looks at Martin…
Eh… horen jullie bij elkaar? Uh… Are you together?
‘Ja,’ zegt Martin ‘maar het is nog geheim.’ ‘Yes,’ says Martin ‘but it’s still a secret.’
De receptioniste kijkt in de computer. The receptionist looks into the computer.
Xing is een beetje geïrriteerd… Xing is a bit irritated…
Martin, het is nog geheim! Martin, it’s still a secret!
Dus ook hier… So here as well…
Dat hebben we toch afgesproken? That’s what we agreed, didn’t we?
Eh… ik heb het even nagekeken. Uh… I’ve checked.
Maar u heeft een eenpersoonskamer gereserveerd, But you reserved a single room,
geen tweepersoonskamer. not a double room.
‘Ja,’ zegt Xing ‘dat klopt.’ ‘Yes,’ says Xing ‘that’s right.’
Zover zijn we nog niet. We haven’t got that far yet.
Meneer slaapt vannacht gewoon thuis! The gentleman is sleeping at home tonight!
Oh… natuurlijk, excuus… Oh… of course, my apologies…
Het was niet de bedoeling I didn’t mean to
om me met uw privésituatie te bemoeien. interfere with your personal situation.
Ik wilde alleen maar de reservering controleren. I just wanted to check the reservation.
Maar goed dat u het heeft uitgelegd. But it’s good that you explained it.
Wilt u van tevoren betalen? Do you want to pay in advance?
Of wilt u een borg achterlaten? Or do you want to leave a deposit?
Dat kan met een creditcard. You can do that with a credit card.
Doe maar de borg. I’ll just pay the deposit.
Nadat Xing haar creditcard heeft afgegeven, After Xing has given her credit card,
vraagt de receptioniste: the receptionist asks:
Wilt u even dit formulier invullen? Could you please fill out this form?
En mag ik ook uw paspoort? And may I have your passport?
Xing geeft haar paspoort. Xing gives her passport.
Als ze het formulier heeft ingevuld, After she has completed the form,
vraagt ze: ‘Kan ik meteen op mijn kamer terecht?’ she asks: ‘Can I go straight to my room?’
Ehm… Um…
Ik moet even met mijn manager overleggen. I just need to consult with my manager.
De standaard inchecktijd is 2 uur ‘s middags. The standard check-in time is 2 pm.
Maar misschien is uw kamer al schoongemaakt. But maybe the room has already been cleaned.
Een momentje. Just a moment.
De receptioniste belt. The receptionist calls.
Ik heb het voor u nagevraagd en de kamer is klaar. I asked for you and the room is ready.
Ze geeft de sleutel aan Xing. She gives the key to Xing.
Kamer 209 op de 2e verdieping. Room 209 on the 2nd floor (above ground level).
Zo, u bent nu ingecheckt. So, now you are checked in.
Oh ja… Oh yes…
Het ontbijt is inclusief. Breakfast is included.
Elke dag van 7 tot 10 uur in ons restaurant, Every day from 7 to 10 in our restaurant,
hier op de begane grond. here on the ground floor.
Dan wens ik u een aangenaam verblijf! Then I wish you a pleasant stay!
Xing loopt alvast naar de lift. Xing is already walking to the elevator.
Oh… en meneer… Oh… and sir…
Als u nu toch eens op de kamer Just in case you would like
bij mevrouw wilt overnachten, to stay overnight in madam’s room,
zullen wij niet moeilijk doen… it wouldn’t be a problem…
Nou… Well…
Hoeveel voltooide deelwoorden How many past participles
van scheidbare werkwoorden of separable verbs
heb jij geteld? did you count?
Schrijf het onder de video! Write it below the video!
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next ‘Heb je zin?’ episode
zien we hoe het verdergaat. we’ll see how the story continues.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):