Season 2 – Lesson 10 – Modal verbs + van


Transcript

Hallo! Hello!
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’
de soap om Nederlands te leren. the soap opera for learning Dutch.
Dit is aflevering 10 van seizoen 2. This is episode 10 from season 2.
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2 les 20, from #dutchgrammar-2 lesson 20,
over modale werkwoorden about modal verbs
in combinatie met het woordje ‘van’. in combination with the word ‘van’.
Die les moet je van mij kijken, I strongly advise you to watch that lesson,
behalve als je het al weet… unless you already know it…
Dan, hoef je van mij niet naar die les te kijken. Then you don’t have to watch the lesson.
Xing, Anika en Marieke hebben een beetje ruzie. Xing, Anika and Marieke are having a little quarrel.
Xing heeft verteld dat Martin een vriendin heeft. Xing told them that Martin has a girlfriend.
Xing heeft niet gezegd dat zij dat is, She did not say that it was her,
want dat mag ze niet van Martin. because Martin wouldn’t allow her to.
Dat hebben ze afgesproken. That’s what they agreed.
Marieke is natuurlijk verdrietig. Marieke is a bit sad of course.
Zij vindt Martin leuk She likes Martin
en ze wilde met hem romantisch naar de maan kijken. and she wanted to look at the moon together with him.
Anika is een beetje boos op Xing. Anika is a bit angry with Xing.
Ze mag niet liegen van haar. She will not allow her to lie.
Ze zei dat het bewolkt was, maar dat was niet zo! She said it was cloudy, but that was not true!
En… And…
Xing zei dat ze niet wist waar Martin was… Xing said that she didn’t know where Martin was…
Maar Martin zei dat hij Xing wel heeft gesproken! But Martin said he had just spoken to Xing!
Xing is naar haar kamer gegaan. Xing has gone to her room.
Ze moest van Martin haar koffer pakken. Martin had told her to pack her suitcase.
En Martin is buiten. And Martin is outside.
Hij heeft Gianluca beloofd te vertellen waar Marieke is. He has promised to tell Gianluca where Marieke is.
Gianluca, Marieke is in huisje 65. Gianluca, Marieke is in house number 65.
Je mag van mij naar binnen! You can go in!
Dank je wel, Martin! Thank you, Martin!
Gianluca komt de kamer binnen. Gianluca enters the room.
Marieke kijkt op… Marieke looks up…
Wauw… Voor wie zijn die bloemen? Wow… Who are those flowers for?
Die zijn voor jou! They are for you!
Oh… Oh…
Marieke fluistert tegen Anika: Marieke whispers to Anika:
Je mag van mij wel even naar je kamer gaan… You may go to your room…
Anika laat Marieke en Gianluca alleen. Anika leaves Marieke and Gianluca alone.
‘Marieke,’ zegt Gianluca, ‘ik vind je erg leuk.’ ‘Marieke,’ says Gianluca, ‘I like you a lot.’
Ik wil dat je dat weet. I want you to know that.
Daarom heb ik bloemen voor je gekocht. That’s why I bought flowers for you.
Marieke fleurt een beetje op. Marieke cheers up a bit.
En natuurlijk moet ze weer blozen. And of course she can’t help blushing again.
Dat hoefde je toch niet te doen! You didn’t have to do that!
Ik weet toch dat je mij leuk vindt. I do know that you like me.
Marieke vindt het leuk dat ze bloemen krijgt. Marieke is pleased to get flowers.
Gianluca is niet helemaal haar type. Gianluca is not quite her type.
Ze vindt Martin eigenlijk leuker… Actually, she likes Martin more…
Maar ja, die heeft al een vriendin. But yeah, he has a girlfriend already.
Wat een mooie bloemen, Gianluca. What lovely flowers, Gianluca.
Je maakt me echt een beetje blij. You make me really happy.
Kom je even bij me zitten? Do you want to come and sit next to me?
Oew… Ooh…
Mag dat van jou? May I do that?
Ondertussen kijkt Xing stiekem In the meantime, Xing is secretly watching
naar Gianluca en Marieke Gianluca and Marieke
vanuit haar slaapkamer. from her bedroom.
Hmm… Die Gianluca toch! Hmm… Oh that Gianluca!
Wat doet hij dat romantisch… What he does is so romantic…
Hopelijk valt Marieke voor hem. Hopefully, Marieke will fall in love with him.
Dan hoeft ze niet meer bang te zijn Then she won’t need to be afraid
dat Marieke toch nog iets met Martin probeert. that Marieke will try anything with Martin.
Hebben jullie dat gezien? Did you see that?
Komt het dan toch allemaal goed? Will it be all right in the end?
Martin met Xing en Marieke met Gianluca… Martin with Xing and Marieke with Gianluca…
En wat vinden jullie eigenlijk van deze 4 personages? And what do you think about these 4 characters?
Ik ben best wel benieuwd. I’m pretty curious.
Wie wil jij een bos bloemen geven? Who would you like to give a bouquet of flowers to?
Wie is jouw favoriet? Who is your favourite?
En wie totaal niet? And who not at all?
Schrijf je commentaar onder de video in Youtube! Write your comment below the video in Youtube!
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next expisode of ‘Heb je zin?’
zien we hoe het verder gaat! we’ll see how the story continues!
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):