Season 2 – Lesson 39 – Possession


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin? – 2’ aflevering 39. Welcome to ‘Heb je zin? – 2’ episode 39.
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2 les 2 en 3 from #dutchgrammar-2, lessons 2 and 3
over bezit. about possession.
Xing heeft Martin z’n telefoon. Xing has Martin’s phone.
Ze hebben het over de NPO-app They are talking about the NPO-app
en Nederlandse televisieprogramma’s. and Dutch television programs.
Xing wil d’r Nederlands oefenen. Xing wants to practise her Dutch.
Daarom vraagt ze aan Martin: So she asks Martin:
Welke programma’s zijn goed om Nederlands te leren? Which programs are good for learning Dutch?
Martins reactie is: Martin’s reaction is:
Laten we Marieke even appen. Let’s send a whatsapp message to Marieke.
Dat wil Xing natuurlijk niet, Of course, Xing doesn’t want that,
want zij heeft net Mariekes berichtje verwijderd… because she has just deleted Marieke’s message…
van Martins telefoon. from Martin’s phone.
Ze zegt gauw: Eh… She says quickly: Uh…
Dat hoeft niet. No need for that.
Marieke is waarschijnlijk Marieke is probably
haar lessen aan het voorbereiden. preparing her lessons.
Ho ho, Xing! Wait a minute, Xing!
M’n idee met deze video is, om wat advies te geven. My idea with this video is to give some advice.
Dan doe ik het maar even zelf! So I’ll just do it myself!
Kun je ‘Heb je zin?’ goed begrijpen? Can you understand ‘Heb je zin?’ easily?
Ook zonder de ondertiteling? And also without subtitles?
Dan is jouw Nederlands goed genoeg Then your Dutch is good enough
om televisie te kijken! to watch television!
Maar met welke programma’s But which programs
kun je het beste beginnen? are best to start with?
M’n eerste tip: My first tip:
Het Jeugdjournaal. The Children’s Newscast.
Dat is het nieuws voor kinderen. That’s the news for children.
Het Nederlands van de nieuwslezer is eenvoudig. The news reader speaks simple Dutch.
En waarom is het goed om het nieuws te kijken? And why is it good to watch the news?
Het zijn allemaal korte stukjes. It is all short fragments.
Dus je hoeft geen moeilijk verhaal te volgen. So you don’t have to follow a difficult story.
En de beelden helpen je de tekst te begrijpen. And the images will help you to understand the text.
M’n tweede tip: My second tip:
Het Klokhuis. ‘Het Klokhuis’ (= the apple core)
Dit is een educatief programma, ook voor kinderen. This is an educational program, also for children.
Elke aflevering van het Klokhuis Every ‘Klokhuis’ episode
gaat over één onderwerp. is about one specific topic.
Ze leggen elk onderwerp op een eenvoudige manier uit. They explain each topic in a simple manner.
Zo kun je de vocabulaire van dit onderwerp So you can learn the vocabulary for that topic
in een context leren. in context.
En dan m’n derde tip: And then my third tip:
Goede tijden, slechte tijden. (translation = ‘Good times, bad times’)
Dit is niet voor kinderen maar voor volwassenen. This is not for children, but for adults.
Waarom vind jij ‘Heb je zin?’ leuk? Why do you like ‘Heb je zin’?
Volgens mij ben je nieuwsgierig! I think you are curious!
Je vindt het spannend It keeps you in suspense
en je wilt weten hoe het afloopt! and you want to know how it ends!
Kijk daarom naar een soap… So, watch a soap opera…
Dat voelt niet als studeren! That doesn’t feel like studying!
‘Goede tijden, slechte tijden’ is al bijna 30 jaar ‘Goede tijden, slechte tijden’ has been
een succesvolle Nederlandse soap. a successful Dutch soap opera for nearly 30 years.
Zo… So…
Dat waren m’n tips, terug naar Xing en Martin… Those were my tips, back to Xing and Martin…
Martin, wat zijn jouw favoriete programma’s? Martin, what are your favourite programs?
Mijn favoriete programma’s? My favourite programs?
Tijdens m’n avondeten kijk ik altijd naar During my evening meal, I always watch
‘De Wereld Draait Door!’ (translation = ‘The World Keeps Turning’!’)
Dat is een praatprogramma. This is a talk show.
En ‘Zondag met Lubach’ vind ik ook leuk. And I like ‘Lubach on Sunday’ too.
Dat is een satirisch programma That’s a satirical program
van de komiek Arjen Lubach. with the comedian Arjen Lubach.
Maar deze twee programma’s zijn een beetje moeilijk But these two programs are a bit difficult
als je Nederlands leert. if you are learning Dutch.
In ‘De wereld draait door’ praten ze erg snel. In ‘De wereld draait door’ they talk too fast.
En bij ‘Zondag met Lubach’ gaat het vooral over politiek And ‘Zondag met Lubach’ is mainly about politics
en maken ze veel woordgrapjes. and they make a lot of word jokes.
Eh… Martin, ken je misschien Uh… Martin, do you know a romantic
ook een romantisch televisieprogramma? television program as well, by any chance?
Ik bedoel… I mean…
iets leuks om nu samen te kijken… something nice to watch now together…
O, denkt Martin… Oh, thinks Martin…
Wil Xing eindelijk een stapje verdergaan? Xing finally wants to go a step further?
Wordt dit hun eerste echte romantische avond? Will this be their first romantic evening?
Dan moet Martin even goed nadenken! Then Martin needs to think very hard!
Nou… Well…
Er zijn best wel wat romantische programma’s There are quite a few romantic programs
op de Nederlandse televisie. on Dutch television.
Weet jij er ook een paar? Do you know some?
Ik ben benieuwd welk programma Martin kiest! I’m curious to know which program Martin chooses!
En dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ And we’ll see that next time on ‘Heb je zin?’
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!