Season 2 – Lesson 32 – Typical job interview questions – 2


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent NT2. online NT2 teacher (= Dutch as a second language).
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (Are you in the mood?)
de soap om Nederlands te leren. the soap opera for learning Dutch.
Vandaag kijken we naar het tweede deel Today we’ll watch the second part
van het sollicitatiegesprek van Xing. of Xing’s job interview.
We oefenen geen grammatica, We won’t practise grammar,
maar wel zinnen en woorden but instead sentences and words
die in zo’n gesprek belangrijk zijn. that are important in such a conversation.
In de vorige aflevering zagen we In the previous episode, we’ve seen
dat het gesprek heel goed ging… that the interview went well…
totdat de directeur vroeg until the director asked
of Xing al aan een gezinnetje dacht. if Xing was thinking about starting a family.
Maar… in Nederland mag een werkgever But… in the Netherlands, an employer is absolutely
tijdens een sollicitatiegesprek helemaal niet vragen not allowed to ask during a job interview
of een vrouw een kinderwens heeft! if a woman wants to have children!
Xing twijfelt. Xing is uncertain.
Hoe moet ze nu antwoorden? How should she answer now?
Eerlijk zeggen dat ze nog geen kinderen wil… To say honestly that she doesn’t want to have children yet…
Of moet ze zeggen dat hij die vraag niet mag stellen? Or should she say that he cannot ask that question?
En moet ze dan direct zijn of diplomatiek? And then, should she be direct or diplomatic?
Ze kijkt de directeur aan. She looks at the director.
Ze denkt: weet je wat? She thinks: you know what?
Waarom niet én direct zijn én diplomatiek! Why not be both direct and diplomatic!
Hoe? How?
Gewoon… Just…
Ze beantwoordt de vraag niet, She doesn’t answer the question,
maar ze schraapt heel luid haar keel: but clears her throat instead:
Ahum… ahum… Ahem… ahem…
De directeur schrikt een beetje. The director is a bit shocked.
Maar hij begrijpt Xing meteen. But he understands Xing immediately.
Dit mocht hij niet vragen! He wasn’t supposed to ask that!
Hij zegt: ‘Oh, mijn excuses.’ He says: ‘Oh, my apologies.’
Wat dom van mij. How stupid of me.
Maar daarna lacht hij. But then he smiles.
Jij staat best stevig in je schoenen! You stand your ground well!
En ik zie And I see
dat je een ongemakkelijke situatie goed kan oplossen. you can resolve an uncomfortable situation.
Je bent eerlijk, maar ook diplomatiek. You are honest, but also diplomatic.
Dat is heel belangrijk voor een bedrijf That is very important for a company
dat in Nederland en China zakendoet. that does business in the Netherlands and China.
Maar zeg eens… But tell me…
Waar zie je jezelf over 5 jaar? Where do you see yourself in 5 years from now?
Over 5 jaar doe ik nog steeds dit werk. In 5 years, I will still be doing this job.
Voor dit soort functies moet je relaties opbouwen. For this sort of position you need to build relationships.
Dat kost tijd. That takes time.
Maar tegen die tijd praat ik wel perfect Nederlands! But by that time I will speak perfect Dutch!
De directeur kijkt tevreden. The director looks satisfied.
Voor een werkgever is het belangrijk For an employer it is very important
dat een werknemer niet al na 2 jaar weggaat. that an employee doesn’t leave after 2 years.
‘Commitment’ ‘Commitment’
– hier gebruiken we meestal het Engelse woord – – here we usually use the English word –
is erg belangrijk! is very important!
Dat Xing haar Nederlands wil verbeteren It’s a good sign that Xing
is een goed teken! wants to improve her Dutch!
Ze wil hier dus echt blijven. So she really wants to stay here.
Hij bedankt Xing voor het gesprek. He thanks Xing for the interview.
We laten morgen iets van ons horen. You will hear from us tomorrow.
Nou, volgens mij heeft Xing een goede beurt gemaakt. Well, I think Xing did very well.
Ik ben benieuwd of ze die baan krijgt. I’m curious to know if she gets the job.
Ik denk dat Martin ook wel benieuwd is… I think Martin is curious too…
Als ze die baan krijgt If she gets the job
en ze kan in Nederland blijven… and she can stay in the Netherlands…
dan kunnen ze een stapje verder gaan… Then they’ll be ready for the next step…
Dat wordt vast romantisch! That will certainly be romantic!
Kijk daarom naar het vervolg van ‘Heb je zin?’ So carry on watching ‘Heb je zin?’
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):

no specific lessons

Subtitles in other languages

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Здравствуйте, меня зовут – Барт де Пау,
online docent NT2. онлайн-преподаватель NT2 (Нидерландский, как 2й язык).
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Добро пожаловать на ‘Heb je zin?’
de soap om Nederlands te leren. сериал для изучения Нидерландского языка.
Vandaag kijken we naar het tweede deel Сегодня мы будем смотреть вторую часть
van het sollicitatiegesprek van Xing. собеседования Чинь.
We oefenen geen grammatica, Мы не будем заниматься грамматикой,
maar wel zinnen en woorden но предложениями и словами,
die in zo’n gesprek belangrijk zijn. которые важны в такого рода беседах.
In de vorige aflevering zagen we В предыдущей серии мы видели,
dat het gesprek heel goed ging… что собеседование проходило достаточно хорошо…,
totdat de directeur vroeg пока директор не спросил,
of Xing al aan een gezinnetje dacht. задумывается ли уже Чинь о создании семьи.
Maar… in Nederland mag een werkgever Но…, в Нидерландах работодатель не имеет права,
tijdens een sollicitatiegesprek helemaal niet vragen во время собеседования, спрашивать,
of een vrouw een kinderwens heeft! хочет ли женщина иметь детей!
Xing twijfelt. Чинь сомневается.
Hoe moet ze nu antwoorden? Что ей сейчас ответить?
Eerlijk zeggen dat ze nog geen kinderen wil… Сказать честно, что она пока ещё не хочет иметь детей…
Of moet ze zeggen dat hij die vraag niet mag stellen? Или она должна сказать, что он не имеет права такое спрашивать?
En moet ze dan direct zijn of diplomatiek? И должна она тогда быть прямой или дипломатичной?
Ze kijkt de directeur aan. Она посмотрела на директора.
Ze denkt: weet je wat? Она думает: знаешь что?
Waarom niet én direct zijn én diplomatiek! А почему бы не быть и прямой, и дипломатичной одновременно!
Hoe? Как?
Gewoon… Просто…
Ze beantwoordt de vraag niet, Она не отвечает на вопрос,
maar ze schraapt heel luid haar keel: но громко прочищает горло:
Ahum… ahum… Эхе… Эхе…
De directeur schrikt een beetje. Директор вздрагивает слегка.
Maar hij begrijpt Xing meteen. Но он мгновенно понял Чинь.
Dit mocht hij niet vragen! Он не должен был этого спрашивать!
Hij zegt: ‘Oh, mijn excuses.’ Он сказал: ‘О, приношу свои извинения.’
Wat dom van mij. Это глупо с моей стороны.
Maar daarna lacht hij. Но потом он улыбается.
Jij staat best stevig in je schoenen! Ты хорошо стоишь на ногах!
En ik zie И я вижу,
dat je een ongemakkelijke situatie goed kan oplossen. что ты можешь хорошо выйти из неудобной ситуации.
Je bent eerlijk, maar ook diplomatiek. Ты честна, но также и дипломатична.
Dat is heel belangrijk voor een bedrijf Это очень важно для компании,
dat in Nederland en China zakendoet. которая ведёт бизнес в Нидерландах и Китае.
Maar zeg eens… Но расскажи мне…
Waar zie je jezelf over 5 jaar? Где ты себя видишь через 5 лет?
Over 5 jaar doe ik nog steeds dit werk. Через 5 лет я всё ещё буду делать эту работу.
Voor dit soort functies moet je relaties opbouwen. Для должности такого рода нужно построить отношения.
Dat kost tijd. Это занимает время.
Maar tegen die tijd praat ik wel perfect Nederlands! Но к тому времени я уже буду идеально говорить на Нидерландском!
De directeur kijkt tevreden. Директор посмотрел удовлетворенно.
Voor een werkgever is het belangrijk Для работодателя необходимо,
dat een werknemer niet al na 2 jaar weggaat. чтобы работник не ушел после 2х лет.
‘Commitment’ ‘Commitment’ (обязательство)
– hier gebruiken we meestal het Engelse woord – – здесь мы используем английское слово –
is erg belangrijk! это очень важно!
Dat Xing haar Nederlands wil verbeteren Что Чинь хочет улучшить свой Нидерландский язык,
is een goed teken! это хороший знак!
Ze wil hier dus echt blijven. Значит, она действительно хочет здесь остаться.
Hij bedankt Xing voor het gesprek. Он поблагодарил Чинь за беседу.
We laten morgen iets van ons horen. Завтра, мы дадим о нас знать.
Nou, volgens mij heeft Xing een goede beurt gemaakt. Ну, я думаю, Чинь произвела впечатление.
Ik ben benieuwd of ze die baan krijgt. Мне любопытно, получит ли она эту работу.
Ik denk dat Martin ook wel benieuwd is… Я думаю, Мартину тоже интересно…
Als ze die baan krijgt Если она получит эту работу
en ze kan in Nederland blijven… и она может остаться в Нидерландах…,
dan kunnen ze een stapje verder gaan… тогда они могут сделать шажок вперёд…
Dat wordt vast romantisch! Это будет точно романтично!
Kijk daarom naar het vervolg van ‘Heb je zin?’ Поэтому следите за продолжением ‘Heb je zin?’
Tot dan! До встречи!
Doei! Пока!

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Привіт, мене звати Барт де Пау,
online docent NT2. онлайн-викладач NT2 (нідерландська як друга мова).
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Ласкаво просимо до ‘Heb je zin?’
de soap om Nederlands te leren. серіалу для вивчення нідерландської.
Vandaag kijken we naar het tweede deel Сьогодні ми подивимося другу частину
van het sollicitatiegesprek van Xing. спібесіди Чінг.
We oefenen geen grammatica, Ми будемо практикувати не граматику,
maar wel zinnen en woorden але речення і слова
die in zo’n gesprek belangrijk zijn. які є важливими для такої бесіди.
In de vorige aflevering zagen we В минулому епізоді ми бачили
dat het gesprek heel goed ging… що співбесіда проходила дуже добре…
totdat de directeur vroeg поки директор не запитав
of Xing al aan een gezinnetje dacht. чи Чінг вже думає про стоворення сім’ї.
Maar… in Nederland mag een werkgever Але… у Нідерландах роботодавець не може
tijdens een sollicitatiegesprek helemaal niet vragen запитувати під час співбесіди
of een vrouw een kinderwens heeft! чи жінка хоче дітей!
Xing twijfelt. Чінг сумнівається.
Hoe moet ze nu antwoorden? Що їй тепер відповідати?
Eerlijk zeggen dat ze nog geen kinderen wil… Чесно сказати, що вона ще не хоче дітей…
Of moet ze zeggen dat hij die vraag niet mag stellen? Чи вона повинна сказати, що він не може ставити це запитання?
En moet ze dan direct zijn of diplomatiek? І тоді повинна вона бути прямолінійною чи дипломатичною?
Ze kijkt de directeur aan. Вона дивиться на директора.
Ze denkt: weet je wat? Вона думає: знаєш що?
Waarom niet én direct zijn én diplomatiek! Чому не прямолінійною і дипломатичною одночасно!
Hoe? Як?
Gewoon… Просто…
Ze beantwoordt de vraag niet, Вона не відповідає на запитання,
maar ze schraapt heel luid haar keel: але вона дуже голосно покашлює:
Ahum… ahum… Каху… каху…
De directeur schrikt een beetje. Директор трохи стривожився.
Maar hij begrijpt Xing meteen. Але він одразу розуміє Чінг.
Dit mocht hij niet vragen! Він не повинен був це запитувати!
Hij zegt: ‘Oh, mijn excuses.’ Він каже: ‘О, вибач.’
Wat dom van mij. Як нерозумно з мого боку.
Maar daarna lacht hij. Але тоді він посміхається.
Jij staat best stevig in je schoenen! Ти твердо стоїш на ногах!
En ik zie І я бачу
dat je een ongemakkelijke situatie goed kan oplossen. що ти добре вмієш розв’язувати складні ситуації.
Je bent eerlijk, maar ook diplomatiek. Ти – чесна, але також дипломатична.
Dat is heel belangrijk voor een bedrijf Це дуже важливо для компанії,
dat in Nederland en China zakendoet. яка працює в Недерландах і Китаї.
Maar zeg eens… Але скажи…
Waar zie je jezelf over 5 jaar? Де ти бачиш себе через 5 років?
Over 5 jaar doe ik nog steeds dit werk. Через 5 років я працюватиму на цій роботі.
Voor dit soort functies moet je relaties opbouwen. Для цієї функції потрібно будувати відносини.
Dat kost tijd. Це потребує часу.
Maar tegen die tijd praat ik wel perfect Nederlands! Але тоді я говоритиму ідеально нідерландською!
De directeur kijkt tevreden. Директор виглядає задоволеним.
Voor een werkgever is het belangrijk Для роботодавця важливо
dat een werknemer niet al na 2 jaar weggaat. щоб працівник не пішов через 2 роки.
‘Commitment’ ‘Commitment’
– hier gebruiken we meestal het Engelse woord – – тут ми використовуємо зазвичай англійське слово –
is erg belangrijk! це дуже важливо!
Dat Xing haar Nederlands wil verbeteren Те, що Чінг хоче покращити свою нідерландську
is een goed teken! хороший знак!
Ze wil hier dus echt blijven. Тож вона дійсно хоче залишитися тут.
Hij bedankt Xing voor het gesprek. Він дякує Чінг за розмову.
We laten morgen iets van ons horen. Ми подзвонимо завтра.
Nou, volgens mij heeft Xing een goede beurt gemaakt. Що ж, як на мене, Чінг справилася дуже добре.
Ik ben benieuwd of ze die baan krijgt. Мені цікаво, чи вона отримає цю роботу.
Ik denk dat Martin ook wel benieuwd is… Я думаю, Мартіну це теж цікаво…
Als ze die baan krijgt Якщо вона отримає роботу
en ze kan in Nederland blijven… і вона зможе залишитися в Нідерландах…
dan kunnen ze een stapje verder gaan… тоді вони можуть зробити наступний крок…
Dat wordt vast romantisch! Це буде дуже романтично!
Kijk daarom naar het vervolg van ‘Heb je zin?’ Тому дивіться продовження ‘Heb je zin?’
Tot dan! До зустрічі!
Doei! Бувайте!