Season 2 – Lesson 22 – Grammar review


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’
de soap om Nederlands te leren. the soap opera for learning Dutch.
Vandaag herhalen we de grammatica Today, we’ll repeat the grammar
die we in de tot nu in seizoen 2 geoefend hebben. that we have been practising in season 2 so far.
Xing en Gianluca komen uit het water. Xing and Gianluca are coming out of the water.
Martin zegt: ‘Dat duurde lang…’ Martin says: ‘That took a long time…’
Was het water niet koud? Wasn’t the water cold?
Koud? Cold?
Nee, hoor… Well, no…
Ik ben lekker opgewarmd… I’ve warmed up nicely…
Jouw vriendin heeft me echt een warm gevoel gegeven! Your girlfriend gave me a warm feeling!
En hij lacht. And he laughs.
Grapje, Martin… Joke, Martin…
Daar kun je toch wel tegen? Can’t you take it?
Martin denkt: ‘Wat bedoelt Gianluca?’ Martin thinks: ‘What is Gianluca getting at?’
Is hij nu met Xing aan het flirten? Is he flirting with Xing now?
Xing zegt: ‘Kom op, Martin…’ Xing says: ‘Come on, Martin…’
Niet jaloers zijn! Don’t be jealous!
Maar dan gaat de telefoon van Gianluca. But then Gianluca’s phone rings.
Met Gianluca… Gianluca speaking…
Ja… Yes…
Ja… Yes…
O… Oh…
OK. OK.
Ja… Yes…
Ik kom. I’m coming.
Sorry jongens, een spoedgeval. Sorry guys, an emergency.
De cardioloog van dienst is onwel geworden. The cardiologist on service has been taken ill.
Ik moet zijn dienst overnemen. I need to take over his shift.
Als het een spoedgeval is, As it’s an emergency,
kun je beter niet de trein nemen… you’d better not take the train…
Neem een taxi. Take a taxi.
Dan ben je sneller in het ziekenhuis. Then you’ll get to the hospital more quickly.
Dat hoeft niet. No need for that.
Ik ben met de auto gekomen. I came by car.
‘O,’ zegt Martin… ‘heb jij een auto?’ ‘Oh,’ says Martin… ‘do you have a car?’
Dat wist ik niet. I didn’t know that.
Gianluca laat zijn autosleutel zien. Gianluca shows them his car key.
Wauw! Wow!
Xing is onder de indruk… Xing is impressed.
Gianluca zegt: ‘Ik moet nu gaan.’ Gianluca says: ‘I have to go now.’
Tot gauw! See you soon!
Xing denkt: Xing thinks:
Hmm… Hmm…
Cardiologen verdienen dus niet zo slecht in Nederland. So, cardiologists don’t do so badly in the Netherlands.
Martin is niet zo geïnteresseerd in auto’s, Martin is not very interested in cars,
maar hij is wel nieuwsgierig but he is curious
naar het gesprek van Xing met Gianluca. about the conversation between Xing and Gianluca.
Waarover hebben jullie in het water gepraat? What were you talking about in the water?
vraagt Martin aan Xing. asks Martin to Xing.
O… Niets bijzonders… Oh… Nothing special…
En Xing verandert het onderwerp snel. And Xing quickly changes the subject.
Martin, Martin,
wil je alsjeblieft aan niemand meer over onze relatie vertellen? would you please not tell anyone about our relationship?
Gewoon even geduld. Just be patient.
We kijken hoe het met de sollicitatie gaat We’ll see how the application goes
en of ik in Nederland kan blijven. and whether I can stay in the Netherlands.
Dat is het belangrijkst. That is the most important thing.
Ja, sorry, Xing… dat is mijn fout. Yes, sorry, Xing… it’s my fault.
Ik zal het tegen niemand meer vertellen. I won’t tell anyone else.
Eh… Uh…
Hoe laat heb je morgen met Marieke afgesproken? What time are you meeting Marieke tomorrow?
Om elf uur. At eleven o’clock.
Dan heeft ze pauze. Then she has a break.
OK. OK.
Zal ik je dan eerst bij het hotel ophalen? Shall I pick you up from the hotel first then?
Martin, ik ga liever alleen. Martin, I’d prefer to go alone.
O… Oh…
Maar het leek me leuk om Marieke weer te zien… But I thought it would be nice to see Marieke again…
Je bent toch niet meer verliefd op haar? You aren’t still in love with her, are you?
Nee, natuurlijk niet, ik ben nu toch met jou. No, of course not, I’m with you now.
Maar dan hoef je haar toch niet te zien? But then you don’t need to see her, do you?
Ah… Ah…
Je bent zelf jaloers! You are jealous yourself!
Nou… Well…
Ik ben wel een beetje ongerust I am a bit worried
dat je haar zo graag wilt zien. that you want to see her so much.
Je vertrouwt me toch wel? You trust me, don’t you?
Ja, maar het is toch ook voor jou beter. Yes, but it’s better for you as well.
Zij is nu gelukkig met Gianluca. She is happy now with Gianluca.
Nou, dat weet ik niet… Well, I don’t know about that…
Gianluca wilde daar niet heel veel over zeggen. Gianluca didn’t want to say much about it.
En volgens mij was hij met jou aan het flirten! And I think he was flirting with you!
Dus ik weet nog niet zo zeker So, I’m not so sure
of Marieke en Gianluca wel zo gelukkig met elkaar zijn. if Marieke and Gianluca are so happy with each other.
Xing denkt: ‘Oei!’ Xing thinks: ‘Oops!’
Dat gaat niet goed… That’s not going well…
Straks komt Martin te weten Soon, Martin might find out
dat Marieke nog vrijgezel is that Marieke is still single
en hem wél leuk vindt… and that she does like him…
Martin, ik wil me goed voorbereiden op de sollicitatie. Martin, I want to prepare well for the job application.
Dus laat me alsjeblieft alleen gaan… So, please let me go alone…
OK… OK…
Dan ga ik morgen wel iets anders doen… Then I’ll do something else tomorrow…
Nou… Well…
Het blijft toch spannend! The suspense continues!
Vind je niet? Don’t you think?
Ik ben al benieuwd naar de volgende aflevering. I’m pretty curious about the next episode.
Tot dan bij ‘Heb je zin?’ See you then on ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):