Season 2 – Lesson 25 – Job application vocabulary


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau. Hello, my name is Bart de Pau.
Mijn beroep is online docent Nederlands. My profession is an online Dutch teacher.
Welkom bij een nieuwe aflevering van ‘Heb je zin?’ Welcome to a new episode of ‘Heb je zin?’
In deze video en in de volgende video’s In this video and the forthcoming videos
oefenen we geen grammatica we will not practise grammar
maar vocabulaire. but vocabulary.
We oefenen woorden We’ll practise words
die je moet kennen als je gaat solliciteren. that you have to know to apply for a job.
Vandaag kijken we naar veelgebruikte woorden Today we’ll discuss words that are commonly used
in de teksten van vacatures. in the texts of job advertisements.
Xing zit samen met jobcoach Natasha aan een tafeltje. Xing is sitting at a table with job coach Natasha.
Natasha vraagt: ‘Op welke baan heb je gesolliciteerd?’ Natasha asks: ‘What job have you applied for?’
Xing zegt: ‘Een baan bij CCI: China Chemicals Import.’ Xing says: ‘A job at CCI: China Chemicals Import.’
De naam zegt het al. The name says it all.
Dat is een importeur van chemische producten uit China. It is an importer of chemical products from China.
Ze zoeken chemici die Nederlands en Chinees spreken. They are searching for chemists who speak Dutch and Chinese.
Natasha vraagt: ‘Heb je de tekst van de vacature?’ Natasha asks: ‘Do you have the job advertisement?’
Het is belangrijk It is important
om de tekst van de vacature heel erg goed te lezen. to read the text of the advertisement carefully.
We moeten echt elk woord begrijpen. We really need to understand every word.
Dit is de vacature. This is the job vacancy.
Natasha leest de vacature. Natasha is reading the job advertisement.
Nou… Well…
Dat je Nederlands moet spreken is niet helemaal waar. It’s not entirely true that you have to speak Dutch.
Hier staat: ‘Kennis van de Nederlandse taal is een pre.’ Here it says: ‘Knowledge of the Dutch language is preferred.’
Dat woordje ‘pre’ is erg belangrijk. The word ‘pre’ (preferred) is very important.
Je ziet dat vaak in vacatures. You often see it in job advertisements.
O, en wat betekent dat? Oh, and what does it mean?
‘Pre’ betekent dat het niet noodzakelijk is. ‘Pre’ means that it is not essential.
O… dus ik heb voor niets Nederlands zitten leren? Oh… so I have been learning Dutch for no reason?
Nee, Xing! No, Xing!
Wat jij hebt gedaan, is juist heel erg goed! What you have been doing, was very good indeed!
‘Pre’ betekent dat het bedrijf dit wel erg waardeert. ‘Pre’ means that this company does value it very much.
Dus… So…
Als ze meer kandidaten hebben If they have more candidates
en de andere kandidaten spreken geen Nederlands and the other candidates don’t speak Dutch
en jij wel but you do
dan maak je een goede kans! then you’ll have a good chance!
Zullen we rustig heel de tekst lezen? Shall we read the text carefully?
Over het bedrijf: About the company:
CCI (China Chemicals Import) CCI (China Chemicals Import)
is een importeur van chemische producten uit China. is an importer of chemical products from China.
Wij zijn per direct op zoek We are looking
naar Chineessprekende chemici for Chinese speaking chemists to start immediately
voor onze afdeling import. for our import department.
‘Per direct’ is dus: meteen. So ‘per direct’ means: immediately.
Dat weet je? Did you know that?
Ben je ‘per direct’ beschikbaar? Are you available immediately?
Ja hoor, ik kan morgen meteen beginnen! Yes indeed, I can start tomorrow!
Functieomschrijving: Job description:
In de veelzijdige functie van inkoopmedewerker In the versatile position of purchasing employee
onderhoud je contacten met onze Chinese leveranciers. you’ll maintain the contacts with our Chinese suppliers.
Je plaatst bestellingen, You’ll place the orders,
regelt het transport vanuit China arrange the transport from China
en je controleert in het lab de kwaliteit van de leveringen. and you’ll check the quality of the deliveries in the laboratory.
Ook ben je continu op zoek naar nieuwe leveranciers In addition, you are continuously searching for new suppliers
en producten voor de uitbreiding van ons assortiment. and products in order to expand our product range.
Je rapporteert aan de directeur inkoop. You report to the import director.
Wat betekent ‘rapporteren aan’? What does ‘report to’ mean?
Dat betekent dat de directeur inkoop jouw baas is. It means that the import director is your boss.
‘rapporteren aan’ ‘to report to’
is het tegenovergestelde van ‘leiding geven aan’ is the opposite of ‘to be in charge of’
In het bedrijf heerst een no-nonsensecultuur. In the company, there is a no nonsense culture.
Weet je wat dat betekent? Do you know what that means?
een ‘no-nonsensecultuur’? a ‘no nonsense culture’?
Eh… Uh…
Nee, dat weet ik eigenlijk niet. No, actually I don’t know that.
Kort gezegd: de Nederlandse directheid! In other words: Dutch directness!
O… Oh…
Ik verwachtte een typisch Chinese werkcultuur… I expected a typical Chinese working culture…
Dat staat namelijk verderop in de vacature. Because that’s written further on in the advertisement.
Nee, dat bedoelen ze hier absoluut niet! No, that’s not what they mean here!
Ik vermoed dat de oprichters I expect that the founders
echte Hollandse handelaren zijn. are real Dutch (connotation: direct) traders.
Waarschijnlijk heeft dit bedrijf korte communicatielijntjes, Probably this company has short communication lines,
weinig hiërarchie minimal hierarchy
en zegt iedereen alles recht voor z’n raap! and everybody says everything straight to your face!
Dus het is erg belangrijk dat je daar tegen kunt! So it’s important you can take that!
Xing moet aan twee dagen eerder op het station denken. Xing thinks back to two days earlier at the railway station.
Ik vind die jurk verschrikkelijk. I think that dress is terrible.
Ze veranderde meteen haar plan, She immediately changed her plan,
toen Martin een opmerking maakte. when Martin made a remark.
OK. OK.
Heel goed dat je dit zegt! Just as well that you said that!
Gelukkig heb ik een Nederlandse vriend Fortunately I have a Dutch boyfriend
die ook erg direct is. who is very direct as well.
Let op hoor, Watch out,
want bij een sollicitatiegesprek kunnen ze dit testen! because at a job interview they can test this!
Xing moet even slikken… Xing swallows hard…
Nou… Well…
Is een no-nonsense cultuur wel iets voor Xing? Is a no nonsense culture for Xing?
Ik weet het niet. I don’t know.
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next ‘Heb je zin?’ episode
kijkt Natasha met Xing naar de rest van de vacature. Natasha and Xing look at the rest of the job description.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):

no specific lessons