Season 2 – Lesson 05 – Adjectives


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij het tweede seizoen van ‘Heb je zin?’ Welcome to the second season of ‘Heb je zin?’
Dit is aflevering 5. This is episode 5.
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2 les 17 from #dutchgrammar-2 lesson 17
en we herhalen de grammatica and we’ll repeat the grammar
van #dutchgrammar-1 les 9 en 10. from #dutchgrammar-1 lessons 9 and 10.
Al deze lessen gaan over het bijvoeglijk naamwoord. All these lessons are about the adjective.
Terwijl Xing met Marieke en Anika zit te kletsen, While Xing is chatting with Marieke and Anika,
is Martin buiten. Martin is outside.
Hij neemt afscheid van zijn vriend Lars, He is saying goodbye to his friend Lars,
want Lars reist vanavond al naar Amsterdam Centraal Station. because Lars is travelling to Amsterdam Central Station tonight.
Hij heeft morgen een vroege vlucht vanaf Schiphol. He has an early flight from Schiphol airport tomorrow.
Dag Lars… Hi Lars…
Hoe waren je twee weken? Did you have a good two weeks?
Nou, ik heb zeker geen slechte tijd gehad! Well, I didn’t have a bad time at all!
Het was een leerzame periode, I learned a lot,
met veel gezellige avonden, with a lot of fun evenings,
maar ook: een rustige omgeving met veel mooie natuur. but also: beautiful peaceful natural surroundings.
Ik hou echt van het Nederlandse platteland. I really like the Dutch countryside.
Heb je veel van Drenthe gezien? Did you see much of Drenthe?
Ja, ik ben naar Orvelte geweest. Yes, I was in Orvelte.
Dat is echt een leuk dorp. That’s a really nice village.
En we zijn ook uit geweest… And we went out…
naar een Chinees restaurant to a Chinese restaurant
en naar een lokale bruine kroeg, to a local ‘brown’ pub,
met goede muziek en lekker bier. with good music and good beer.
Mooi. Lovely.
Ik ben blij. I am pleased.
Dan was het geen slecht advies, om hier Nederlands te leren! So it wasn’t bad advice, to study Dutch here!
Zeker Martin! Definitely, Martin!
Ik ben je erg dankbaar. I am very grateful to you.
Ik heb een leuke tijd gehad. I had a good time.
En hoe is het met jou? And how about you?
Je bent zo vrolijk… You look very happy…
Heb je al met Marieke naar de maan gekeken? Have you been looking at the moon with Marieke?
Eh… nee… Uh… no…
Eigenlijk is het een beetje ingewikkeld. Actually it’s a bit complicated.
Oh? Oh?
Lars herinnert zich Lars remembers
wat Xing vanochtend in de les zei: what Xing said during this morning’s lesson:
Martin was verliefd op Marieke … ‘imperfectum’ Martin was in love with Marieke … ‘past tense’
Maar meer zei Xing niet. But Xing didn’t say anything more than that.
Hmmm…. Hmmm….
Kun je me iets meer vertellen? Could you tell me a bit more?
Ben je nu nog verliefd op Marieke? Are you still in love with Marieke?
… of niet meer? … or not anymore?
Maar Martin kan niets zeggen! But Martin can’t say anything!
Dat heeft hij Xing beloofd. That’s what he promised Xing.
Dus begint hij over iets anders. So he starts talking about something else.
Eh… In oktober speelt het Nederlands elftal Uh… In October the Dutch team is playing
tegen Zweden in Stockholm. against Sweden in Stockholm.
Daar wil ik heen! I want to go!
Huh? Huh?
… Nou ja… … Well yes…
Lars begrijpt het. Lars understands.
OK…!? OK…!?
Nou… Wat leuk dat je naar Zweden komt! Well… that’s great that you are coming to Sweden!
Dan kunnen we samen gaan. Then we can go together.
En jij kunt bij mij blijven slapen. And you can sleep at my place.
Ja, leuk! Yes, great!
Nou Lars, dan wens ik je een goede reis terug! Well Lars, I wish you a good trip back!
Dankjewel, tot oktober… Thank you, see you in October…
en veel succes met de liefde! and good luck with your love life!
Dan loopt Martin verder naar het huisje van Xing. Then, Martin walks on to Xing’s house.
HÈ, daar is Gianluca. Hey, there is Gianluca.
Met een bos bloemen. With a bouquet of flowers.
‘Hoi Gianluca!’ zegt Martin opgewekt. ‘Hi Gianluca!’ says Martin cheerfully.
Eh… hoi Martin… Uh… Hi Martin…
Nou… Well…
Gianluca heeft een mooie bos bloemen voor Marieke gekocht. Gianluca has bought a lovely bunch of flowers for Marieke.
Hij weet dus nog niet… So he doesn’t know yet…
dat Marieke hem eigenlijk niet leuk vindt… that Marieke doesn’t actually like him…
En… hij weet het nog niet van Martin en Xing… And… he doesn’t know about Martin and Xing…
Hij denkt waarschijnlijk nog, He probably still thinks,
dat Martin Marieke ook wil… that Martin wants Marieke too…
Hoe gaat dat verder? How will this continue?
Heb je alle bijvoeglijke naamwoorden in deze les gehoord? Did you hear all the adjectives in this lesson?
En begrijp je waarom het bijvoeglijk naamwoord And do you understand why the adjective
de ene keer wel op een [e] eindigt sometimes gets an [e] at the end
en de andere keer niet? and sometimes not?
Dit is iets wat veel mensen fout doen This is something a lot of people get wrong
en het is belangrijk als je goed Nederlands wilt spreken, and it is important if you want to speak Dutch well,
want in heel veel zinnen zit een bijvoeglijk naamwoord. because many sentences contain adjectives.
Kijk nog eens goed naar deze lessen van #dutchgrammar, Watch these #dutchgrammar lessons (about adjectives) again,
als je het moeilijk vindt. if you are finding it difficult.
Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ See you next time on ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!