Season 2 – Lesson 05 – Adjectives


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij het tweede seizoen van ‘Heb je zin?’ Welcome to the second season of ‘Heb je zin?’
Dit is aflevering 5. This is episode 5.
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2 les 17 from #dutchgrammar-2 lesson 17
en we herhalen de grammatica and we’ll repeat the grammar
van #dutchgrammar-1 les 9 en 10. from #dutchgrammar-1 lessons 9 and 10.
Al deze lessen gaan over het bijvoeglijk naamwoord. All these lessons are about the adjective.
Terwijl Xing met Marieke en Anika zit te kletsen, While Xing is chatting with Marieke and Anika,
is Martin buiten. Martin is outside.
Hij neemt afscheid van zijn vriend Lars, He is saying goodbye to his friend Lars,
want Lars reist vanavond al naar Amsterdam Centraal Station. because Lars is travelling to Amsterdam Central Station tonight.
Hij heeft morgen een vroege vlucht vanaf Schiphol. He has an early flight from Schiphol airport tomorrow.
Dag Lars… Hi Lars…
Hoe waren je twee weken? Did you have a good two weeks?
Nou, ik heb zeker geen slechte tijd gehad! Well, I didn’t have a bad time at all!
Het was een leerzame periode, I learned a lot,
met veel gezellige avonden, with a lot of fun evenings,
maar ook: een rustige omgeving met veel mooie natuur. but also: beautiful peaceful natural surroundings.
Ik hou echt van het Nederlandse platteland. I really like the Dutch countryside.
Heb je veel van Drenthe gezien? Did you see much of Drenthe?
Ja, ik ben naar Orvelte geweest. Yes, I was in Orvelte.
Dat is echt een leuk dorp. That’s a really nice village.
En we zijn ook uit geweest… And we went out…
naar een Chinees restaurant to a Chinese restaurant
en naar een lokale bruine kroeg, to a local ‘brown’ pub,
met goede muziek en lekker bier. with good music and good beer.
Mooi. Lovely.
Ik ben blij. I am pleased.
Dan was het geen slecht advies, om hier Nederlands te leren! So it wasn’t bad advice, to study Dutch here!
Zeker Martin! Definitely, Martin!
Ik ben je erg dankbaar. I am very grateful to you.
Ik heb een leuke tijd gehad. I had a good time.
En hoe is het met jou? And how about you?
Je bent zo vrolijk… You look very happy…
Heb je al met Marieke naar de maan gekeken? Have you been looking at the moon with Marieke?
Eh… nee… Uh… no…
Eigenlijk is het een beetje ingewikkeld. Actually it’s a bit complicated.
Oh? Oh?
Lars herinnert zich Lars remembers
wat Xing vanochtend in de les zei: what Xing said during this morning’s lesson:
Martin was verliefd op Marieke … ‘imperfectum’ Martin was in love with Marieke … ‘past tense’
Maar meer zei Xing niet. But Xing didn’t say anything more than that.
Hmmm…. Hmmm….
Kun je me iets meer vertellen? Could you tell me a bit more?
Ben je nu nog verliefd op Marieke? Are you still in love with Marieke?
… of niet meer? … or not anymore?
Maar Martin kan niets zeggen! But Martin can’t say anything!
Dat heeft hij Xing beloofd. That’s what he promised Xing.
Dus begint hij over iets anders. So he starts talking about something else.
Eh… In oktober speelt het Nederlands elftal Uh… In October the Dutch team is playing
tegen Zweden in Stockholm. against Sweden in Stockholm.
Daar wil ik heen! I want to go!
Huh? Huh?
… Nou ja… … Well yes…
Lars begrijpt het. Lars understands.
OK…!? OK…!?
Nou… Wat leuk dat je naar Zweden komt! Well… that’s great that you are coming to Sweden!
Dan kunnen we samen gaan. Then we can go together.
En jij kunt bij mij blijven slapen. And you can sleep at my place.
Ja, leuk! Yes, great!
Nou Lars, dan wens ik je een goede reis terug! Well Lars, I wish you a good trip back!
Dankjewel, tot oktober… Thank you, see you in October…
en veel succes met de liefde! and good luck with your love life!
Dan loopt Martin verder naar het huisje van Xing. Then, Martin walks on to Xing’s house.
HÈ, daar is Gianluca. Hey, there is Gianluca.
Met een bos bloemen. With a bouquet of flowers.
‘Hoi Gianluca!’ zegt Martin opgewekt. ‘Hi Gianluca!’ says Martin cheerfully.
Eh… hoi Martin… Uh… Hi Martin…
Nou… Well…
Gianluca heeft een mooie bos bloemen voor Marieke gekocht. Gianluca has bought a lovely bunch of flowers for Marieke.
Hij weet dus nog niet… So he doesn’t know yet…
dat Marieke hem eigenlijk niet leuk vindt… that Marieke doesn’t actually like him…
En… hij weet het nog niet van Martin en Xing… And… he doesn’t know about Martin and Xing…
Hij denkt waarschijnlijk nog, He probably still thinks,
dat Martin Marieke ook wil… that Martin wants Marieke too…
Hoe gaat dat verder? How will this continue?
Heb je alle bijvoeglijke naamwoorden in deze les gehoord? Did you hear all the adjectives in this lesson?
En begrijp je waarom het bijvoeglijk naamwoord And do you understand why the adjective
de ene keer wel op een [e] eindigt sometimes gets an [e] at the end
en de andere keer niet? and sometimes not?
Dit is iets wat veel mensen fout doen This is something a lot of people get wrong
en het is belangrijk als je goed Nederlands wilt spreken, and it is important if you want to speak Dutch well,
want in heel veel zinnen zit een bijvoeglijk naamwoord. because many sentences contain adjectives.
Kijk nog eens goed naar deze lessen van #dutchgrammar, Watch these #dutchgrammar lessons (about adjectives) again,
als je het moeilijk vindt. if you are finding it difficult.
Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ See you next time on ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!

Subtitles in other languages

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Здравствуйте, меня зовут – Барт де Пау,
online docent Nederlands. онлайн преподаватель Нидерландского языка.
Welkom bij het tweede seizoen van ‘Heb je zin?’ Добро пожаловать на второй сезон ‘Heb je zin?’
Dit is aflevering 5. Это серия номер 5.
Vandaag oefenen we de grammatica Сегодня мы позанимаемся грамматикой
van #dutchgrammar-2 les 17 из #dutchgrammar-2 урок 17
en we herhalen de grammatica и мы повторим грамматику
van #dutchgrammar-1 les 9 en 10. из #dutchgrammar-1 урок 9 и 10.
Al deze lessen gaan over het bijvoeglijk naamwoord. Все эти уроки о прилагательном.
Terwijl Xing met Marieke en Anika zit te kletsen, Пока Чинь беседует с Марике и Аникой,
is Martin buiten. Мартин на улице.
Hij neemt afscheid van zijn vriend Lars, Он прощается со своим другом Ларсом,
want Lars reist vanavond al naar Amsterdam Centraal Station. так как Ларс едет вечером на Центральный вокзал Амстердама.
Hij heeft morgen een vroege vlucht vanaf Schiphol. У него утром ранний вылет из Схипхола.
Dag Lars… Привет Ларс…
Hoe waren je twee weken? Как прошли твои две недели?
Nou, ik heb zeker geen slechte tijd gehad! Ну, я определенно не плохо провел время!
Het was een leerzame periode, Это был очень познавательный период,
met veel gezellige avonden, и много хороших вечеров,
maar ook: een rustige omgeving met veel mooie natuur. а также: спокойное место в окружении прекрасной природы.
Ik hou echt van het Nederlandse platteland. Мне очень нравятся села в Нидерландах.
Heb je veel van Drenthe gezien? Много ли ты увидел в Дренте?
Ja, ik ben naar Orvelte geweest. Да, я был в Орвелте.
Dat is echt een leuk dorp. Это очень красивое село.
En we zijn ook uit geweest… И мы также хорошо провели время…
naar een Chinees restaurant в Китайском ресторане
en naar een lokale bruine kroeg, и в местном недорогом баре,
met goede muziek en lekker bier. с хорошей музыкой и вкусным пивом.
Mooi. Отлично.
Ik ben blij. Я очень рад.
Dan was het geen slecht advies, om hier Nederlands te leren! Так это был неплохой совет тут подучить Нидерландский язык!
Zeker Martin! Конечно, Мартин!
Ik ben je erg dankbaar. Я тебе очень благодарен.
Ik heb een leuke tijd gehad. Я отлично провел время.
En hoe is het met jou? А как у тебя дела?
Je bent zo vrolijk… Ты выглядишь очень счастливым…
Heb je al met Marieke naar de maan gekeken? Полюбовался ли ты с Марике на луну?
Eh… nee… Эм… нет…
Eigenlijk is het een beetje ingewikkeld. На самом деле это немного сложнее.
Oh? Ох?
Lars herinnert zich Ларс помнит,
wat Xing vanochtend in de les zei: что Чинь сегодня утром сказала:
Martin was verliefd op Marieke … ‘imperfectum’ Мартин был влюблен в Марике … ‘в прошедшем времени’
Maar meer zei Xing niet. Но Чинь больше ничего не сказала.
Hmmm…. Хмм….
Kun je me iets meer vertellen? Можешь ли ты мне рассказать немного больше?
Ben je nu nog verliefd op Marieke? Ты все еще влюблен в Марике?
… of niet meer? … или больше нет?
Maar Martin kan niets zeggen! Но Мартин ничего не может сказать!
Dat heeft hij Xing beloofd. Так как он обещал Чинь.
Dus begint hij over iets anders. И он начинает говорить о чем-то другом.
Eh… In oktober speelt het Nederlands elftal Э… В октябре Нидерландская команда играет
tegen Zweden in Stockholm. Против Швеции в Стокгольме.
Daar wil ik heen! Я очень хочу туда попасть!
Huh? Хм?
… Nou ja… … Ну да…
Lars begrijpt het. Ларс это понимает.
OK…!? Ок…!?
Nou… Wat leuk dat je naar Zweden komt! Что ж… Это отлично, что ты приедешь в Швецию!
Dan kunnen we samen gaan. Тогда мы сможем пойти вместе.
En jij kunt bij mij blijven slapen. И ты сможешь остаться ночевать у меня.
Ja, leuk! Да, здорово!
Nou Lars, dan wens ik je een goede reis terug! Хорошо Ларс, тогда я желаю тебе счастливого пути!
Dankjewel, tot oktober… Спасибо большое, встретимся в октябре…
en veel succes met de liefde! и успехов в личной жизни!
Dan loopt Martin verder naar het huisje van Xing. Затем Мартин идет в дом, где живет Чинь.
Hé, daar is Gianluca. Эй, там Джанлука.
Met een bos bloemen. С букетом цветов.
‘Hoi Gianluca!’ zegt Martin opgewekt. ‘Привет Джанлука!’ говорит радостно Мартин.
Eh… hoi Martin… Эм… привет Мартин…
Nou… Что ж…
Gianluca heeft een mooie bos bloemen voor Marieke gekocht. Джанлука купил красивый букет цветов для Марике.
Hij weet dus nog niet… Он, конечно, еще не знает …
dat Marieke hem eigenlijk niet leuk vindt… что он Марике на самом деле не нравится…
En… hij weet het nog niet van Martin en Xing… И… он еще не знает про Мартина и Чинь…
Hij denkt waarschijnlijk nog, Он, вероятно, все еще думает,
dat Martin Marieke ook wil… что Мартин тоже хочет быть с Марике…
Hoe gaat dat verder? Что же будет дальше?
Heb je alle bijvoeglijke naamwoorden in deze les gehoord? Услышали ли вы все прилагательные на этом уроке?
En begrijp je waarom het bijvoeglijk naamwoord И понимаете ли вы, почему прилагательное
de ene keer wel op een [e] eindigt иногда заканчивается на [e]
en de andere keer niet? а иногда нет?
Dit is iets wat veel mensen fout doen Многие люди допускают здесь ошибку
en het is belangrijk als je goed Nederlands wilt spreken, и это важно, если хвы отите хорошо говорить на нидерландском,
want in heel veel zinnen zit een bijvoeglijk naamwoord. потому что во многих предложениях есть прилагательные.
Kijk nog eens goed naar deze lessen van #dutchgrammar, Пересмотрите еще раз эти занятия на #dutchgrammar
als je het moeilijk vindt. если вам это кажется сложным.
Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ До следующего раза в ‘Heb je zin?’
Doei! Пока!

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Привіт, мене звати Барт де Пау,
online docent Nederlands. онлайн-викладач нідерландської мови.
Welkom bij het tweede seizoen van ‘Heb je zin?’ Ласкаво просимо до другого сезону серіалу ‘Heb je zin?’
Dit is aflevering 5. Це епізод 5.
Vandaag oefenen we de grammatica Сьогодні ми будемо практикувати граматику
van #dutchgrammar-2 les 17 з уроку 17 #dutchgrammar-2
en we herhalen de grammatica і ми повторимо граматику
van #dutchgrammar-1 les 9 en 10. з уроків 9 і 10 #dutchgrammar-1.
Al deze lessen gaan over het bijvoeglijk naamwoord. Усі ці уроки про прикметник.
Terwijl Xing met Marieke en Anika zit te kletsen, Поки Чінг спілкується з Маріке та Анікою,
is Martin buiten. Мартін надворі.
Hij neemt afscheid van zijn vriend Lars, Він прощається зі своїм другом Ларсом,
want Lars reist vanavond al naar Amsterdam Centraal Station. оскільки Ларс сьогодні ввечері вже їде на центральний вокзал Амстердаму.
Hij heeft morgen een vroege vlucht vanaf Schiphol. У нього завтра ранній рейс зі Схіпхола.
Dag Lars… Привіт, Ларс…
Hoe waren je twee weken? Як пройшли твої два тижні?
Nou, ik heb zeker geen slechte tijd gehad! Я точно провів час не погано!
Het was een leerzame periode, Це був повчальний період,
met veel gezellige avonden, багато веселих вечорів,
maar ook: een rustige omgeving met veel mooie natuur. але також: прекрасне спокійне природне оточення.
Ik hou echt van het Nederlandse platteland. Мені дуже подобається нідерландська сільська місцевість.
Heb je veel van Drenthe gezien? Чи багато ти бачив Дренте?
Ja, ik ben naar Orvelte geweest. Так, я був у Орвелті.
Dat is echt een leuk dorp. Це справді гарне село.
En we zijn ook uit geweest… І ми вечеряли…
naar een Chinees restaurant в китайському ресторані
en naar een lokale bruine kroeg, і в місцевому пабі,
met goede muziek en lekker bier. з гарною музикою та смачним пивом.
Mooi. Чудово.
Ik ben blij. Я радий.
Dan was het geen slecht advies, om hier Nederlands te leren! Тоді це була непогана порада вивчати нідерландську тут!
Zeker Martin! Безумовно, Мартіне!
Ik ben je erg dankbaar. Я дуже тобі вдячний.
Ik heb een leuke tijd gehad. Я чудово провів час.
En hoe is het met jou? А ти як?
Je bent zo vrolijk… Ти виглядаєш таким щасливим…
Heb je al met Marieke naar de maan gekeken? Ви вже милувалися місяцем із Маріке?
Eh… nee… Е… ні…
Eigenlijk is het een beetje ingewikkeld. Насправді все трохи складніше.
Oh? О?
Lars herinnert zich Ларс пам’ятає,
wat Xing vanochtend in de les zei: що Чінг сказала сьогодні вранці під час уроку:
Martin was verliefd op Marieke … ‘imperfectum’ Мартін був закоханий у Маріке … ‘минулий час’
Maar meer zei Xing niet. Але це все, що сказала Чінг.
Hmmm…. Хмм…
Kun je me iets meer vertellen? Можеш мені більше розповісти?
Ben je nu nog verliefd op Marieke? Ти ще закоханий у Маріке?
… of niet meer? .. чи вже ні?
Maar Martin kan niets zeggen! Але Мартін нічого не може сказати!
Dat heeft hij Xing beloofd. Це він пообіцяв Чінг.
Dus begint hij over iets anders. Тож він починає говорити про щось інше.
Eh… In oktober speelt het Nederlands elftal Е… Збірна Нідерландів грає в жовтні
tegen Zweden in Stockholm. проти Швеції в Стокгольмі.
Daar wil ik heen! І я туди хочу!
Huh? Га?
… Nou ja… .. Ну так…
Lars begrijpt het. Ларс розуміє.
OK…!? Добре…!?
Nou… Wat leuk dat je naar Zweden komt! Ну… Як добре , що ти приїдеш до Швеції!
Dan kunnen we samen gaan. Тоді ми можемо піти разом.
En jij kunt bij mij blijven slapen. І ти можеш зупинитися в мене.
Ja, leuk! Так, чудово!
Nou Lars, dan wens ik je een goede reis terug! Що ж, Ларс, я бажаю тобі гарної дороги назад!
Dankjewel, tot oktober… Дякую, до зустрічі в жовтні…
en veel succes met de liefde! і удачі в коханні!
Dan loopt Martin verder naar het huisje van Xing. Тоді Мартін йде до будинку Чінг.
Hé, daar is Gianluca. Агов, ось – Джанлука.
Met een bos bloemen. З букетом квітів.
‘Hoi Gianluca!’ zegt Martin opgewekt. ‘Привіт Джанлука!’ радісно каже Мартін.
Eh… hoi Martin… Е… Привіт, Мартін…
Nou… Ну…
Gianluca heeft een mooie bos bloemen voor Marieke gekocht. Джанлука купив Маріке гарний букет квітів.
Hij weet dus nog niet… Тож він ще не знає…
dat Marieke hem eigenlijk niet leuk vindt… що він насправді не подобається Маріке…
En… hij weet het nog niet van Martin en Xing… І… він ще не знає про Мартіна та Чінг…
Hij denkt waarschijnlijk nog, Ймовірно, він досі думає,
dat Martin Marieke ook wil… що Мартін теж хоче зустрічатися з Маріке…
Hoe gaat dat verder? Що буде далі?
Heb je alle bijvoeglijke naamwoorden in deze les gehoord? Ти почув всі прикметники в цьому уроці?
En begrijp je waarom het bijvoeglijk naamwoord І чи розумієш ти, чому прикметник
de ene keer wel op een [e] eindigt іноді отримує [e] у кінці,
en de andere keer niet? а іноді ні?
Dit is iets wat veel mensen fout doen В цьому багато людей роблять помилку
en het is belangrijk als je goed Nederlands wilt spreken, і це важливо, якщо ти хочеш добре говорити нідерландською,
want in heel veel zinnen zit een bijvoeglijk naamwoord. бо в дуже багатьох реченнях зустрічається прикметник.
Kijk nog eens goed naar deze lessen van #dutchgrammar, Подивись іще раз уважно ці уроки #dutchgrammar,
als je het moeilijk vindt. якщо це здається складним.
Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ До наступної зустрічі в ‘Heb je zin?’
Doei! Бувай!