Season 2 – Lesson 11 – Inseparable verbs


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij het tweede seizoen van ‘Heb je zin?’ Welcome to the second season of ‘Heb je zin?’
aflevering 11. episode 11.
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-1 les 32 from #dutchgrammar-1 lesson 32
over onscheidbare werkwoorden. about inseparable verbs.
Dat zijn werkwoorden These are verbs
die op scheidbare werkwoorden lijken, that look like separable verbs,
maar ze scheiden niet! but they don’t separate!
In mijn grammaticales leer je hoe je kunt horen In my grammar lesson, you’ll learn how you can hear
of een werkwoord scheidbaar of onscheidbaar is. if a verb is separable or inseparable.
De vorige video was de laatste aflevering in Drenthe… The previous video was the last episode in Drenthe…
Het was toen al laat op de allerlaatste avond. Then it was late into the last evening.
We zijn inmiddels een paar dagen verder Meanwhile, a few days later
en we zijn in Amsterdam. we are in Amsterdam.
Martin staat op het station. Martin is at the railway station.
Hij wacht op Xing. He is waiting for Xing.
Zij komt deze week naar Amsterdam. She is coming to Amsterdam this week.
Het moet een romantisch weekje worden. It’s supposed to be a romantic week.
Ah… Daar is ze. Ah… There she is.
Hoi, Martin! Hi, Martin!
Hoi, Xing! Hi, Xing!
Ze geven elkaar een kus. They give each other a kiss.
Wat leuk om eindelijk in Amsterdam te zijn. How nice to be in Amsterdam at last.
En wat spannend… And how exciting…
Een sollicitatiegesprek… A job interview…
en een weekje met jou! and a week with you!
Ja… Yes…
Deze week wordt heel belangrijk voor Martin en Xing: This week is very important for Martin and Xing:
het eerste weekje samen. the first week together.
En na deze week weten we And after this week we’ll know
of Xing in Nederland kan blijven… of niet. if Xing can stay in the Netherlands… or not.
Maar hoe ondergaat Xing de Nederlandse directheid? But how will Xing do with the Dutch directness?
‘Kom je kamperen?’ vraagt Martin… ‘Have you come here to camp out?’ asks Martin…
Hoezo? In what way?
Je hebt een tent bij je! You have a tent with you!
Hij wijst naar haar jurk en hij moet hard lachen. He points at her dress and can’t help laughing loudly.
Wat overkomt haar nu? What happens to her now?
Xing heeft speciaal een nieuwe jurk gekocht. Xing has bought a new dress especially.
Ze wil dat Martin haar mooi vindt. She wants Martin to think she is pretty.
Eh… Vind je mijn jurk niet mooi? Uh… Don’t you like my dress?
Martin aanschouwt de jurk. Martin looks at the dress.
Om eerlijk te zijn… To be honest…
Ik vind die jurk verschrikkelijk. I think that dress is terrible.
En dan overdrijf ik niet! And I am not exaggerating!
Dat overtreft alles! It beats everything!
Xing is helemaal beduusd. Xing is totally confused.
Dit is geen romantisch weerzien! This is not a romantic reunion!
Dit aanvaardt ze niet en ze wordt boos! She can’t accept it and she becomes angry!
Martin, waarom doe je dat? Martin, why are you doing this?
Martin snapt niet wat hij verkeerd doet… Martin doesn’t understand what he is doing wrong…
Ik omschrijf toch gewoon je jurk: I am just describing your dress:
een lelijke tent. an ugly tent.
Maar wees niet boos! But don’t be angry!
Ik ben erg blij dat jij hier bent. I am very happy you are here.
Nederlanders zijn gewoon direct… The Dutch are just direct…
en Amsterdammers helemaal! and especially people from Amsterdam!
Wij zeggen wat we denken. We say what we think.
Tsja, nou… Hmmm, well…
Je overtuigt me niet helemaal… You haven’t entirely convinced me…
Een vreemd gevoel overheerst bij Xing. A strange feeling overwhelms Xing.
Dat zeg je toch niet You cannot say this
als je blij bent elkaar weer te zien. if you are happy to see each other again.
‘Zullen we naar mijn huis gaan?’ vraagt Martin. ‘Shall we go to my place?’ asks Martin.
Xing weet nu niet of dat wel een goed idee is. Xing doesn’t know if that is a good idea.
Eh… Uh…
Ik overnacht toch liever in een hotel. I’d rather stay at a hotel.
Oh… Oh…
Maar ik dacht… But I thought…
We moeten niet te snel gaan, Martin… We shouldn’t go too fast, Martin…
Heb je een hotel geboekt? Did you book a hotel?
Nee, dat nog niet… No, not yet…
Nou, dat ging niet helemaal lekker. Well, that didn’t go so well.
Misschien was Martin een beetje te direct. Maybe, Martin was a bit too direct.
Ken jij dat gevoel ook? Do you know that feeling too?
Vind jij Nederlanders ook te direct? Do you also think the Dutch are too direct?
Schrijf je ervaringen onder dit filmpje in Youtube. Write your comments below this video in Youtube.
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next episode of ‘Heb je zin?’
zien we hoe het verder gaat. we’ll see how the story continues.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):