Lesson 13 – Special verb constructions – Past tense


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (Are you in the mood?)
de soap om Nederlands te leren. the soap opera for learning Dutch.
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2 les 43. from #dutchgrammar-2 lesson 43.
Dat zijn dezelfde constructies These are the same constructions
als in de vorige aflevering: as in the previous episode:
met twee werkwoorden in één zin, with two verbs in one sentence,
maar dan in de verleden tijd. but in the past tense.
Wat zagen we de vorige twee afleveringen? What did we see in the previous two episodes?
Op het station van Amsterdam stond Martin op Xing te wachten. Martin was waiting for Xing at Amsterdam railway station.
Toen ze aankwam, When she arrived,
probeerde Martin een grappige opmerking Martin tried to be funny by commenting
over de jurk van Xing te maken. on Xing’s dress.
Martin stond te lachen… Martin was laughing…
Maar Xing vond dat niet zo leuk! But Xing didn’t like it!
Ze kon de Nederlandse directheid van Martin niet waarderen! She could not appreciate Martin’s Dutch directness!
Ze begon te twijfelen. She began to have doubts.
En toen wilde ze niet meer bij Martin overnachten. And then she didn’t want to stay over at Martin’s.
Ze wilde een hotel boeken. She wanted to book a hotel.
Ze vroeg Martin een plekje te zoeken She asked Martin to look for a place,
waar ze op internet kon kijken. where she could search on the internet.
Vervolgens gingen ze naar Martins stamkroeg: ‘Bij Tante Nel’. Then they went to Martin’s favourite pub: ‘Bij Tante Nel’.
Xing probeerde op Google een hotel te vinden. Xing tried to find a hotel on Google.
Eerst was ze nog First, she was
naar een kamer met bubbelbad aan het zoeken. looking for a room with a Jacuzzi.
Maar langzaam begon ze te begrijpen, But gradually she began to understand,
dat het niet makkelijk is that it is not that easy
om in het hoogseizoen een kamer in Amsterdam te vinden. to find a room in Amsterdam in high season.
Ze waren al een half uur aan het zoeken, They had been searching for half an hour,
toen Xing een idee kreeg: when Xing got an idea:
Laten we Bart bellen! Let’s call Bart!
Hij heeft toch studentenkamers He has student rooms
met een eigen badkamer? with private bathrooms, doesn’t he?
Dat is ook goed voor mij. That would be fine for me too.
Dan maar geen bubbelbad. Then just no Jacuzzi.
‘Goed idee’, zei Martin. ‘Dat klopt…’ ‘Good idea’, said Martin. ‘That’s true…’
Vorige week was Bart inderdaad Indeed, last week Bart was talking
over de scherpe prijs van de studentenkamers about the attractive rate of the student rooms
in Amsterdam aan het vertellen. in Amsterdam.
Hotels in Amsterdam zijn duur. Hotels in Amsterdam are expensive.
Een studentenkamer is een goedkoper alternatief. A student room is a cheaper alternative.
Xing pakte haar telefoon Xing picked up her phone
en begon het nummer van Bart te draaien. and started to dial Bart’s number.
BLC Language Courses, met Bart. BLC Language Courses, Bart speaking.
Hoi Bart, met Xing. Hi Bart, this is Xing.
Ik was vorige week bij de Dutch Summer School I was at the Dutch Summer School
in Drenthe. in Drenthe last week.
Hoi, Xing! Hi, Xing!
Ja, ik weet wie je bent. Yes, I know who you are.
Hoe gaat het? How are you doing?
Goed hoor! Very well!
Ik ben nu in Amsterdam. I am in Amsterdam now.
Ik ben een kamer voor deze week aan het zoeken. I am searching for a room for this week.
Heb je nog een studentenkamer vrij? Do you have any student rooms available?
Die kon je toch tegen een scherpe prijs aanbieden? You can offer them at a low price, can’t you?
Oh… Oh…
Eh, ja en nee… Uh, yes and no…
Inderdaad, we hebben studentenkamers. Indeed, we do have student rooms.
En ja, de prijs is veel lager And yes, the price is much lower
dan de prijs van een hotel in Amsterdam. than the price of a hotel in Amsterdam.
Maar… dat geldt alleen als je op tijd boekt! But… that’s only if you book in time!
Én alleen voor een tweeweekse periode And only for two-week periods
in combinatie met een intensieve taalcursus in combination with an intensive language course
van de Dutch Summer School. at the Dutch Summer School.
Nu hebben we helaas geen kamers meer vrij. At the moment, we don’t have any rooms free.
Ik kan je dus niet verder helpen. So I can’t help you further.
‘Oh… Wat jammer!’ zegt Xing. ‘Oh… What a pity!’ says Xing.
Dat kon ik wel bedenken. I could have thought about that.
Misschien wil je toch bij mij overnachten? Maybe you would like to stay at my place after all?
Xing zuchtte… Xing sighed…
Hmm… Hmm…
Meteen een hele week met Martin… A whole week with Martin straight away…
Nee, dat was toch een risico. No, that would be quite a risk.
Daar kende ze hem niet goed genoeg voor. She didn’t know him well enough.
En een hele week die Nederlandse directheid… And an entire week of Dutch directness…
Dan kon ze nog beter in haar tent slapen! Then she’d rather sleep in her tent!
Ze keek naar buiten… She looked through the window…
en zag aan de overkant van de straat and at the other side of the street,
een gebouw met ‘booking.com’ op de gevel. she saw a building with ‘booking.com’ on the facade.
Aha… wat een goed idee! Aha… what a good idea!
Via die site kon ze het ook nog proberen! She could still give that site a try!
En hoe dat verder gaat, And we’ll see how the story continues,
zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ next time on ‘Heb je zin?’
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!
Probeer dat maar eens in Amsterdam te vinden… Try to find that in Amsterdam…
voor een redelijke prijs… for a reasonable price…
Het is hoogseizoen. It’s high season.
Waarschijnlijk zit alles al vol. Probably everything is fully booked already.
Je mag al blij zijn, You would be pleased,
als je überhaupt nog een kamer kan vinden! if you could find a room at all!
Je moet een hotel in Amsterdam altijd op tijd boeken! You always need to book a hotel in Amsterdam in good time!
En inderdaad… And indeed…
Het is niet makkelijk. It’s not easy.
Ze gaan van het ene naar het andere hotel… de website dan, She goes from one hotel to another… well, their websites anyway,
maar alles zit vol of is erg duur. but everything is either full or very expensive.
Ze zijn al een half uur aan het zoeken They have been searching for half an hour
en dan heeft Xing ineens een idee. when Xing gets an idea.
Laten we Bart bellen. Let’s call Bart.
Bij de Dutch Summer School At the Dutch Summer School,
heeft hij toch studentenkamers met een eigen badkamer? he has student rooms with private bathrooms, doesn’t he?
Goed idee, Xing! Good idea, Xing!
Aha, ze gaan mij bellen… Aha, they’re going to call me…
Ik denk dat Xing een beetje te laat is. I think Xing is a bit late.
Bij de Dutch Summer School kun je inderdaad heel voordelig Indeed, you can get a room with its own bathroom
een kamer in Amsterdam krijgen, mét eigen badkamer… at a good rate at the Dutch Summer School in Amsterdam…
maar dan moet je wel op tijd reserveren! but then you need to reserve it in good time!
Nou, tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ Well, see you next time on ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!