Season 2 – Lesson 42 – Indefinite words


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2 les 29 from #dutchgrammar-2 lesson 29
over onbepaalde woorden. about indefinite words.
Xing is aangenomen. Xing has been hired.
Ze heeft het net aan Martin verteld. She has just told Martin.
Op een bepaald moment denkt ze: At some point, she thinks:
Ik ga ook Gianluca bellen. I’m going to call Gianluca too.
Ik vertel het goede nieuws en dan kan ik vragen I’ll tell him the good news, and then I can ask
of hij al wat met Marieke heeft afgesproken, if he has arranged to meet with Marieke yet,
want hij heeft geen berichtje meer gestuurd. as he hasn’t sent any more messages.
Met Gianluca. Gianluca speaking.
Hoi Gianluca, met Xing. Hi Gianluca, it’s Xing.
Ik ga je wat leuks vertellen. I have something good to tell you.
O ja? Oh yes?
Ik ben aangenomen! I’ve been hired!
Dat is goed nieuws! That is great news!
Dan kom je dus in Nederland wonen. So then you’re coming to live in the Netherlands.
Zeker. Definitely.
Ik ben erg blij. I am very happy.
Maar eh… But uh…
Gianluca… Gianluca…
Heb jij Marieke al gesproken? Have you spoken to Marieke yet?
Eh… nee, nog niet. Uh… no, not yet.
Heb je dat nu nog niet gedaan? Haven’t you done that already?
Je moet haar nu toch echt een keer bellen! You really need to call her now!
Ja, ik vind het toch moeilijk hoor… Yes, I find that rather difficult actually…
Wat vind je moeilijk? What do you find difficult?
Nou… dat soort dingen… Well… that kind of thing…
mijn hart laten zien… revealing my heart…
over mijn gevoel en emotionele zaken praten. talking about my feelings and emotional things.
Ik weet eigenlijk niet hoe dat moet. I actually don’t know how to do that.
Eh… kun jij me niet wat helpen? Uh… couldn’t you help me a bit perhaps?
Oh ja hoor, Gianluca. Oh yes of course, Gianluca.
Ik help je graag. I’d really like to help you.
Ik kan je het een en ander vertellen I can tell you a few things
over hoe vrouwen denken. about how women think.
En geloof me, niet iedere vrouw wil een macho! And believe me, not every woman wants a macho!
OK, dan kunnen we een keer afspreken. OK, so then we can meet sometime.
Maar Xing heeft haast. But Xing is in a hurry.
Ik heb vanmiddag tijd. I’m available this afternoon.
Kom je naar mij of spreken we op een bepaalde plek af? Will you come to me, or shall we meet some place?
Dan leg ik je alles uit. Then I will explain everything to you.
Maar daarna bel je meteen Marieke! But after that, call Marieke immediately!
Beloof je dat? Do you promise?
Dat is goed. All right.
Ik ben vanmiddag vrij. I am free this afternoon.
Je mag ook wel naar mijn huis komen hoor. You could also come to my place.
O ja… Oh yes…
Dat kan ook… I could do that.
Die middag belt Xing aan bij Gianluca. That afternoon Xing rings Gianluca’s doorbell.
Hoi, Xing… Hi, Xing…
Wauw… Wow…
Wat een mooi appartement! What a beautiful apartment!
Al die luxe spullen. All those luxury things.
En wat een mooi uitzicht over Amsterdam! And what a beautiful view over Amsterdam!
Zeg, kun jij dit betalen? Tell me, can you afford this?
Xing, ik ben cardioloog… Xing, I am a cardiologist…
Xing is onder de indruk. Xing is impressed.
‘Kijk eens!’ zegt Gianluca… ‘Here you are!’ says Gianluca…
Hij geeft haar een glaasje bubbels. He gives her a glass of champagne.
Je bent aangenomen. You’ve got the job.
Dat moeten we toch vieren! We should celebrate that, shouldn’t we?
Je komt nu definitief naar Nederland. You’re definitely coming to live in the Netherlands now.
Proost! Cheers!
Proost! Cheers!
Nou… Well…
Gianluca en Xing Gianluca and Xing
die hebben het gezellig met elkaar… are having a good time together…
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next episode of ‘Heb je zin?’
zien we hoe het verdergaat. we’ll see how the story continues.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):