Season 2 – Lesson 24 – Adverbs (2)


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’
de soap om Nederlands te leren. the soap opera for learning Dutch.
Vandaag oefenen we nog een keer Today, we’ll practise one more time
de grammatica van #dutchgrammar-2 les 21 the grammar from #dutchgrammar-2 lesson 21
over bijwoorden met dezelfde betekenis als conjuncties. about adverbs with the same meaning as conjunctions.
Marieke stelt Natasha en Xing aan elkaar voor. Marieke introduces Natasha and Xing to each other.
Hoi Natasha, dit is Xing. Hi Natasha, this is Xing.
Xing, dit is Natasha. Xing, this is Natasha.
Aangenaam kennis te maken. Nice to meet you.
Xing heeft morgen een sollicitatiegesprek. Xing has a job interview tomorrow.
Dat is heel belangrijk voor haar. It is very important for her.
Ze wil graag in Nederland werken, She wants to work in the Netherlands,
want ze wil hier heel graag wonen. because she would like to live here.
Daarom heb ik jou uitgenodigd. That’s why I invited you.
Misschien kun jij haar een paar tips geven. Maybe you could give her a few tips.
Bovendien heb jij als buitenlander in Nederland Besides, as a foreigner in the Netherlands, you have
zelf ook een carrière opgebouwd. also built a career for yourself.
Daardoor weet jij wat het is. So you know all about it.
Maar eh… But uh…
Zeg eerst even hoe het met je gaat? First, tell me, how are you doing?
‘Goed hoor!’ zegt Natasha. ‘Well, fine!’ says Natasha.
Ik krijg steeds meer klanten. I’m getting more and more clients.
Natasha is een jobcoach. Natasha is a job coach.
Ze heeft 15 jaar bij grote internationale bedrijven in HR gewerkt, She has been working in HR at big multinationals for 15 years,
de laatste 5 jaar in Nederland. of which the last 5 years were in the Netherlands.
Nu helpt ze buitenlanders Now, she’s helping foreigners
met het vinden van een baan. to find jobs.
Natasha zegt: ‘De arbeidsmarkt is op dit moment erg goed!’ Natasha says: ‘The labour market is very good at the moment!’
Steeds meer buitenlanders vinden werk… More and more foreigners are finding jobs…
vooral als ze een beetje Nederlands spreken. especially, if they speak a bit of Dutch.
Marieke lacht. Marieke is smiling.
Gelukkig… Fortunately…
Dus ik doe nuttig werk! So I’m doing a useful job!
Absoluut! Absolutely!
Desondanks spreken veel buitenlanders nog geen Nederlands. Nevertheless, a lot of foreigners still don’t speak Dutch.
En voor hen blijft het moeilijk. And for them it remains difficult.
En hoe is het verder met je? And how is it going with you as well?
Je bedoelt… privé? You mean… personally?
Ja? Yes?
Nou… Well…
Ik woon tegenwoordig samen. I’m living together with someone at the moment.
O ja? Oh yes?
Woon jij samen? Are you living together?
Met wie? With whom?
Eh… Uh…
Je kent hem. You know him.
Eén van de studenten uit onze Rotterdamse klas: One of the students from our Rotterdam class:
Pedro! Pedro!
Pedro? Pedro?
Onze Spaanse macho? Our Spanish macho?
Met z’n seksistische opmerkingen? With his sexist remarks?
Marieke herinnert zich de boottocht in Amsterdam. Marieke remembers the canal cruise in Amsterdam.
Toen probeerde Pedro Alice te versieren. Then Pedro tried to make a pass at Alice.
‘Dit is nog romantischer…’ zegt Alice. ‘This is even more romantic…’ Alice says.
‘Hoeveel kost het?’ zegt Pedro. ‘How much would it cost?’ says Pedro.
Pedro vond Alice toch leuk? But Pedro liked Alice, didn’t he?
Ja, maar Alice vond hem niet zo leuk. Yes, but Alice didn’t like him that much.
Maar ik wel! But I do!
En ja, het is een echt mediterraan typje. And yes, he is a real Mediterranean type of guy.
Beetje macho… A bit macho…
Toch moet je daar doorheen kijken… But still you need to see through that…
Het is echt een lieve jongen. He is a really sweet guy.
Marieke denkt natuurlijk meteen aan Gianluca. Of course, Marieke immediately thinks of Gianluca.
En Xing zegt: ‘Ik zei het toch!’ And Xing says: ‘I told you!’
Daarom moet je hem echt een kans geven! So that’s why you need to give him a chance!
Ik denk dat je gelijk hebt… I think you are right…
Nou, dan zal ik jullie nu alleen laten. Well, I’ll leave you alone now.
Ik hoop dat Natasha je een paar goede tips kan geven! I hope Natasha can give you some good tips!
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next ‘Heb je zin?’ episode
zien we hoe dat verdergaat. we’ll see how the story continues.
Dan helpt Natasha Xing Then, Natasha will help Xing
met de voorbereiding op het sollicitatiegesprek. prepare for the job interview.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):

Subtitles in other languages

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Здравствуйте, меня зовут – Барт де Пау,
online docent Nederlands. онлайн-преподаватель Нидерландского языка.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Добро пожаловать на ‘Heb je zin?’
de soap om Nederlands te leren. сериал для изучения Нидерландского языка.
Vandaag oefenen we nog een keer Мы сегодня повторим ещё раз
de grammatica van #dutchgrammar-2 les 21 грамматику из урока 21 #dutchgrammar-2
over bijwoorden met dezelfde betekenis als conjuncties. о наречиях, которые имеют такое же значение как союзы.
Marieke stelt Natasha en Xing aan elkaar voor. Марике знакомит Наташу и Чинь друг с другом.
Hoi Natasha, dit is Xing. Привет, Наташа, это – Чинь.
Xing, dit is Natasha. Чинь, это – Наташа.
Aangenaam kennis te maken. Приятно познакомиться.
Xing heeft morgen een sollicitatiegesprek. У Чинь завтра будет собеседование.
Dat is heel belangrijk voor haar. Это очень важно для неё.
Ze wil graag in Nederland werken, Она хочет работать в Нидерландах,
want ze wil hier heel graag wonen. потому что она очень хочет здесь жить.
Daarom heb ik jou uitgenodigd. Поэтому я пригласила тебя.
Misschien kun jij haar een paar tips geven. Может быть ты сможешь ей дать пару советов.
Bovendien heb jij als buitenlander in Nederland Кроме того, ты, как иностранка, в Нидерландах
zelf ook een carrière opgebouwd. тоже сама построила карьеру.
Daardoor weet jij wat het is. Поэтому ты знаешь, что это такое.
Maar eh… Но эм…
Zeg eerst even hoe het met je gaat? Скажи, сначала, как у тебя дела?
‘Goed hoor!’ zegt Natasha. ‘Хорошо!’ говорит Наташа.
Ik krijg steeds meer klanten. У меня появляется все больше клиентов.
Natasha is een jobcoach. Наташа – консультант по работе.
Ze heeft 15 jaar bij grote internationale bedrijven in HR gewerkt, Она работала 15 лет в крупных международных HR-компаниях,
de laatste 5 jaar in Nederland. последние 5 лет – в Нидерландах.
Nu helpt ze buitenlanders Сейчас она помогает иностранцам
met het vinden van een baan. найти работу.
Natasha zegt: ‘De arbeidsmarkt is op dit moment erg goed!’ Наташа говорит: ‘Рынок труда развит сейчас очень хорошо!’
Steeds meer buitenlanders vinden werk… Все больше иностранцев находят работу…
vooral als ze een beetje Nederlands spreken. особенно, если они немного говорят на Нидерландском языке.
Marieke lacht. Марике улыбается.
Gelukkig… Я рада…
Dus ik doe nuttig werk! То есть, я делаю очень полезную работу!
Absoluut! Абсолютно верно!
Desondanks spreken veel buitenlanders nog geen Nederlands. Однако, многие иностранцы ещё не говорят по Нидерландски.
En voor hen blijft het moeilijk. И для них это остаётся проблемой.
En hoe is het verder met je? А как у тебя дела в остальном?
Je bedoelt… privé? Ты имеешь в виду… в личном?
Ja? Да?
Nou… Ну…
Ik woon tegenwoordig samen. Я живу сейчас с кем-то вместе.
O ja? О да?
Woon jij samen? Ты живёшь вместе?
Met wie? С кем?
Eh… Э…
Je kent hem. Ты его знаешь.
Eén van de studenten uit onze Rotterdamse klas: Один из студентов из нашей Роттердамской группы:
Pedro! Педро!
Pedro? Педро?
Onze Spaanse macho? Наш Испанский мачо?
Met z’n seksistische opmerkingen? С его сексистскими высказываниями?
Marieke herinnert zich de boottocht in Amsterdam. Марике вспомнила путешествие на лодке в Амстердаме.
Toen probeerde Pedro Alice te versieren. Тогда Педро пытался заигрывать с Элис.
‘Dit is nog romantischer…’ zegt Alice. ‘Это – ещё более романтично…’ говорит Элис.
‘Hoeveel kost het?’ zegt Pedro. ‘Сколько это стоит?’ говорит Педро.
Pedro vond Alice toch leuk? Но ведь Педро нравилась Элис?
Ja, maar Alice vond hem niet zo leuk. Да, но Элис он не очень нравился.
Maar ik wel! Но мне – да!
En ja, het is een echt mediterraan typje. И да, он – настоящий средиземноморский тип.
Beetje macho… Немного мачо…
Toch moet je daar doorheen kijken… Тем не менее, нужно смотреть, что внутри…
Het is echt een lieve jongen. Он, на самом деле, очень милый парень.
Marieke denkt natuurlijk meteen aan Gianluca. Марике думает, конечно, сразу же о Джанлуке.
En Xing zegt: ‘Ik zei het toch!’ А Чинь говорит: ‘Я же тебе говорила!’
Daarom moet je hem echt een kans geven! Поэтому ты должна обязательно дать ему шанс!
Ik denk dat je gelijk hebt… Я думаю, ты права…
Nou, dan zal ik jullie nu alleen laten. Ну, тогда я вас оставлю наедине.
Ik hoop dat Natasha je een paar goede tips kan geven! Я надеюсь, что Наташа тебе даст пару дельных советов!
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ В следующей серии ‘Heb je zin?’
zien we hoe dat verdergaat. мы увидим, что же будет дальше.
Dan helpt Natasha Xing Тогда Наташа поможет Чинь
met de voorbereiding op het sollicitatiegesprek. с подготовкой к собеседованию.
Tot dan! До встречи!
Doei! Пока!

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Привіт, мене звати Барт де Пау,
online docent Nederlands. онлайн-викладач нідерландської мови.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Ласкаво просимо до ‘Heb je zin?’
de soap om Nederlands te leren. серіалу для вивчення нідерландської.
Vandaag oefenen we nog een keer Сьогодні ми ще раз потренуємося
de grammatica van #dutchgrammar-2 les 21 з граматикою з уроку 21 #dutchgrammar-2
over bijwoorden met dezelfde betekenis als conjuncties. про прислівники з тим же значенням, що й сполучники.
Marieke stelt Natasha en Xing aan elkaar voor. Маріке знайомить Наташу та Чінг.
Hoi Natasha, dit is Xing. Привіт, Наташа, це – Чінг.
Xing, dit is Natasha. Чінг, це – Наташа.
Aangenaam kennis te maken. Приємно познайомитися.
Xing heeft morgen een sollicitatiegesprek. У Чінг завтра співбесіда.
Dat is heel belangrijk voor haar. Це дуже важливо для неї.
Ze wil graag in Nederland werken, Вона дуже хоче працювати в Нідерландах,
want ze wil hier heel graag wonen. тому що вона дуже хоче тут жити.
Daarom heb ik jou uitgenodigd. Тому я тебе запросила.
Misschien kun jij haar een paar tips geven. Може ти їй зможеш дати кілька порад.
Bovendien heb jij als buitenlander in Nederland Крім того, ти ж теж як іноземка в Нідерландах
zelf ook een carrière opgebouwd. сама побудувала кар’єру.
Daardoor weet jij wat het is. Тож ти знаєш все про це.
Maar eh… Але е…
Zeg eerst even hoe het met je gaat? Спочатку розкажи, як в тебе справи?
‘Goed hoor!’ zegt Natasha. ‘Дуже добре!’ каже Наташа.
Ik krijg steeds meer klanten. В мене з’являється більше і більше клієнтів.
Natasha is een jobcoach. Наташа – коуч по пошуку роботи.
Ze heeft 15 jaar bij grote internationale bedrijven in HR gewerkt, Вона працювала 15 років в HR підрозділах великих міжнародних підриємств,
de laatste 5 jaar in Nederland. останні 5 років в Нідерландах.
Nu helpt ze buitenlanders Тепер вона допомагає іноземцям
met het vinden van een baan. знайти роботу.
Natasha zegt: ‘De arbeidsmarkt is op dit moment erg goed!’ Наташа каже: ‘Ринок праці зараз дуже сприятливий!’
Steeds meer buitenlanders vinden werk… Все більше і більше іноземців знаходять роботу…
vooral als ze een beetje Nederlands spreken. особливо, якщо вони трохи говорять нідерландською.
Marieke lacht. Маріке сміється.
Gelukkig… На щастя…
Dus ik doe nuttig werk! Тож я роблю корисну роботу!
Absoluut! Однозначно!
Desondanks spreken veel buitenlanders nog geen Nederlands. Незважаючи на це, ще багато іноземців не говорить нідерландською.
En voor hen blijft het moeilijk. І для них це залишається проблемою.
En hoe is het verder met je? А як у тебе справи в іншому?
Je bedoelt… privé? Ти маєш на увазі… в особистому житті?
Ja? Так?
Nou… Що ж…
Ik woon tegenwoordig samen. Я живу з кимось.
O ja? О так?
Woon jij samen? Ти живеш з кимось разом?
Met wie? З ким?
Eh… Е…
Je kent hem. Ти його знаєш.
Eén van de studenten uit onze Rotterdamse klas: З одним зі студентів з нашого роттердамського класу:
Pedro! Педро!
Pedro? Педро?
Onze Spaanse macho? Наш іспанський мачо?
Met z’n seksistische opmerkingen? З його сексистськими зауваженнями?
Marieke herinnert zich de boottocht in Amsterdam. Маріке згадує подорож на човні по Амстердаму.
Toen probeerde Pedro Alice te versieren. Тоді Педро намагався загравати до Еліс.
‘Dit is nog romantischer…’ zegt Alice. ‘Це ще романтичніше…’ каже Еліс.
‘Hoeveel kost het?’ zegt Pedro. ‘Скільки це коштуватиме?’ запитує Педро.
Pedro vond Alice toch leuk? Але ж Педро подобалась Еліс?
Ja, maar Alice vond hem niet zo leuk. Так, але Еліс він не дуже подобався.
Maar ik wel! Але мені так!
En ja, het is een echt mediterraan typje. І так, він дійсно середземноморського типу.
Beetje macho… Трохи мачо…
Toch moet je daar doorheen kijken… Але треба ж дивитись крізь це…
Het is echt een lieve jongen. Він дійсно милий хлопець.
Marieke denkt natuurlijk meteen aan Gianluca. Маріке, звичайно, одразу думає про Джанлуку.
En Xing zegt: ‘Ik zei het toch!’ І Чінг каже: ‘Я ж тобі казала!’
Daarom moet je hem echt een kans geven! Тож тому ти маєш дійсно дати йому шанс!
Ik denk dat je gelijk hebt… Я думаю, ти права…
Nou, dan zal ik jullie nu alleen laten. Що ж, я залишу вас удвох.
Ik hoop dat Natasha je een paar goede tips kan geven! Я сподіваюся, Наташа зможе тобі дати кілька хороших порад!
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ В наступному епізоді ‘Heb je zin?’
zien we hoe dat verdergaat. ми побачимо, що буде далі.
Dan helpt Natasha Xing Тоді Наташа допоможе Чінг
met de voorbereiding op het sollicitatiegesprek. підготуватися до співбесіди.
Tot dan! До зустрічі!
Doei! Бувайте!