Season 2 – Lesson 23 – Adverbs vs Conjunctions


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2 les 21 from #dutchgrammar-2 lesson 21
over bijwoorden met dezelfde betekenis als conjuncties. about adverbs with the same meaning as conjunctions.
Bovendien herhalen we de conjuncties In addition, we’ll repeat the conjunctions
uit les 6 tot en met 14 van #dutchgrammar-2. from lessons 6 to 14 of #dutchgrammar-2.
Vandaag gaat Xing Today, Xing is going to visit
naar de Dutch Summer School in Amsterdam. to the Dutch Summer School in Amsterdam.
Maar ze gaat niet naar de les. But she isn’t going to the lesson.
Morgen heeft Xing haar sollicitatiegesprek. Tomorrow, Xing has her job interview.
Daarom heeft ze met Marieke afgesproken, That’s why she has a meeting with Marieke,
want Marieke zal haar bij een jobcoach introduceren. because Marieke is going to introduce her to a job coach.
Haar student Natasha uit Rotterdam Her student Natasha from Rotterdam
helpt buitenlanders bij het vinden van een baan. helps foreigners to find jobs.
Xing komt binnen, Xing comes in,
maar Marieke is nog met de les bezig. but Marieke is still busy with the lesson.
O… Oh…
Hoi, Xing! Hi, Xing!
Beste mensen, dit is Xing. Everybody, this is Xing.
Zij was mijn student in Drenthe. She was my student in Drenthe.
‘Ja,’ zegt één van de cursisten, ‘wij kennen elkaar al!’ ‘Yes,’ says one of the students, ‘We know each other already!’
Oh ja? Oh yes?
Hoezo? How?
Ik zat gisteren in de trein naar het strand. I was on the train to the beach yesterday.
Toen zat zij, samen met jongen, tegenover mij! She was sitting opposite me with a guy!
O… wat toevallig… Oh… what a coincidence…
Vervolgens zegt ze tegen Xing: ‘Ga maar even zitten.’ Then she says to Xing: ‘Have a seat.’
Dan kom ik zo bij je. I’ll be with you shortly.
We hebben over 5 minuten pauze. We are taking a break in 5 minutes.
Eerst maak ik dit even af. First, I’ll just finish this.
OK. OK.
Xing gaat zitten en wacht. Xing sits down and waits.
Dan is het pauze. Then, it’s the break.
Hoi Xing, hoe is het? Hi Xing, how are you?
Goed en met jou? Good, and you?
Goed hoor. Well, good.
Ik vind het erg leuk om I am really pleased to be
nog 2 weken op de Summer School in Amsterdam les te geven. teaching at the Summer School in Amsterdam for 2 more weeks.
Toch is dit heel anders dan Drenthe. All the same, this is very different from Drenthe.
Ik mis de barbecues! I’m missing the barbecues!
Desondanks heb ik gelukkig weer erg gemotiveerde cursisten. Nevertheless, I have very motivated students again.
En eh… And uh…
Wie was die jongen in de trein? Who was that guy on the train?
vraagt Marieke nieuwsgierig. asks Marieke curiously.
O… Oh…
Dat was Martin. That was Martin.
Martin? Martin?
Ben jij met Martin naar het strand geweest? Did you go to the beach with Martin?
Marieke is een beetje verbaasd. Marieke is a bit surprised.
Niet alleen met Martin hoor… Well, not just with Martin…
Ook met Gianluca. With Gianluca too.
Ook met Gianluca? With Gianluca too?
Jazeker! Yes, indeed!
En eh… And uh…
Hoe was het met Martin en Gianluca? How was it with Martin and Gianluca?
Erg gezellig. Very nice.
Ik heb lang met Gianluca gepraat. I talked with Gianluca for a long time.
O ja? Oh yes?
Waarover? About what?
Nou, hij vindt jou toch wel erg leuk. Well, he really likes you.
Ja, dat weet ik ook wel. Yes, I know that all right.
In Drenthe zei je dat hij niet jouw type is, In Drenthe you said he is not your type,
maar weet je dat zeker? but are you sure?
Hij is gewoon een echte macho! He is just a real macho!
Die complimentjes zijn leuk… Those compliments are nice…
Echter… However…
Ik wil gewoon een lieve jongen. I just want a sweet guy.
Maar Marieke, dat is toch gewoon de buitenkant! But Marieke, that is just the outside!
Als je langer met hem praat, If you talk to him for longer,
zul je ontdekken dat Gianluca echt een lieve jongen is. you’ll discover Gianluca really is a sweet guy.
Je bedoelt ‘een grote mond, maar een klein hartje’? You mean ‘big mouth, small heart’ (saying)?
Precies! Exactly!
Nou… Well…
Ik weet het niet. I don’t know.
Zo heb ik het nog niet bekeken. I didn’t see it that way.
Je weet dat ik Martin eigenlijk leuker vind, You know that I actually like Martin more,
maar die heeft al een vriendin. but he has already a girlfriend.
Anders moet ik Gianluca misschien toch nog een kans geven. So in that case perhaps I should give Gianluca another chance.
Ik denk dat hij jou binnenkort wel even zal bellen. I think he is going to call you soon.
OK… OK…
We zullen het zien. We’ll see.
Op dat moment komt Natasha binnen. At that moment Natasha comes in.
En hoe dat verder gaat And we’ll see next time
zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ how the story continues in ‘Heb je zin?’
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!
hoe je die woorden uit de vacature interpreteert. how you interpret the words from the advert.
Nou… Well…
Xing weet straks Now Xing knows
waar ze tijdens het gesprek op moet letten. what she needs to watch out for during the interview.
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next ‘Heb je zin?’ episode
kijken Natasha en Xing naar de arbeidsvoorwaarden. Natasha and Xing will look at the working conditions.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):