Season 2 – Lesson 08 – Modal verbs


Transcript

Hallo! Hello!
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’-2, aflevering 8. Welcome to ‘Heb je zin?’-2, episode 8.
Vandaag oefenen we nog een keer Today we’ll practise
de vervoeging van de modale werkwoorden, the conjugation of the modal verbs one more time,
zoals in #dutchgrammar-1 les 28 as taught in #dutchgrammar-1 lesson 28
en #dutchgrammar-2 les 22. and #dutchgrammar-2 lesson 22.
In de vorige aflevering konden we het gesprek In the previous episode we could see the conversation
tussen Marieke, Xing en Anika zien. between Marieke, Xing and Anika.
Xing wilde weten Xing wanted to know
hoe het tussen Marieke en Gianluca ging. how it was going between Marieke and Gianluca.
Maar Marieke vertelde dat ze Martin leuk vindt… But Marieke said that she liked Martin…
en niet Gianluca! and not Gianluca!
Oeps… Oops…
Dat kon Xing niet weten. Xing couldn’t have known that.
Ze mocht Martin dus eigenlijk niet versieren. So she actually shouldn’t have pursued Martin.
Maar wat moest ze nu doen? But what should she do now?
Ze wil hem ook niet meer kwijt! She doesn’t want to lose him either!
En toen kwam Martin de kamer binnen! And at that moment Martin came into the room!
Hallo! Hello!
Marieke is blij, Marieke is happy,
want nu kan Martin haar vragen because now Martin can ask her
om naar het bruggetje te gaan to go to the bridge
om samen naar de maan te kijken. to look at the moon together.
Ze wil zo graag een romantische avond met hem! She desperately wants a romantic evening with him!
Maar… But…
Martin kijkt helemaal niet naar Marieke! Martin doesn’t look at Marieke at all!
Hij kijkt naar Xing en zegt: He looks at Xing and says:
Heb je je koffer al gepakt? Have you packed your suitcase yet?
Eh… nee… Uh… no…
Ik ben nog niet klaar… I am not ready yet…
Nog niet klaar? Not ready yet?
Dat kon je toch wel in een kwartiertje doen? Couldn’t you get that done in a quarter of an hour?
Eh… Uh…
Ja, je zei een kwartier geleden Yes, fifteen minutes ago, you said
dat je je koffer ging pakken. that you were going to pack your suitcase.
Het blijft even stil… It’s silent for a moment…
Anika denkt: ‘HÈ, dat is vreemd.’ Anika thinks: ‘Hey, that’s strange.’
Hoe kan dat nu? How can that be?
Want Xing zei, dat ze Martin niet heeft gezien. Because Xing said that she hasn’t seen Martin.
Dus dat klopt niet helemaal. So that’s not quite true.
Marieke kijkt ook een beetje raar. Marieke looks a bit strange as well.
Waarom zegt Martin niets tegen haar? Why doesn’t Martin say anything to her?
Hij heeft haar toch gevraagd He asked her
om samen naar het bruggetje te gaan? to go to the bridge together, didn’t he?
Het is de laatste avond. It’s the last evening.
Dus dit is het moment! So this is the moment!
Misschien durft hij het gewoon niet te vragen… Maybe he doesn’t dare to ask…
Dan moet ze het zelf maar vragen. Then she needs to ask him herself.
Martin, wanneer wil je met me naar de maan kijken? Martin, when do you want to look at the moon with me?
‘Oh jee’, denkt Xing. ‘Oh my God’, thinks Xing.
Dat wil ze natuurlijk niet! She doesn’t want that!
Martin mag niet weten dat Marieke hem leuk vindt! Martin must not know that Marieke likes him!
Dus verzint ze snel iets: So she makes something up quickly:
Eh… Uh…
Het is bewolkt! It’s cloudy!
Je kunt de maan helemaal niet zien! You can’t see the moon!
Daarop zegt Martin: After which Martin says:
Eh ja, Marieke… Uh yes, Marieke…
Het is beter om op een andere keer It would be better to look
naar de maan te kijken, at the moon another time,
als het helder weer is, zodat we de maan kunnen zien! when the weather is clear, so we can see the moon!
Anika begrijpt het niet. Anika doesn’t understand it.
HÈ, dat is ook vreemd. Hey, that is strange too.
Het is helemaal niet bewolkt. It isn’t cloudy at all.
Waarom zegt Xing dit? Why is Xing saying this?
En waarom doet Martin zo? And why is Martin doing this?
Marieke kijkt een beetje beduusd en verdrietig… Marieke looks a bit dazed and sad.
En Martin? And Martin?
Die gaat weer naar buiten. He goes outside again.
Hij heeft Gianluca beloofd te vertellen waar Marieke is. He promised to tell Gianluca where Marieke is.
Hoe gaat dit verder? How will the story continue?
Dat kunnen we de volgende keer zien… We can see that next time…
bij ‘Heb je zin?’ on ‘Heb je zin?’
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Subtitles in other languages

Hallo! Здравствуйте!
Mijn naam is Bart de Pau, Меня зовут – Барт де Пау,
online docent Nederlands. онлайн-преподаватель Нидерландского языка.
Welkom bij ‘Heb je zin?’-2, aflevering 8. Добро пожаловать на 8-ю серию ‘Heb je zin?’-2!
Vandaag oefenen we nog een keer Сегодня мы ещё раз повторим
de vervoeging van de modale werkwoorden, спряжение модальных глаголов,
zoals in #dutchgrammar-1 les 28 как в уроке 28 #dutchgrammar-1
en #dutchgrammar-2 les 22. и уроке 22 #dutchgrammar-2 .
In de vorige aflevering konden we het gesprek В прошлой серии мы наблюдали за беседой
tussen Marieke, Xing en Anika zien. между Марике, Чинь и Аникой.
Xing wilde weten Чинь хотела узнать,
hoe het tussen Marieke en Gianluca ging. что было между Марике и Джанлукой.
Maar Marieke vertelde dat ze Martin leuk vindt… Но Марике призналась, что ей нравится Мартин,
en niet Gianluca! а не Джанлука!
Oeps… Упс…
Dat kon Xing niet weten. Чинь не могла об этом знать.
Ze mocht Martin dus eigenlijk niet versieren. Что ей, на самом деле, не стоило заигрывать с Мартиным.
Maar wat moest ze nu doen? Но что ей сейчас делать?
Ze wil hem ook niet meer kwijt! Она тоже не хочет его терять!
En toen kwam Martin de kamer binnen! И в этот момент в комнату зашел Мартин!
Hallo! Здравствуйте!
Marieke is blij, Марике рада,
want nu kan Martin haar vragen потому что сейчас Мартин может попросить её
om naar het bruggetje te gaan пойти на мостик,
om samen naar de maan te kijken. чтобы вместе полюбоваться луной.
Ze wil zo graag een romantische avond met hem! Ей так хочется романтического вечера с ним!
Maar… Но…
Martin kijkt helemaal niet naar Marieke! Но Мартин вообще не смотрит на Марике!
Hij kijkt naar Xing en zegt: Он смотрит на Чинь и говорит:
Heb je je koffer al gepakt? Ты уже собрала свой чемодан?
Eh… nee… Э… нет…
Ik ben nog niet klaar… Я ещё не готова…
Nog niet klaar? Ещё не готова?
Dat kon je toch wel in een kwartiertje doen? Разве ты не могла собраться за 15 минут?
Eh… Э…
Ja, je zei een kwartier geleden Да, 15 минут назад ты сказала,
dat je je koffer ging pakken. что идёшь собирать свой чемодан.
Het blijft even stil… Все замолчали на мгновение…
Anika denkt: ‘Hé, dat is vreemd.’ Аника подумала: ‘Хм, как-то странно.
Hoe kan dat nu? Такого не может быть?
Want Xing zei, dat ze Martin niet heeft gezien. Ведь Чинь сказала, что она не видела Мартина.
Dus dat klopt niet helemaal. Так значит это не правда.
Marieke kijkt ook een beetje raar. Марике выглядит тоже немного странно.
Waarom zegt Martin niets tegen haar? Почему Мартин ничего ей не сказал?
Hij heeft haar toch gevraagd Разве он не приглашал ее
om samen naar het bruggetje te gaan? вместе полюбоваться луной?
Het is de laatste avond. Это же последний вечер.
Dus dit is het moment! Значит, вот он – тот самый момент!
Misschien durft hij het gewoon niet te vragen… Может быть он не решается спросить…
Dan moet ze het zelf maar vragen. Тогда она должна сама его спросить.
Martin, wanneer wil je met me naar de maan kijken? Мартин, когда мы пойдем полюбоваться луной?
‘Oh jee’, denkt Xing. ‘О нет’, думает Чинь.
Dat wil ze natuurlijk niet! Ей этого, конечно же, не хотелось!
Martin mag niet weten dat Marieke hem leuk vindt! Мартин не должен узнать, что он нравится Марике!
Dus verzint ze snel iets: И она быстро придумывает:
Eh… Э…
Het is bewolkt! Сейчас облачно!
Je kunt de maan helemaal niet zien! Луны совсем не видно!
Daarop zegt Martin: На что Мартин говорит:
Eh ja, Marieke… А да, Марике…
Het is beter om op een andere keer Лучше в следующий раз
naar de maan te kijken, полюбоваться на луну,
als het helder weer is, zodat we de maan kunnen zien! при ясной погоде, так чтобы хорошо было видно луну!
Anika begrijpt het niet. Аника ничего не понимает.
Hé, dat is ook vreemd. Эй, это тоже очень странно.
Het is helemaal niet bewolkt. Сейчас совсем не облачно.
Waarom zegt Xing dit? Зачем Чинь это сказала?
En waarom doet Martin zo? И почему Мартин так поступает?
Marieke kijkt een beetje beduusd en verdrietig… Марике выглядит немного потрясенной и грустной.
En Martin? А Мартин?
Die gaat weer naar buiten. Он снова уходит на улицу.
Hij heeft Gianluca beloofd te vertellen waar Marieke is. Он обещал Джанлуке рассказать, где Марике.
Hoe gaat dit verder? Что же будет дальше?
Dat kunnen we de volgende keer zien… Это мы сможем узнать в следующий раз…
bij ‘Heb je zin?’ на ‘Heb je zin?’
Tot dan! До встречи!
Doei! Пока!

Hallo! Привіт!
Mijn naam is Bart de Pau, Мене звати Барт де Пау,
online docent Nederlands. онлайн-викладач нідерландської мови.
Welkom bij ‘Heb je zin?’-2, aflevering 8. Ласкаво просимо до ‘Heb je zin?’-2, епізод 8.
Vandaag oefenen we nog een keer Сьогодні ми будемо тренуватися
de vervoeging van de modale werkwoorden, відмінювати модальні дієслова ще раз,
zoals in #dutchgrammar-1 les 28 як пояснено в уроці 28 #dutchgrammar-1
en #dutchgrammar-2 les 22. і уроці 22 #dutchgrammar-2.
In de vorige aflevering konden we het gesprek У попередньому епізоді ми могли бачити розмову
tussen Marieke, Xing en Anika zien. між Маріке, Чінг та Анікою.
Xing wilde weten Чінг хотіла знати,
hoe het tussen Marieke en Gianluca ging. як складаються відносини між Маріке та Джанлукою.
Maar Marieke vertelde dat ze Martin leuk vindt… Але Маріке сказала, що їй подобається Мартін…
en niet Gianluca! а не Джанлука!
Oeps… Упс…
Dat kon Xing niet weten. Чінг цього знати не могла.
Ze mocht Martin dus eigenlijk niet versieren. Тож вона могла і не фліртувати з Мартіном.
Maar wat moest ze nu doen? Але що вона повинна тепер робити?
Ze wil hem ook niet meer kwijt! Вона теж не хоче його втратити!
En toen kwam Martin de kamer binnen! І в цей момент до кімнати зайшов Мартін!
Hallo! Привіт!
Marieke is blij, Маріке рада,
want nu kan Martin haar vragen тому що тепер Мартін може запросити її
om naar het bruggetje te gaan піти на місток,
om samen naar de maan te kijken. щоб разом помилуватися місяцем.
Ze wil zo graag een romantische avond met hem! Вона так хоче романтичного вечора з ним!
Maar… Але…
Martin kijkt helemaal niet naar Marieke! Мартін взагалі не дивиться на Маріке!
Hij kijkt naar Xing en zegt: Він дивиться на Чінг і каже:
Heb je je koffer al gepakt? Ти вже спакувала свою валізу?
Eh… nee… Е… ні…
Ik ben nog niet klaar… Я ще не готова..
Nog niet klaar? Ще не готова?
Dat kon je toch wel in een kwartiertje doen? Ти ж могла це зробити за чверть години?
Eh… Е…
Ja, je zei een kwartier geleden Так, ти сказала п’ятнадцять хвилин тому,
dat je je koffer ging pakken. що ти йдеш пакувати свою валізу.
Het blijft even stil… На мить зависла тиша…
Anika denkt: ‘Hé, dat is vreemd.’ Аніка думає: ‘Агов, це дивно’.
Hoe kan dat nu? Як це може бути?
Want Xing zei, dat ze Martin niet heeft gezien. Тому що Чінг сказала, що не бачила Мартіна.
Dus dat klopt niet helemaal. Отож це не зовсім так.
Marieke kijkt ook een beetje raar. Маріке дивиться теж здивовано.
Waarom zegt Martin niets tegen haar? Чому Мартін нічого їй не говорить?
Hij heeft haar toch gevraagd Він же запросив її
om samen naar het bruggetje te gaan? разом піти на місток?
Het is de laatste avond. Це – останній вечір.
Dus dit is het moment! Тож настав той момент!
Misschien durft hij het gewoon niet te vragen… Можливо, він просто не наважується запитати…
Dan moet ze het zelf maar vragen. Тоді вона повинна запитати його сама.
Martin, wanneer wil je met me naar de maan kijken? Мартіне, коли ти хочеш помилуватися місяцем зі мною?
‘Oh jee’, denkt Xing. ‘Ой лихо’, думає Чінг.
Dat wil ze natuurlijk niet! Звичайно, вона цього не хоче!
Martin mag niet weten dat Marieke hem leuk vindt! Мартін не повинен знати, що він подобається Маріке!
Dus verzint ze snel iets: Тож вона швидко щось вигадує:
Eh… Е…
Het is bewolkt! Хмарно!
Je kunt de maan helemaal niet zien! Місяць взагалі не видно!<
Daarop zegt Martin: Після чого Мартін каже:
Eh ja, Marieke… О так, Маріке…
Het is beter om op een andere keer Краще іншим разом
naar de maan te kijken, подивитися на місяць,
als het helder weer is, zodat we de maan kunnen zien! коли погода ясна, щоб ми могли бачити місяць!
Anika begrijpt het niet. Аніка цього не розуміє.
Hé, dat is ook vreemd. Агов, це теж дивно.
Het is helemaal niet bewolkt. Зовсім не хмарно.
Waarom zegt Xing dit? Чому Чінг це говорить?
En waarom doet Martin zo? І чому Мартін так поводиться?
Marieke kijkt een beetje beduusd en verdrietig… Маріке виглядає трохи ошелешеною та сумною…
En Martin? А Мартін?
Die gaat weer naar buiten. Він знову виходить на вулицю.
Hij heeft Gianluca beloofd te vertellen waar Marieke is. Він пообіцяв сказати Джанлуці, де Маріке.
Hoe gaat dit verder? Що буде далі?
Dat kunnen we de volgende keer zien… Ми побачимо наступного разу…
bij ‘Heb je zin?’ в ‘Heb je zin?’
Tot dan! До зустрічі!
Doei! Бувайте!