Season 2 – Lesson 07 – Modal verbs


Transcript

Hallo! Hello!
Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.
Ik ben online docent Nederlands. I am an online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (Are you in the mood?)
de zevende aflevering van het tweede seizoen. the seventh episode of the second season.
Vandaag herhalen we de modale werkwoorden Today we’ll revise the modal verbs
willen, kunnen, mogen en moeten: willen (want), kunnen (can), mogen (may) and moeten (must):
de tegenwoordige tijd the present tense
zoals uitgelegd in #dutchgrammar-1 les 28 as explained in #dutchgrammar-1 lesson 28
en de onregelmatige verleden tijd and the irregular simple past tense
zoals uitgelegd in #dutchgrammar-2 les 22. as explained in #dutchgrammar-2 lesson 22.
Xing, Anika en Marieke zitten bij elkaar in huisje 65. Xing, Anika and Marieke are sitting together in house 65.
Xing denkt nog, dat Marieke Gianluca leuk vindt… Xing still thinks that Marieke likes Gianluca…
Daarom, zegt ze tegen Marieke: That’s why, she says to Marieke:
Ik ben best wel benieuwd I am really curious
hoe het met jou en Gianluca gaat… how it’s going with you and Gianluca…
Maar Marieke antwoordt: ‘Met mij en Gianluca?’ But Marieke answers: ‘With me and Gianluca?’
Hoe kan dat nou? How can you say that?
Mag ik dat niet vragen? Am I not allowed to ask that?
Iedereen denkt hier dat ik iets met Gianluca wil. Everybody here thinks that I want to get together with Gianluca.
Maar ik vind Gianluca helemaal niet leuk! But I don’t like Gianluca at all!
Oh, vind je Gianluca niet leuk!? Oh, you don’t like Gianluca!?
Nee, en kun je vertellen waarom je dat denkt? No, and could you tell why you thought that?
Jullie hadden toch een romantisch etentje? You had a romantic dinner, didn’t you?
Dat kon ik zelf zien. I could see that myself.
Gianluca had een pizza met een hartje gemaakt. Gianluca made a pizza with a heart on it.
Ik mag toch wel pizza eten? Can’t I eat a pizza?
En ja… Uh yes…
Ik denk ook dat Gianluca mij leuk vindt, I also think that Gianluca likes me,
maar dat wil toch nog niet zeggen but that doesn’t mean
dat ik op Gianluca verliefd ben. that I am in love with Gianluca.
Ik val niet op macho’s! I’m not attracted to macho types!
Oh, sorry… Oh, sorry…
Eh, ik was gewoon benieuwd… Uh, I was just curious…
Eigenlijk vind ik iemand anders veel leuker… Actually, I like someone else more…
En je kent hem ook: And you know him too:
Martin! Martin!
Dat is nou echt een lieve jongen. He’s a really sweet guy.
Ik hoop dat hij mij ook leuk vindt. I hope he likes me too.
Oeps… Dat wist Xing niet. Oops… Xing didn’t know that.
Martin wilde vanavond met mij Martin wanted to go with me tonight
romantisch naar de maan kijken. to look at the moon together.
Maar… ik kon hem niet vinden. But… I couldn’t find him.
Xing moet nu even goed nadenken, Xing has to think hard about that now,
want ze kan het niet allemaal bevatten. because she can’t comprehend it all.
Dus… So…
Marieke is helemaal niet verliefd op Gianluca… Marieke isn’t in love with Gianluca at all…
Dan heeft ze Gianluca op het terras niet goed begrepen. Then she misunderstood Gianluca on the terrace.
Marieke vindt het romantisch Marieke thinks it’s romantic
als ik het woordenboek uit mijn hoofd leer. that I am learning the dictionary by heart.
Huh!? Huh!?
Maar Gianluca… But Gianluca…
Jij en Marieke? You and Marieke?
Shht… Shht…
Niet doorvertellen! Don’t tell anyone!
Hmm… Hmm…
Marieke vindt Martin dus toch leuk! So Marieke does like Martin!
Maar Xing heeft tegen Martin gezegd But Xing told Martin
dat Marieke hem niet leuk vindt: that Marieke doesn’t like him:
Eigenlijk denk ik Actually, I think
dat ze liever met Gianluca naar de maan wil kijken… that she prefers to look at the moon with Gianluca…
Sorry Martin… Sorry Martin…
Gianluca heeft me gezegd dat ze samen zijn. Gianluca told me that they’re together.
En ik heb ze samen gezien… verliefd! And I saw them together… in love!
Ze heeft Martin getroost She comforted Martin
en daarna kreeg ze iets met hem… and then she started getting together with him…
Hmm… Hmm…
Maar wat nu? But what now?
Eigenlijk wil ze Martin niet kwijt. Actually, she doesn’t want to lose Martin.
Wat moet ze nu doen? What should she do now?
En wat moet ze tegen Marieke zeggen? And what should she say to Marieke?
En net op dat moment And just at that moment
komt Martin binnen! Martin enters the room!
Oh… Oh…
Marieke is opgelucht: ‘Eindelijk!’ Marieke is relieved: ‘At last!’
Ze denkt dat Martin nu met haar naar de maan wil kijken! She thinks that Martin wants to look at the moon with her now!
Maar wil Martin dat wel? But is that what Martin wants?
En wat gaat Xing doen? And what is Xing going to do?
Nou, het wordt spannend! Well, it’s getting exciting!
Vind je mijn filmpjes leuk? Do you like my videos?
Volg je me al op Youtube? Are you following me on Youtube?
Nog niet? Not yet?
Klik dan op de ‘subscribe’ knop! Then click the ‘subscribe’ button!
De volgende keer bij ‘Heb je zin?’ Next time on ‘Heb je zin?’
zien we hoe het verder gaat. we’ll see how the story continues.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!