Season 2 – Lesson 34 – Er – function 1: er = hier/daar


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’
Vandaag oefenen we de grammatica Today, we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2 les 38 from #dutchgrammar-2 lesson 38
over de eerste functie van het woordje ‘er’, about the first function of the word ‘er’,
namelijk: als ‘er’ in de plaats komt van ‘hier’ of ‘daar’. namely: when ‘er’ replaces ‘hier’ (here) or ‘daar’ (there).
Xing heeft net haar sollicitatiegesprek gehad. Xing has just had her job interview.
Ze staat nu op de stoep voor het bedrijf. She’s now on the pavement in front of the company.
Ze wacht er op een taxi. She’s waiting there for a taxi.
Die heeft ze via Uber besteld. She ordered it through Uber.
Ze belt Martin. She calls Martin.
Het duurde een tijdje voordat Martin opnam, It took a while before Martin picked up the phone,
want Martin was met Marieke aan het bellen. because Martin was talking to Marieke.
Hallo? Hello?
Martin, ben je er? Martin, are you there?
Eh ja.. Ik ben er… Uh yes… I’m here…
Hoi Xing, met Martin. Hi Xing, Martin speaking.
Dat duurde lang!? That took a long time!?
Ja, ik was even aan het bellen. Yes, I was on the phone.
Met wie? With whom?
Eh… Uh…
Marieke belde. Marieke called.
Marieke? Marieke?
Xing schrikt een beetje. Xing is a bit startled.
Hopelijk heeft Marieke niet gezegd dat ze Martin leuk vindt. Hopefully, Marieke didn’t say that she likes Martin.
Xing heeft Marieke gisteren Xing had spoken with Marieke yesterday
op de Summer School nog gesproken. at the Summer School.
Ze zei er toen, dat ze Gianluca nog wel een kans wilde geven. She said there, that she wanted to give Gianluca a chance.
Waarom belt ze Martin dan? So why is she calling Martin then?
En eh… And uh…
Wat heeft ze gezegd? What did she say?
O, niets… Oh, nothing…
Ze vertelde over de Summer School. She talked about the Summer School.
Ze vindt het leuk om er les te geven. She likes teaching there.
O… Oh…
Xing zucht… Xing sighs…
En ze wilde graag afspreken nu ze er toch is. And she’d like to meet me while she is here.
Hmm… Hmm…
Xing wordt een beetje jaloers. Xing is getting a bit jealous.
Ze wilde ook graag weten wie mijn vriendin is… She also wanted to know who my girlfriend is…
Maar ik heb niets gezegd, hoor! But I didn’t say anything, don’t worry!
Xing denkt: ‘Dit gaat niet goed!’ Xing thinks: ‘This isn’t going well!’
Gianluca moet opschieten! Gianluca needs to hurry up!
Maar Xing, vertel eens… But Xing, please tell me…
Hoe was je sollicitatiegesprek? How was your job interview?
Ik ben erg benieuwd! I’m really curious!
En hoe was het bedrijf? And how was the company?
Wil je er graag werken? Would you like to work there?
Eh… Uh…
Volgens mij ging het wel goed… I think it went well…
Maar Xing denkt… But Xing thinks…
Martin mag niet met Marieke afspreken. Martin must not meet Marieke.
Ik moet hem vanavond uitnodigen. I should invite him tonight.
Als hij bij mij is, kan hij niet bij haar zijn! If he’s with me, he can’t be with her!
Martin, kom je straks naar mijn hotelkamer? Martin, would you like to come to my hotel room?
Misschien kunnen we er samen een hapje eten. Maybe we can eat something together there.
Dat is goed, Xing. That sounds good, Xing.
Ik haal wel wat! I’ll bring something!
Over een half uurtje ben ik er. I’ll be there in half an hour.
OK, tot zo! OK, see you!
Zo… Well…
Xing heeft het maar druk. Xing is quite busy.
De ene uitdaging na de andere. One challenge after another.
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next ‘Heb je zin?’ episode
zien we hoe het verdergaat. we’ll see how the story continues.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):