Season 2 – Lesson 44 – Review


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
welkom bij ‘Heb je zin?’ welcome to ‘Heb je zin?’
de soap om Nederlands te leren. the soap opera for learning Dutch.
Dit is aflevering 44, This is episode 44,
de laatste aflevering van seizoen 2! the last episode of season 2!
Vandaag herhalen we de grammatica Today we’ll review the grammar
van #dutchgrammar-2. from #dutchgrammar-2.
Dat is de grammatica That is the grammar
die we dit seizoen hebben geoefend: that we have been practising this season:
de imperatief the imperative
de conjuncties conjunctions
bijwoorden adverbs
speciale gevallen van het bijvoeglijk naamwoord special cases of the adjective
het modale werkwoord the modal verb
speciale constructies in de verleden tijd special constructions in the past tense
onscheidbare werkwoorden inseparable verbs
verwijzen naar dingen met of zonder voorzetsel referring to things with or without a preposition
onbepaalde woorden indefinite words
en natuurlijk ook… het woordje ‘er’! and of course… the word ‘er’!
Ja, we hebben weer veel geleerd. Yes, we have learned a lot.
Maar de grote vraag is natuurlijk… But the main question is, of course…
Sluiten we dit seizoen romantisch af? Will we end this season with a romance?
Blijft Xing dan eindelijk bij Martin slapen? Will Xing stay to sleep at Martin’s?
Tot nu toe heeft ze dat steeds uitgesteld. So far, she has put it off every time.
Ze wilde eerst weten of ze de baan kreeg! First she wanted to know if she had got the job!
Maar die heeft ze nu! But she has got that now!
Vanochtend kreeg ze een telefoontje This morning, she got a phone call
dat ze is aangenomen. to tell her she is being taken on.
Daarom gaat Martin Xing verrassen That is why Martin is going to surprise Xing
met een romantisch diner. with a romantic dinner.
Hij was de hele middag aan het koken. He has been cooking the whole afternoon.
Hij heeft de tafel gedekt. He has set the table.
En hij heeft een dure fles wijn gekocht. And he bought an expensive bottle of wine.
Nee… die was niet in de aanbieding! No… not on special offer!
En om het nog romantischer te maken… And to make it even more romantic…
heeft hij overal kaarsjes neergezet. he has put candles everywhere.
Martin heeft Xing geappt Martin sent Xing a whatsapp message
dat ze om 8 uur moet komen. to say she should come at 8 o’clock.
Dan gaan ze het vieren. Then they will celebrate.
Het is 8 uur. It’s 8 o’clock.
Xing zal nu wel komen… Xing will probably be here soon…
Het is 5 over 8. It is 5 past 8.
10 over 8 10 past 8
Maar geen Xing… But no Xing…
En ze antwoordt ook niet op Martin z’n berichtjes. And she’s not answering Martin’s messages either.
Tsja… Well…
In de vorige aflevering zagen we In the last episode, we saw
dat Xing bij Gianluca was. that Xing was at Gianluca’s.
Ze hadden best al wat glaasjes op. They had drunk quite a few glasses.
Maar dan om half negen… But then, at half past eight…
Hèhè… eindelijk… Well, well… finally…
De bel! The bell!
Daar zal ze zijn. That will be her.
Martin kijkt nog even snel in de spiegel Martin quickly looks in the mirror
of zijn haar goed zit. to see if his hair is all right.
Nog een beetje aftershave. Then a bit of aftershave.
Hij loopt naar de deur… He walks to the door…
doet de deur open… opens the door…
Hoi, Martin! Hi, Martin!
O… Het is Marieke! Oh… It’s Marieke!
Wat ruik je lekker. You smell nice.
Ze loopt de kamer in. She walks into the room.
En wat is het hier romantisch. And how romantic it is here.
O, je vriendin komt natuurlijk op bezoek. Oh, your girlfriend must be visiting you.
Eh… Uh…
Wie is dat eigenlijk? Who is she actually?
Ik ben wel benieuwd! I am quite curious!
Martin weet even niet wat hij moet zeggen. Martin doesn’t know what to say for a moment.
Xing is niet gekomen. Xing hasn’t come yet.
Ze heeft hem laten zitten. She has let him down.
En hij heeft nog wel zo zijn best gedaan! And he really tried so hard!
En dan zegt Marieke… And then Marieke says…
Hmm… toch jammer dat het niet voor mij is. Hmm… a pity it’s not for me.
Martin kijkt verbaasd. Martin looks surprised.
Zit Marieke nu met hem te flirten!? Is Marieke flirting with him now!?
Ze is toch met Gianluca? Isn’t she with Gianluca?
Tsja… Well…
Wie is er met Gianluca? Who is with Gianluca?
Is Gianluca samen met Xing onderweg naar Martin? Are Gianluca and Xing on their way to Martin’s?
Of zitten ze nog gezellig te drinken? Or are they still happily drinking together?
En wat doet Martin? And what will Martin do?
Hij heeft de hele middag gekookt… He had been cooking for the whole afternoon…
Zonde om dat weg te gooien! A shame to throw it all away!
Nou… Well…
Wordt het nog romantisch? Will it still get romantic?
En zo ja, tussen wie? And if so, between whom?
Het blijft spannend! The suspense continues!
We moeten dus nog even wachten So we’ll have to wait
tot het derde seizoen van ‘Heb je zin?’ for the third season of ‘Heb je zin?’
Dan zien we hoe het verdergaat. Then we’ll see how the story continues.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):