Season 2 – Lesson 21 – Verbs + prepositions


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2 les 31. from #dutchgrammar-2 lesson 31,
Daarin behandel ik combinaties in which I discuss combinations
van werkwoorden en preposities. of verbs and prepositions.
Martin, Xing en Gianluca Martin, Xing and Gianluca
zijn vandaag op het strand in Zandvoort. are on the beach at Zandvoort today.
Maar Martin zit alleen op zijn handdoek. But Martin is sitting alone on his towel.
Xing en Gianluca zijn samen in de zee aan het zwemmen. Xing and Gianluca are swimming together in the sea.
Xing is toch wel benieuwd Xing is quite curious to know
of Gianluca nu iets met Marieke heeft. if Gianluca and Marieke are together now.
Xing weet dat Marieke Martin eigenlijk leuker vindt. Xing knows that Marieke actually likes Martin more.
Dat weet Martin niet. Martin doesn’t know that.
Maar Xing wil Martin niet kwijt. But Xing doesn’t want to lose Martin.
Dus hoopt Xing dat Marieke en Gianluca So Xing hopes that Marieke and Gianluca
toch iets met elkaar krijgen. are getting together.
In Drenthe heeft ze gezien In Drenthe, she saw
dat Marieke het wel leuk vond that Marieke really liked
om bloemen van Gianluca te krijgen. getting flowers from Gianluca.
Ze wil het dus graag weten. So she really wants to know.
Hé Gianluca, ik maak me een beetje zorgen over jou… Hey Gianluca, I am a bit worried about you…
Over mij? About me?
Ja… Yes…
Ben jij wel gelukkig? Are you happy?
Eh, ja hoor… Uh, well, yes…
Ben jij tevreden over je liefdesleven? Are you satisfied with your love life?
Xing, is dat iets waarvoor jij je interesseert? Xing, is that something you are interested in?
Mwoh… Well…
Heeft Marieke jou misschien afgewezen? Has Marieke rejected you perhaps?
Wil je daarom niets zeggen? Is that why you don’t want to say anything?
Hé, macho… Hey, macho…
Schaam je je daarvoor? Are you embarrassed about that?
Gianluca zegt niets… Gianluca doesn’t say anything…
Gianluca, ik praat tegen je! Gianluca, I am talking to you!
Durf je het niet te zeggen? Dare you not say it?
Voor mij hoef je niet bang te zijn! You don’t have to be afraid of me!
Ik kan wél geheimpjes bewaren. I can keep secrets.
Echt… Really…
Gianluca zucht… Gianluca sighs…
Ik weet het niet, Xing. I don’t know, Xing.
Marieke heeft me niet afgewezen… Marieke hasn’t rejected me…
Nog niet… Not yet…
Maar ik denk dat ze mij niet leuk vindt. But I don’t think she likes me.
Het lukt gewoon niet om haar hart te veroveren. I just can’t win her heart.
Ik maak zoveel leuke complimentjes. I give her so many nice compliments.
Misschien moet ik maar stoppen met mijn pogingen. Maybe I should give up.
Kom op… Come on…
Daarmee moet je helemaal niet stoppen! You absolutely shouldn’t give up!
Je wil haar toch heel graag? You really want her, don’t you?
Het komt wel goed, hoor. It will be all right, believe me.
Marieke kan zo’n knappe man toch niet laten lopen? Marieke can’t let such a handsome man walk away, can she?
Én jij weet wat vrouwen leuk vinden… And you do know what women like…
Geef een mooi cadeau aan haar! Give her a nice present!
En misschien moet je ook je hart laten zien… And maybe you should show your heart too…
Soms ben jij een beetje te veel macho! Sometimes you are a little bit too macho!
Maar dat is de buitenkant. But that is the outside.
Ik zie dat daarbinnen een hele lieve jongen zit. I see there is a very sweet guy inside.
Echt… Really…
Soms duurt het gewoon even. Sometimes it takes a while.
Dank je wel, Xing. Thank you, Xing.
Wat lief van je. How sweet of you.
Wat een mooie woorden en wat een goede tip! What nice words and what a good tip!
Zeg maar niets tegen Martin. But don’t say anything to Martin.
Laat hem maar geloven dat jij al iets met Marieke hebt. Just let him believe you and Marieke are already together.
Anders gaat hij misschien nog twijfelen Otherwise he might start to have doubts
en wil hij haar misschien ook. and want her too.
En dat willen wij allebei niet, toch? And neither of us want that, do we?
Deal? Deal?
OK. OK.
Deal! Deal!
Ik zeg niets, Xing. I won’t say anything, Xing.
Nogmaals bedankt! Thanks again.
Je bent echt lief… You are really sweet…
Nou, nou… Well, well…
Gianluca en Xing gaan elkaar helpen. Gianluca and Xing will help each other.
Ze hebben hetzelfde belang. They have the same concern.
En voor ons als kijker And for us as the viewers
wordt het alleen maar interessanter, toch? it’s just getting more interesting, isn’t it?
De volgende keer in ‘Heb je zin?’ Next time on ‘Heb je zin?’
zien we hoe het verdergaat. we’ll see how the story continues.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):