Season 2 – Lesson 01 – Imperative


Transcript

Hallo! Mijn naam is Bart de Pau. Hello! My name is Bart de Pau.
Ik ben online docent Nederlands. I am an online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin? – 2’ Welcome to ‘Heb je zin? – 2’
Veel dank voor alle positieve commentaren Many thanks for the positive comments
op mijn vorige reeks van de ‘Heb je zin?’ filmpjes. about my previous series of ‘Heb je zin?’ videos.
En omdat jullie het zo graag willen, And because so many of you asked for it,
is hier een nieuw seizoen van ‘Heb je zin?’ here is another season of ‘Heb je zin?’
In ‘Heb je zin?’ In ‘Heb je zin?’
oefenen we de grammatica we practise the grammar
van mijn #dutchgrammar lessen. from my #dutchgrammar lessons.
Op de website learndutch.org You can find the text of ‘Heb je zin?’
vind je de tekst van ‘Heb je zin?’: on the learndutch.org website:
de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling. the Dutch text and the English translation.
Hoe kun je de filmpjes van ‘Heb je zin?’ What is the best way
het beste bekijken? to watch the ‘Heb je zin?’ videos?
Kijk het filmpje eerst zonder ondertiteling… First, watch the video without subtitles…
en probeer goed te luisteren. and try to listen well.
Kijk het filmpje daarna een tweede keer, Then, watch the video a second time,
maar nu met ondertiteling. but now with the subtitles.
Lees dan de tekst nog eens door. Then read the transcript once again.
En let goed op het gebruik And pay attention to the use
van de grammaticaconstructie, of the grammar constructions
die we die video behandelen. that we are focusing on in the video.
Probeer dat goed te begrijpen. Try to understand them well.
Ben je benieuwd hoe het verder gaat Are you curious how the story continues
met Martin, Marieke, Gianluca, Xing en alle anderen? with Martin, Marieke, Gianluca, Xing and all the others?
Nou, we gaan nu beginnen Well, now we are going to start
met seizoen 2 van ‘Heb je zin?’ season 2 of ‘Heb je zin?’
Maar voor de mensen But for people
die het eerste seizoen niet hebben gezien, who haven’t seen the first season,
is hier een korte samenvatting. here is a short summary.
Dit is Martin. This is Martin.
Martin is een Nederlander. Martin is Dutch.
Hij woont in Amsterdam. He lives in Amsterdam.
En dit is Marieke, ook uit Nederland. And this is Marieke, also from the Netherlands.
Marieke woont in Rotterdam. Marieke lives in Rotterdam.
Daar is ze docent Nederlands, She is a Dutch language teacher there,
maar Marieke geeft ook Nederlandse les but she also teaches Dutch
op de Dutch Summer School. at the Dutch Summer School.
En dit is Gianluca, een vriend van Martin… And this is Gianluca, a friend of Martin’s…
Gianluca is een Italiaan. Gianluca is Italian.
Hij woont in Nederland. He lives in the Netherlands.
Gianluca is cardioloog. Gianluca is a cardiologist.
Hij leert Nederlands He is learning Dutch
op de Dutch Summer School in Drenthe, at the Dutch Summer School in Drenthe,
net als… just like…
Soliman uit Egypte Soliman from Egypt
Kathy uit Amerika Kathy from America
Svetlana uit Rusland Svetlana from Russia
Pablo uit Argentinië Pablo from Argentina
Jenn uit Nigeria Jenn from Nigeria
Anika uit Polen Anika from Poland
en … Lars uit Zweden. and … Lars from Sweden.
Lars is ook een vriend van Martin. Lars is a friend of Martin’s too.
En dan hebben we ook nog Xing uit China. And then we have Xing from China.
En nu wordt het een beetje gecompliceerd: And now it starts to get a bit complicated:
Martin vindt Marieke leuk, Martin likes Marieke,
maar Gianluca vindt Marieke ook leuk! but Gianluca likes her as well!
Aan het einde van ‘Heb je zin? – 1’ heb je gezien dat … At the end of ‘Heb je zin? – 1’, we saw that …
Gianluca en Marieke romantisch dineerden Gianluca and Marieke were having a romantic dinner
en… dat Gianluca tegen Xing zei, and… Gianluca told Xing,
dat hij en Marieke samen waren. that he and Marieke were together.
Xing vertelde dit daarna tegen Martin Then, Xing told this to Martin
en die moest toen erg huilen. and he couldn’t help crying… a lot.
Maar gelukkig troostte Xing Martin… But fortunately, Xing comforted Martin…
en… ze werden een beetje verliefd op elkaar! and… they fell in love with each other!
En dat terwijl Marieke And whereas Marieke
Gianluca eigenlijk helemaal niet leuk vindt. doesn’t actually like Gianluca much.
Tegen Soliman zei ze op de laatste barbecue: She told Soliman at the last barbecue:
Gianluca is mijn type niet… Gianluca is not my type…
Geef mij maar een beetje een onhandige jongen… Just give me a slightly awkward kind of guy…
zoals Martin. like Martin.
En daar gaat het tweede seizoen van ‘Heb je zin?’ verder. And that’s where the second season of ‘Heb je zin?’ continues.
Vandaag, oefenen we de grammatica Today, we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2, from #dutchgrammar-2,
les 4 en 5 over de imperatief; lessons 4 and 5 about the imperative;
in andere woorden: ‘de gebiedende wijs’. in other words (in Dutch): ‘de gebiedende wijs’.
Marieke is op zoek naar Martin, Marieke is searching for Martin,
want Martin heeft Marieke beloofd because Martin has promised Marieke
om samen romantisch naar de maan te kijken… that they would look at the moon together…
op het bruggetje van het vakantiepark from the bridge of the holiday park
van de Dutch Summer School. of the Dutch Summer School.
Wat Marieke niet weet, What Marieke doesn’t know,
is dat Martin daar al met Xing is… is that Martin is already there with Xing…
Marieke loopt langs de huisjes en ziet Anika… Marieke walks past the houses and sees Anika…
Hallo Anika, heb jij Martin gezien? Hello Anika, have you seen Martin?
Ik zoek hem al een uur! I have been looking for him for an hour!
Hoi Marieke… Hi Marieke…
Oh, nee, ik heb Martin niet gezien. Oh, no, I haven’t seen Martin.
Hmmm… Hmmm…
Ik ben een beetje verdrietig… I am a bit sad…
Maak je nou maar geen zorgen. Please, don’t worry.
Kom maar even binnen. Just come inside.
Marieke gaat met Anika mee naar binnen. Marieke goes into the house with Anika.
Ga maar even zitten. Have a seat.
Waarom ben je verdrietig? Why are you sad?
Martin wilde met mij naar de maan kijken. Martin wanted to look at the moon with me.
Dat is zo romantisch… That is so romantic…
En ik vind Martin een leuke jongen. And I think Martin is a nice guy.
Maar jij hebt toch iets met Gianluca? But aren’t you having an affair with Gianluca?
Zeg dat toch niet! Please don’t say that!
Hoe komen jullie daar bij? Why are you all saying that?
Soliman zei dat ook al. Soliman said that too.
:46,460 Gianluca is een leuke jongen,
Gianluca is een leuke jongen, Gianluca is a nice guy,
maar hij is mijn type niet! but he is not my type!
Hij is een echte macho. He is a very macho.
Ja, hij maakt leuke complimentjes, maar … Yes, he pays nice compliments, but…
geef mij toch maar een beetje een onhandige jongen. I prefer a slightly awkward kind of guy.
Wees maar niet ongerust. Don’t worry.
Martin komt wel. Martin will come.
Hij heeft het toch beloofd? He promised, didn’t he?
Ja, dat is ook zo. Yes, that’s true.
Anika zegt: Anika says:
Geniet nog maar even van de laatste avond Just enjoy the last evening
van de Summer School. of the Summer School.
Dit is toch de enige avond This is the only evening
dat de docenten alcohol mogen drinken? that the teachers can drink alcohol, isn’t it?
Drink maar een lekker glaasje Poolse wodka! Just have a nice glass of Polish wodka!
Marieke antwoordt: ‘Hmm… Goed idee!’ Marieke answers: ‘Hmm… Good idea!’
Geef maar een glaasje. I’ll have a glass, please.
Anika schenkt de wodka in. Anika pours the wodka.
Marieke vraagt: ‘Eh… waar zijn jouw huisgenoten?’ Marieke asks: ‘Uh… where are your house-mates?’
Kathy is nog even aan het opruimen bij de barbecue. Kathy is still cleaning up at the barbecue.
En waar Xing is… dat weet ik eigenlijk niet. And where Xing is… I don’t actually know.
Tsja… waar is Xing en waar is Martin? Well… where is Xing and where is Martin?
En hoe serieus is het tussen Xing en Martin? And how serious is it between Xing and Martin?
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next episode of ‘Heb je zin?’
zien we hoe dat verder gaat. we’ll see how the story continues.
Tot dan! Till then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):