Season 2 – Lesson 01 – Imperative


Transcript

Hallo! Mijn naam is Bart de Pau. Hello! My name is Bart de Pau.
Ik ben online docent Nederlands. I am an online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin? – 2’ Welcome to ‘Heb je zin? – 2’
Veel dank voor alle positieve commentaren Many thanks for the positive comments
op mijn vorige reeks van de ‘Heb je zin?’ filmpjes. about my previous series of ‘Heb je zin?’ videos.
En omdat jullie het zo graag willen, And because so many of you asked for it,
is hier een nieuw seizoen van ‘Heb je zin?’ here is another season of ‘Heb je zin?’
In ‘Heb je zin?’ In ‘Heb je zin?’
oefenen we de grammatica we practise the grammar
van mijn #dutchgrammar lessen. from my #dutchgrammar lessons.
Op de website learndutch.org You can find the text of ‘Heb je zin?’
vind je de tekst van ‘Heb je zin?’: on the learndutch.org website:
de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling. the Dutch text and the English translation.
Hoe kun je de filmpjes van ‘Heb je zin?’ What is the best way
het beste bekijken? to watch the ‘Heb je zin?’ videos?
Kijk het filmpje eerst zonder ondertiteling… First, watch the video without subtitles…
en probeer goed te luisteren. and try to listen well.
Kijk het filmpje daarna een tweede keer, Then, watch the video a second time,
maar nu met ondertiteling. but now with the subtitles.
Lees dan de tekst nog eens door. Then read the transcript once again.
En let goed op het gebruik And pay attention to the use
van de grammaticaconstructie, of the grammar constructions
die we die video behandelen. that we are focusing on in the video.
Probeer dat goed te begrijpen. Try to understand them well.
Ben je benieuwd hoe het verder gaat Are you curious how the story continues
met Martin, Marieke, Gianluca, Xing en alle anderen? with Martin, Marieke, Gianluca, Xing and all the others?
Nou, we gaan nu beginnen Well, now we are going to start
met seizoen 2 van ‘Heb je zin?’ season 2 of ‘Heb je zin?’
Maar voor de mensen But for people
die het eerste seizoen niet hebben gezien, who haven’t seen the first season,
is hier een korte samenvatting. here is a short summary.
Dit is Martin. This is Martin.
Martin is een Nederlander. Martin is Dutch.
Hij woont in Amsterdam. He lives in Amsterdam.
En dit is Marieke, ook uit Nederland. And this is Marieke, also from the Netherlands.
Marieke woont in Rotterdam. Marieke lives in Rotterdam.
Daar is ze docent Nederlands, She is a Dutch language teacher there,
maar Marieke geeft ook Nederlandse les but she also teaches Dutch
op de Dutch Summer School. at the Dutch Summer School.
En dit is Gianluca, een vriend van Martin… And this is Gianluca, a friend of Martin’s…
Gianluca is een Italiaan. Gianluca is Italian.
Hij woont in Nederland. He lives in the Netherlands.
Gianluca is cardioloog. Gianluca is a cardiologist.
Hij leert Nederlands He is learning Dutch
op de Dutch Summer School in Drenthe, at the Dutch Summer School in Drenthe,
net als… just like…
Soliman uit Egypte Soliman from Egypt
Kathy uit Amerika Kathy from America
Svetlana uit Rusland Svetlana from Russia
Pablo uit Argentinië Pablo from Argentina
Jenn uit Nigeria Jenn from Nigeria
Anika uit Polen Anika from Poland
en … Lars uit Zweden. and … Lars from Sweden.
Lars is ook een vriend van Martin. Lars is a friend of Martin’s too.
En dan hebben we ook nog Xing uit China. And then we have Xing from China.
En nu wordt het een beetje gecompliceerd: And now it starts to get a bit complicated:
Martin vindt Marieke leuk, Martin likes Marieke,
maar Gianluca vindt Marieke ook leuk! but Gianluca likes her as well!
Aan het einde van ‘Heb je zin? – 1’ heb je gezien dat … At the end of ‘Heb je zin? – 1’, we saw that …
Gianluca en Marieke romantisch dineerden Gianluca and Marieke were having a romantic dinner
en… dat Gianluca tegen Xing zei, and… Gianluca told Xing,
dat hij en Marieke samen waren. that he and Marieke were together.
Xing vertelde dit daarna tegen Martin Then, Xing told this to Martin
en die moest toen erg huilen. and he couldn’t help crying… a lot.
Maar gelukkig troostte Xing Martin… But fortunately, Xing comforted Martin…
en… ze werden een beetje verliefd op elkaar! and… they fell in love with each other!
En dat terwijl Marieke And whereas Marieke
Gianluca eigenlijk helemaal niet leuk vindt. doesn’t actually like Gianluca much.
Tegen Soliman zei ze op de laatste barbecue: She told Soliman at the last barbecue:
Gianluca is mijn type niet… Gianluca is not my type…
Geef mij maar een beetje een onhandige jongen… Just give me a slightly awkward kind of guy…
zoals Martin. like Martin.
En daar gaat het tweede seizoen van ‘Heb je zin?’ verder. And that’s where the second season of ‘Heb je zin?’ continues.
Vandaag, oefenen we de grammatica Today, we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2, from #dutchgrammar-2,
les 4 en 5 over de imperatief; lessons 4 and 5 about the imperative;
in andere woorden: ‘de gebiedende wijs’. in other words (in Dutch): ‘de gebiedende wijs’.
Marieke is op zoek naar Martin, Marieke is searching for Martin,
want Martin heeft Marieke beloofd because Martin has promised Marieke
om samen romantisch naar de maan te kijken… that they would look at the moon together…
op het bruggetje van het vakantiepark from the bridge of the holiday park
van de Dutch Summer School. of the Dutch Summer School.
Wat Marieke niet weet, What Marieke doesn’t know,
is dat Martin daar al met Xing is… is that Martin is already there with Xing…
Marieke loopt langs de huisjes en ziet Anika… Marieke walks past the houses and sees Anika…
Hallo Anika, heb jij Martin gezien? Hello Anika, have you seen Martin?
Ik zoek hem al een uur! I have been looking for him for an hour!
Hoi Marieke… Hi Marieke…
Oh, nee, ik heb Martin niet gezien. Oh, no, I haven’t seen Martin.
Hmmm… Hmmm…
Ik ben een beetje verdrietig… I am a bit sad…
Maak je nou maar geen zorgen. Please, don’t worry.
Kom maar even binnen. Just come inside.
Marieke gaat met Anika mee naar binnen. Marieke goes into the house with Anika.
Ga maar even zitten. Have a seat.
Waarom ben je verdrietig? Why are you sad?
Martin wilde met mij naar de maan kijken. Martin wanted to look at the moon with me.
Dat is zo romantisch… That is so romantic…
En ik vind Martin een leuke jongen. And I think Martin is a nice guy.
Maar jij hebt toch iets met Gianluca? But aren’t you having an affair with Gianluca?
Zeg dat toch niet! Please don’t say that!
Hoe komen jullie daar bij? Why are you all saying that?
Soliman zei dat ook al. Soliman said that too.
:46,460 Gianluca is een leuke jongen,
Gianluca is een leuke jongen, Gianluca is a nice guy,
maar hij is mijn type niet! but he is not my type!
Hij is een echte macho. He is a very macho.
Ja, hij maakt leuke complimentjes, maar … Yes, he pays nice compliments, but…
geef mij toch maar een beetje een onhandige jongen. I prefer a slightly awkward kind of guy.
Wees maar niet ongerust. Don’t worry.
Martin komt wel. Martin will come.
Hij heeft het toch beloofd? He promised, didn’t he?
Ja, dat is ook zo. Yes, that’s true.
Anika zegt: Anika says:
Geniet nog maar even van de laatste avond Just enjoy the last evening
van de Summer School. of the Summer School.
Dit is toch de enige avond This is the only evening
dat de docenten alcohol mogen drinken? that the teachers can drink alcohol, isn’t it?
Drink maar een lekker glaasje Poolse wodka! Just have a nice glass of Polish wodka!
Marieke antwoordt: ‘Hmm… Goed idee!’ Marieke answers: ‘Hmm… Good idea!’
Geef maar een glaasje. I’ll have a glass, please.
Anika schenkt de wodka in. Anika pours the wodka.
Marieke vraagt: ‘Eh… waar zijn jouw huisgenoten?’ Marieke asks: ‘Uh… where are your house-mates?’
Kathy is nog even aan het opruimen bij de barbecue. Kathy is still cleaning up at the barbecue.
En waar Xing is… dat weet ik eigenlijk niet. And where Xing is… I don’t actually know.
Tsja… waar is Xing en waar is Martin? Well… where is Xing and where is Martin?
En hoe serieus is het tussen Xing en Martin? And how serious is it between Xing and Martin?
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next episode of ‘Heb je zin?’
zien we hoe dat verder gaat. we’ll see how the story continues.
Tot dan! Till then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):

Subtitles in other languages

Hallo! Mijn naam is Bart de Pau. Здравствуйте! Меня зовут – Барт де Пау.
Ik ben online docent Nederlands. Я – онлайн преподаватель Нидерландского языка.
Welkom bij ‘Heb je zin? – 2’ Добро пожаловать на ‘Heb je zin? – 2’
Veel dank voor alle positieve commentaren Большое спасибо за положительные отзывы
op mijn vorige reeks van de ‘Heb je zin?’ filmpjes. о моей предыдущей серии видео ‘Heb je zin?’.
En omdat jullie het zo graag willen, И так, как вы этого очень хотели,
is hier een nieuw seizoen van ‘Heb je zin?’ вышел новый сезон ‘Heb je zin?’
In ‘Heb je zin?’ С ‘Heb je zin?’
oefenen we de grammatica мы практикуем грамматику
van mijn #dutchgrammar lessen. из моих #dutchgrammar уроков.
Op de website learndutch.org На веб-сайте learndutch.org
vind je de tekst van ‘Heb je zin?’: вы можете найти текст из ‘Heb je zin?’:
de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling. текст на Нидерландском языке и перевод на Английский.
Hoe kun je de filmpjes van ‘Heb je zin?’ Как вам лучше всего
het beste bekijken? смотреть серии ‘Heb je zin?’?
Kijk het filmpje eerst zonder ondertiteling… Посмотрите серию сначала без субтитров…
en probeer goed te luisteren. и попробуйте хорошо прослушать.
Kijk het filmpje daarna een tweede keer, Посмотрите потом серию второй раз,
maar nu met ondertiteling. но теперь с субтитрами.
Lees dan de tekst nog eens door. Прочтите затем еще раз текст.
En let goed op het gebruik И обратите особое внимание на использование
van de grammaticaconstructie, грамматических конструкций,
die we die video behandelen. которые рассматриваются в этом видео.
Probeer dat goed te begrijpen. Попытайтесь хорошо в них разобраться.
Ben je benieuwd hoe het verder gaat Вам интересно знать, что же дальше проиходит
met Martin, Marieke, Gianluca, Xing en alle anderen? с Мартином, Марикой, Джанлукой, Чинь и всеми остальными?
Nou, we gaan nu beginnen Хорошо, тогда мы начинаем
met seizoen 2 van ‘Heb je zin?’ сезон 2 ‘Heb je zin?’
Maar voor de mensen Но для людей,
die het eerste seizoen niet hebben gezien, которые не видели первый сезон,
is hier een korte samenvatting. далее будет краткое содержание.
Dit is Martin. Это Мартин.
Martin is een Nederlander. Мартин – Нидерландец.
Hij woont in Amsterdam. Он живет в Амстердаме.
En dit is Marieke, ook uit Nederland. А это Марике, она тоже из Нидерландов.
Marieke woont in Rotterdam. Марике живет в Роттердаме.
Daar is ze docent Nederlands, Она там преподает Нидерландский язык,
maar Marieke geeft ook Nederlandse les но она также преподает
op de Dutch Summer School. в Dutch Summer School.
En dit is Gianluca, een vriend van Martin… А это Джанлука, друг Мартина…
Gianluca is een Italiaan. Джанлука – Итальянец.
Hij woont in Nederland. Он живет в Нидерландах.
Gianluca is cardioloog. Джанлука работает кардиологом.
Hij leert Nederlands Он учит Нидерландский язык
op de Dutch Summer School in Drenthe, в Dutch Summer School в Дренте,
net als… так же, как…
Soliman uit Egypte Солиман из Египта
Kathy uit Amerika Кэти из Америки
Svetlana uit Rusland Светлана из России
Pablo uit Argentinië Пабло из Аргентины
Jenn uit Nigeria Дженн из Нигерии
Anika uit Polen Аника из Польши
en … Lars uit Zweden. и … Ларс из Швеции.
Lars is ook een vriend van Martin. Ларс тоже друг Мартина.
En dan hebben we ook nog Xing uit China. А так же у нас есть Чинь из Китая.
En nu wordt het een beetje gecompliceerd: А теперь картина становится немного более запутанной:
Martin vindt Marieke leuk, Мартину нравится Марике,
maar Gianluca vindt Marieke ook leuk! но Джанлука тоже проявляет интерес к Марике!
Aan het einde van ‘Heb je zin? – 1’ heb je gezien dat … В конце ‘Heb je zin? – 1’, вы это видели …
Gianluca en Marieke romantisch dineerden У Джанлуки и Марике был вместе романтический ужин
en… dat Gianluca tegen Xing zei, и… Джанлука про это рассказал Чинь,
dat hij en Marieke samen waren. что он и Марике были вместе.
Xing vertelde dit daarna tegen Martin Чинь рассказала это затем Мартину
en die moest toen erg huilen. и он горько плакал.
Maar gelukkig troostte Xing Martin… Но к счастью, Чинь смогла поддержать Мартина…
en… ze werden een beetje verliefd op elkaar! и… они немного влюбились в друг друга!
En dat terwijl Marieke И это в то время, как Марике
Gianluca eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Джанлука на самом деле совершенно не нравился.
Tegen Soliman zei ze op de laatste barbecue: Она рассказала Салиману на последнем барбекю:
Gianluca is mijn type niet… Джанлука – не мой тип…
Geef mij maar een beetje een onhandige jongen… Мне больше по душе немного неловкий парень…
zoals Martin. как Мартин.
En daar gaat het tweede seizoen van ‘Heb je zin?’ verder. И вот тут начинается второй сезон ‘Heb je zin?’.
Vandaag, oefenen we de grammatica Сегодня мы рассмотрим грамматику
van #dutchgrammar-2, из #dutchgrammar-2,
les 4 en 5 over de imperatief; уроки 4 и 5 про императив;
in andere woorden: ‘de gebiedende wijs’. или другими словами: ‘повелительное наклонение’.
Marieke is op zoek naar Martin, Марике ищет Мартина,
want Martin heeft Marieke beloofd так как Мартин ей обещал
om samen romantisch naar de maan te kijken… вместе полюбоваться луной…
op het bruggetje van het vakantiepark с мостика в парке отдыха
van de Dutch Summer School. от Dutch Summer School.
Wat Marieke niet weet, Но что Марике еще не знает,
is dat Martin daar al met Xing is… что Мартин там уже вместе с Чинь…
Marieke loopt langs de huisjes en ziet Anika… Марике проходит мимо домиков и видит Анику…
Hallo Anika, heb jij Martin gezien? Здравствуй Аника, ты не видела Мартина?
Ik zoek hem al een uur! Я уже целый час его ищу!
Hoi Marieke… Привет Марике…
Oh, nee, ik heb Martin niet gezien. Ой, нет, я не видела Мартина.
Hmmm… Хммм…
Ik ben een beetje verdrietig… Я немного расстроена…
Maak je nou maar geen zorgen. Ты только не переживай.
Kom maar even binnen. Зайдем ко мне, пожалуйста.
Marieke gaat met Anika mee naar binnen. Марике заходит в дом с Аникой.
Ga maar even zitten. Присаживайся, пожалуйста.
Waarom ben je verdrietig? Почему ты расстроена?
Martin wilde met mij naar de maan kijken. Мартин хотел вместе со мной полюбоваться луной.
Dat is zo romantisch… Это так романтично…
En ik vind Martin een leuke jongen. И мне Мартин очень нравится.
Maar jij hebt toch iets met Gianluca? Но разве у тебя не роман с Джанлукой?
Zeg dat toch niet! Пожалуйста, не говори так!
Hoe komen jullie daar bij? С чего вы это взяли?
Soliman zei dat ook al. Солиман мне это тоже сказал.
Gianluca is een leuke jongen, Джанлука – хороший парень,
maar hij is mijn type niet! но он не мой тип!
Hij is een echte macho. Он – настоящий мачо.
Ja, hij maakt leuke complimentjes, maar … Да, он делает красивые комплименты, но…
geef mij toch maar een beetje een onhandige jongen. мне больше нравятся немного неуклюжие парни.
Wees maar niet ongerust. Не переживай.
Martin komt wel. Мартин точно придет.
Hij heeft het toch beloofd? Он же тебе обещал?
Ja, dat is ook zo. Да, это верно.
Anika zegt: Аника говорит:
Geniet nog maar even van de laatste avond Наслаждайся пока последним вечером
van de Summer School. с Summer School.
Dit is toch de enige avond Ведь то же только один вечер
dat de docenten alcohol mogen drinken? когда преподаватели могут пить алкоголь?
Drink maar een lekker glaasje Poolse wodka! Попробуй-ка лучше рюмочку Польской водки!
Marieke antwoordt: ‘Hmm… Goed idee!’ Марике отвечает: ‘Хмм… Хорошая идея!’
Geef maar een glaasje. Налей мне, пожалуйста, рюмочку.
Anika schenkt de wodka in. Аника наливает водки.
Marieke vraagt: ‘Eh… waar zijn jouw huisgenoten?’ Марике спрашивает: ‘А… где твои соседки по комнате?’
Kathy is nog even aan het opruimen bij de barbecue. Кэти все еще убирает посте барбекю.
En waar Xing is… dat weet ik eigenlijk niet. А где Чинь… этого я, на самом деле, не знаю.
Tsja… waar is Xing en waar is Martin? Так… где Чинь и где Мартин?
En hoe serieus is het tussen Xing en Martin? И на сколько все серьезно между Чинь и Мартином?
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ В следующей серии ‘Heb je zin?’
zien we hoe dat verder gaat. мы увидим что же будет дальше.
Tot dan! До встречи!
Doei! Пока!

Hallo! Mijn naam is Bart de Pau. Привіт! Моє ім’я – Барт де Пау.
Ik ben online docent Nederlands. Я – онлайн-викладач нідерландської мови.
Welkom bij ‘Heb je zin? – 2’ Ласкаво просимо до ‘Heb je zin? – 2’
Veel dank voor alle positieve commentaren Дякую за всі позитивні коментарі
op mijn vorige reeks van de ‘Heb je zin?’ filmpjes. у моїй попередній серії відео ‘Heb je zin?’.
En omdat jullie het zo graag willen, І оскільки ви цього так сильно хотіли,
is hier een nieuw seizoen van ‘Heb je zin?’ ось і новий сезон ‘Heb je zin?’
In ‘Heb je zin?’ У ‘Heb je zin?’
oefenen we de grammatica ми практикуємо граматику
van mijn #dutchgrammar lessen. з моїх уроків #dutchgrammar.
Op de website learndutch.org На веб-сайті learndutch.org
vind je de tekst van ‘Heb je zin?’: ти знайдеш текст ‘Heb je zin?’:
de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling. текст нідерландською та переклад англійською.
Hoe kun je de filmpjes van ‘Heb je zin?’ Як переглядати відео ‘Heb je zin?’
het beste bekijken? найкраще?
Kijk het filmpje eerst zonder ondertiteling… Переглянь відео спершу без субтитрів…
en probeer goed te luisteren. і намагайся уважно слухати.
Kijk het filmpje daarna een tweede keer, Після цього переглянь відео вдруге,
maar nu met ondertiteling. але тепер із субтитрами.
Lees dan de tekst nog eens door. Прочитай текст ще раз.
En let goed op het gebruik Та зверни увагу на використання
van de grammaticaconstructie, граматичних конструкцій,
die we die video behandelen. що ми опрацьовуємо у цьому відео.
Probeer dat goed te begrijpen. Спробуй їх добре зрозуміти.
Ben je benieuwd hoe het verder gaat Хочеш знати, що буде далі
met Martin, Marieke, Gianluca, Xing en alle anderen? з Мартіном, Маріке, Джанлукою, Чінг та всіма іншими?
Nou, we gaan nu beginnen Ну що ж, почнемо
met seizoen 2 van ‘Heb je zin?’ сезон 2 ‘Heb je zin?’
Maar voor de mensen Але для тих,
die het eerste seizoen niet hebben gezien, хто не бачив перший сезон,
is hier een korte samenvatting. ось короткий підсумок.
Dit is Martin. Це – Мартін.
Martin is een Nederlander. Мартін — нідерландець.
Hij woont in Amsterdam. Він живе в Амстердамі.
En dit is Marieke, ook uit Nederland. А це – Маріке, також із Нідерландів.
Marieke woont in Rotterdam. Маріке живе в Роттердамі.
Daar is ze docent Nederlands, Вона є викладачем нідерландської мови,
maar Marieke geeft ook Nederlandse les але вона також порводить уроки нідерландської
op de Dutch Summer School. у Літній школі нідерландської.
En dit is Gianluca, een vriend van Martin… А це Джанлука, друг Мартіна…
Gianluca is een Italiaan. Джанлука — італієць.
Hij woont in Nederland. Він живе в Нідерландах.
Gianluca is cardioloog. Джанлука – кардіолог.
Hij leert Nederlands Він вивчає нідерландську
op de Dutch Summer School in Drenthe, у Літній школі нідерландської в Дренте,
net als… так само, як…
Soliman uit Egypte Соліман з Єгипту
Kathy uit Amerika Кеті з Америки
Svetlana uit Rusland Світлана з Росії
Pablo uit Argentinië Пабло з Аргентини
Jenn uit Nigeria Дженн з Нігерії
Anika uit Polen Аніка з Польщі
en … Lars uit Zweden. і … Ларс зі Швеції.
Lars is ook een vriend van Martin. Ларс також є другом Мартіна.
En dan hebben we ook nog Xing uit China. І також у нас є Чінг з Китаю.
En nu wordt het een beetje gecompliceerd: А тепер стає дещо складніше:
Martin vindt Marieke leuk, Мартіну подобається Маріке,
maar Gianluca vindt Marieke ook leuk! але вона також подобається і Джанлуці!
Aan het einde van ‘Heb je zin? – 1’ heb je gezien dat … Наприкінці ‘Heb je zin? – 1’ ви побачили, що …
Gianluca en Marieke romantisch dineerden Джанлука та Маріке влаштували романтичну вечерю
en… dat Gianluca tegen Xing zei, і… Джанлука сказав Чінг,
dat hij en Marieke samen waren. що він і Маріке були разом.
Xing vertelde dit daarna tegen Martin Тоді Чінг розповіла про це Мартіну
en die moest toen erg huilen. і він не міг втриматися від плачу.
Maar gelukkig troostte Xing Martin… Але, на щастя, Чінг заспокоїла Мартіна…
en… ze werden een beetje verliefd op elkaar! і… вони трохи закохалися одне в одного!
En dat terwijl Marieke І це тоді, коли Маріке
Gianluca eigenlijk helemaal niet leuk vindt. насправді зовсім не подобається Джанлука.
Tegen Soliman zei ze op de laatste barbecue: Під час останнього барбекю вона сказала Соліману:
Gianluca is mijn type niet… Джанлука – не мій тип…
Geef mij maar een beetje een onhandige jongen… Мене приваблюють трохи незграбні хлопці…
zoals Martin. такі, як Мартін.
En daar gaat het tweede seizoen van ‘Heb je zin?’ verder. І ось тут продовжується другий сезон ‘Heb je zin?’.
Vandaag, oefenen we de grammatica Сьогодні ми практикуємо граматику
van #dutchgrammar-2, з #dutchgrammar-2,
les 4 en 5 over de imperatief; уроки 4 і 5 про імператив;
in andere woorden: ‘de gebiedende wijs’. іншими словами: наказовий спосіб
Marieke is op zoek naar Martin, Маріке шукає Мартіна,
want Martin heeft Marieke beloofd тому що Мартін пообіцяв Маріке,
om samen romantisch naar de maan te kijken… що вони разом будуть милуватися місяцем…
op het bruggetje van het vakantiepark на містку у парку відпочинку
van de Dutch Summer School. Літньої школи нідерландської.
Wat Marieke niet weet, Чого Маріке не знає,
is dat Martin daar al met Xing is… це те, що Мартін уже там із Чінг…
Marieke loopt langs de huisjes en ziet Anika… Маріке проходить повз будиночки і бачить Аніку…
Hallo Anika, heb jij Martin gezien? Привіт, Аніко, ти бачила Мартіна?
Ik zoek hem al een uur! Я шукаю його вже цілу годину!
Hoi Marieke… Привіт, Маріке…
Oh, nee, ik heb Martin niet gezien. О ні, я не бачила Мартіна.
Hmmm… Хмм…
Ik ben een beetje verdrietig… Мені трохи сумно…
Maak je nou maar geen zorgen. Ну не хвилюйся.
Kom maar even binnen. Заходь усередину.
Marieke gaat met Anika mee naar binnen. Маріке заходить до будинку з Анікою.
Ga maar even zitten. Сідай-но.
Waarom ben je verdrietig? Чому ти сумна?
Martin wilde met mij naar de maan kijken. Мартін хотів помилуватися місяцем зі мною.
Dat is zo romantisch… Це так романтично…
En ik vind Martin een leuke jongen. І я думаю, що Мартін хороший хлопець.
Maar jij hebt toch iets met Gianluca? Але в тебе ж щось з Джанлукою?
Zeg dat toch niet! Та не кажи цього!
Hoe komen jullie daar bij? Звідки ви це взяли?
Soliman zei dat ook al. Соліман теж вже це казав.
Gianluca is een leuke jongen, Джанлука – хороший хлопець,
maar hij is mijn type niet! але він – не мій тип!
Hij is een echte macho. Він – справжній мачо.
Ja, hij maakt leuke complimentjes, maar … Так, він робить гарні компліменти, але…
geef mij toch maar een beetje een onhandige jongen. Я віддаю перевагу трохи незграбним хлопцям.
Wees maar niet ongerust. Не хвилюйся.
Martin komt wel. Мартін прийде.
Hij heeft het toch beloofd? Він же обіцяв?
Ja, dat is ook zo. Так, це правда.
Anika zegt: Аніка каже:
Geniet nog maar even van de laatste avond Просто насолоджуйся останнім вечором
van de Summer School. Літньої школи.
Dit is toch de enige avond Зрештою, це ж єдина ніч,
dat de docenten alcohol mogen drinken? коли викладачі можуть вживати алкоголь?
Drink maar een lekker glaasje Poolse wodka! Випий чарку хорошої польської горілки!
Marieke antwoordt: ‘Hmm… Goed idee!’ Маріке відповідає: ‘Хм… Гарна ідея!’
Geef maar een glaasje. Давай чарочку.
Anika schenkt de wodka in. Аніка наливає горілку.
Marieke vraagt: ‘Eh… waar zijn jouw huisgenoten?’ Маріке запитує: ‘Гм… де твої сусіди по кімнаті?’
Kathy is nog even aan het opruimen bij de barbecue. Кеті все ще прибирає після барбекю.
En waar Xing is… dat weet ik eigenlijk niet. А де Чінг… я насправді не знаю.
Tsja… waar is Xing en waar is Martin? Ну… де Чінг і де Мартін?
En hoe serieus is het tussen Xing en Martin? І наскільки все серйозно між Чінг і Мартіном?
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ У наступному епізоді ‘Heb je zin?’
zien we hoe dat verder gaat. подивимося, що буде далі.
Tot dan! До зустрічі!
Doei! Бувай!