Lesson 32 – ‘Om te’ and ‘aan het’ + infinitive


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Vandaag oefenen we zinnen met de grammatica Today we’ll practise sentences with the grammar
van #dutchgrammar les 41 en 42 from #dutchgrammar lessons 41 and 42
over de combinatie van ‘om te’ met de infinitief. about the combination of ‘om te’ with the infinitive.
En over de combinatie van het werkwoord ‘zijn’ And about the combination of the verb ‘zijn’ (to be)
met ‘aan het’ en de infinitief. with ‘aan het’ and the infinitive.
En we oefenen woorden And we’ll practise words
die te maken hebben met het onderwerp ‘studeren’. that have to do with the subject of ‘studying’.
Het is al laat in de avond op de Summer School. It is already late in the evening at the Summer School.
De meeste studenten zijn huiswerk aan het maken. Most students are doing homework.
Xing is geld aan het inzamelen Xing is collecting money
om een cadeautje te kopen. to buy a present.
Marieke is morgen jarig. It is Marieke’s birthday tomorrow.
Xing gaat langs alle huisjes van de studenten. Xing walks by all the students houses.
Hé. Hey.
Ik ken jou nog niet. I don’t know you yet.
Ik ben Svetlana. I am Svetlana.
Ik zit in de andere groep. I am in the other group.
Ik verblijf in huisje 63. I am staying in house 63.
Ah, dan ben je mijn buurvrouw. Ah, then you are my neighbour.
Ik ben Xing. I am Xing.
Waarom leer je Nederlands? Why are you learning Dutch?
Om in Nederland te studeren. To study in the Netherlands.
Waar ga je studeren? Where are you going to study?
‘In Eindhoven’, zegt Svetlana. ‘In Eindhoven’, says Svetlana.
Hé, daar heb ik ook gestudeerd. Hey, I studied there as well.
Welke studie ga je doen? Which course are you going to do?
Technische bedrijfskunde. Industrial engineering and management sciences.
Aan de hogeschool… At the ‘hogeschool’ (university of applied sciences)
of de universiteit? or at the ‘universiteit’ (university)?
Aan de TU: de Technische Universiteit. At the ‘TU’: the University of Technology.
Waarom ga je die studie in Eindhoven doen? Why are you doing that course in Eindhoven?
Om het geld! Because of money!
Ik heb een speciale studiebeurs van de universiteit. I have a special scholarship from the university.
En ik krijg ook korting op het collegegeld. And I have a discount on the tuition fee.
Heb je al zin om naar Eindhoven te gaan? Are you looking forward to going to Eindhoven?
Ja, na deze cursus ga ik naar de introductieweek. Yes, after this course I am going to the induction week.
Oh, dat is erg leuk! Oh, that is really fun!
Vooral de kroegentocht op het Stratumseind. Especially the pub crawl at Stratumseind (street in Eindhoven).
Ga je ook op kamers? Are you going to live in lodgings?
Ja, maar ik ben nog aan het zoeken. Yes, but I am still searching.
Ik heb in de studentenflat aan de Boutenslaan gewoond. I lived at the student flat at the Boutenslaan (street in Eindhoven).
Daar zijn hele mooie studentenkamers. There are very nice student rooms.
En de flat is erg gezellig. And the flat has a really sociable atmosphere.
Bijna zo gezellig als hier. Almost as sociable as here.
Wat moet ik doen om daar een kamer te krijgen? What do I need to do to get a room there?
Je moet je inschrijven bij de studentenhuisvesting. You need to apply to the student housing association.
OK. OK.
Dat zal ik doen. I will do that.
Dank je wel voor de tip. Thank you for the tip.
Morgen is Marieke jarig. Tomorrow is Marieke’s birthday.
Heb je 3 euro? Do you have 3 euros?
Dan kopen we een cadeautje voor haar. We are going to buy a present for her.
Een cadeautje van alle studenten. A present from all the students.
Ja natuurlijk. Yes of course.
Alsjeblieft. Here you are.
Svetlana gaat in Eindhoven studeren. Svetlana is going to study in Eindhoven.
Dat is een leuke stad. That is a nice city.
Wie van jullie heeft ook in Eindhoven gestudeerd? Which of you has also studied in Eindhoven?
Heb je nog tips voor Svetlana? Do you have any tips for Svetlana?
Gebruik de ruimte onder de video Use the space below the video
om jouw tips op te schrijven. to write your tips.
Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ See you next time on ‘Heb je zin?’
Dan is Marieke jarig. It’s Marieke’s birthday.
Dus tijd voor een feestje! So time for party!
Doei! Bye!