Lesson 13 – Review lesson


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.
Welkom bij ‘Heb je zin?’. Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?).
Dit is een herhalingsles. This is a review lesson.
In deze les oefenen we zinnen met de grammatica In this lesson we practise sentences with the grammar
van de eerste 20 lessen van #dutchgrammar from the first 20 lessons of #dutchgrammar
over het zelfstandig naamwoord, about the noun,
het lidwoord, the article,
het persoonlijk voornaamwoord, the personal pronoun,
het werkwoord, the verb,
de woordvolgorde, the word order,
het vraagwoord, the question word,
het bijvoeglijk naamwoord, the adjective,
de getallen en het rangtelwoord, the numbers and the ordinal number,
het meervoud, the plural,
het bezittelijk voornaamwoord, the possessive adjective,
het aanwijzend voornaamwoord the demonstrative pronoun
en de voorzetsels. and the prepositions.
Vandaag gaan Martin, Marieke en Gianluca Today, Martin, Marieke and Gianluca are going
naar het café. to the cafe.
In het café gaan ze voetbal kijken. They are going to watch football in the cafe.
Ze staan op straat voor de flat van Martin. They are on the street in front of Martin’s flat.
‘Is het ver naar het café?’, vraagt Marieke. Marieke asks: ‘Is it far to the cafe?’
Nee. No.
Het is niet zo ver: 5 minuutjes. It is not very far: 5 minutes.
Hoe moeten we lopen? Which way should we walk?
Eerst lopen we rechtdoor. First we walk straight ahead.
Dan gaan we de tweede straat naar links. Then at the second street we go left.
En dan meteen naar rechts. And then immediately right.
Het café zit op het einde van die straat. The cafe is at the end of that street.
Daar is het café. There is the cafe.
In het café is het niet druk. It’s not crowded inside the cafe.
‘Het is hier rustig’, zegt Marieke. Marieke says: ‘It’s quiet here’.
‘Hmmm …’, zegt Martin. Martin says: ‘Hmmm …’
Normaal zijn hier altijd veel mensen. There are normally a lot of people here.
Vooral bij een voetbalwedstrijd. Especially for a football match.
Wanneer begint de wedstrijd? When does the match start?
Om 9 uur. At 9 o’clock.
De achtste finale van de Champions League. The eighth final of the Champions League.
Welke clubs spelen tegen elkaar? Which clubs are playing against each other?
Ajax speelt thuis tegen AC Milaan. Ajax is playing at home against AC Milan.
Aha… dan zit iedereen natuurlijk in het stadion! Aha… well then everybody is watching in the stadium!
Dat is hier toch vlakbij? That’s nearby isn’t it?
‘Ja’, zegt Martin. Martin says: ‘Yes’.
Dat is 10 minuutjes fietsen. That is a 10 minute bike ride.
‘Voor wie ben jij?’, vraagt Marieke aan Martin. Marieke asks Martin: ‘Who are you supporting?’
Voor Ajax natuurlijk! Ajax of course!
En voor wie ben jij? And who are you supporting?
Ook voor Ajax. Ajax as well.
Ook voor Ajax? Ajax as well?
Jij komt toch uit Milaan? You are from Milan aren’t you?
Ja, ik kom uit Milaan, Yes, I am from Milan,
maar ik ben een supporter van Inter! but I am a fan of Inter!
En daarom ben ik altijd tegen AC Milaan. And that’s why I never support AC Milan.
En jij Marieke? And what about you Marieke?
Ik ben voor AC Milaan! I am supporting AC Milan!
Huh? Huh?
Maar Ajax is toch een Nederlandse club? But Ajax is a Dutch club, isn’t it?
Ja, maar ik kom uit Rotterdam. Yes, but I am from Rotterdam.
Ik ben voor Feijenoord. I support Feijenoord.
En dus ben ik tegen Ajax! So I don’t support Ajax!
Nou Marieke, dat vind ik niet leuk! Well Marieke, I don’t like that!
Tsja… vrouwen en voetbal… Well… women and football…
dat gaat niet samen Martin… don’t go together Martin…
Hmmm ?!?! Hmmm ?!?!
Oeps, het is niet meer zo gezellig. Ouch, it’s not pleasant anymore.
Martin is boos op Marieke. Martin is angry at Marieke.
En Marieke is boos op Gianluca. And Marieke is angry at Gianluca.
Hoe gaat dat verder? How will that continue?
Dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’. We’ll see that next time on ‘Heb je zin?’.
Tot ziens! See you later!

Related #dutchgrammar lesson(s):