Lesson 29 – Reflexive verbs


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.
Ik ben online docent Nederlands. I am an online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Vandaag oefenen we zinnen met de grammatica Today we’ll practise sentences with the grammar
van #dutchgrammar les 33 over reflexieve werkwoorden. from #dutchgrammar lesson 33 about reflexive verbs.
Het is pauze. It is break time.
De studenten staan buiten. The students are outside.
Ze praten met elkaar over hun eerste les. They talk to each other about their first lesson.
En over het perfectum. And about the perfect tense.
Alle studenten kennen het perfectum goed. All the students know the perfect tense well.
Behalve Gianluca. Except for Gianluca.
Hij kan zich de regels van het perfectum niet goed herinneren. He can’t remember the rules of the perfect tense very well.
Ik schaam me een beetje. I feel a bit ashamed.
Jij? You?
Jij schaamt je? You feel ashamed?
Je vergist je! You are wrong!
Jij kent geen schaamte! You don’t know shame!
Ja Gianluca… je moet wel serieus zijn. Yes Gianluca… you need to be serious.
Dat zijn wij ook! Like we are!
Anders gaat het tempo in de groep omlaag. Otherwise you will slow down the whole group.
En dan vervelen wij ons. And then we’ll get bored.
We kunnen misschien beter in het weekend uitgaan, Gianluca… Perhaps we had better go out at the weekend, Gianluca…
en niet vandaag. and not today.
We moeten ons niet haasten. We don’t have to hurry.
En die Drentse boerenmeisjes And those Drenthe farm girls
wachten echt wel op ons! will still be waiting for us!
De studenten zijn een beetje boos op Gianluca. The students are quite angry with Gianluca.
Hij moet zijn best doen. He must do his best.
Ze willen veel leren. They want to learn a lot.
En dan moet iedereen in de groep serieus zijn. And for that everyone in the group needs to take it seriously.
De docent kan niet alles van het vorige niveau The teacher can’t repeat everything
nog een keer herhalen. from the previous level once again.
Nu schaam ik me wel. Now I feel really ashamed.
Ik zal mijn best doen. I will do my best.
Echt waar. Really.
Even verderop staan Soliman en Xing. Soliman and Xing stand a bit further away.
Ze praten over hun ‘geheim’. They talk about their ‘secret’.
Zij denken dat Marieke gaat trouwen met Martin. They think that Marieke is going to marry Martin.
Maar ze vergissen zich. But they are mistaken.
Lars heeft bij de barbecue gezegd: Lars said at the barbecue:
Martin is ‘verliefd’ op Marieke. Martin is ‘in love’ with Marieke.
Maar ‘verliefd’ is niet hetzelfde als ‘verloofd’. But ‘verliefd’ (in love) is not the same as ‘verloofd’ (engaged).
En misschien is Marieke wel helemaal niet verliefd op Martin. And maybe Marieke is not in love with Martin at all.
‘Psst… wie kent ons geheim?’ vraagt Soliman aan Xing. ‘Psst… who knows about our secret?’ Soliman asks Xing.
Alleen ik, jij en Lars. Only you, me and Lars.
OK. We mogen ons niet verspreken! OK. We mustn’t say anything!
De andere studenten mogen niets weten. The other students shouldn’t know.
Ik ben benieuwd. I am curious.
Martin komt hier op bezoek. Martin is coming here for a visit.
Dat heeft Lars gezegd. That’s what Lars said.
Oh… hier op het vakantiepark Oh… here at the holiday park
zijn een paar hele romantische plekjes. there are some very romantic spots.
Vooral ‘s avonds bij het meertje. Especially at the lake in the evening.
Daar is een bruggetje. There is a little bridge.
En als de maan schijnt over het water… And when the moon is shining over the water…
Oh, wat romantisch! Oh, it’s so romantic!
Misschien moet Lars een tip geven aan Martin. Maybe Lars should tip Martin off.
Dan kent Martin dit romantische plekje. Then Martin would know about this romantic spot.
Dan kan hij Marieke meenemen. And he could take Marieke.
Samen naar de maan kijken op een warme zomeravond. To look at the moon together on a warm summer evening.
Wat een goed idee! What a good idea!
Nou… wat een emoties allemaal Well… so much emotion
bij de Dutch Summer School. at the Dutch Summer School.
Dat wordt nog erg spannend. It’s going to get very exciting.
Hoe hard gaat Gianluca studeren? How hard will Gianluca study?
Wat vinden de andere studenten van hem? What do the other students think of him?
En dan natuurlijk Martin en Marieke… And then of course Martin and Marieke…
Hoe eindigt dit misverstand? How will that misunderstanding end?
Blijf kijken naar de ‘Heb je zin?’ videos. Keep watching the ‘Heb je zin?’ videos.
En het woord ‘blijf’ uit mijn vorige zin And the word ‘blijf’ (stay) from my previous sentence
is een imperatief! is an imperative!
En dat doen we de volgende keer! And that’s what we will do next time!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):