Lesson 35 – Imperfectum (simple past tense)


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
In deze les oefenen we Nederlandse zinnen In this lesson, we’ll practise Dutch sentences
met de grammatica van #dutchgrammar les 49 en 50 with the grammar from #dutchgrammar lessons 49 and 50
over het imperfectum, de verleden tijd. about the simple past tense.
In dit filmpje zitten regelmatige werkwoorden In this video there are regular verbs
en onregelmatige werkwoorden. and irregular verbs.
Martin reisde vanochtend vroeg naar Drenthe… Martin travelled to Drenthe early this morning…
… naar de Dutch Summer School. … to the Dutch Summer School.
Daar vierde Marieke haar verjaardag in de les. There, Marieke celebrated her birthday in the class.
Zij trakteerde de studenten op prikkertjes. She treated the students to ‘prikkertjes’ (party snacks).
De studenten gaven Marieke een verjaardagscadeau. The students gave Marieke a birthday present.
En toen verraste Martin haar. And then Martin surprised her.
Ook met een cadeau: Also with a present:
een knuffel in de vorm van de maan. a cuddly toy in the shape of the moon.
Later op de dag trakteerde Marieke Later in the day, Marieke treated
Gianluca, Martin, Lars en Bart Gianluca, Martin, Lars and Bart
op een stukje taart en een kopje koffie. to a piece of cake and a cup of coffee.
Een typisch Hollandse verjaardag. A typical Dutch birthday.
Daarna praatte Lars met Martin. After that, Lars talked with Martin.
Hij maakte zich zorgen. He was worried.
Martin wilde Marieke vragen Martin wanted to ask Marieke
om ‘s avonds naar het meertje te gaan, to go to the lake in the evening,
om samen romantisch naar de maan te kijken. to spend some romantic time together looking at the moon.
Martin was nerveus en hij twijfelde. Martin was nervous and doubtful.
Het is nu eindelijk donker. Now at last it’s dark.
Martin en Marieke staan buiten. Martin and Marieke are outside.
Dit is het moment! This is the moment!
Marieke… Marieke…
Eh ja, Martin… Uh yes, Martin…
Eh… eh… Uh… uh…
Nee, laat maar… No, never mind…
Martin… Martin…
Wat wilde je zeggen? What did you want to say?
Ehm… eh… Umm… uh…
Martin… jouw cadeautje: de maan… Martin… your present: the moon…
Je vertelde dat je me de maan wilt laten zien… You told me you wanted to show me the moon…
Eh ja… eh nee… Uh yes… uh no…
Eh ja… OK. Uh yes… OK.
Marieke, wil je met mij …. Marieke, shall we…
En net op dat moment komt Gianluca. And just at that moment Gianluca comes.
Hij ziet Martin en Marieke. He sees Martin and Marieke.
Maar dan… But then…
Oei… hij valt. Oops… he falls down.
‘Auw, auw, auw…’ roept Gianluca. ‘Ouch, ouch, ouch…’ shouts Gianluca.
Oh jee, Gianluca. Oh my God, Gianluca.
Wat was dat? What was that?
Auw, auw, auw… Ouch, ouch, ouch…
Tsja… wat was dat? Well… what was that?
Was het misschien een trucje van Gianluca? Was it perhaps a trick of Gianluca’s?
Hoe gaat dit verder? How will this continue?
Dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ We’ll see that next time in ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!