Lesson 39 – Review lesson


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Hier oefenen we Nederlandse zinnen Here we’ll practise Dutch sentences
met de grammatica van #dutchgrammar. with the grammar from #dutchgrammar.
In deze aflevering gaan we grammatica In this episode, we are going to repeat grammar
uit de vorige lessen herhalen: from the previous lessons:
het scheidbaar werkwoord, the separable verb,
het reflexief werkwoord, the reflexive verb,
werkwoorden plus ‘te’ en de infinitief, verbs plus ‘te’ and the infinitive,
combinaties van werkwoorden met preposities, combinations of verbs with prepositions,
het imperfectum, the (simple) past tense,
de toekomst, the future,
en het indirect object. and the indirect object.
De studenten zitten in het Chinees restaurant te eten. The students are having dinner in the Chinese restaurant.
Ze genieten van hun maaltijd. They are enjoying their meal.
Het is erg lekker. It is very tasty.
Maar het is ook erg pittig. But also very spicy.
‘Gaan we straks nog ergens iets drinken?’ ‘Are we going to have a drink somewhere afterwards?’
vraagt Anika. asks Anika.
Van dit eten krijg je dorst! This food makes you thirsty!
Morgen hebben we geen les. We don’t have any lessons tomorrow.
Vandaag was de laatste les van de week. Today was the last class of the week.
Jenn zegt: ‘Laten we naar een discotheek gaan!’ Jenn says: ‘Let’s go to a discotheque!’
Ja maar Jenn… Yes but Jenn…
Die man van de fietsenverhuur heeft jou toch gezegd… The man at the bike rental told you…
dat hier geen discotheken zijn. that there are no discotheques here.
Oh… ja, dat is waar. Oh… yes, that is true.
Maar we kunnen natuurlijk wel naar een kroeg gaan! But of course we can still go to a pub!
Ja Gianluca… Yes Gianluca…
Jij wilde toch Drentse boerenmeisjes ontmoeten? You wanted to meet Drenthe farm girls, didn’t you?
En hun dan vragen om Nederlands te oefenen met ons… And then ask them to practise Dutch with us…
Gianluca zegt: ‘Eh, ja… Gianluca says: ‘Uh, yes…
maar ik ga straks terug naar het vakantiepark.’ but I’m going straight back to the holiday park.’
Huh, terug naar het vakantiepark? Huh, back to the holiday park?
Jij wilde toch elke dag uitgaan? You wanted to go out every day, didn’t you?
Nu gaan we uit… Now we go out…
en nu wil je terug?! and you want to go straight back?!
Ja, om woordjes te leren. Yes, in order to learn words.
Woordjes leren? To learn words?
Het is weekend! It’s the weekend!
Ik ga het woordenboek uit mijn hoofd leren. I’m going to learn the dictionary by heart.
Alle woorden. Every word.
Je bent gek. You are crazy.
Nee, dat is romantisch… No, it is romantic…
Romantisch?! Romantic?!
Gianluca gaat terug naar het vakantiepark. Gianluca returns to the holiday park.
Doei! Bye!
Tot maandag! See you on Monday!
De studenten begrijpen Gianluca niet. The students don’t understand Gianluca.
Begrijp jij Gianluca wel? Do you understand him though?
Waarom wil hij het woordenboek uit zijn hoofd leren? Why does he want to learn the dictionary by heart?
Kijk nog eens naar de video van Gianluca bij de dokter. Watch the video of Gianluca at the doctor’s again.
Dan weet je waarom! Then you will know why!
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next episode of ‘Heb je zin?’
zien we hoe het verder gaat. we’ll see how this continues.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!