Lesson 27 – Perfectum


Transcript

Hallo. Hello.
Ik ben Bart de Pau, I am Bart de Pau,
online docent Nederlands. online teacher of Dutch.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
In dit filmpje oefenen we nog een keer In this video we’ll practise one more time
de grammatica van #dutchgrammar les 46, 47 en 48 the grammar from #dutchgrammar lesson 46, 47 and 48
over het perfectum. about the perfect tense.
Vandaag is de eerste les van de Summer School. It’s the first lesson of the Summer School today.
Marieke is al in het klaslokaal. Marieke is already in the classroom.
Zij is gisteren vroeg naar bed gegaan. Yesterday she went to bed early.
Maar hoe zit dat met de studenten? But what about the students?
Daar komen de eerste cursisten. Here come the first participants.
Goeiemorgen. Good morning.
Goeiemorgen. Good morning.
‘Is het gisteren laat geworden?’ vraagt Marieke. ‘Did you have a late night?’ asks Marieke.
Dat valt wel mee. Not really.
Ik ben tot half elf gebleven. I stayed until half past ten.
En ik ben om elf uur naar bed gegaan, And I went to bed at eleven o’clock,
nadat we alles hebben schoongemaakt. after we cleaned everything up.
Daar komen de andere studenten. There are the other students.
Goeiemorgen. Good morning.
‘Is de les al begonnen?’ vraagt Anika. ‘Has the lesson already started?’ asks Anika.
Nee, de les is nog niet begonnen. No, the lesson hasn’t started yet.
De studenten gaan zitten. The students sit down.
Marieke telt de studenten… Marieke counts the students…
Zeven Seven
Hmmm… Hmmm…
Bart heeft me gezegd Bart told me
dat mijn groep 8 studenten heeft. my group has 8 students.
Dus nog 1 student… So still 1 more student…
Buongiorno! Buongiorno! (=’good morning’ in Italian)
Eh… Uh…
Daar is Gianluca! There is Gianluca!
Wat doe jij hier? What are you doing here?
Is dit de Summer School? Is this the Summer School?
Ja… Yes…
Mooi zo. Good.
Gianluca gaat zitten. Gianluca sits down.
Ga jij hier Nederlands studeren? Are you going to study Dutch here?
Maar jij bent gisteren niet bij de barbecue geweest? But you weren’t at the barbecue yesterday?
Nee, ik ben vandaag gekomen. No, I came today.
Ik wil graag les hebben I want to have lessons
van de mooiste docent Nederlands in de wereld. from the most beautiful Dutch teacher in the world.
Marieke moet weer blozen. Marieke blushed again.
Eh… OK… Uh… OK…
Dus jij bent onze achtste cursist… So you are our 8th participant…
Nou mensen. Well folks.
In elk geval is iedereen naar de les gekomen. Anyway, everybody has come to the lesson today.
Gelukkig ligt niemand te slapen. Fortunately nobody overslept.
Welkom in de les. Welcome to the lesson.
We kennen elkaar al een beetje van gisteravond. We already know each other a bit from yesterday evening.
Gisteravond? Yesterday evening?
Dat is al een tijdje geleden… That’s quite some time ago…
hmmm… hmmm…
Ik zal eerst wat over mezelf vertellen. First I will tell you something about myself.
Daarna hoor ik graag van jullie Then I’d like to hear from you
één voor één one by one
wie je bent who you are
en waarom je Nederlands leert. and why you are learning Dutch.
Ik ben Marieke. I am Marieke.
Ik heb Nederlands gestudeerd. I studied Dutch.
Daarna ben ik naar de lerarenopleiding NT2 gegaan. After that I went to the NT2 teacher academy.
Ik heb mijn diploma gehaald. I got my diploma.
En sindsdien werk ik als docent in Rotterdam. And since then I have been working as a teacher in Rotterdam.
Vorig jaar heb ik voor het eerst bij de Summer School gewerkt. Last year I worked for the first time at the Dutch Summer Schoool.
Dat was erg leuk. That was really nice.
Daarom ben ik hier dit jaar weer. That’s why I am here again this year.
Wil je nog iets over mij weten? Do you want to know anything else about me?
Dan kun je dat nu vragen! Then you can ask now!
‘Wat is je hobby?’ vraagt Xing. ‘What is your hobby?’ asks Xing.
‘Eh… ik ga heel graag naar de kapper!’ lacht Marieke. ‘Uh… I really like to go to the hairdresser!’ laughs Marieke.
‘Ik ook’, zegt Xing… ‘Me too’, Xing says…
‘Wanneer ben je jarig?’ vraagt Pablo. ‘When is your birthday?’ Pablo asks.
Goede vraag. Good question.
Dat is al heel snel. Its very soon.
Overmorgen! The day after tomorrow!
Oh leuk. Oh great.
Dan hebben we een feestje! Then we’ll have a party!
‘Ben je getrouwd?’ vraagt Kathy. ‘Are you married?’ asks Kathy.
Nee, ik ben niet getrouwd. No, I am not married.
Soliman en Xing kijken naar elkaar… Soliman and Xing look at each other…
shsht… shsht…
‘En nu jullie…’ zegt Marieke. ‘And now you…’ says Marieke.
En dat zien we de volgende keer. And we’ll see that next time.
Heb je de regels van het perfectum goed geleerd? Have you learned the rules of the perfect tense well?
Ken je ‘t Kofschip? Do you know ‘t Kofschip? (a mnemonic)
Dat is heel belangrijk! That is very important!
Tot de volgende les van ‘Heb je zin?’ See you next lesson of ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!