Lesson 41 – The conjunction ‘omdat’


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences
met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 7 with the grammar from #dutchgrammar-2 lesson 7
over onderschikkende voegwoorden. about subordinating conjunctions.
Na dit type voegwoord komt een bijzin. This type of conjunction is followed by a subclause.
En een bijzin heeft een andere woordvolgorde. A subclause has a different word order.
Het is daarom heel belangrijk Therefore it is very important
om deze les van #dutchgrammar goed te leren! to learn this #dutchgrammar lesson well!
Het is niet zo moeilijk, It is not that difficult,
maar veel buitenlanders die Nederlands leren, but most foreigners who learn Dutch,
doen dit verkeerd. get this wrong.
We oefenen vandaag vooral het voegwoord ‘omdat’. Today, we will mainly practise the conjunction ‘because’.
De studenten zijn aan het picknicken. The students are having a picnic.
‘Hé Jenn, waarom leer jij eigenlijk Nederlands?’ ‘Hey Jenn, why exactly are you learning Dutch?’
vraagt Pablo. asks Pablo.
Ik heb een Nederlandse man. I have a Dutch husband.
Ik leer Nederlands, I am learning Dutch,
omdat ik in november naar Nederland kom. because I am coming to the Netherlands in November.
Dan ga ik met mijn man samenwonen. Then I’m going to live together with my husband.
Ik doe deze cursus, I’m doing this course,
omdat ik na de zomer because I need to do an exam
bij het Nederlandse consulaat in Dubai at the Dutch consulate in Dubai
een examen moet doen. after the summer.
Welk examen? Which exam?
Het ‘basisexamen inburgering buitenland’. The ‘basic civic integration examination abroad’.
Oh, het inburgeringsexamen… Oh, the civic integration exam…
Nee Pablo… Het ‘basisexamen inburgering buitenland’ No Pablo… The ‘basic civic integration examination abroad’
is niet hetzelfde als het inburgeringsexamen. is not the same as the civic integration exam.
Het ‘basisexamen inburgering buitenland’ The ‘basic civic integration examination abroad’
is een examen op A1 niveau is an exam at A1 level
bij het consulaat of de ambassade. at the (Dutch) consulate or embassy.
Je moet voor het examen slagen You need to pass the exam
om een ‘MVV’ te krijgen. to get an ‘MVV’.
Wat is dat, een ‘MVV’? What is that, an ‘MVV’?
Een ‘MVV’ is een machtiging tot voorlopig verblijf. An ‘MVV’ is a provisional residence permit.
Wat een moeilijk woord! What a difficult word!
Dat is een visum It is a visa
om langer dan 90 dagen in Nederland te blijven. to stay in the Netherlands for longer than 90 days.
Oh, OK. Oh, OK.
En ik wil dat visum, And I want that visa,
omdat ik langer dan 90 dagen bij mijn man wil zijn. because I want to stay for more than 90 days with my husband.
Is dat een visum voor altijd? Is that a permamant visa?
Nee dat is geen visum voor altijd, No it is not a permanant visa,
omdat het een voorlopige vergunning is. because it is a provisional permit.
Met dit visum kun je naar Nederland komen, With this visa you can come to the Netherlands,
maar in Nederland but in the Netherlands
moet je het inburgeringsexamen doen. you will have to take the civic integration exam.
En dan pas krijg je een verblijfsvergunning. And only then will you get a residence permit.
Nou, dat klinkt erg moeilijk. Well, that sounds very difficult.
Gelukkig geldt dat niet voor mij. Fortunately that doesn’t apply to me.
Waarom geldt dat niet voor jou? Why doesn’t that apply to you?
Dat geldt niet voor mij, omdat ik uit Polen kom. It doesn’t apply to me, because I am from Poland.
Polen ligt in de EU. Poland is inside the EU.
En EU-burgers kunnen in elk ander EU-land wonen en werken. And EU-citizens can live and work in any other EU-country.
En iemand uit ArgentiniÎ? And someone from Argentina?
Eh… Dat weet ik niet… Uh… That I don’t know…
Wil je dan in Nederland wonen? Well, do you want to live here?
Ja, ik wil hier graag wonen, Yes, I want to live here,
omdat ik Nederland een heel mooi land vind. because I find the Netherlands a very beautiful country.
Je kunt kijken op de website van de IND. You could have a look at the IND webite.
Wat is de IND? What is the IND?
Dat is de immigratie- en naturalisatie dienst. That is the immigration and naturalisation service.
Op hun website staat veel informatie. There is a lot of information on their website.
Zij behandelen alle aanvragen They handle all the applications
om in Nederland te wonen to live in the Netherlands
of Nederlander te worden. or to become a Dutch citizen.
Hmm… Hmm…
Maar Pablo… But Pablo…
Voor mensen buiten de EU zonder Nederlandse baan For people from outside the EU without a job in the Netherlands
is het niet zo makkelijk… it is not that easy…
Behalve met een Nederlandse partner! Unless you have a Dutch partner!
Hmm… Hmm…
Misschien moet ik Gianluca dan toch maar eens vragen Maybe I should ask Gianluca
waar die Drentse boerenmeisjes zijn… where those Drenthe farm girls are…
Wie van jullie moet ook het Which of you needs to do
basisexamen inburgering buitenland doen? the basic civic integration examination abroad?
En wie heeft dit examen al gedaan? And who has already done it?
Was het moeilijk of makkelijk? Was it difficult or easy?
Ik wil het graag van jullie weten. I would like to hear from you.
Schrijf het in de ruimte onder deze video. Write about it in the space below this video.
In de volgende aflevering oefenen we weer In the next episode we’ll practise
met de onderschikkende voegwoorden. the subordinating conjunctions again.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Subtitles in other languages

Hallo. Привет.
Mijn naam is Bart de Pau, Меня зовут Барт де Пау,
online docent Nederlands. онлайн-преподаватель нидерландского языка.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Добро пожаловать на ‘Heb je zin?’ (как настроение?)
Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Сегодня мы практикуем предложения на нидерландском
met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 7 с грамматикой из #dutchgrammar-2 урок 7,
over onderschikkende voegwoorden. который посвящен подчинительным союзам.
Na dit type voegwoord komt een bijzin. После этих союзов следует подчиненное предложение.
En een bijzin heeft een andere woordvolgorde. И в подчиненном предложении другой порядок слов.
Het is daarom heel belangrijk И поэтому очень важно
om deze les van #dutchgrammar goed te leren! этот урока из #dutchgrammar хорошо выучить!
Het is niet zo moeilijk, Это не так сложно,
maar veel buitenlanders die Nederlands leren, но многие иностранцы, которые учат нидерландский,
doen dit verkeerd. делают здесь ошибки.
We oefenen vandaag vooral het voegwoord ‘omdat’. Сегодня мы в основном будем практиковаться с союзом “потому что”.
De studenten zijn aan het picknicken. Студенты на пикнике.
‘Hé Jenn, waarom leer jij eigenlijk Nederlands?’ ‘Эй Джен, почему ты, собственно, учишь нидерландский?’
vraagt Pablo. спрашивает Пабло.
Ik heb een Nederlandse man. У меня муж нидерландец.
Ik leer Nederlands, Я учу нидерландский,
omdat ik in november naar Nederland kom. потому что в ноябре я приезжаю в Нидерланды.
Dan ga ik met mijn man samenwonen. И потом я собираюсь жить вместе с моим мужем.
Ik doe deze cursus, Я прохожу это курс,
omdat ik na de zomer потому что после лета
bij het Nederlandse consulaat in Dubai в консульстве Нидерландов в Дубаи
een examen moet doen. мне нужно сдать экзамен.
Welk examen? Какой экзамен?
Het ‘basisexamen inburgering buitenland’. Базовый интеграционный экзамен зарубежом.
Oh, het inburgeringsexamen… Аа, экзамен на интеграцию…
Nee Pablo… Het ‘basisexamen inburgering buitenland’ Нет, Пабло… ‘Базовый интеграционный экзамен зарубежом’
is niet hetzelfde als het inburgeringsexamen. не то же самое, что интеграционный экзамен здесь.
Het ‘basisexamen inburgering buitenland’ ‘Базовый интеграционный экзамен зарубежом’
is een examen op A1 niveau это экзамен уровня A1
bij het consulaat of de ambassade. в консульстве Нидерландов или в посольстве.
Je moet voor het examen slagen Тебе нужно сдать экзамен,
om een ‘MVV’ te krijgen. чтобы получить’MVV’.
Wat is dat, een ‘MVV’? Что такое ‘MVV’?
Een ‘MVV’ is een machtiging tot voorlopig verblijf. ‘MVV’ это временное разрешение на проживание.
Wat een moeilijk woord! Какое трудное слово!
Dat is een visum Это такая виза,
om langer dan 90 dagen in Nederland te blijven. чтоб оставаться в Нидерландах дольше, чем 90 дней.
Oh, OK. Аа, ок.
En ik wil dat visum, И мне нужна эта виза,
omdat ik langer dan 90 dagen bij mijn man wil zijn. потому что я хочу остаться со своим мужем больше 90 дней.
Is dat een visum voor altijd? Это постоянная виза?
Nee dat is geen visum voor altijd, Нет, это не постоянная виза,
omdat het een voorlopige vergunning is. потому что это временное разрешение на проживание.
Met dit visum kun je naar Nederland komen, С этой визой ты можешь приехать в Нидерланды,
maar in Nederland но в Нидерландах
moet je het inburgeringsexamen doen. тебе придется сдавать интеграционный экзамен.
En dan pas krijg je een verblijfsvergunning. И после этого ты получаешь вид на жительство.
Nou, dat klinkt erg moeilijk. Да, это кажется очень трудным.
Gelukkig geldt dat niet voor mij. К счастью, это ко мне не относится.
Waarom geldt dat niet voor jou? Почему это к тебе не относится?
Dat geldt niet voor mij, omdat ik uit Polen kom. Это ко мне не относится, потому что я из Польши.
Polen ligt in de EU. Польша – член Евросоюза.
En EU-burgers kunnen in elk ander EU-land wonen en werken. И жители ЕС могут жить и работать в других странах союза.
En iemand uit Argentiniл? А кто-то из Аргентины?
Eh… Dat weet ik niet… Ну,… Этого я не знаю…
Wil je dan in Nederland wonen? Ты хочешь жить в Нидерландах?
Ja, ik wil hier graag wonen, Да, мне хочется здесь жить,
omdat ik Nederland een heel mooi land vind. потому что я считаю Нидерланды красивой страной.
Je kunt kijken op de website van de IND. Ты можешь проверить на сайте IND.
Wat is de IND? Что такое IND?
Dat is de immigratie- en naturalisatie dienst. Это Служба иммиграции и натурализации.
Op hun website staat veel informatie. На их сайте есть много информации.
Zij behandelen alle aanvragen Они занимаются всеми запросами,
om in Nederland te wonen касающимися проживания в Нидерландах
of Nederlander te worden. или получения гражданства.
Hmm… Хмм…
Maar Pablo… Но Пабло…
Voor mensen buiten de EU zonder Nederlandse baan Для людей, не проживающих в ЕС, без работы в Нидерландах
is het niet zo makkelijk… это все не так просто…
Behalve met een Nederlandse partner! Разве что у тебя есть нидерландский партнер!
Hmm… Хмм…
Misschien moet ik Gianluca dan toch maar eens vragen Может быть, мне стоит снова спросить Джанлуку,
waar die Drentse boerenmeisjes zijn… где эти сельские девушки из Дренте…
Wie van jullie moet ook het Кто из вас тоже должен
basisexamen inburgering buitenland doen? сдавать интеграционный экзамен зарубежом?
En wie heeft dit examen al gedaan? И кто уже сдал этот экзамен?
Was het moeilijk of makkelijk? Был он легкий или трудный?
Ik wil het graag van jullie weten. Мне бы хотелось это от вас узнать.
Schrijf het in de ruimte onder deze video. Напишите об этом внизу после видео.
In de volgende aflevering oefenen we weer В следующем эпизоде мы опять будем
met de onderschikkende voegwoorden. тренироваться с подчинительными союзами.
Tot dan! До встречи!
Doei! Пока!

Hallo. Привіт.
Mijn naam is Bart de Pau, Мене звати Барт де Пау,
online docent Nederlands. онлайн-викладач нідерландської мови.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Ласкаво просимо до ‘Heb je zin?’ (Як настрій?)
Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Сьогодні ми попрактикуємо речення нідерландською
met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 7 з граматикою з уроку 7 #dutchgrammar-2
over onderschikkende voegwoorden. про підрядні сполучники.
Na dit type voegwoord komt een bijzin. Після цього типу сполучника йде підрядне речення.
En een bijzin heeft een andere woordvolgorde. А підрядне речення має інший порядок слів.
Het is daarom heel belangrijk Тому дуже важливо
om deze les van #dutchgrammar goed te leren! добре вивчити цей урок з #dutchgrammar!
Het is niet zo moeilijk, Це не так складно,
maar veel buitenlanders die Nederlands leren, але більшість іноземців, які вчать нідерландську мову,
doen dit verkeerd. роблять помилки.
We oefenen vandaag vooral het voegwoord ‘omdat’. Сьогодні ми в основному будемо практикувати сполучник “тому що”.
De studenten zijn aan het picknicken. Студенти – на пікніку.
‘Hé Jenn, waarom leer jij eigenlijk Nederlands?’ ‘Агов, Дженн, чому ти власне вчиш нідерландську?’
vraagt Pablo. запитує Пабло.
Ik heb een Nederlandse man. У мене чоловік – нідерландець.
Ik leer Nederlands, Я вивчаю нідерландську,
omdat ik in november naar Nederland kom. тому що я у листопаді приїду до Нідерландів.
Dan ga ik met mijn man samenwonen. Тоді я буду жити разом зі своїм чоловіком.
Ik doe deze cursus, Я проходжу цей курс,
omdat ik na de zomer тому що мені восени
bij het Nederlandse consulaat in Dubai у консульстві Нідерландів у Дубаї
een examen moet doen. потрібно скласти іспит.
Welk examen? Який іспит?
Het ‘basisexamen inburgering buitenland’. ‘Базовий іспит з інтеграції за кордоном’.
Oh, het inburgeringsexamen… О, іспит з інтеграції…
Nee Pablo… Het ‘basisexamen inburgering buitenland’ Ні, Пабло… ‘базовий іспит з інтеграції за кордоном’
is niet hetzelfde als het inburgeringsexamen. це не те саме, що іспит з інтеграції.
Het ‘basisexamen inburgering buitenland’ Базовий іспит з інтеграції за кордоном
is een examen op A1 niveau є іспитом рівня A1
bij het consulaat of de ambassade. у (нідерландському) консульстві чи посольстві.
Je moet voor het examen slagen Іспит потрібно скласти,
om een ‘MVV’ te krijgen. щоб отримати ‘MVV’.
Wat is dat, een ‘MVV’? Що таке “MVV”?
Een ‘MVV’ is een machtiging tot voorlopig verblijf. MVV – це тимчасовий дозвіл на проживання.
Wat een moeilijk woord! Яке складне слово!
Dat is een visum Це – віза,
om langer dan 90 dagen in Nederland te blijven. щоб перебувати в Нідерландах довше 90 днів.
Oh, OK. O, OK.
En ik wil dat visum, І я хочу таку візу,
omdat ik langer dan 90 dagen bij mijn man wil zijn. бо я хочу бути зі своїм чоловіком довше за 90 днів.
Is dat een visum voor altijd? Ця віза на постійно?
Nee dat is geen visum voor altijd, Ні, це – не постійна віза,
omdat het een voorlopige vergunning is. тому що це тимчасовий дозвіл.
Met dit visum kun je naar Nederland komen, З цією візою ти можеш приїхати до Нідерландів,
maar in Nederland але в Нідерландах
moet je het inburgeringsexamen doen. потрібно буде скласти іспит з інтеграції.
En dan pas krijg je een verblijfsvergunning. І тільки тоді ти отримаєш посвідку на проживання.
Nou, dat klinkt erg moeilijk. Отож, це звучить дуже складно.
Gelukkig geldt dat niet voor mij. На щастя, на мене це не розповсюджується.
Waarom geldt dat niet voor jou? Чому це на тебе не розповсюджується?
Dat geldt niet voor mij, omdat ik uit Polen kom. На мене це не розповсюджується, оскільки я з Польщі.
Polen ligt in de EU. Польща входить в ЄС.
En EU-burgers kunnen in elk ander EU-land wonen en werken. А громадяни ЄС можуть жити та працювати в будь-якій іншій країні ЄС.
En iemand uit Argentinië? А хтось із Аргентини?
Eh… Dat weet ik niet… Е… Цього я не знаю…
Wil je dan in Nederland wonen? Ти хочеш жити в Нідерландах?
Ja, ik wil hier graag wonen, Так, я дуже хочу тут жити,
omdat ik Nederland een heel mooi land vind. бо я вважаю Нідерланди дуже гарною країною.
Je kunt kijken op de website van de IND. Ти можеш переглянути веб-сайт IND.
Wat is de IND? Що таке IND?
Dat is de immigratie- en naturalisatie dienst. Це – Служба імміграції та натуралізації.
Op hun website staat veel informatie. На їхньому веб-сайті є багато інформації.
Zij behandelen alle aanvragen Вони обробляють усі запити
om in Nederland te wonen на проживання в Нідерландах
of Nederlander te worden. або на отримання громадянства Нідерландів.
Hmm… Хм…
Maar Pablo… Але Пабло…
Voor mensen buiten de EU zonder Nederlandse baan Для людей з-за меж ЄС, які не мають роботи в Нідерландах,
is het niet zo makkelijk… це не так просто…
Behalve met een Nederlandse partner! Якщо тільки у тебе немає партнера з Нідерландів!
Hmm… Хм…
Misschien moet ik Gianluca dan toch maar eens vragen Можливо, мені потрібно таки запитати Джанлуку,
waar die Drentse boerenmeisjes zijn… де ті дівчата з ферм Дренте…
Wie van jullie moet ook het Кому ще з вас потрібно
basisexamen inburgering buitenland doen? скласти базовий іспит з інтеграції за кордоном?
En wie heeft dit examen al gedaan? А хто цей іспит вже склав?
Was het moeilijk of makkelijk? Було це складно чи просто?
Ik wil het graag van jullie weten. Я хотів би почути це від вас.
Schrijf het in de ruimte onder deze video. Напишіть про це під цим відео.
In de volgende aflevering oefenen we weer У наступному епізоді ми знову потренуємося
met de onderschikkende voegwoorden. використовувати підрядні сполучники.
Tot dan! Побачимось!
Doei! Бувайте!

Hallo. Cześć.
Mijn naam is Bart de Pau, Nazywam się Bart de Pau,
online docent Nederlands. nauczyciel niderlandzkiego online.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Witam w ‘Heb je zin?’ (Czy masz ochotę?)
Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Dzisiaj będziemy ćwiczyć niderlandzkie zdania
met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 7 z użyciem gramatyki z #dutchgrammar-2 lekcja 7
over onderschikkende voegwoorden. o koniunkcji zdań podrzędnych.
Na dit type voegwoord komt een bijzin. Po tym rodzaju łącznika następuje zdanie podrzędne.
En een bijzin heeft een andere woordvolgorde. A zdanie podrzędne ma inną kolejność.
Het is daarom heel belangrijk Dlatego jest to bardzo ważne,
om deze les van #dutchgrammar goed te leren! żeby dobrze nauczyć się lekcji z #dutchgrammar.
Het is niet zo moeilijk, To nie jest zbyt trudne,
maar veel buitenlanders die Nederlands leren, ale dużo obcokrajowców, którzy uczą się niderlandzkiego,
doen dit verkeerd. robią to odwrotnie.
We oefenen vandaag vooral het voegwoord ‘omdat’. Będziemy dziś przede wszystkim ćwiczyć łącznik ‘ponieważ’.
De studenten zijn aan het picknicken. Studenci mają piknik.
‘Hé Jenn, waarom leer jij eigenlijk Nederlands?’ ‘Hej Jenn, dlaczego tak właściwie uczysz się niderlandzkiego?’
vraagt Pablo. pyta Pablo.
Ik heb een Nederlandse man. Mój mąż jest Holendrem.
Ik leer Nederlands, Ja uczę się niderlndzkiego,
omdat ik in november naar Nederland kom. ponieważ przyjeżdzam do Holandii w listopadzie.
Dan ga ik met mijn man samenwonen. Wtedy będę mieszkała razem z moim mężem.
Ik doe deze cursus, Ja robię ten kurs,
omdat ik na de zomer ponieważ po zakończeniu lata
bij het Nederlandse consulaat in Dubai w holenderskim konsulacie w Dubaju
een examen moet doen. muszę zdać egzamin.
Welk examen? Jaki egzamin?
Het ‘basisexamen inburgering buitenland’. Podstawowy egzamin integracyjny dla cudzoziemców.
Oh, het inburgeringsexamen… Oh, egzamin z integracji społecznej…
Nee Pablo… Het ‘basisexamen inburgering buitenland’ Nie Pablo… ‘Podstawowy egzamin integracyjny dla cudzoziemców’
is niet hetzelfde als het inburgeringsexamen. nie jest tym samym co egzamin z integracji społecznej.
Het ‘basisexamen inburgering buitenland’ ‘Podstawowy egzamin integracyjny dla cudzoziemców’
is een examen op A1 niveau jest egzaminem na poziomie A1
bij het consulaat of de ambassade. w konsulacie lub w ambasadzie.
Je moet voor het examen slagen Ty musisz zdać egzamin
om een ‘MVV’ te krijgen. żeby dostać ‘MVV’.
Wat is dat, een ‘MVV’? Co to jest, to ‘MVV’?
Een ‘MVV’ is een machtiging tot voorlopig verblijf. ‘MVV’ to tymczasowe zezwolenie na pobyt.
Wat een moeilijk woord! Jakie trudne słowo!
Dat is een visum To jest wiza
om langer dan 90 dagen in Nederland te blijven. na pobyt w Holandii dłuższy niż 90 dni.
Oh, OK. Oh, OK.
En ik wil dat visum, I ja chcę tę wizę,
omdat ik langer dan 90 dagen bij mijn man wil zijn. ponieważ ja chcę zostać z moim mężem dłużej niż przez 90 dni.
Is dat een visum voor altijd? Czy to wiza na pobyt stały?
Nee dat is geen visum voor altijd, Nie, to nie jest wiza na pobyt stały,
omdat het een voorlopige vergunning is. ponieważ to jest tymczasowe zezwolenie.
Met dit visum kun je naar Nederland komen, Z tą wizą możesz przyjechać do Holandii,
maar in Nederland ale w Holandii
moet je het inburgeringsexamen doen. musisz zdać egzamin z integracji społecznej.
En dan pas krijg je een verblijfsvergunning. I dopiero wtedy można dostać pozwolenie na pobyt stały.
Nou, dat klinkt erg moeilijk. Hmm… to brzmi na bardzo skomplikowane.
Gelukkig geldt dat niet voor mij. Na szczęście to mnie nie dotyczy.
Waarom geldt dat niet voor jou? Dlaczego nie dotyczy ciebie?
Dat geldt niet voor mij, omdat ik uit Polen kom. To mnie nie dotyczy, ponieważ ja jestem z Polski.
Polen ligt in de EU. Polska jest w UE.
En EU-burgers kunnen in elk ander EU-land wonen en werken. A obywatele UE mogą mieszkać i pracować w każdym innym kraju EU.
En iemand uit Argentinië? A ktoś z Argentyny?
Eh… Dat weet ik niet… Eh… Tego nie wiem..
Wil je dan in Nederland wonen? Zatem, chcesz mieszkać w Holandii?
Ja, ik wil hier graag wonen, Tak, ja chcę mieszkać tutaj,
omdat ik Nederland een heel mooi land vind. ponieważ uważam, że Holandia to piękny kraj.
Je kunt kijken op de website van de IND. Możesz zajrzeć na stronę IND.
Wat is de IND? Co to jest IND?
Dat is de immigratie- en naturalisatie dienst. To jest urząd ds. imigracji i naturalizacji.
Op hun website staat veel informatie. Na tej stronie znajduje się dużo informacji.
Zij behandelen alle aanvragen Oni zajmują się wnioskami
om in Nederland te wonen dotyczącymi zamieszkania w Holandii
of Nederlander te worden. lub przyjęcia holenderskiego obywatelstwa.
Hmm… Hmm…
Maar Pablo… Ale Pablo…
Voor mensen buiten de EU zonder Nederlandse baan Dla ludzi spoza UE bez pracy w Holandii
is het niet zo makkelijk… to nie jest takie łatwe…
Behalve met een Nederlandse partner! No chyba, że masz holenderskiego partnera!
Hmm… Hmm…
Misschien moet ik Gianluca dan toch maar eens vragen Może ja powinienem zapytać Gianluci
waar die Drentse boerenmeisjes zijn… gdzie są te tutejsze wiejskie dziewczyny…
Wie van jullie moet ook het Kto z was też musi zdać
basisexamen inburgering buitenland doen? podstawowy egzamin z integracji dla cudzoziemców?
En wie heeft dit examen al gedaan? A kto już zdał ten egzamin?
Was het moeilijk of makkelijk? Było trudno czy łatwo?
Ik wil het graag van jullie weten. Ja chciałbym się tego od was dowiedzieć.
Schrijf het in de ruimte onder deze video. Napiszcie o tym w miejscu pod tym filmikiem.
In de volgende aflevering oefenen we weer W następnym odcinku znów poćwiczymy
met de onderschikkende voegwoorden. strukturę zdania złożonego podrzędnie.
Tot dan! Do następnego!
Doei! Pa!