Lesson 42 – Conjunctions of consequence and contrast


Transcript

Hallo. Hello.
Ik ben Bart de Pau, I am Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences
met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 8 en 9 with the grammar from #dutchgrammar-2, lessons 8 and 9
over de bijzin about the subclause
en voegwoorden die een consequentie uitdrukken and conjunctions that express a consequence
zoals: ‘dus’ en ‘zodat’, like: ‘so’ and ‘so that’,
en een contrast and a contrast
zoals: ‘hoewel’, ‘ondanks dat’ en ‘maar’. such as: ‘although’, ‘although’ and ‘but’.
En we praten over het weer. And we’ll talk about the weather.
Vandaag begint de tweede week van de zomerschool, The second week of the summer school starts today,
hoewel het geen zomers weer is. although it’s not summery weather.
Het regent erg hard. It’s raining very hard.
En het onweert zelfs. And there is a thunderstorm.
Het bliksemt en het dondert. With lightning and thunder.
De studenten zitten in de les. The students are in class.
Marieke wil vandaag met de studenten naar een museum, Marike wants to go to a museum with the students today,
tenzij het nog lang blijft regenen. unless it carries on raining.
Ze wil Orvelte bezoeken, She wants to visit Orvelte,
zodat de studenten iets over de geschiedenis so that the students learn something about the history
van Nederland leren. of the Netherlands.
Orvelte is een historisch museumdorp Orvelte is a historic museum village
op 4 kilometer van het vakantiepark. 4 kilometers from the holiday park.
Alle studenten hebben voor vandaag een fiets gehuurd, All the students have rented a bike for today,
zodat ze naar Orvelte kunnen fietsen. so that they can cycle to Orvelte.
Ze kijken naar het weerbericht op internet. They are watching the weather forecast on the internet.
Hmmm… het wordt vandaag mooi weer, Hmmm… it’s going to be a lovely day today,
hoewel het nu regent. although it’s raining now.
Dit is toch een summer school? This is a summer school, isn’t it?
Maar dit is geen zomer! But this isn’t summer!
Welkom in Nederland Pablo. Welcome to the Netherlands Pablo.
Het is hier niet altijd mooi weer. We don’t have always good weather here.
Ook in de zomer regent het vaak. It often rains in the summer as well.
Maar op de website van de summer school But on the summer school website
schijnt de zon op alle foto’s… the sun is shining in all the pictures…
Haha… Haha…
Daarvoor moet je bij Bart zijn! That’s something to take up with Bart!
Misschien wordt het straks beter. Maybe it will get better soon.
Na regen komt zonneschijn. After the rain comes the sunshine.
De grote vraag is: wanneer? The big question is: when?
Met dit weer kunnen we niet naar Orvelte. We can’t go to Orvelte in this weather.
Dat is te gevaarlijk vanwege de bliksem, It is too dangerous because of the lightning,
ondanks dat we niet zo ver moeten fietsen. although we don’t need to cycle that far.
Kunnen we niet op ‘Buienradar’ kijken? Can’t we have a look at ‘Buienradar’? (rainfall radar)
Buienradar? Buienradar?
Ja, dat is een populaire website in Nederland. Yes, that is a popular website in the Netherlands.
Mijn man gebruikt het altijd. My husband uses it all the time.
Op die website zie je de regenbuien op de kaart. On that website you see the rain showers on the map.
Niet alleen op dit moment, Not only at this moment,
maar ook over een kwartier, but also in a quarter of an hour,
over een uur en over een paar uur… in an hour and in a few hours…
zodat je precies so you know exactly
het weer van een specifieke lokatie weet. what the weather is doing in a particular location.
Goed idee Jenn. Good idea Jenn.
We kunnen op Buienradar kijken. We can have a look at ‘Buienradar’.
Marieke gaat naar de website buienradar.nl. Marieke goes to the buienradar.nl website.
Kijk… wij zitten hier… Look… we are here…
In het midden van de provincie Drenthe. In the middle of the province of Drenthe.
Dit is de regenbui, This is the rain shower,
maar over een half uur is hij weg. but in half an hour it will be gone.
Zie je dat? See that?
Kortom, het wordt inderdaad mooi weer, In other words, the weather will be nice,
tenzij de voorspelling niet klopt! unless the forecast is wrong!
Een tijdje later stopt het onweer In a little while the thunder stops
en het stopt met regenen. and it stops raining.
Zo jongens en meisjes, So boys and girls,
tijd om onze fiets te pakken, time to get our bikes,
zodat we over een kwartiertje in Orvelte zijn. so we can be in Orvelte in a quarter of an hour.
En dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ And we will see that next time on ‘Heb je zin?’
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Subtitles in other languages

expected soon