Lesson 04 – Boat trip


Transcript

Hallo! Hello!
Ik ben Bart de Pau. My name is Bart de Pau.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (Are you in the mood?)
We gaan weer Nederlandse zinnen oefenen. We are going to practise sentences in Dutch again.
De studenten van Marieke zijn in Amsterdam. Marieke’s students are in Amsterdam.
Daar woont Martin. That’s where Martin lives.
Martin laat de stad zien. Martin is showing the city.
Ze huren een bootje. They rent a boat.
En nu varen ze door de grachten van Amsterdam. And now they are boating through the canals of Amsterdam.
“Wat is het hier mooi!” zegt Alice. “Wow, it’s beautiful here!”, says Alice.
Ja, dat is anders dan Rotterdam! Yes, that’s not like Rotterdam!
Het is hier veel mooier. It’s much nice over here.
“HÈhÈ, Rotterdam is ook leuk”, zegt Marieke. “Hey hey, Rotterdam is nice as well”, says Marieke.
In Rotterdam kan je ook varen. In Rotterdam you can go boating too.
Maar jullie hebben geen mooie grachten. But you don’t have nice canals.
Hmm… Hmm…
Maar wij hebben wel een grote haven. But we do have a large port.
Wat is dat? What is that?
Dat gebouw? Dat is een museum. That building? That is a museum.
Het Scheepvaartmuseum. The Maritime Museum.
De scheepvaart is belangrijk voor Amsterdam. Ship transport is important for Amsterdam.
Voor de handel. For the trade.
Vooral vroeger: in de Gouden Eeuw. Especially in the past: in the Golden Age.
En wat is dat? Dat is een vreemd gebouw! And what is that? That is a strange building!
Dat is ook een museum. That is a museum too.
Het heet NEMO. It is called NEMO.
Een museum over technologie. It’s a technology museum.
En dat? Is dat ook een museum? And that? Is that a museum as well?
Nee, dat is geen museum. No, that is not a museum.
Dat is een hotel. That is a hotel.
Het is een heel duur hotel. It’s a very expensive hotel.
Het ‘Amstel Hotel’. The ‘Amstel Hotel’.
En we varen nu over de Amstel. And now we are sailing over the Amstel.
Dat is geen gracht, maar een rivier. That is not a canal, but a river.
De naam Amsterdam komt van het woord ‘dam’ The name ‘Amsterdam’ is derived from the word ‘dam’
en de rivier ‘de Amstel’. and the river ‘Amstel’.
Het wordt een beetje donker. It’s getting a bit dark.
“Wat romantisch”, zegt Alice. “How romantic”, says Alice.
“Ja”, zegt Pedro… “Yes”, says Pedro…
Hmm…. Hmm….
Kijk… zie je die boten? Look… do you see those boats?
Die boten varen niet. Those boats don’t move.
Daar wonen mensen. People live there.
Wonen daar mensen? People live there?
Ja. Je kunt in Amsterdam wonen in een huis, Yes. In Amsterdam, you can live in a house,
maar ook op een boot. but also on a boat.
Dat heet een woonboot. That is called a houseboat.
“Hmm, dit is nog romantischer!” zegt Alice. “Hmm, and this is even more romantic!” says Alice.
Ehhh?!? Ehhh?!?
“Hoeveel kost het?” zegt Pedro. “How much will it cost?” says Pedro.
Het was een hele leuke dag. It was a very nice day.
De studenten gaan terug naar Rotterdam. The students are on their way back to Rotterdam.
“Ik wil vaker naar Amsterdam!” “I want to go to Amsterdam more often!”
Dat kan! That is possible!
In de zomer, kun je Nederlands leren in Amsterdam. In Summertime, you can learn Dutch in Amsterdam.
En in Amsterdam wonen. And live in Amsterdam.
In een studentenkamer. In a student room.
Een intensieve zomercursus Nederlands. An intensive Dutch summer course.
Kijk maar eens op onze website: Have a look at our website:
dutchsummerschool.nl dutchsummerschool.nl
Tot de volgende keer See you next time
bij: ‘Heb je zin?’ with: ‘Heb je zin?’ (Are you in the mood?)