Lesson 33 – verb + preposition combinations


Transcript

Hoi. Hi.
Ik heet Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Vandaag oefenen we zinnen Today we’ll practise sentences
met de grammatica van #dutchgrammar les 38 with the grammar from #dutchgrammar lesson 38
over vaste combinaties van werkwoorden en preposities. about fixed combinations of verbs and prepositions.
Waar is het feestje? Where is the party?
Hier is het feestje! Here is the party!
In de les! In the lesson!
Marieke is jarig. It’s Marieke’s birthday.
En in Nederland is de traditie: And in the Netherlands, the tradition is:
wie jarig is trakteert! the person who has the birthday treats everyone else!
Marieke trakteert op ‘prikkertjes’. Marieke provides ‘prikkertjes’.
Ook dat is typisch Nederlands. That is typically Dutch as well.
Een ‘prikkertje’ is een stukje kaas met een vlaggetje. A ‘prikkertje’ is a piece of cheese with a flag.
Met verder nog een knakworstje, And with a sausage (frankfurter),
een druif, a grape,
een uitje a (silver) onion
of een augurk. or a gherkin.
De studenten hebben een cadeautje voor Marieke. The students have a present for Marieke.
Xing geeft het cadeau. Xing gives her the present.
Alsjeblieft Marieke, van harte gefeliciteerd! Here you are, Marieke. Happy birthday!
Namens alle studenten. From all the students.
Marieke kijkt naar het cadeautje. Marieke looks at the present.
Dank je wel. Thank you.
Mag ik het uitpakken? May I open it?
Ja natuurlijk! Yes of course!
Ik ben benieuwd… I am curious…
Oh wat leuk… Oh how nice…
Een bon voor de kapper hier in het dorp! A voucher to go the hairdresser here in the village!
Dat komt goed uit. That’s very convenient.
Ik ben erg blij met jullie cadeau. I am very pleased with your present.
Ondertussen staat Martin buiten bij de Summer School. Meanwhile, Martin is outside the Summer School.
Hij gaat Marieke verrassen. He is going to surprise Marieke.
Hij verlangt naar haar, want hij is verliefd op haar. He is longing for her, because he is in love with her.
En hij denkt dat Marieke ook op hem verliefd is. And he thinks that Marieke is in love with him.
Hij wacht op een seintje van Lars. He is waiting for a signal from Lars.
Lars stuurt een sms’je naar Martin. Lars sends a text message to Martin.
Nu! Now!
Verrassing!!! Surprise!!!
Hé Martin. Hey Martin.
‘Dat is een verrassing’, zegt Marieke. ‘That is a surprise’, says Marieke.
Gianluca, jij hier… Gianluca, you here…
Dat is ook een verrassing! That is a surprise too!
Marieke, van harte gefeliciteerd met je verjaardag! Marieke, happy birthday!
Martin geeft 3 kussen aan Marieke. Martin gives 3 kisses to Marieke.
Zo moet dat in Nederland. That is common in the Netherlands.
Marieke, hier is mijn cadeautje voor jou. Marieke, here is my present for you.
Marieke pakt het cadeautje uit. Marieke opens the present.
Hé… Hey…
Een knuffel… A cuddly toy…
in de vorm van de maan. in the shape of the moon.
Wat origineel !?! How original !?!
Wat romantisch… How romantic…
Marieke, vanavond laat ik jou de maan zien. Marieke, tonight I will show you the moon.
Eh… Uh…
Hoe gaat dit verder? How will this continue?
Dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ We’ll see that next time on ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!