Lesson 38 – Indirect object


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences
met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 15 with the grammar from #dutchgrammar-2 lesson 15
over het indirect object. about the indirect object.
De studenten zitten bij de Chinees. The students are at ‘de Chinees’.
Oftewel: Chinees restaurant. In other words: the Chinese restaurant.
De ober komt naar het tafeltje van de studenten. The waiter comes to the students’ table.
Hij geeft hun het menu. He gives them the menu.
De studenten kijken naar het menu, The students look at the menu,
maar ze begrijpen het niet… but they don’t understand…
bami goreng, babi pangang, tjaptjoy… bami goreng, babi pangang, tjaptjoy…
Gianluca zegt: ‘Xing, mag ik jou iets vragen?’ Gianluca says: ‘Xing, may I ask you something?’
Jij bent Chinees. You are Chinese.
Wat betekent ‘bami goreng’? What does ‘bami goreng’ mean?
Ik weet het niet. I don’t know.
Dat is geen Chinees gerecht. That is not a Chinese dish.
Ober, mag ik u een vraag stellen? Waiter, may I ask you a question?
Ja hoor, natuurlijk. Yes, of course.
Dit zijn toch Indonesische gerechten? These are Indonesian dishes, aren’t they?
Waarom is dit dan een Chinees restaurant? So why is this a Chinese restaurant?
In Nederland serveren Chinese restaurants In the Netherlands, Chinese restaurants serve
vooral Indonesische gerechten. mainly Indonesian food.
Dat komt door de geschiedenis. That is for historical reasons.
IndonesiÎ was vroeger Nederlands IndiÎ, Indonesia used to be the Dutch East Indies,
een kolonie van Nederland. a colony of the Netherlands.
Na de onafhankelijkheid After independence,
verhuisden veel mensen vanuit IndiÎ naar Nederland. a lot of people moved from the Indies to the Netherlands.
Daardoor werd Indisch eten populair in Nederland. So Indonesian food became popular in the Netherlands.
En daarom wilden de Chinese restaurants And that’s why Chinese restaurants
allemaal Indische koks in dienst. wanted to have Indonesian cooks to work in them.
En die maakten Indische gerechten, zoals: And they made Indonesian dishes such as:
bami, nasi, saté, babi pangang, bami, nasi, satay, babi panggang,
kroepoek, tjap tjoi, foe yong hai en de loempia. krupuk, tjap tjoi, fu yong hai and the spring roll.
Iedere Nederlander kent deze gerechten. Every Dutchman knows these dishes.
Maar eigenlijk zijn die gerechten But actually, these dishes
niet helemaal authentiek Indonesisch, aren’t entirely authentic Indonesian,
want de Chinese restaurants in Nederland because the Chinese restaurants in the Netherlands
hebben de smaak aangepast adapted the taste
aan wat Nederlanders lekker vinden. to what Dutch people like.
Dus eigenlijk is dit eten ook typisch Nederlands. So, actually this food is typically Dutch as well.
Oh, dat is interessant. Oh, that is interesting.
Maar kunt u ons vertellen wat wat is? But can you tell us what is what?
Want wij zijn geen Nederlanders. Because we are not Dutch.
Of kunt u ons iets aanbevelen? Or can you recommend something?
Ik laat jullie het zien. I’ll show you.
Ik kan jullie dit adviseren. I can advise you on this.
Dit kiezen de meeste Nederlanders: This is what most Dutch people choose:
Bami goreng. Bami goreng.
Dat zijn een soort noedels met groente en vlees. These are a kind of noodles with vegetables and meat.
Of: nasi goreng. Or: nasi goreng.
Dat is Indonesische rijst, ook met groente en vlees. That’s Indonesian rice, also with vegetables and meat.
Saté. Satay.
Dat is kip of varkensvlees met pindasaus. That is chicken or pork with peanut sauce.
Kroepoek. Krupuk.
Dat zijn Indonesische crackers. Those are Indonesian crackers.
En de loempia. And spring roll.
Dat is een soort gefrituurde pannenkoek met vulling, That is a kind of fried pancake with a filling,
bijvoorbeeld vlees of groente. for example meat or vegetables.
In nummer 63 zit dit allemaal. This is all included in number 63.
Nummer 63? Number 63?
Ja, bij de Chinees in Nederland Yes, at a Chinese restaurant in the Netherlands
bestel je altijd het nummertje van de menukaart. you always order the number on the menu.
OK. OK.
Zullen we allemaal nummertje 63 nemen? Shall we all have number 63?
‘Ja’, zegt Soliman… ‘Yes’, says Soliman…
Maar wel graag de saté met kip, But the satay with chicken please,
want ik mag geen varkensvlees. as I can’t have pork.
‘Dat is geen probleem’, zegt de ober. ‘That is no problem’, says the waiter.
‘Oh, ik ben vegetariÎr’, zegt Kathy. ‘Oh, I am a vegetarian’, says Kathy.
Dan adviseer ik u nummertje 67. Then I recommend number 67.
Dat is met gado gado… That is with gado gado… (Indonesian tofu salad)
En dit menu is helemaal vegetarisch. And this meal is completely vegetarian.
De volgende keer zien we hoe dat verder gaat. Next time we’ll see how this continues.
Maar eerst geef ik jullie een oefening. But first I will give you an exercise.
En die is niet zo makkelijk. And one that is not so easy.
Hoeveel keer is het indirect object gebruikt How many times was the indirect object used
in deze aflevering? in this episode?
Dus: hoeveel keer is het indirect object gebruikt So: how many times was the indirect object used
in deze aflevering? in this episode?
Schrijf je antwoord onder het filmpje in Youtube. Write your answer below the video in Youtube.
Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ See you next time at ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):

Subtitles in other languages

expected soon