Lesson 38 – Indirect object


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences
met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 15 with the grammar from #dutchgrammar-2 lesson 15
over het indirect object. about the indirect object.
De studenten zitten bij de Chinees. The students are at ‘de Chinees’.
Oftewel: Chinees restaurant. In other words: the Chinese restaurant.
De ober komt naar het tafeltje van de studenten. The waiter comes to the students’ table.
Hij geeft hun het menu. He gives them the menu.
De studenten kijken naar het menu, The students look at the menu,
maar ze begrijpen het niet… but they don’t understand…
bami goreng, babi pangang, tjaptjoy… bami goreng, babi pangang, tjaptjoy…
Gianluca zegt: ‘Xing, mag ik jou iets vragen?’ Gianluca says: ‘Xing, may I ask you something?’
Jij bent Chinees. You are Chinese.
Wat betekent ‘bami goreng’? What does ‘bami goreng’ mean?
Ik weet het niet. I don’t know.
Dat is geen Chinees gerecht. That is not a Chinese dish.
Ober, mag ik u een vraag stellen? Waiter, may I ask you a question?
Ja hoor, natuurlijk. Yes, of course.
Dit zijn toch Indonesische gerechten? These are Indonesian dishes, aren’t they?
Waarom is dit dan een Chinees restaurant? So why is this a Chinese restaurant?
In Nederland serveren Chinese restaurants In the Netherlands, Chinese restaurants serve
vooral Indonesische gerechten. mainly Indonesian food.
Dat komt door de geschiedenis. That is for historical reasons.
IndonesiÎ was vroeger Nederlands IndiÎ, Indonesia used to be the Dutch East Indies,
een kolonie van Nederland. a colony of the Netherlands.
Na de onafhankelijkheid After independence,
verhuisden veel mensen vanuit IndiÎ naar Nederland. a lot of people moved from the Indies to the Netherlands.
Daardoor werd Indisch eten populair in Nederland. So Indonesian food became popular in the Netherlands.
En daarom wilden de Chinese restaurants And that’s why Chinese restaurants
allemaal Indische koks in dienst. wanted to have Indonesian cooks to work in them.
En die maakten Indische gerechten, zoals: And they made Indonesian dishes such as:
bami, nasi, saté, babi pangang, bami, nasi, satay, babi panggang,
kroepoek, tjap tjoi, foe yong hai en de loempia. krupuk, tjap tjoi, fu yong hai and the spring roll.
Iedere Nederlander kent deze gerechten. Every Dutchman knows these dishes.
Maar eigenlijk zijn die gerechten But actually, these dishes
niet helemaal authentiek Indonesisch, aren’t entirely authentic Indonesian,
want de Chinese restaurants in Nederland because the Chinese restaurants in the Netherlands
hebben de smaak aangepast adapted the taste
aan wat Nederlanders lekker vinden. to what Dutch people like.
Dus eigenlijk is dit eten ook typisch Nederlands. So, actually this food is typically Dutch as well.
Oh, dat is interessant. Oh, that is interesting.
Maar kunt u ons vertellen wat wat is? But can you tell us what is what?
Want wij zijn geen Nederlanders. Because we are not Dutch.
Of kunt u ons iets aanbevelen? Or can you recommend something?
Ik laat jullie het zien. I’ll show you.
Ik kan jullie dit adviseren. I can advise you on this.
Dit kiezen de meeste Nederlanders: This is what most Dutch people choose:
Bami goreng. Bami goreng.
Dat zijn een soort noedels met groente en vlees. These are a kind of noodles with vegetables and meat.
Of: nasi goreng. Or: nasi goreng.
Dat is Indonesische rijst, ook met groente en vlees. That’s Indonesian rice, also with vegetables and meat.
Saté. Satay.
Dat is kip of varkensvlees met pindasaus. That is chicken or pork with peanut sauce.
Kroepoek. Krupuk.
Dat zijn Indonesische crackers. Those are Indonesian crackers.
En de loempia. And spring roll.
Dat is een soort gefrituurde pannenkoek met vulling, That is a kind of fried pancake with a filling,
bijvoorbeeld vlees of groente. for example meat or vegetables.
In nummer 63 zit dit allemaal. This is all included in number 63.
Nummer 63? Number 63?
Ja, bij de Chinees in Nederland Yes, at a Chinese restaurant in the Netherlands
bestel je altijd het nummertje van de menukaart. you always order the number on the menu.
OK. OK.
Zullen we allemaal nummertje 63 nemen? Shall we all have number 63?
‘Ja’, zegt Soliman… ‘Yes’, says Soliman…
Maar wel graag de saté met kip, But the satay with chicken please,
want ik mag geen varkensvlees. as I can’t have pork.
‘Dat is geen probleem’, zegt de ober. ‘That is no problem’, says the waiter.
‘Oh, ik ben vegetariÎr’, zegt Kathy. ‘Oh, I am a vegetarian’, says Kathy.
Dan adviseer ik u nummertje 67. Then I recommend number 67.
Dat is met gado gado… That is with gado gado… (Indonesian tofu salad)
En dit menu is helemaal vegetarisch. And this meal is completely vegetarian.
De volgende keer zien we hoe dat verder gaat. Next time we’ll see how this continues.
Maar eerst geef ik jullie een oefening. But first I will give you an exercise.
En die is niet zo makkelijk. And one that is not so easy.
Hoeveel keer is het indirect object gebruikt How many times was the indirect object used
in deze aflevering? in this episode?
Dus: hoeveel keer is het indirect object gebruikt So: how many times was the indirect object used
in deze aflevering? in this episode?
Schrijf je antwoord onder het filmpje in Youtube. Write your answer below the video in Youtube.
Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ See you next time at ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):

Subtitles in other languages

Hallo. Привет.
Mijn naam is Bart de Pau, Меня зовут Барт де Пау,
online docent Nederlands. онлайн-преподаватель нидерландского языка.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Добро пожаловать на ‘Heb je zin?’ (как настроение?)
Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Сегодня мы практикуем предложения на нидерландском
met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 15 с грамматикой из #dutchgrammar-2 урок 15,
over het indirect object. посвященный косвенному дополнению./font>
De studenten zitten bij de Chinees. Студенты сидят в “Китайце”.
Oftewel: Chinees restaurant. Другими словами: в китайском ресторане.
De ober komt naar het tafeltje van de studenten. Официант подходитк столику студентов.
Hij geeft hun het menu. Он дает им меню.
De studenten kijken naar het menu, Студенты смотрят в меню,
maar ze begrijpen het niet… но ничего не понимают…
bami goreng, babi pangang, tjaptjoy… бами горенг, баби панганг, джапджой…
Gianluca zegt: ‘Xing, mag ik jou iets vragen?’ Джанлука говорит: “Чин, могу я тебя кое-что спросить?”-
Jij bent Chinees. Ты китаятнка.
Wat betekent ‘bami goreng’? Что значит ‘бами горенг”?
Ik weet het niet. Я не знаю.
Dat is geen Chinees gerecht. Это не китайское блюдо.
Ober, mag ik u een vraag stellen? Официант, могу я задать Вам вопрос?
Ja hoor, natuurlijk. Да, конечно.
Dit zijn toch Indonesische gerechten? Это же индонезийские блюда?
Waarom is dit dan een Chinees restaurant? Тогда почему это китайский ресторан?
In Nederland serveren Chinese restaurants В Нидерландах в китайских ресторанах подают
vooral Indonesische gerechten. в основном индонезийскую еду.
Dat komt door de geschiedenis. Это имеет исторический подтекст.
Indonesiл was vroeger Nederlands Indië, Индонезия раньше входила в Нидерландскую Ист-Индию,
een kolonie van Nederland. колонию Нидерландов.
Na de onafhankelijkheid После получения независимости
verhuisden veel mensen vanuit Indiл naar Nederland. много людей переехало из Ист-Индии в Нидерланды.
Daardoor werd Indisch eten populair in Nederland. Поэтому индонезийская еда стала популярной в Нидерландах.
En daarom wilden de Chinese restaurants И поэтому китайские рестораны захотели,
allemaal Indische koks in dienst. чтобы индонезийские повара работали в них.
En die maakten Indische gerechten, zoals: И они готовили индонезийские блюда, такие как:
bami, nasi, saté, babi pangang, бами, нази, сатай, баби панганг,
kroepoek, tjap tjoi, foe yong hai en de loempia. крупук, джап джой, фу йонг хай и спринг-роллы.
Iedere Nederlander kent deze gerechten. Каждый нидерландец знает эти блюда.
Maar eigenlijk zijn die gerechten Но на самом деле, эти блюда
niet helemaal authentiek Indonesisch, не совсем аутентично индонезийские,
want de Chinese restaurants in Nederland потому что китайские рестораны в Нидерландах
hebben de smaak aangepast адаптировали вкус
aan wat Nederlanders lekker vinden. к тому, что любят нидерландцы.
Dus eigenlijk is dit eten ook typisch Nederlands. Так что, на самом деле, эта еда также типично нидерландская.
Oh, dat is interessant. О, это интересно.
Maar kunt u ons vertellen wat wat is? Но можете ли Вы нам рассказать, что есть что?
Want wij zijn geen Nederlanders. Потому что мы не нидерландцы.
Of kunt u ons iets aanbevelen? Или можете ли Вы нам что-то порекомендовать?
Ik laat jullie het zien. Я вам покажу.
Ik kan jullie dit adviseren. Я могу вам это посоветовать.
Dit kiezen de meeste Nederlanders: Это то, что выбирает большинство нидерландцев:
Bami goreng. Бами горенг.
Dat zijn een soort noedels met groente en vlees. Это сорт лапшы с овощами и мясом.
Of: nasi goreng. Или: нази горенг.
Dat is Indonesische rijst, ook met groente en vlees. Это индонезийский рис, также с овощами и мясом.
Saté. Сатей.
Dat is kip of varkensvlees met pindasaus. Это курица или свинина с арахисовым соусом.
Kroepoek. Крупук.
Dat zijn Indonesische crackers. Это индонезийские крекеры.
En de loempia. Это спринг-ролл.
Dat is een soort gefrituurde pannenkoek met vulling, Это своего рода жареный блинчик с начинкой,
bijvoorbeeld vlees of groente. например, из мяса или овощей.
In nummer 63 zit dit allemaal. Все это включено в номер 63.
Nummer 63? Номер 63?
Ja, bij de Chinees in Nederland Да, в китайских ресторанах в Нидерландах
bestel je altijd het nummertje van de menukaart. ты всегда заказываешь номер в меню.
OK. Oк.
Zullen we allemaal nummertje 63 nemen? Возьмем ли мы все номер 63?
‘Ja’, zegt Soliman… ‘Да’,- говорит Солиман…
Maar wel graag de saté met kip, Но сатей, пожалуйста, с курицей,
want ik mag geen varkensvlees. поскольку мне нельзя есть свинину.
‘Dat is geen probleem’, zegt de ober. ‘Без проблем’,- говорит официант.
‘Oh, ik ben vegetariër’, zegt Kathy. ‘Oй, я вегетарианка’, – говорит Кэти.
Dan adviseer ik u nummertje 67. Тогда я рекомендую Вам номер 67.
Dat is met gado gado… Это с гадо гадо… (индонезийский тофу салат)
En dit menu is helemaal vegetarisch. И это блюдо совершенно вегетарианское.
De volgende keer zien we hoe dat verder gaat. В следующий раз посмотрим, что будет дальше.
Maar eerst geef ik jullie een oefening. Но сначала я дам вам упражнение.
En die is niet zo makkelijk. И оно не такое уж простое.
Hoeveel keer is het indirect object gebruikt Сколько раз было использовано косвенное дополнение
in deze aflevering? в этом эпизоде?
Dus: hoeveel keer is het indirect object gebruikt Итак: сколько раз было использовано косвенное дополнение
in deze aflevering? в этом эпизоде?
Schrijf je antwoord onder het filmpje in Youtube. Напишите ответ под видео в Youtube.
Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ До встречи в следующем выпуске ‘Heb je zin?’
Doei! Пока!

Hallo. Привіт.
Mijn naam is Bart de Pau, Мене звати Барт де Пау,
online docent Nederlands. онлайн-викладач нідерландської мови.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Ласкаво просимо до ‘Heb je zin?’ (Як настрій?)
Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Сьогодні ми попрактикуємо речення нідерландською
met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 15 з граматикою з уроку 15 #dutchgrammar-2
over het indirect object. про непрямий об’єкт (додаток).
De studenten zitten bij de Chinees. Студенти сидять в ‘de Chinees’.
Oftewel: Chinees restaurant. Або іншими словами: в китайському ресторані.
De ober komt naar het tafeltje van de studenten. Офіціант підходить до столика студентів.
Hij geeft hun het menu. Він дає їм меню.
De studenten kijken naar het menu, Учні дивляться в меню,
maar ze begrijpen het niet… але вони нічого не розуміють…
bami goreng, babi pangang, tjaptjoy… bami goreng, babi pangang, tjaptjoy…
Gianluca zegt: ‘Xing, mag ik jou iets vragen?’ Джанлука каже: “Чінг, можна тебе запитати?”
Jij bent Chinees. Ти – китаянка.
Wat betekent ‘bami goreng’? Що означає’bami goreng’?
Ik weet het niet. Не знаю.
Dat is geen Chinees gerecht. Це не китайська страва.
Ober, mag ik u een vraag stellen? Офіціант, можна задати вам запитання?
Ja hoor, natuurlijk. Так, звичайно.
Dit zijn toch Indonesische gerechten? Це ж страви індонезійської кухні?
Waarom is dit dan een Chinees restaurant? То чому це китайський ресторан?
In Nederland serveren Chinese restaurants У Нідерландах в китайських ресторанах подають
vooral Indonesische gerechten. переважно індонезійську кухню.
Dat komt door de geschiedenis. Так склалося з історичних причин.
Indonesië was vroeger Nederlands Indië, Індонезія раніше була Нідерландською Ост-Індією,
een kolonie van Nederland. колонією Нідерландів.
Na de onafhankelijkheid Після здобуття незалежності
verhuisden veel mensen vanuit Indië naar Nederland. багато людей переїхало з Ост-Індії до Нідерландів.
Daardoor werd Indisch eten populair in Nederland. Так індонезійська кухня стала популярною в Нідерландах.
En daarom wilden de Chinese restaurants І тому китайські ресторани хотіли,
allemaal Indische koks in dienst. щоб індонезійські кухарі працювали в них.
En die maakten Indische gerechten, zoals: І готували індонезійські страви, такі як:
bami, nasi, saté, babi pangang, бамі, назі, сате, бабі панґанг,
kroepoek, tjap tjoi, foe yong hai en de loempia. крупук, тяп тжой, фу йон хай і спринг-рол.
Iedere Nederlander kent deze gerechten. Ці страви знає кожен нідерландець.
Maar eigenlijk zijn die gerechten Але насправді ці страви є
niet helemaal authentiek Indonesisch, не зовсім автентичні індонезійські,
want de Chinese restaurants in Nederland тому що китайські ресторани в Нідерландах
hebben de smaak aangepast адаптували смак
aan wat Nederlanders lekker vinden. до того, що подобається нідерландцям.
Dus eigenlijk is dit eten ook typisch Nederlands. Тож насправді ця їжа також типово нідерландська.
Oh, dat is interessant. О, це цікаво.
Maar kunt u ons vertellen wat wat is? Але чи можете ви розказати нам, що є що?
Want wij zijn geen Nederlanders. Тому що ми – не нідерландці.
Of kunt u ons iets aanbevelen? Або чи можете ви нам щось порадити?
Ik laat jullie het zien. Я вам покажу.
Ik kan jullie dit adviseren. Я можу порадити вам це.
Dit kiezen de meeste Nederlanders: Це те, що вибирає більшість нідерландців:
Bami goreng. Бамі Горенг.
Dat zijn een soort noedels met groente en vlees. Це свого роду локшина з овочами та м’ясом.
Of: nasi goreng. Або: nasi goreng.
Dat is Indonesische rijst, ook met groente en vlees. Це індонезійський рис, також з овочами та м’ясом.
Saté. Сате.
Dat is kip of varkensvlees met pindasaus. Це курка або свинина з арахісовим соусом.
Kroepoek. Крупук.
Dat zijn Indonesische crackers. Це індонезійські крекери.
En de loempia. І спринг-рол.
Dat is een soort gefrituurde pannenkoek met vulling, Це свого роду смажені млинці з начинкою,
bijvoorbeeld vlees of groente. наприклад, з м’яса або овочів.
In nummer 63 zit dit allemaal. Це все включено в номер 63.
Nummer 63? Номер 63?
Ja, bij de Chinees in Nederland Так, у китайських ресторанах у Нідерландах
bestel je altijd het nummertje van de menukaart. завжди замовляється номер із меню.
OK. OK.
Zullen we allemaal nummertje 63 nemen? Замовимо всі номер 63?
‘Ja’, zegt Soliman… ‘Так’, каже Соліман…
Maar wel graag de saté met kip, Але сате з куркою, будь ласка,
want ik mag geen varkensvlees. бо я не їм свинину.
‘Dat is geen probleem’, zegt de ober. ‘Це не проблема’, каже офіціант.
‘Oh, ik ben vegetariër’, zegt Kathy. ‘О, я вегетаріанка’, каже Кеті.
Dan adviseer ik u nummertje 67. Тоді я рекомендую номер 67.
Dat is met gado gado… Це з гадо гадо… (індонезійський салат з тофу)
En dit menu is helemaal vegetarisch. І це меню повністю вегетаріанське.
De volgende keer zien we hoe dat verder gaat. Наступного разу ми побачимо, що буде далі.
Maar eerst geef ik jullie een oefening. Але спочатку я дам вам вправу.
En die is niet zo makkelijk. І вона – не проста.
Hoeveel keer is het indirect object gebruikt Скільки разів був використаний непрямий об’єкт (додаток)
in deze aflevering? у цьому епізоді?
Dus: hoeveel keer is het indirect object gebruikt Отже: скільки разів був використаний непрямий об’єкт (додаток)
in deze aflevering? у цьому епізоді?
Schrijf je antwoord onder het filmpje in Youtube. Напиши свою відповідь під відео на Youtube.
Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ Побачимось наступного разу в ‘Heb je zin?’
Doei! Бувай!

Hallo. Cześć.
Mijn naam is Bart de Pau, Nazywam się Bart de Pau,
online docent Nederlands. nauczyciel niderlandzkiego online.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Witam w ‘Heb je zin?’ (Czy masz ochotę?)
Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Dzisiaj będziemy ćwiczyć niderlandzkie zdania
met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 15 z użyciem gramatyki z #dutchgrammar-2 lekcja 15
over het indirect object. o dopełnieniu dalszym.
De studenten zitten bij de Chinees. Studenci są u chińczyka.
Oftewel: Chinees restaurant. Innymi słowy: w chińskiej restauracji.
De ober komt naar het tafeltje van de studenten. Kelner podchodzi do studentów przy stoliku.
Hij geeft hun het menu. On podaje im menu.
De studenten kijken naar het menu, Studenci patrzą na menu,
maar ze begrijpen het niet… ale nie rozumieją…
bami goreng, babi pangang, tjaptjoy… bami goreng, babi pangang, tjaptjoy…
Gianluca zegt: ‘Xing, mag ik jou iets vragen?’ Gianluca mówi: ‘Xing, mogę cię o coś zapytać?’
Jij bent Chinees. Jesteś Chinką.
Wat betekent ‘bami goreng’? Co znaczy ‘bami goreng’?
Ik weet het niet. Nie wiem.
Dat is geen Chinees gerecht. To nie jest chińskie danie.
Ober, mag ik u een vraag stellen? Kelner! Mogę zadać panu pytanie?
Ja hoor, natuurlijk. Tak, oczywiście.
Dit zijn toch Indonesische gerechten? To są dania kuchni indonezyjskiej, co nie?
Waarom is dit dan een Chinees restaurant? Dlaczego więc to jest chińska restauracja?
In Nederland serveren Chinese restaurants W Holandii chińskie restauracje serwują
vooral Indonesische gerechten. przede wszystkim indonezyjskie jedzenie.
Dat komt door de geschiedenis. To wynika z historii.
Indonesië was vroeger Nederlands Indië, Indonezja była wcześniej Holenderskimi Indiami Wschodnimi,
een kolonie van Nederland. kolonią Holandii.
Na de onafhankelijkheid Po odzyskaniu niepodległości,
verhuisden veel mensen vanuit Indië naar Nederland. dużo ludzi przeprowadziło się z Indii do Holandii.
Daardoor werd Indisch eten populair in Nederland. Przez to indonezyjskie jedzenie jest popularne w Holandii.
En daarom wilden de Chinese restaurants I dlatego chińskie restauracje chciały
allemaal Indische koks in dienst. zatrudniać indyjskich kucharzy.
En die maakten Indische gerechten, zoals: Oni przygotowują indyjskie posiłki, takie jak:
bami, nasi, saté, babi pangang, bami, nasi, satay, babi panggang,
kroepoek, tjap tjoi, foe yong hai en de loempia. krupuk, tjap tjoi, fu yong hai i spring roll.
Iedere Nederlander kent deze gerechten. Każdy Holender zna te dania.
Maar eigenlijk zijn die gerechten Ale tak właściwie, te dania
niet helemaal authentiek Indonesisch, niezupełnie są autentycznie indonezyjskie,
want de Chinese restaurants in Nederland bo chińskie restauracje w Holandii
hebben de smaak aangepast dostosowały smak
aan wat Nederlanders lekker vinden. do tego co lubią Holendrzy.
Dus eigenlijk is dit eten ook typisch Nederlands. Zatem właściwie to jedzenie też jest typowo holenderskie.
Oh, dat is interessant. Oh, to jest interesujące.
Maar kunt u ons vertellen wat wat is? Ale czy może pan nam powiedzieć co jest co?
Want wij zijn geen Nederlanders. Ponieważ nie jesteśmy Holendrami.
Of kunt u ons iets aanbevelen? Czy może pan nam coś polecić?
Ik laat jullie het zien. Pokażę wam.
Ik kan jullie dit adviseren. Ja mogę wam polecić to.
Dit kiezen de meeste Nederlanders: To wybiera większość Holendrów:
Bami goreng. Bami goreng.
Dat zijn een soort noedels met groente en vlees. To rodzaj noodle z warzywami i mięsem.
Of: nasi goreng. Lub: nasi goreng.
Dat is Indonesische rijst, ook met groente en vlees. To indonezyjski ryż, z warzywami i mięsem.
Saté. Satay.
Dat is kip of varkensvlees met pindasaus. To kurczak lub wieprzowina z sosem orzechowym.
Kroepoek. Krupuk.
Dat zijn Indonesische crackers. To są indonezyjskie krakersy.
En de loempia. A spring roll.
Dat is een soort gefrituurde pannenkoek met vulling, To rodzaj smażonego naleśnika z nadzieniem,
bijvoorbeeld vlees of groente. z mięsem lub warzywami.
In nummer 63 zit dit allemaal. W numerze 63 zawarte jest to wszystko.
Nummer 63? Numer 63?
Ja, bij de Chinees in Nederland Tak, w chińskiej restauracji w Holandii
bestel je altijd het nummertje van de menukaart. ty zawsze zamawiasz numer z karty.
OK. OK.
Zullen we allemaal nummertje 63 nemen? Czy wszyscy weźmiemy numerek 63?
‘Ja’, zegt Soliman… ‘Tak’ – mówi Soliman…
Maar wel graag de saté met kip, Ale satay poproszę z kurczakiem,
want ik mag geen varkensvlees. bo nie mogę jeść wieprzowiny.
‘Dat is geen probleem’, zegt de ober. ‘To nie problem’ – mówi kelner.
‘Oh, ik ben vegetariër’, zegt Kathy. ‘Oh, jestem wegetarianką’ – mówi Kathy.
Dan adviseer ik u nummertje 67. W takim razie polecam numerek 67.
Dat is met gado gado… To jest gado gado… (indonezyjska sałata z tofu)
En dit menu is helemaal vegetarisch. To danie jest całkowicie wegetariańskie.
De volgende keer zien we hoe dat verder gaat. Następnym razem zobaczymy jak to potoczy się dalej.
Maar eerst geef ik jullie een oefening. Ale najpierw dam wam zadanie.
En die is niet zo makkelijk. A ono nie jest takie łatwe.
Hoeveel keer is het indirect object gebruikt Ile razy dopełnienie dalsze zostało użyte
in deze aflevering? w tym odcinku?
Dus: hoeveel keer is het indirect object gebruikt Zatem: ile razy dopełnienie dalsze zostało użyte
in deze aflevering? w tym odcinku?
Schrijf je antwoord onder het filmpje in Youtube. Napisz swoją odpowiedź w komentarzu pod filmikiem na Youtube.
Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ Do zobaczenia następnym razem w ‘Heb je zin?’
Doei! Pa!