Lesson 18 – Word order: time and place


Transcript

Hallo. Hello.
Ik ben Bart de Pau, online docent Nederlands. I am Bart de Pau, online teacher of Dutch.
Welkom bij ‘Heb je zin?’. Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Vandaag oefenen we zinnen Today we’ll practise sentences
met woorden die te maken hebben met het onderwerp with words related to the subject of
‘reserveren op internet’ ‘making a reservation on the internet’
en we oefenen de grammatica and we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar les 24 from #dutchgrammar lesson 24
over woordvolgorde about word order
en bijwoordelijke bepalingen van plaats en tijd. and adverbial clauses of place and time.
Dit is Lars. This is Lars.
Lars is een vriend van Martin. Lars is a friend of Martin’s.
Hij woont in Zweden. He lives in Sweden.
Lars leert Nederlands. Lars is learning Dutch.
Lars gaat een cursus in Nederland boeken. Lars is going to book a course in the Netherlands.
Hij zit op de website van de Dutch Summer School. He is looking at the Dutch Summer School website.
Lars heeft nog een paar vragen en belt de organisatie. Lars still has a few questions and calls the organisation.
BLC Language Courses, met Bart. BLC Language Couses, Bart speaking.
Hallo, ik ben Lars uit Malmˆ in Zweden. Hello, I am Lars from Malmˆ in Sweden.
Dag Lars, waarmee kan ik je helpen? Hi Lars, how can I help you?
Ik wil volgend jaar in de zomer I would like to do a Dutch course next year
in de eerste helft van juli een cursus Nederlands doen. in the summer in the first half of July.
Maar ik heb nog een paar vragen. But I still have a few questions.
Geen probleem. No problem.
Ik beantwoord graag al jouw vragen. I’ll answer all your questions with pleasure.
Mijn eerste vraag: waar is de cursus op het platteland? My first question: where is the countryside based course?
Die cursus is op een vakantiepark That course is at a holiday park
op tien kilometer van treinstation Beilen 10 kilometers from Beilen railway station
in de provincie Drenthe. in the province of Drenthe.
Hoeveel kost een cursus? How much does a course cost?
De prijzen van de cursus staan op de website. The prices of the course are on the website.
Maar hoe weet ik het totaalbedrag inclusief huisvesting? But how do I know the total fee including accommodation?
Klik op de knop ‘prijscalculatie’ Click on the button ‘price calculation’
rechtsboven op de website. in the upper right corner of the website.
Je moet nu het formulier invullen. Now you will need to complete the form.
Dan krijg je een offerte met totaalbedrag per e-mail. Then you will get a quotation by e-mail with the total fee.
OK. OK.
En hoe boek ik de cursus? And how do I book the course?
Boeken is eenvoudig: Booking is easy:
gewoon klikken op de link in het mailtje… just click on the link in the e-mail…
en dan weer alles invullen en de reservering bevestigen. and then complete the form again and confirm the reservation.
OK. OK.
En hoe betaal ik? And how do I pay?
Betalen kan online You can pay online
met een creditcard of met iDeal. with a creditcard or with iDeal.
Wat is iDeal? What is iDeal?
iDeal is een betaalmethode van Nederlandse banken. iDeal is a method of payment from Dutch banks.
Heb je een Nederlandse bankrekening? Do you have a Dutch bank account?
Eh… nee. Eh… no.
Dan zijn er 2 opties: Then there are 2 options:
creditcard of bankoverschrijving. creditcard or bank transfer.
Ik heb een creditcard. I’ve got a creditcard.
Heeft jouw creditcard een 3-D secure code? Does your creditcard have a 3-D secure code?
Zijn dat de 3 cijfers op de achterkant van de creditcard? Are those the 3 digits at the back of the creditcard?
Nee. No.
Dat is de CVC code. That is the CVC code.
De 3-D secure code The 3-D secure code
is niet hetzelfde als de CVC code. is not the same as the CVC code.
De 3-D secure code is een extra verificatie. The 3-D secure code is an extra authentication.
In sommige landen, zoals de Verenigde Staten, In some countries, like the United States,
hebben veel creditcards geen 3-D secure code. many creditcards don’t have a 3-D secure code.
In Nederlandse webwinkels kun je niet betalen On Dutch webshops you can’t pay
zonder die 3-D secure code. without that 3-D secure code.
OK. OK.
Alles is duidelijk. Everything is clear.
Dankjewel. Thank you.
Ik ga de cursus boeken. I will book the course.
Tot in de zomer! See you in the summer!
Dag! Bye!
In de volgende aflevering gaat Lars naar Nederland. In the next episode Lars goes to the Netherlands.
Dan praten we over reizen en het openbaar vervoer. Then we’ll talk about travelling and public transport.
Tot dan! See you then!
bij een nieuwe les van ‘Heb je zin?’. with a new lesson of ‘Heb je zin?’.
Doei! Bye!